Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora pro příjemce dotací

Název projektu:
Podpora pro příjemce dotací

Registrační číslo projektu:
CZ.07.01.01/00/22_002/0000022

Příjemce podpory:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Odbor fondů, strategií a projektového řízení
Náměstí hrdinů 1635/4, 140 00 Praha 4

Zdroj financování:
Fond soudržnosti, OPTP – Operační program Technická pomoc 2021-2027
Výzva č. 2

Celkový rozpočet: 34 716 284,20 Kč

Termín zahájení: 1. 1. 2023

Termín ukončení: 31. 12. 2025

Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je podpora navýšení odborné kapacity v územní veřejné správě. Konkrétně půjde o e-learningové vzdělávání na posílení know-how v oblasti čerpání z ESI fondů nastavené tak, aby došlo ke zvýšení znalostí a dovedností, které se poté pozitivně odrazí na projektech jednotlivých územních samosprávných celků, kteří žádají o podporu napříč jednotlivými operačními programy.

Dílčí cíle projektu:

  • realizace e-learningového vzdělávání zaměřeného na zvýšení dovednosti v oblasti ESI fondů pro volené zástupce obcí,
  • podpora čerpání vytvořením vzorových projektových záměrů a projektových dokumentací.
     

Hlavní výstupy projektu:
Rozbor absorpčních kapacit samospráv
– materiál popisující potřeby samospráv, možnosti jejich zajištění prostřednictvím dotačních titulů a související otázky včetně procesních. Tento dokument je k dispozici níže.

E-learningové vzdělávání na posílení know-how samospráv v oblasti čerpání z ESI fondů
Průběžné konzultace pro stávající a potenciální příjemce podpory z ESI fondů.


  

OPTP-lista.JPG

vytisknout  e-mailem