Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eSbírka a eLegislativa

EU-IFRR-IROP a MMR - logo

Cílem projektu je zajistit zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a o současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové postupy tvorby a vyhlašování práva. Na projektu spolupracuje Ministerstvo vnitra s Úřadem vlády ČR, Kanceláří Poslanecké sněmovny a Kanceláří Senátu Parlamentu České republiky, s kraji a dalšími správními úřady. Projekt byl podpořen politickými stranami napříč politickým spektrem.

Systém eSbírka se bude dělit na dvě části - na portál, kde se budou vyhlašovat závazná elektronická znění právních aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, včetně právně závazných úplných znění, a na databázi informací o právních aktech. Ta bude sloužit k pružné práci s aktuálními či minulými úplnými zněními právních předpisů, bude též obsahovat dokumenty související s právními předpisy, jako například výkladová stanoviska jednotlivých úřadů, umožní i vyhlašování závazné listinné podoby právního předpisu v textově zcela identické podobě elektronické. Vedle závazné podoby bude právní předpis v elektronické podobě zpřístupněn i v dalších formátech umožňujících následné využití dat v komerčních i neziskových projektech. Systém bude propojen se systémy Evropské unie EUR-Lex a N-Lex.

Systém eLegislativa představuje moderní nástroje pro tvorbu a projednání právních předpisů. Přináší významné změny do legislativní práce, zejména přípravu změn právních předpisů zápisem změn přímo do jejich úplného znění. Novely právních předpisů budou nově doprovázet jejich právně závazná úplná znění, což usnadní orientaci v častých změnách právního řádu. Zavedení eLegislativy přinese vyšší přehlednost tvorby, zejména projednání právního předpisu, a zároveň snížení počtu chyb v legislativním procesu a celkové zvýšení kvality a transparentnosti legislativního procesu.

Nová technická i legislativní podoba tvorby a publikace práva umožní, aby novely právního předpisu nově doprovázela jejich právně závazná znění, obsahující aktuální znění předpisu ve znění přijatých změn. To usnadní orientaci v častých změnách právního řádu.

Termín dokončení projektu je naplánován na únor 2024. Právní úprava pro část e-Sbírky nabude účinnosti dnem 1. 1. 2024 s tím, že pro část e-Legislativy bude s ohledem na potřebu času nezbytného pro uvádění e-Legislativy do praxe nabývat účinnosti postupně:

  • od 1. 7. 2024 pro akty mezinárodního práva a jiné právní akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  • od 1. 10. 2024 pro vyhlášky a nařízení vlády
  • od 1. 1. 2025 pro zákony, ústavní zákony, zákonná opatření Senátu a nálezy Ústavního soudu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064

  

AKTUALITY:

  

vytisknout  e-mailem