Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

 • Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě - obecné informace
 • Historie programu MEDEVAC
 • Bilance programu MEDEVAC / Statistiky
 • Program MEDEVAC - Média
 • MEDEVAC v roce 2014
 • MEDEVAC v roce 2015
 • MEDEVAC v roce 2016
 • MEDEVAC v roce 2017
 • MEDEVAC v roce 2018
 • MEDEVAC v roce 2019
 • MEDEVAC v roce 2020
 • MEDEVAC v roce 2021
 • MEDEVAC v roce 2022
 • MEDEVAC v roce 2023
 • Čtvrtletní bulletin zahraničních programů Ministerstva vnitra

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě - obecné informace

MEDEVAC_-_logo.jpg

English English

Zdravotně humanitární program MEDEVAC - obecné informace

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům (převážně ženám, dětem a starším osobám), kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život. Program MEDEVAC se zaměřuje na pacienty s takovým typem onemocnění, které si nevyžádá intenzívní léčbu v řádech několika let, ale jedná se o pacienty, pro které léčení v ČR nebo operace v zahraničí znamená podstatnou změnu jejich zdravotního stavu (záchranu života anebo zásadní zvýšení kvality života).

Program MEDEVAC se zaměřuje na poskytování odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou. Hlavní aktivitou programu je vysílání českých lékařských týmů do zemí, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Program MEDEVAC také podporuje budování místní zdravotnické infrastruktury a to především prostřednictvím školení místních specialistů, ale i poskytováním peněžních darů na vybavení nemocnic. V roce 2017 činil jeho rozpočet celkem 60 milionů korun.

Výroční zprávy programu MEDEVAC

MEDEVAC-obr.jpg
 

Program MEDEVAC je realizován v podobě:

 1. humanitární evakuace zdravotně postižených obyvatel na léčení do ČR (od roku 1993)

 2. vysílání českých lékařských týmů do zahraničí (od roku 2013)

 3. odborné stáže lékařů z oblastí postižených humanitární krizí v ČR (od roku 2015)

 4. podporování zdravotnických projektů na budování zdravotnické infrastruktury (od roku 2016)

Program MEDEVAC existuje od roku 1993 a je koordinován Ministerstvem vnitra. Probíhá v úzké mezirezortní spolupráci mezi dalšími zúčastněnými ministerstvy, konkrétně Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Armádou ČR. Od roku 2016 se do programu MEDEVAC zapojilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Na realizaci programu se podílí 9 českých nemocnic: Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice v Motole, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

MEDEVAC_2021_-_20210203.png

Program MEDEVAC v číslech:

 • 3774 operovaných pacientů v zahraničí,
 • 400 proškolených osob - lékařů a dalšího zdravotnického personálu,
 • 287 zdravotně humanitárních evakuací,
 • 105 vyslaných lékařských týmů,
 • 24 zemí, ve kterých byl realizován,
 • 19 podpořených projektů na posílení zdravotnické infrastruktury,
 • 9 zapojených českých nemocnic.
   

Kontakty:

WWW: http://medevacczech.com/

FB: medevac.czech

IG: medevac_czech

  

Pomoc_na_miste_-_logo-cz-color.jpg

English English

Zahraniční program Pomoc na místě - obecné informace

Program Pomoc na místě (celým názvem Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů) vznikl v roce 2015 jako reakce na válku v Sýrii a vlnu migrace, která se v návaznosti na ní vzedmula.

Stálý program Pomoc na místě spravuje odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a spolu se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC tvoří humanitární a asistenční opatření Ministerstva vnitra na pomoc zemím s velkými uprchlickými populacemi a zemím, které čelí velkým migračním tlakům. Z programu Pomoc na místě jsou udělovány peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Dále jsou poskytovány dary na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti nelegální migraci. Příjemci těchto finančních příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.

