Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Znečišťování veřejných prostranství

 1. Obecné informace
 2. Materiály ke stažení
 1. Obce jsou oprávněny obecně závaznou vyhláškou dle § 10 písm. c) zákona o obcích k zajištění udržení čistoty ulic a jiných veřejných prostranství stanovit zákazy určitých znečišťujících jednání, resp. stanovit povinnost odstranit znečištění osobě, která ho způsobila, a u osob užívajících veřejné prostranství zvláštním způsobem dokonce i povinnost zabránit znečištění ze strany třetích osob resp. učinit odpovídající opatření k tomu směřující.
   
 2. regulace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (nepořádek kolem ubytoven a nelegální skládky)
  Podle § 58 odst. 2 zákona o obcích lze sankcionovat vlastníka resp. uživatele pozemku (právnickou nebo podnikající fyzickou osobu), v případě, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce, a to uložením pokuty až do výše 100 000 Kč.
   
  Podle téhož zákona lze sankcionovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu pokutou až do výše 200 000 Kč v případě, že znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
   
 3. regulace podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích (nelegální skládky) 
  Pokutu až 20 000 lze uložit fyzické osobě, která ve smyslu § 47 odst. 1 úísm. d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

vytisknout  e-mailem