Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o Správním řádu

Dne 24. června 2004 byl přijat Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který byl publikován ve Sbírce zákonů 24. září 2004.

Reforma správního procesu je součástí celkové reformy právního řádu v České republice.

Cílem nové úpravy správního řízení je především realizace ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné správy, tedy principu, že veškerá výsostná veřejná správa musí být vykonávána v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem, a posílení právního postavení a odpovědnosti účastníků řízení ve správním řízení.

Dalším cílem nového správního řádu je komplexní úprava správního řízení, která má vést k budoucímu odstranění nedůvodných procesních odchylek upravených ve zvláštních zákonech tak, aby se občan při styku s orgány veřejné správy nemusel seznamovat s novými procesními pravidly podle toho, v jaké oblasti orgán veřejné správy vykonává svoji působnost.

Dotazy ke správnímu řádu je možné směřovat na odbor legislativy a koordinace předpisů:

 • písemně na adresu:
                                 Odbor legislativy a koordinace předpisů
                                 Ministerstvo vnitra
                                 náměstí Hrdinů 3
                                 140 21   Praha 4

 • telefonicky:
                      +420 974 817 349
                      Pondělí až čtvrtek: 7.30 - 16.15
                      Pátek: 7.30 - 15.00

 • e-mailem:
                  spravrad@mvcr.cz
                  ol@mvcr.cz

  

  


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 28. února 2019

vytisknout  e-mailem