Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra (pdf, 271 kB) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích a organizačních celcích rezortu. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

 1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 2. transparentnosti,
 3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 4. postupy při podezření na korupci,
 5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.
   

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra byl vydán pokynem ministra vnitra č. 1/2015 (ve znění jeho pozdějších novelizací) a vychází z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 schválené Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057, Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015,  Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 a z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu Úřadu vlády, který stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) přijímaných jednotlivými správními úřady.

V souladu s cíli Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra, mají zaměstnanci možnost podat oznámení skutečností indikujících podezření na korupční jednání některým z níže uvedených způsobů.

Příjemce oznámení dodržuje následující pravidla:

 1. zaručuje anonymitu oznamovatele,
 2. vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
 3. určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
 4. stanoví, popřípadě konzultuje další postup dle stupně závažnosti oznámení,
 5. vede evidenci podání pro statistické zpracování,
 6. navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.
   

Oznámení lze podat těmito způsoby:

 1. vložit do schránky, která je označena "Schránka pro příjem OZNÁMENÍ podezření na korupci" a je umístěna v prostorách vestibulu u vrátnice v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

 2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3,  P. O. BOX 21, 170 00 Praha 7, s tím, že obálka obsahující podnět bude označena slovem "PROTI KORUPCI",

 3. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu protikorupci@mvcr.cz.

    

  

vytisknout  e-mailem