Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivní aktivity Policie ČR v kontextu problematiky sociální exkluze

Na všech 14 krajských ředitelstvích Policie České republiky působí specialisté na problematiku menšin – tzv. styční důstojníci pro menšiny. Na lokální úrovni má styčný důstojník k dispozici členy pracovní skupiny sestavené z jak z policejních specialistů, tak policistů zařazených na příslušných obvodních odděleních, v jejichž teritoriální působnosti se nachází sociálně vyloučená lokalita, díky nimž disponují ucelených přehledem mj. o výskytu sociálně vyloučených lokalit na území kraje a souvisejících problémech.
  
Hlavními úkoly styčných důstojníků pro menšiny je:
a) monitoring výskytu příslušníků menšin v daném teritoriu včetně jejich problémů a kriminogenních faktorů,
b) budování oboustranné důvěry mezi policií a příslušníky menšin,
c) aktivní zapojení do komunitního plánování,
e) řízení a koordinace činnosti pracovní skupiny pro menšiny,
f) iniciace a podíl na realizaci preventivní činnosti policie ve vztahu k menšinám,
k) iniciace součinnosti a spolupráce s orgány státní správy, územní samosprávy a nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou menšin,
l) poskytnutí potřebné součinnosti útvarům a organizačním článkům policie při řešení závažných případů souvisejících s menšinami.
      

Při řešení problematiky související s výskytem jakýchkoliv bezpečnostních problémů souvisejících s menšinami je v rámci Policie ČR naprosto zásadní využít kompetencí a znalostí těchto specialistů.

vytisknout  e-mailem