Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CMS KIVS

CMS

Identifikační údaje projektu:

Název projektu: Centrální místo Služeb-Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Spolufinancování z ERDF: Integrovaný operační program (IOP), kontinuální výzva 03
Registrační číslo projektu v IOP: CZ.1.06/1.1.00/03.05995
Název prioritní osy IOP: Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Název oblasti podpory IOP: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Obsah projektu: Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie.

CMS bude tvořit geograficky redundantní komunikační infrastruktura zahrnující tři datová centra a krajské konektory propojené sítí velkokapacitních linek. Infrastruktura je budována dostatečně robustní, aby vyhovovala nejen současným požadavkům, ale i očekávanému nárůstu výměny dat a rozsahu služeb ve veřejné správě v příštích letech. Součástí projektu je i rozsáhlá aplikační platforma.

Nová koncepce KIVS významně posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech využívání a rozvoje komunikační infrastruktury, což ve výsledku vede k efektivnějšímu vynakládání veřejných finančních prostředků.

Financování a doba trvání projektu:
Celkový rozpočet projektu:                           610 000 000 Kč (vč. DPH)
Počet realizačních etap projektu:                   5
Datum zahájení projektu:                              1. 7. 2008
Předpokládané datum ukončení projektu:     30. 11. 2015
Doba trvání projektu:                                    7 roků 5 měsíců

 

Vedení projektu:
Investor / předkladatel projektu:               Česká republika – Ministerstvo vnitra
Název:                                                           Odbor koncepce architektury a projektů IKT
Sídlo:                                                            nám. Hrdinů 1634/3 , 140 00 Praha 4
Statutární zástupce předkladatele (ředitel projektu):      Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru
Projektový manažer:                                   Mgr. Lukáš Klučka
 

vytisknout  e-mailem