Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů VMware

Pro nákupy produktů VMware může pověřující zadavatel využít:

 • Rámcovou dohodu na pořizování produktů VMware 2023, č. j: MV- 76096-30/VZ-2023
  Nově přistupující pověřující zadavatelé mohou čerpat pouze z nové Rámcové dohody. Bližší popis, předmět plnění, pracovní postup a dokumenty jsou uvedeny níže na stránce.

 • Rámcovou dohodu na pořizování produktů VMware, č. j: MV-100087-35/VZ-2020 a to do vyčerpání finančního limitu.
  Stávající pověřující zadavatele přednostně prosíme o výběr a dočerpání finančního limitu. RD obsahuje i akademické licence a Renewal úroveň od servisní organizace. Bližší popis a dokumenty jsou uvedeny níže v příslušném odstavci.
   

V návaznosti na dokončení akvizice společnosti VMWare společností Broadcom ze dne 22.11.2023 Vás informujeme o změnách v souvislosti s vypisováním minitenderů ze strany Ministerstva Vnitra, které vystupuje jako centrální zadavatel pro platné rámcové dohody na pořizování produktů VMware 2020 a 2023.

V portfoliu VMware končí některé produkty a produktové skupiny. Dochází na zúžení předmětu plnění z RD jen na bod e)  pronájem nových licencí: Licence formou časově omezeného pronájmu včetně SnS v Rámcové dohodě na pořizování produktů VMware z roku 2020 a b) poskytování VMware Subscription v délce 1 - 4 roky v Rámcové dohodě na pořizování produktů VMware 2023.

Oznámení o ukončení prodeje některých typů produktů je uvedeno zde:
https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/01/22/vmware-end-of-availability-of-perpetual-licensing-and-saas-services/.

  

Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware 2023, č. j: MV- 76096-30/VZ-2023

Dne 13. 10. 2023 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na pořizování produktů VMware 2023 (pdf, 1,4 MB) na dobu určitou do 12. 10. 2027. Celková hodnota rámcové smlouvy je 2 200 000 000,00 Kč bez DPH.
 

Předmětem rámcové dohody je poskytování:

 1. poskytování VMware perpetuálních licencí včetně min. 1 roku Support and Subscription, max. 4 roky,
 2. poskytování VMware Subscription v délce 1 - 4 roky,
 3. poskytování VMware Support and Subscription (dále jen „SnS“) v délce max. 4 roky,
 4. následná podpora VMware licencí = VMware Renewal v délce max. 4 roky.
 5. poskytování bezplatného předprodejního poradenství pro všechny Objednatele, zahrnující následující činnosti:
  1. poskytování informací o programových změnách a novinkách;
  2. poskytování poradenství k nákupu licencí, a to jak z pohledu způsobu nákupu, tak potřebného množství licencí a metrik;
  3. poskytování informací o životním cyklu produktů, verzí, opravných balíčků (patchů) a možných dopadů jejich instalace do konkrétního prostředí a architektury Objednatele;
  4.  posouzení technických parametrů programů pro účely splnění požadavků definované Objednatelem, a to jak pro funkční tak výkonové stránce;
  5. doporučení optimálního způsobu integrace a vhodnosti použití do konkrétního prostředí a architektury Objednatele.
    

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní formulář Žádost o provedení minitendru 2023 (docx, 28 kB) a návrh Prováděcí smlouvy 2023 (docx, 50 kB).
 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).
 • Žádost a návrh smlouvy PZ odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.
 • Na základě těchto dokumentů bude proveden minitendr.
 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh Prováděcí smlouvy podepsaný vítězným uchazečem. Prováděcí smlouvu pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě Rámcové dohody na pořizování produktů VMware 2023 provede PZ minitendr sám.

  

Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware, č. j: MV-100087-35/VZ-2020

Dne 4. 11. 2020 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na pořizování produktů VMware (pdf, 2,1 MB) na dobu určitou do 3. 11. 2024. Celková hodnota rámcové smlouvy je 1.000.000.000,- Kč bez DPH.
Znění Čl. III odst. 6 Rámcové dohody upravuje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů VMware (pdf, 272 kB) ze dne 17. 11. 2020.
 

Předmětem rámcové dohody je poskytování:

 • poskytování nových licencí - VSphere: Základní serverová virtualizace (vSphere a její upgrady),
 • poskytování nové licencí - non vSphere: Produkty pro management, bezpečnost, správu mobilních zařízení, správu desktopu, nástroje pro vývoj aplikací, správu budování cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty vRealize (Networking and storage, operations - NSX,vSAN, vRrealize),
 • poskytování nových akademických licencí: Licence určené pro zákazníky z akademického prostředí,
 • poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) pro akademické licence, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. Režim 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit SnS na období 1-4 let,
 • pronájem nových licencí: Licence formou časově omezeného pronájmu včetně SnS,
 • pronájem nových licencí pro akademické prostředí: Licence určené pro zákazníky z akademického prostředí,
 • poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. Režim 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit SnS na období 1-4 let,
 • poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím licencím, a to v režimu 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit Renewal na období 1- 4 let.
 • následná podpora a Substripce licencí = VMware Renewal: Prodloužení podpory a subsripce. Podporu poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 1-4 roky. Režim 7x24,
 • následná podpora a subscripce licencí - Servisní partner Renewal: Prodloužení podpory a VMware subsripce. odporu poskytuje servisní partner společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. Režim 7x24.
   

V požadavku je možné objednat pouze jeden typ podpory, od servisní organizace, nebo přímo od VMware (rozdíly jsou uvedeny tabulce níže). Prosíme o výběr jedné z možností níže:

 • Od servisní organizace - Support v českém jazyce, incidenty se hlásí u dodavatele
 • Od VMware - Support v anglickém jazyce, incidenty se hlásí přes MyVMware portál zadavatele

Feature
VMware Ostatní SnS poskytovatelé
Produkční support -
Čas 24x7x365 RůzněReakční doba
Critical (Severity 1):
- 30 mins or less 24x7
Major (Severity 2):
- 4 business hours
Minor (Severity 3):
- 8 business hours
Cosmetic (Severity 4):
- 12 business hoursRůzně
Vzdálená podpora ANO ANO
Telefonní a web přístup ANO ANO
Neomezený počet požadavků ANO ANO
Přístup k VMware Technical Support Specialistovi ANO NE
Produktové updaty ANO ANO
Produktové upgrady ANO ANO
My VMware Support a subscription management na jednom místě ANO NE
Možnost volat do VMware přímo ANO NE
Možnost eskalace u VMware manažera ANO NE
Podpora v českém jazyce NE ANO
Minimální sleva z koncové ceny dle RD 3,00% 29,20%

  

Nákupní postup

Nákup produktů VMware probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty VMware, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. V současné době již není možné přistoupit k této rámcové smlouvě a podepsat s MV Smlouvu o centralizovaném zadávání. Nákup produktů VMware je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů (obnova soutěže) mezi pěti dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní formulář Žádost o provedení minitendru (docx, 25 kB) a návrh Prováděcí smlouvy (docx, 21 kB).

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Žádost a návrh smlouvy PZ odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

 • Na základě těchto dokumentů bude proveden minitendr.

 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh Prováděcí smlouvy podepsaný vítězným uchazečem. Prováděcí smlouvu pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě Rámcové dohody na pořizování produktů VMware provede PZ minitendr sám.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte s ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je ing. Andrea Blažeková, tel: 974 816 773, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra
Samostatné oddělení centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod Microsoft IBM Oracle Cisco Citrix ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem