Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Problematika sociálně vyloučených lokalit

Přehled zdrojů, informací a kontaktů pro obce 

ROZCESTNÍK – přehled stávajících materiálů k sociálnímu vyloučení

Rozcestník je ve fázi výstavby a bude v následujících týdnech doplňován a aktualizován!
 
V posledních letech vyšlo k problematice sociálního vyloučení a jejímu řešení mnoho materiálů, manuálů a desater, z nich velká část oslovuje právě obce. Materiály obsahují jak preventivní doporučení, tak popis možných následních opatření až využití represe. Zpracovaná temata se často překrývají a orientace v nich je z hlediska uživatele nepřehledná.
  
Představovaný rozcestník tak nepřináší nová řešení, ale přehled již sepsaných a do jisté míry prověřených postupů, které byly publikovány. Ministerstva vnitra má ambici pomoci představitelům obcí zasažených tímto problémem, ale i obcím, které řeší problémy pouze v oblasti prevence, orientovat se ve vypracovaných  doporučeních a přiřadit jednotlivé texty k tematickým celkům, přičemž tyto materiály rozdělené podle tematických okruhů bude možné prostudovat na jednom místě. Tématické okruhy obsahují i odkazy na příslušnou právní úpravu a kontakt na pracovníka nebo pracovníky státní správy (prozatím pouze MV), kteří jsou schopni k dané otázce poskytnout konzultaci. V oblastech, kde to dosavadní poznatky umožňují, je k tématu doplněn i odkaz na dobrou praxi obce, která se dokázala s některým z negativních jevů vypořádat.
V první fázi rozcestník podává přehled o materiálech, které byly zpracovány v gesci či spolugesci resortu vnitra.
 

vytisknout  e-mailem