Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup státu ICT produktů

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.
   

Bližší informace o centrálním nákupu státu naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

MV, jako centrální zadavatel veřejných zakázek (VZ) na softwarové produkty (SW), uzavírá s pověřujícími zadavateli smlouvou o centralizovaném zadávání, na základě které jej jednotliví pověřující zadavatelé pověří realizací centrálního nákupu dané SW komodity. MV následně připraví veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody, která umožní jednotlivým pověřujícím zadavatelům nakupovat SW prostřednictvím této rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zavírány s jedním či více dodavateli a následně probíhá nákup s obnovením soutěže (tzv. minitendr) nebo bez obnovení soutěže v případě jednoho dodavatele.

Centrální zadavatel upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv jsou rámcové dohody vysoutěženy a dynamické nákupní systémy zavedeny plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a platnou legislativou České republiky, nemusí vždy a ve všech parametrech plně odpovídat kritériím, která jsou vyžadována v rámci jednotlivých dotačních programů EU. Centrální zadavatel nenese žádnou odpovědnost za případné krácení dotace ze strany jeho poskytovatele.

Bližší informace o rámcových smlouvách / dohodách a o nákupních postupech nalezne na následujících odkazech:

Microsoft VMware IBM Oracle Cisco Citrix ICT komodity

  

Aktuality

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování VMware 2023
  Dne 13. října 2023 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware 2023" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce VMware.

 • Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft
  Z důvodu změny, ke které došlo u dodavatele DNS a. s., byl uzavřen Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft. Podstatou této změny je nahrazení společnosti DNS a.s. společností DATRON, a. s. Plné znění dodatku najdete přiložené u Rámcové dohody na záložce Microsoft a v informaci o jeho zveřejnění zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22173249?backlink=tn763.

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft
  Dne 26. dubna 2022 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce Microsoft.

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů Cisco
  Dne 11. dubna 2022 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů Cisco" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 • Nová Rámcová dohoda na produkty Cisco
  Ministerstvo vnitra, jakožto centrální zadavatel tímto sděluje, že platnost stávající "Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb", končí ke dni 11. 1. 2022.
  V současné době je finalizována příprava veřejné zakázky na uzavření další „Rámcové dohody na pořizování produktů Cisco Systems“, pro organizace veřejné správy.
  Předmětem plnění předmětné rámcové dohody bude pořizování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems a nákup vybraných HW produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární SW společnosti Cisco Systems a souvisejících služeb pro centrálního a pověřující zadavatele. Podpis této Rámcové dohody na pořizování produktů Cisco Systems předpokládáme na konec prvního případně začátek druhého kvartálu roku 2022.

 • Nová Rámcová dohoda na produkty Microsoft
  S ohledem na zvýšené čerpání ze stávající Rámcové dohody na produkty Microsoft, kdy dochází k obnovám tříletých EA smluv, zahájilo Ministerstvo vnitra jako Centrální zadavatel činnosti související s přípravou veřejné zakázky na uzavření nové Rámcové dohody na pořizování produktů Microsoft (dále také "RD"). Očekáváme, že k uzavření RD dojde na přelomu roku 2021/22.
  Pro stávající Pověřující zadavatele nebudou z uzavření nové RD vyplývat žádné nové povinnosti, jelikož stávající Smlouvu o centralizovaném zadávání (dále také "SoCZ") mají uzavřenou na dobu neurčitou. Pro další případné zájemce ze státní správy, kteří by chtěli nově přistoupit k RD je nyní nejpozději do 31. 10. 2021 otevřena možnost požádat o přistoupení níže uvedenou formou.
  Zájemcům, kteří v uvedeném termínu požádají o přistoupení prostřednictvím datové schránky 6bnaawp (předmět: Žádost o přístup k RD Microsoft 2022) bude zaslána zpět prostřednictvím datové schránky k podpisu SoCZ. Elektronicky podepsanou SoCZ odešle zájemce do 14 dnů zpět Centrálnímu zadavateli a následně bude zařazen mezi ostatní Pověřující zadavatele k předmětné RD.

 • MV ve spolupráci se společností Tesco SW pořádalo dne 16. září 2021 online formou informační školení pro pověřující zadavatele. Ze školení je dostupná prezentace a zjednodušený manuál popisující centralizované zadávání v systému NEN: DNS CNS ICT - Sběr požadavků v NEN (rar, 613 kB).

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM
  Dne 14. května 2021 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • MV ve spolupráci s VMware pořádá dne 19. listopadu 2020 a 24. listopadu 2020 informační webinář pro pověřující zadavatele: Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware. Z webináře je nyní dostupná prezentace a podklady na odkazu: Centrální nákup softwarových produktů VMware (pdf, 2,7 MB).

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware
  Dne 4. listopadu 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

  - a) záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

  - b) veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

  Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.

 • Otevření Dynamického nákupního systému na produkty Oracle
  Dne 1. 10. 2019 byl CZ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen "ZZVZ"), zaveden DNS na pořizování produktů Oracle. Další informace naleznete zde.

 • Nová Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle
  Dne 20. ledna 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra, jakožto Centrální zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle" zadávané v otevřeném výběrovém řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podrobné podmínky a veškeré dokumenty jsou uvedeny zde.

  

Co se chystá

  

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Samostatné oddělení centrálních nákupů státu v oblasti informačních a komunikačních technologií
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Příslušné telefonní kontakty naleznete na stránkách o jednotlivých výrobcích.
Datová schránka: 6bnaawp

  

vytisknout  e-mailem