Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Drogy

V souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků, které vznikly porušením povinností podle zákona č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je Policie ČR oprávněna vyžadovat provedení orientačního vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odborného lékařského vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky. Toto oprávnění jí přísluší jednak na základě zákona č. 379/2005 Sb. (§ 16) a jednak na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a o změně souvisejících zákonů (§ 67).
 
K dalším opatřením k předcházení a mírnění škod působených návykovými látkami patří oprávnění Policie ČR nebo obecní policie vyzvat osobu, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření v lékařském zdravotnickém zařízení (16 zákona č. 379/2005 Sb.). Rovněž pedagogičtí pracovníci mají oprávnění vyzvat k vyšetření přítomnosti návykové látky u dětí ve škole za splnění určitých podmínek ve smyslu  § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb.
   
Podle § 17 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů může strážník po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. Zároveň pak podle § 30 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku; tento přestupek není obecní policie oprávněna řešit v blokovém řízení a strážníci tedy pouze oznamují podezření z jeho spáchání podle § 10 odst. 2 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu.
 
Pokud jde o zabavování, uchovávání a likvidaci návykových látek zajištěných při projednávání přestupku dle § 30 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích, má tuto povinnost Policie ČR, a to i v blokovém řízení (§ 34 zákona č. 273/2008 Sb.)

vytisknout  e-mailem