Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů VMware

Dne 4. 11. 2020 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na pořizování licencí k produktům VMware (pdf, 2,1 MB) na dobu určitou do 3. 11. 2024. Celková hodnota rámcové smlouvy je 1.000.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem rámcové smlouvy je poskytování:

 • poskytování nových licencí - VSphere: Základní serverová virtualizace (vSphere a její upgrady),
 • poskytování nové licencí - non vSphere: Produkty pro management, bezpečnost, správu mobilních zařízení, správu desktopu, nástroje pro vývoj aplikací, správu budování cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty vRealize (Networking and storage, operations - NSX,vSAN, vRrealize),
 • poskytování nových akademických licencí: Licence určené pro zákazníky z akademického prostředí,
 • poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) pro akademické licence, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. Režim 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit SnS na období 1-4 let,
 • pronájem nových licencí: Licence formou časově omezeného pronájmu včetně SnS,
 • pronájem nových licencí pro akademické prostředí: Licence určené pro zákazníky z akademického prostředí,
 • poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. Režim 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit SnS na období 1-4 let,
 • poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím licencím, a to v režimu 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit Renewal na období 1- 4 let.
 • následná podpora a Substripce licencí = VMware Renewal: Prodloužení podpory a subsripce. Podporu poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 1-4 roky. Režim 7x24,
 • následná podpora a subscripce licencí - Servisní partner Renewal: Prodloužení podpory a VMware subsripce. odporu poskytuje servisní partner společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. Režim 7x24.
   

V požadavku je možné objednat pouze jeden typ podpory, od servisní organizace, nebo přímo od VMware (rozdíly jsou uvedeny tabulce níže). Prosíme o výběr jedné z možností níže:

 • Od servisní organizace - Support v českém jazyce, incidenty se hlásí u dodavatele
 • Od VMware - Support v anglickém jazyce, incidenty se hlásí přes MyVMware portál zadavatele

Feature
VMware Ostatní SnS poskytovatelé
Produkční support -
Čas 24x7x365 RůzněReakční doba
Critical (Severity 1):
- 30 mins or less 24x7
Major (Severity 2):
- 4 business hours
Minor (Severity 3):
- 8 business hours
Cosmetic (Severity 4):
- 12 business hoursRůzně
Vzdálená podpora ANO ANO
Telefonní a web přístup ANO ANO
Neomezený počet požadavků ANO ANO
Přístup k VMware Technical Support Specialistovi ANO NE
Produktové updaty ANO ANO
Produktové upgrady ANO ANO
My VMware Support a subscription management na jednom místě ANO NE
Možnost volat do VMware přímo ANO NE
Možnost eskalace u VMware manažera ANO NE
Podpora v českém jazyce NE ANO
Minimální sleva z koncové ceny dle RD 3,00% 29,20%

  

Nákupní postup

Nákup produktů VMware probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty VMware, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. V současné době již není možné přistoupit k této rámcové smlouvě a podepsat s MV Smlouvu o centralizovaném zadávání. Nákup produktů VMware je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů (obnova soutěže) mezi pěti dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní formulář Žádost o provedení minitendru (docx, 25 kB) a návrh Prováděcí smlouvy (docx, 21 kB).

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Žádost a návrh smlouvy PZ odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

 • Na základě těchto dokumentů bude proveden minitendr.

 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh Prováděcí smlouvy podepsaný vítězným uchazečem. Prováděcí smlouvu pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb provede PZ minitendr sám.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte s ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je ing. Andrea Blažeková, tel: 974 849 648, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Odbor veřejných zakázek
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod Microsoft IBM Oracle Cisco ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem