Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce ve všech organizacích a organizačních celcích rezortu. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra je postaven na pěti základních pilířích boje proti korupci:

 1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
 2. transparentnosti,
 3. řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
 4. postupy při podezření na korupci,
 5. vyhodnocování interního protikorupčního programu.
   

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra byl vydán pokynem ministra vnitra č. 1/2015 (ve znění jeho pozdějších novelizací) a vychází z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057, Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015, Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 a z Rámcového interního protikorupčního programu, který stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) přijímaných jednotlivými správními úřady.

V souladu s cíli Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra, mají zaměstnanci možnost podat oznámení skutečností indikujících podezření na korupční jednání některým z níže uvedených způsobů.

 1. vložit do schránky označené "Schránka pro příjem OZNÁMENÍ podezření na korupci", umístěné v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

 2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3,  P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy "PROTI KORUPCI",

 3. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu protikorupci@mvcr.cz,

 4. v  případě, že předmětem oznámení by měly být informace o podezření jiného protiprávního jednání, než pouze  korupce, je možné postupovat podle nařízení vlády  č. 145/2015  Sb. a podat  takovéto oznámení na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3,  P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s označením obálky slovy "PROŠETŘOVATEL MV", a nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatelmv@mvcr.cz.

    

  

vytisknout  e-mailem