Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotační tituly Ministerstva vnitra

Dotační tituly Ministerstva vnitra jsou nástroje, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj na místní úrovni nebo vybraných regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. 

Tato stránka poskytuje přehled aktuálních dotací z národních zdrojů podle oblastí podpory a podrobně popisuje jednotlivé dotační programy. Uvedeny jsou i odkazy na aktuální dokumenty, vypsané výzvy a webové stránky dotačních titulů, pokud jsou k dispozici.

Cílem dotačních titulů je podpora určité oblasti (např. dobrovolnictví, prevence kriminality) či subjektů (nestátní neziskové organizace, obce, kraje, podnikatelské subjekty) finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na základě žádosti o dotaci. Vyhlášení a administrace dotačních titulů je plně v kompetenci poskytovatele dotace. Dotační tituly by měly sloužit jako vodítko pro žadatele o dotaci, který má připravený svůj projekt a nyní se pro něj snaží nalézt finanční podporu. Aby se předešlo případným nedorozuměním, jsou u jednotlivých dotačních titulů uvedeny podmínky, kde jsou zakotvená práva a povinnosti žadatelů a poskytovatelů, výčet podporovaných aktivit a okruh možných příjemců dotací.

Témata, na která jsou zaměřeny dotační tituly MV:

 • Cizinci

  • ​Národní program Azylového, migračního a integračního fondu

  • Integrace cizinců 2018

  • Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

  • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

  • Státní integrační program

  • Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením

  • Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

 • Dobrovolnická služba

  • Rozvoj dobrovolnické služby

 • Požární ochrana, IZS

  • Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

  • Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

  • Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z. s.

  • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

 • Korupce

  • Prevence korupčního jednání

 • Prevence kriminality

  • Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

  • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

  • Program prevence kriminality na místní úrovni

  • Program prevence sociálně patologických jevů

  • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny, Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou

 • Bezpečnostní výzkum

  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

 • Ochrana měkkých cílů

 • Policejní sport

  • Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků a změstnanců Policie ČR, Veteránů Police ČR a Ministerstva vnitra
    

Možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v obdobných tematických oblastech (ve kterých MV plní roli věcného garanta) jsou k nalezení zde:

  

Archiv dotačních titulů

  

vytisknout  e-mailem