Od roku 2015 se Pomoc na místě zaměřuje na tři prioritní regiony - Blízký východ, Balkán a region Sahelu a severní Afriky. V těchto oblastech se kromě bilaterální spolupráce Ministerstvo vnitra snaží pro zvýšení dopadu intervencí realizovat též projekty ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie.

V roce 2023 činil rozpočet programu 150 mil. Kč a byly podpořeny projekty na východní středomořské migrační trase (v Jordánsku, Libanonu, Řecku a na Kypru), na centrální středomořské migrační trase (v Tunisku, Libyi a na Maltě) a na západní středomořské migrační trase (v Senegalu). Z programu byly také podpořeny projekty v Arménii a Turecku, a to z důvodu mimořádných událostí, které v těchto zemích v roce 2023 nastaly.
 

Podrobné informace o programu a podpořených projektech naleznete ve výročních zprávách

  

Historie programu MEDEVAC

MEDEVAC_-_logo.jpg

Historie programu MEDEVAC

Počátky programu MEDEVAC (z angl. "medical evacuation") sahají do začátku 90. let, kdy probíhal válečný konflikt v Bosně a Hercegovině. Na konci roku 1993 evakuovalo britské vojenské letectvo z obklíčeného Sarajeva spolu se čtyřmi dalšími dětmi do Londýna těžce zraněnou Irmu Hadžimuratovič; nebylo v silách sarajevských lékařů pomoci jim v tamních podmínkách. Irma přes veškerou snahu britských lékařů v Londýně zemřela. Přesto, její smutný příběh probudil mezinárodní společenství k aktivitě a pomoci těm, pro které nestačí lékařská péče v místě konfliktu či jiného neštěstí. Počin Britů byl tehdy jakýmsi symbolem pro Evropu, který se Česká republika rozhodla následovat.

Jedna z prvních, kteří se dostali do České republiky na léčení, byla čtyřletá holčička Alesandra Vujica, kterou v bosenském městečku Busovača zranil granát. Místní lékaři jí s maximálním nasazením pomohli přežít. Její zranění však vyžadovala odbornou specializovanou pomoc, která jí mohla být v pražské nemocnici v Motole poskytnuta. Bylo to poprvé, kdy Česká republika realizovala program MEDEVAC.

Po Alesandře následovali ještě další těžce zraněné děti i několik dospělých z Bosny. Po skončení války v bývalé Jugoslávii se zdálo, že pomoc České republiky byla jen dočasnou aktivitou. Válka v Kosovu, která začala v roce 1998, však toto zdání vyvrátila. Program MEDEVAC se opět zaměřil na léčení dětí s vážnými zraněními, především válečného původu. Po ukončení války a snahách o rekonstrukci místního zdravotnictví vyšel najevo problém zanedbaných dětských srdečních vad. Do České republiky bylo postupně přivezeno 30 dětí, kterým byla provedena operace srdce, která jim vrátila naději na normální život.

Stejně tak, po vypuknutí války v Iráku byly v rámci programu MEDEVAC v ČR léčeny děti s vážnými srdečními onemocněními, které se dostaly do péče lékařů 7. polní nemocnice Armády ČR v Basře a jejichž zdravotní stav byl natolik závažný, že jim nebylo možné pomoci v podmínkách polní nemocnice. Od roku 2003 je program MEDEVAC úzce spojen s Armádou ČR a s Dětským kardiocentrem Fakultní nemocnice Motol.

V dalších letech byl program MEDEVAC aktivizován i pro oběti ničivého zemětřesení v Pákistánu v roce 2006. Mezi lety 2008-2010 byl program MEDEVAC realizován také v Afghánistánu.

V souvislosti se vzrůstajícím počtem ozbrojených konfliktů ve světě (Libye, Sýrie, Ukrajina) se program MEDEVAC začal od roku 2011 opět věnovat válečným zraněním i dospělých pacientů. V letech 2012-2013 bylo do ČR převezeno na léčení do FN Motol celkem 14 syrských pacientů (8 dospělých a 6 dětí).

