Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů Microsoft

Dne 26. 4. 2022 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na pořizování produktů Microsoft (pdf, 1,3 MB) na dobu určitou do 25. 4. 2026 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 6.200.000.000,- Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft (pdf, 291 kB) .

Předmětem této rámcové smlouvy je poskytování:

 • Licencí softwarových produktů Microsoft na základě licenčních programů Enterprise.
 • Podpory Software Assurance na základě licenčních programů Enterprise.

  

Nákupní postup

Nákup produktů Microsoft probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty Microsoft, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. Nákup produktů Microsoft je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů (obnova soutěže) mezi dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní relevantní formulář pro čerpání z konkrétní RD: Žádost o provedení minitendru RD 2022 (docx, 27 kB) a návrh Prováděcí smlouvy RD 2022 (docx, 21 kB).

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Podepsanou žádost a editovatelný návrh smlouvy PZ (ve formátu .doc) odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

 • Na základě těchto dokumentů bude proveden minitendr.

 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče. Prováděcí smlouvu pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft provede PZ minitendr sám.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb., § 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte s ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Jan Malý, tel: 974 816 771, 735 744 326, e-mail: jan.maly@mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra
Samostatné oddělení centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod VMware IBM Oracle Cisco Citrix ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem