Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

  • Aktuálně
  • Činnost odboru
  • Metodické materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek obce)
  • Ostatní dokumenty (informace ke kontrole, změny území obce, číslování budov apod.)
  • Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí
  • Konference a semináře odboru
  • Kontakty na odbor včetně plánu konzultačních dnů
  • Vzory obecně závazných vyhlášek
  • Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  • Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Aktuálně

Aktuálně:

English English      german-25.gif Deutsch

  

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

  

  

Archív starších zpráv a dokumentů ODK

  

Činnost odboru

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Ředitel odboru: Ing. Bc. Miroslav Veselý
Zástupce ředitele odboru: Mgr. Jan Roneš
Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 411
Fax: 974 816 816
E-mail: odbordk@mvcr.cz

ODDĚLENÍ:

  

Sborníky odboru

  

Metodické materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek obce)

Metodické materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek obce)

  

Ostatní dokumenty (informace ke kontrole, změny území obce, číslování budov apod.)

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

  

Konference a semináře odboru

Kontakty na odbor včetně plánu konzultačních dnů

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu https://www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Kontakty na centrum odboru
Adresa: Ministerstvo vnitra
              odbor veřejné správy, dozoru akontroly
              náměstí Hrdinů 3
              Praha 4, 140 21
Telefon: 974 816 411
              974 816 429
Fax: 974 816 816
E-mail: odbordk@mvcr.cz

Kontakty na centrum a územní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy

Plán konzultačních dnů odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na I. pololetí roku 2023 (pdf, 297 kB)

  

Vzory obecně závazných vyhlášek

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Informační systém OZV

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů"), a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Platné znění příslušných zákonů je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"). Současně ukládá obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy (posledně jmenovaná povinnost platí rovněž pro příslušné orgány dozoru nad zákonností právních předpisů a Ústavní soud).

Cílem zveřejněných materiálů je poskytnout budoucím uživatelům informačního systému Sbírky právních předpisů základní informace o nové právní úpravě a povinnostech obcí, krajů a příslušných orgánů veřejné moci při vyhlašování právních předpisů či zveřejňování některých dalších zákonem stanovených aktů od 1. ledna 2022.

V průběhu roku 2021 se vyhlašování právních předpisů a zveřejňování aktů stanovených § 8 zákona o Sbírce právních předpisů řídí dosavadní právní úpravou. Obce tudíž do konce roku 2021 i nadále vyhlašují své právní předpisy vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, kraje vyhlašují své právní předpisy a zveřejňují další zákonem stanovené akty ve Věstníku právních předpisů kraje, hl. m. Praha vyhlašuje své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy a ostatní správní úřady vyhlašují své právní předpisy způsoby, které jim ukládají příslušné právní předpisy.

Ministerstvo vnitra připravilo sérii školení, jejichž účelem je seznámení obcí i všech ostatních vkladatelů dat s funkcionalitami a praktickým fungováním nově budovaného informačního systému. Předmětná školení v rozsahu cca 3 hodin budou zahájena 20. září 2021 a budou probíhat prezenčně v jednotlivých krajích do konce roku 2021. Zároveň ministerstvo připravilo také několik termínů školení v on-line formě. Školení budou probíhat na jednotlivých krajských úřadech s výjimkou Kraje Vysočina, kde budou probíhat školení po okresních městech a Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde budou školení probíhat přímo na Ministerstvu vnitra v budově CENTROTEX. Školení budou zajišťována lektory Ministerstva vnitra. Odkaz na formuláře pro přihlášení jsme zaslali na všechny obce, kraje a definované správní úřady. Pokud Vám nefunguje přihlášení ke školení prostřednictvím odkazu, obraťte se na Help-linku tel. 603 190 675.

S konkrétními způsoby a postupy při vyhlašování právních předpisů a zveřejňování dalších zákonem stanovených aktů ve Sbírce právních předpisů budou obce, kraje a další dotčené orgány veřejné moci Ministerstvem vnitra seznámeny v průběhu roku 2021.

  

Zpracoval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
v Praze 15. listopadu 2021 (aktualizováno 4. ledna 2022)

  

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND