Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb

Prostituce je sociální jev, který podle historických zkušeností nelze zcela vymýtit. Lze ji však regulovat tak, aby nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala mravní výchovu dětí a neurážela mravní cítění veřejnosti.
 
Obce jsou oprávněny provést regulaci nabízení prostituce obecně závaznou vyhláškou podle ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích buď zákazem této činnosti na všech veřejných prostranstvích, nebo pouze vymezením veřejných prostranství, na kterých tuto činnost povolí.
 
Porušení povinnosti stanovené OZV obce je přestupkem podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Od 2010 je novým trestným činem také Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle § 190 trestního zákoníku (provozování příp. organizace prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa atd.).

vytisknout  e-mailem