Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup produktů Citrix

Dne 3. 1. 2022 uzavřelo MV jako centrální zadavatel Rámcovou dohodu na poskytnutí licencí a podpory k produktům Citrix (pdf, 957 kB) na dobu určitou do 2. 1. 2026 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 600.000.000,- Kč bez DPH.
Okruh Pověřujících zadavatelů Rámcové dohody upravuje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Citrix (pdf, 255 kB) ze dne 29. 6. 2022.
 

Předmětem této rámcové dohody je poskytování:

 • Pronájem nových licencí a prodloužení pronájmu licencí v kategoriích Digital Workspace, Application Delivery & Security, CSP, poskytovaných formou časově omezených licencí včetně podpory, a to jako on-premise nebo cloud.

 • Poskytování nových perpetuálních licencí ke všem softwarovým produktům společnosti Citrix v rámci kategorie Application Delivery & Security, včetně těch, které jsou instalované na originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC MPX, ADC SDX a SD-WAN.

 • Poskytování podpory k novým perpetuálním softwarovým licencím společnosti Citrix v rámci kategori Application Delivery & Security, včetně těch, které jsou instalované na originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC MPX, ADC SDX a SD-WAN.

 • Poskytování následné podpory ke stávajícím softwarovým licencím společnosti Citrix (tzv. renewal) v rámci kategorií  Digital Workspace a  Application Delivery & Security, včetně těch, které jsou instalované na originální a optimalizovaný HW dodávaný společností Citrix - ADC MPX, ADC SDX a SD-WAN.
   

Nákupní postup

Nákup produktů Citrix probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" na produkty Citrix, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. Nákup produktů Citrix je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů (obnovením soutěže) s pěti dodavateli, s nimiž je uzavřena rámcová dohoda.

Pro nákup je možné použít dva procesní postupy:

1. Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • Před zasláním žádosti Centrálnímu zadavateli o provedení zadávacího řízení doporučujeme využít předprodejního a odborného poradenství na upřesnění předmětu plnění a dalších souvisejících náležitostí s vendorem (Citrix Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 24163082) na e-mailovém spojení: czechrepublic@citrix.com.

 • PZ vyplní formulář Žádost o provedení minitendru (zip, 178 kB) a  Návrh Prováděcí smlouvy (docx, 21 kB) a dokumenty zašle do datové schránky Centrálního zadavatele MV ČR - ID: 6bnaawp.

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Následně Centrální zadavatel provede zadávací řízení.

 • Po realizaci soutěže obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného účastníka a ze strany vítězného dodavatele podepsaný návrh Prováděcí smlouvy.

 • Prováděcí smlouvu uzavírá PZ přímo s vítězným účastníkem soutěže, zveřejňuje ji v registru smluv a následně zasílá centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

2. Přímý nákup

 • Na základě Rámcové dohody na pořizování  produktů Citrix provede PZ minitendr sám.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.
   

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.

Prezentace virtualizační platformy CITRIX (pdf, 5 MB)
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Michaela Matoušová, tel.: 974 816 774, e-mail: michaela.matousova@mvcr.cz.

Ministerstvo vnitra
Odbor veřejných zakázek
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod Microsoft VMware IBM Oracle Cisco ICT komodity

  

vytisknout  e-mailem