Na podzim roku 2013 schválila vláda pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republiky v roce 2013. Lékařský tým z Fakultní nemocnice Motol z dětského kardiocentra působil v jordánském hlavním městě Ammánu, kde provedl celkem 6 operací vrozených srdečních vad u dětí. Zároveň byli vybráni další dva pacienti, kteří byli následně převezeni na operaci do ČR.

Do roku 2013 program MEDEVAC probíhal především v podobě zdravotních evakuací na léčení do ČR. Celkově bylo v letech 1993-2013 léčeno v rámci programu MEDEVAC 171 zahraničních pacientů, převážně dětí.

V letech 1993-2013 probíhala léčba a operace zahraničních pacientů transportovaných do ČR v rámci programu MEDEVAC ve Fakultní nemocnici Motol, Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v Nemocnici Na Bulovce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Fotogalerie MEDEVAC - Archiv Fotogalerie

MEDEVAC   1993-2013
Zdravotně humanitární transporty na léčení do ČR
Země původu Počet pacientů
Bosna a Hercegovina 17
Kosovo 40
Čečensko 1
Irák 42
Pákistán 10
Afghánistán 14
Kambodža 10
Libye 20
Barma 3
Sýrie 14
Celkem 171

  

Bilance programu MEDEVAC / Statistiky

MEDEVAC_-_logo.jpg

Bilance programu MEDEVAC / Statistiky

Zdravotně humanitární transporty do ČR

Rok Země původu pacienta Počet pacientů
1993-1994 Bosna a Hercegovina (válečná zranění a jiná onemocnění) 17
1998 Kosovo (srdeční vady, nefrologie) 40
2003-2005 Irák (popáleniny, srdeční vady) 42
2005 Čečensko (neurologie) 1
2006 Pákistán (fraktury, rozštěpy, srdeční vady, hypospadie) 10
2008-2010 Afghánistán (srdeční vady, popáleniny, ortopedie) 14
2009-2011 Kambodža (srdeční vady) 10
2011-2012 Libye (srdeční vady, válečná zranění) 20
2012 Barma (srdeční vady) 3
2012-2013 Sýrie (srdeční vady, válečná zranění) 14
2014 Ukrajina (válečná zranění) 39
2015 Ukrajina (válečná zranění) 10
2016 Keňa (srdeční vady) 3
2016 Ukrajina (ortopedie, neurochirurgie) 2
2017 Ukrajina (ortopedie) 1
2018 Afghánistán (dětská kardiochirurgie) 1
2020 Bělorusko (35 pacientů, 25 rodinných příslušníků poskytnuta zdravotní a psychologická péče) 60
2021 Bělorusko (13 zdravotníků a 16 rodinných příslušníků) 29
Celkem 316

