Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

  1. Obecná informace
  2. Materiály ke stažení
Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou regulovat ve smyslu § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) nejen samotnou konzumaci alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích, ale i činnosti k této konzumaci směřující (např. zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem, resp. činnosti, jež zakázanou „veřejnou“ konzumaci svým účelem umožňují). K této otázce se vyjadřoval také Ústavní soud v nálezu ze dne 07.09.2010, sp. zn. Pl.ÚS 11/09.
 
Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou regulovat také prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti (viz stanovisko ODK č. 4/2007). S uvedeným problémem souvisí také otázka regulace výkonu hostinských činností (viz stanovisko ODKč.10/2010 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/09 (Břeclav) – obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 5/2008, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města).

vytisknout  e-mailem