Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzvy ESIF

Výzvy evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014 - 2020 relevantní pro veřejnou správu

Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

 • Výzva č. 36 Stanice IZS
 • Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 7. 2016 - 8. 3. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 4. 5. 2016 - 29. 9. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS
 • Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 15. 4. 2016 - 29. 11. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 26 eGovernment I.
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 31. 3. 2016 - 9. 10. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 3. 2016 - 29. 9. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém
 • Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 31. 12. 2015 - 13. 6. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 22. 12. 2015 - 15. 12. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 21. 10. 2015 - 22. 11. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
 • Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 17. 9. 2015 - 14. 12. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)

  

Výzvy Operačního programu Zaměstnanost

  

Výzvy Operačního programu Životní prostředí

 • 135. výzva
 • Specifický cíl: 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 2. 5. 2019 - 3. 2. 2020
   
 • 124. výzva
 • Specifický cíl: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: Výzva je kolová (soutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 4. 2019 - 30. 6. 2019
   
 • 123. výzva
 • Specifický cíl: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: Výzva je průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 4. 2019 - 30. 9. 2019
   
 • 121. výzva
 • Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 2. 5. 2019 - 3. 2. 2020
   
 • 119. výzva
 • Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020
   
 • 113. výzva
 • Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 3. 2018 - 7. 1. 2019 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 105. výzva
 • Specifický cíl: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: Výzva je průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 10. 2018 - 20. 12. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 102. výzva
 • Specifický cíl: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: Výzva je kolová (soutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádostí
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 10. 2018 - 20. 12. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 101. výzva
 • Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Druh výzvy: Výzva je kolová (soutěžní), s jednokolovým modelem hodnocení žádost
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 10. 2018 - 20. 12. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 100. výzva
 • Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 1. 3. 2018 - 31. 1. 2019 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 97. výzva
 • Specifický cíl: 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová (soutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 2. 5. 2018 - 2. 7. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 96. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 8. 1. 2018 - 2. 7. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 95. výzva
 • Specifický cíl: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • Druh výzvy: kolová (soutěžní)
 • Termín pro příjem žádostí: 2. 5. 2018 - 2. 7. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 83. výzva (pro pražskou metropolitní oblast)
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 1 2017 - 1. 7. 2019
   
 • 70. výzva
 • Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 3. 4. 2017 - 29. 9. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 66. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 10. 2017 - 15. 1. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 64. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 18. 4. 2017 - 17. 7. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 63. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 18. 4. 2017 - 30. 6. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 61. výzva
 • Specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
 • Druh výzvy: průběžná (nesoutěžní)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 3. 4. 2017 - 31. 10. 2019
   
 • 47. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová (s jednokolovým modelem hodnocení žádostí)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 11. 2016 - 5. 1. 2017 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 46. výzva (pro státní podniky - podniky povodí)
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádostí
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 1. 2017 - 5. 1. 2018 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 39. výzva
 • Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 9. 2016 - 20. 12. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 37. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová (s jednokolovým modelem hodnocení žádostí)
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 7. 2016 - 31. 8. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 35. výzva
 • Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
 • Druh výzvy: kolová / soutěžní
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 3. 2016 - 31. 5. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 20. výzva
 • Specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
 • Druh výzvy: průběžná
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 15. 10. 2015 - 14. 10. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)
   
 • 19. výzva
 • Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • Druh výzvy: kolová
 • Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 12. 2015 - 15. 4. 2016 (VÝZVA BYLA UKONČENA)

  


Samostatné oddělení strategií a ESIF, 7. května 2019

vytisknout  e-mailem