Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora pro příjemce dotací

Název projektu:
Podpora pro příjemce dotací
Registrační číslo projektu:
CZ.07.01.01/00/22_002/0000022
Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1635/4, 140 00 Praha 4

Zdroj financování:
Fond soudržnosti, OPTP - Operační program Technická pomoc 2021-2027
Výzva č. 2
Celkový rozpočet: 79 336 832,00 Kč
Termín zahájení: 1. 1. 2023
Termín ukončení: 31. 12. 2025

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je, aby Česká republika čerpala finanční prostředky v oblasti digitalizace účelně a efektivně. 
 
Dílčí cíle projektu:

  • podpora projektů (IROP, OP TAK, OP Jan Amos Komenský) při čerpání z výzev v oblasti eGovernmentu na centrální i lokální úrovni a ve veřejné správě i mimo ni,
  • podpora účelného nastavení výzev operačních programů (IROP, OP TAK, OP Jan Amos Komenský),
  • soulad s národním architektonickým plánem,
  • podpora strategického řízení a metod za účelem transformace organizace žadatele/příjemce,
  • realizace e-learningového vzdělávání zaměřeného na zvýšení dovednosti v oblasti ESI fondů pro volené zástupce obcí,
  • podpora čerpání vytvořením vzorových projektových záměrů a dokumentací.


  

OPTP-lista.JPG

vytisknout  e-mailem