Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup ICT komodit

Dne 26. 3. 2019 zavedlo MV jako centrální zadavatel Dynamický nákupní systém s názvem "Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019-2022" na dobu určitou do 26. 3. 2023 nebo do vyčerpání celkové hodnoty DNS. Celková hodnota DNS je 2.500.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem DNS jsou průběžné realizace veřejných zakázek na centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb a to dle Technických standardů ICT komodit vyhlášených ministrem vnitra.

"Standardy ICT" jsou závazné od 15. června 2019, a to pro všechna zadávací řízení veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadaných po tomto datu pro všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jejich podřízených organizací. Pro ostatní ústřední orgány státní správy jsou doporučující.
 

Nákupní postup

Nákup ICT komodit probíhá na základě platné Smlouvy o centralizovaném zadávání (rar, 114 kB) na ICT komodity, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. Nákup ICT komodit je realizován prostřednictvím veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného DNS.
 

Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

  • PZ vyplní Žádost o provedení VZ na základě DNS (docx, 26 kB), Návrh KS (docx, 50 kB) spolu s přílohou Předmět plnění a cena (xlsx, 36 kB) odešle e-mailem Centrálnímu zadavateli k upřesnění předmětu plnění a vytvoření / doplnění Katalogu DNS - Technické specifikace předmětu plnění (xlsx, 54 kB).

  • V Příloze č. 1 KS - Předmět plnění a cena (xlsx, 36 kB) PZ vyplňuje žluté položky, název položky určuje sám, katalogové číslo položky ve spolupráci s Centrálním zadavatelem. Zelené položky bude vyplňovat Dodavatel. Katalog DNS - Technické specifikace předmětu plnění bude vytvořen v prvním kole DNS společně s PZ, kteří se tohoto kola budou účastnit, a postupně doplňován.

  • Řádně vyplněné dokumenty Žádost o provedení VZ a základě DNS, návrh KS spolu s přílohou "Předmět plnění a cena" PZ následně odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

  • Na základě těchto dokumentů bude provedená Veřejná zakázka / dílčí kolo DNS.

  • Pro hodnocení nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek v zavedeném DNS, jakož i pro výběr dodavatele a případně pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bude ustanovena komise, do které je PZ povinen nominovat alespoň jednoho člena (a jeho náhradníka), majícího příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS. Komise bude mít minimálně 3 členy.

  • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh KS podepsaný vítězným uchazečem. KS pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.

  • Po podpisu KS jeden stejnopis PZ doručí Centrálnímu zadavateli k evidenci.
     

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Andrea Blažeková, tel: 974 849 648, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod WMware IBM Oracle Cisco Microsoft

  

vytisknout  e-mailem