Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Vznik a zánik mandátu

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k ně­muž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022.

Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.
 

Důvody zániku mandátu ze zákona:

  • odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou;
  • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci člena za­stupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlav­ním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět;
  • úmrtím člena zastupitelstva obce;
  • dnem voleb do zastupitelstva obce;
  • dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.
     

Důvody zániku mandátu vyslovením zastupitelstva obce:

  • pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsou­zen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody;
  • člen zastupitelstva obce přestal být volitelný;
  • neslučitelnost funkcí.

  

vytisknout  e-mailem