Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů IBM

Dne 14. 5. 2021 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM (pdf, 3,2 MB) na dobu určitou do 13. 5. 2025 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.100.000.000,- Kč bez DPH.
Seznam Pověřujících zadavatelů Rámcové dohody upravuje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů IBM (pdf, 201 kB) ze dne 7. 6. 2021.

Předmětem této rámcové dohody je poskytování:

 • Licencí softwarových produktů společnosti IBM.

 • Podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM.

 • Licenčních balíků "Licenční balíky IIPAASTA".

 • Předprodejního poradenství pro všechny Objednatele.
   

Nákupní postup

Nákup produktů IBM probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty IBM, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. V současné době již není možné přistoupit k této rámcové dohodě a podepsat s MV Smlouvu o centralizovaném zadávání. Nákup produktů IBM je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů ( obnova soutěže ) mezi pěti dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:
 

2. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • Před zasláním žádosti Centrálnímu zadavateli o provedení zadávacího řízení doporučujeme využít předprodejního a odborného poradenství na upřesnění předmětu plnění a dalších souvisejících náležitostí s vendorem ( IBM Česká republika, spol.s.r.o., se sídlem V Parku 2294/4, Chodov, 148 Praha 4, IČO: 148 90 992 ) na e-mailovém spojení: RDMV@cz.ibm.com.

 • PZ vyplní formulář Žádost o provedení minitendru (zip, 176 kB) a  Návrh Prováděcí smlouvy (doc, 21 kB) a dokumenty zašle do datové schránky Centrálního zadavatele MV ČR - ID: 6bnaawp.

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Následně Centrální zadavatel provede zadávací řízení.

 • Po jeho vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného účastníka a ze strany vítězného dodavatele podepsaný návrh Prováděcí smlouvy.

 • Prováděcí smlouvu pak uzavírá PZ přímo s vítězným účastníkem, zveřejňuje ji v registru smluv a následně zasílá centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

1. Přímý nákup

Na základě Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům IBM provede Pověřující zadavatel minitendr sám.

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Andrea Blažeková, tel: 974 816 773, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra
Samostatné oddělení centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod Microsoft VMware Oracle Cisco Citrix ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem