Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Aktualizace výzvy č. 36 a 45

Puzzle  

Dovolujeme si informovat, že na našich stránkách byla zveřejněna aktualizace výzvy č....

Zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o finanční podporu výzev č. 9 a 17

vykřičník  

Ministerstvo vnitra jako vlastník komponent 1.1, 1.2 a 4.4 v rámci Národního plánu ob...

Výzvy č. 40 a 41: ukončení příjmu žádostí o finanční podporu

Šanon A-j a K-Z  

Dovolujeme si informovat, že v souladu s bodem 2.2 výzev byl s ohledem na vyčerpání a...

Výzva č. 43: ukončení příjmu žádostí

ruka s propiskou  

Dovolujeme si informovat, že v souladu s bodem 2.2 výzvy byl s ohledem na vyčerpání a...

Další aktuality 

Národní plán obnovy

Pandemie Covid-19 poznamenala jak naší ekonomiku, tak i tu zahraniční. Proto se země Evropské unie rozhodly, že pomohou zmírnit dopady této pandemie a ekonomiky jednotlivých evropských zemí obnovit. 17. až 21. července 2020 zasedala Evropská rada a její členové se dohodli na zásadním ekonomickém prvku, kterým je Nástroj pro oživení a odolnost.

Vláda České republiky připravila materiál Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 7 072 mil. Eur (cca 179 mld. Kč), a to formou grantů.

Národní plán obnovy a investice, které jsou v něm zahrnuty, jsou rozděleny do 6 pilířů. Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Pilíře NPO:

1. Digitální transformace,
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice,
3. Vzdělávání a trh práce,
4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,
5. Výzkum, vývoj a inovace,
6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a MV je vlastníkem 3 komponent:

1.1 Digitální služby občanům a firmám,
1.2 Digitální systémy veřejné správy,
4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy.

Projekty Ministerstva vnitra v NPO

Zatím se jedná o 90 projektů, 85 projektů jsou již konkrétní předem definované projekty (schválené ze strany EK), a 5 zbývajících projektů jsou tématem pro otevřené výzvy. Těchto 5 témat bude rozděleno mezi Ministerstvo vnitra (2 témata) a Ministerstvo zdravotnictví (3 témata). Předpokladem je realizace 20 – 30 projektů u těchto výzev. Projekty jsou vázány konkrétními milníky a cíli a za jejich plnění odpovídá MV jako vlastník komponenty.

Více