Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém Ministerstva vnitra

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), byl s účinností od 1. srpna 2023 v Ministerstvu vnitra zřízen vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém Ministerstva vnitra je určen státním zaměstnancům a jiným zaměstnancům zařazeným v Ministerstvu vnitra, jakož i osobám, které vykonávaly nebo vykonávají v Ministerstvu vnitra dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále též „jiná obdobná činnost“) a které se o protiprávním jednání dozvěděli  v souvislosti s výkonem práce nebo této jiné obdobné činnosti pro Ministerstvo vnitra. 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rovněž rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení, které bude obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Ministerstvu vnitra, nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v Ministerstvu vnitra a které

  • má znaky jakéhokoliv trestného činu;
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v v jedné z oblastí, které jsou vyjmenovány v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (jedná se například o oblast ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek; ochrany životního prostředí a další).

Protiprávní jednání, které porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie v jedné z výše vyjmenovaných oblastí, lze tedy oznamovat bez ohledu na míru jejich společenské škodlivosti (může se tedy jednat o trestné činy, přestupky nebo jiná protiprávní jednání).

Ministerstvo vnitra upozorňuje, že v rámci vnitřního oznamovacího systému vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Ministerstvo vnitra nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. od osob, které nevykonávají pro Ministerstvo vnitra závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • vložit do schránky, která je označena „Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra“ a je umístěna v prostorách vstupní haly recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7;
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: „OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ“;
  • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@mvcr.cz;
  • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: 974 833 346, 974 832 074 a 974 832 083, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou elektronickou adresu prosetrovatel@mvcr.cz.

Za účelem prošetřování podaných oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů byly v Ministerstvu vnitra určeny tyto příslušné osoby: JUDr. Andrea Fáberová, JUDr. Zita Kindlová a Mgr. Luboš Kozár.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno.

Oznamovatelé nesmějí být v souvislosti s podaným oznámením vystaveni odvetným opatřením.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: 
Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů.

Schválený zákon o ochraně oznamovatelů je ke stažení k dispozici zde:

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu bylo zrušeno.

vytisknout  e-mailem