Mise českých lékařských týmů do zahraničí

Rok Nemocnice Specializace Země Počet pacientů / Počet operačních zákroků
2013 FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 6
Celkem za rok 2013 6
2014 Nemocnice Na Bulovce ortopedie Jordánsko 15
Nemocnice Na Bulovce plastická a rekonstrukční chirurgie Jordánsko 11
FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 10
Celkem za rok 2014 36
2015 FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 19
Nemocnice Na Bulovce ortopedie (2 mise) Jordánsko 24
Nemocnice Na Bulovce plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) Jordánsko 29
VFN traumatologie Jordánsko 14
FN Hradec Králové oftalmologie Jordánsko 100
FN Olomouc traumatologie, rehabilitace Jordánsko 30
FN Motol dětská kardiochirurgie Kambodža 13
FN Motol dětská kardiochirurgie Keňa 15
Celkem za rok 2015 244
2016 Nemocnice Na Bulovce ortopedie (2 mise) Jordánsko 40
Nemocnice Na Bulovce plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) Jordánsko 48
Nemocnice Na Bulovce oftalmologie Jordánsko 62
VFN traumatologie Jordánsko 21
FN Hradec Králové oftalmologie (2 mise) Jordánsko 310
FN Olomouc traumatologie Jordánsko 10
ÚVN ortopedie Jordánsko 15
ÚVN ORL Jordánsko 68
FN Motol dětská kardiochirurgie Kambodža 13
FN Motol dětská kardiochirurgie Maroko 13
FN Motol dětská kardiochirurgie Keňa 13
Celkem za rok 2016 613 / 622
2017 Nemocnice Na Bulovce ortopedie (2 mise) Jordánsko 33/53
Nemocnice Na Bulovce plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) Jordánsko 43
Nemocnice Na Bulovce oftalmologie Jordánsko 68
Nemocnice Na Bulovce gynekologie Senegal 13
VFN traumatologie Irák 10
FN Olomouc traumatologie (2 mise) Jordánsko 31
ÚVN ortopedie Jordánsko 19/21
ÚVN oftalmologie (2 mise) Jordánsko 230
FN Motol dětská kardiochirurgie Kambodža 13
FN Motol dětská kardiochirurgie Maroko 10
FN Motol dětská kardiochirurgie (2 mise) Jordánsko 25
FN Motol ORL Senegal 35
FN Hradec Králové oftalmologie (2 mise) Jordánsko 405
Celkem za rok 2017 935 / 957
2018 VFN traumatologie Jordánsko 21
ÚVN oftalmologie Jordánsko 126
ÚVN ortopedie (2 mise) Jordánsko 40
Nemocnice Na Bulovce ortopedie Jordánsko 20 / 27
Nemocnice Na Bulovce oftalmologie Jordánsko 62
Nemocnice Na Bulovce plastická chirurgie Jordánsko 21
Nemocnice Na Bulovce gynekologie Senegal 13
FN Hradec Králové oftalmologie (2 mise) Jordánsko 469
FN Olomouc ortopedie / traumatologie Jordánsko 17
FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 14
FN Motol ORL Senegal 55
FN Královské Vinohrady plastická chirurgie Jordánsko 21
Celkem za rok 2018 879 / 886
2019 Nemocnice Na Bulovce ortopedie Jordánsko 18 / 22
VFN oftalmologie Libanon 83
VFN traumatologie Senegal 20
ÚVN oftalmologie Jordánsko 144 / 145
FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 13 / 14
FN Olomouc traumatologie Jordánsko 28 / 30
FN Královské Vinohrady / Nemocnice Na Bulovce plastická chirurgie Jordánsko 20 / 33
ÚVN ortopedie Jordánsko 16
FN Olomouc traumatologie Senegal 20
FN Hradec Králové oftalmologie Jordánsko 240
VFN traumatologie Jordánsko 25
FN Motol ORL Senegal 56
Nemocnice Na Bulovce gynekologie Senegal 44
Nemocnice Na Bulovce gynekologie Ghana 45
Celkem za rok 2019 774 / 795
2020 FN Hradec Králové oftalmologie Jordánsko 218 / 218
Nemocnice Na Bulovce ortopedie Jordánsko 21 / 24
FN Olomouc traumatologie Senegal 18 / 23
Celkem za rok 2020 257 / 265
2021 FN Bulovka gynekologie Ghana 50
FN Brno gynekologie Ghana 42
FN Olomouc
FN Brno
FNKV
traumatologie Ghana 30 / 35
VFN traumatologie Jordánsko 28
FNKV plastická chirurgie Jordánsko 19 / 27
FN Motol dětská kardiochirurgie Jordánsko 14
VFN oftalmologie Libanon 97
VFN oftalmologie Libanon 60
FN Olomouc
FN Brno
traumatologie Senegal 25 / 25
FN Bulovka gynekologie Senegal 19
VFN traumatologie Senegal 35
FN Motol ORL Senegal 67
Celkem za rok 2021
CELKEM 4203 / 4378

Školení lékařů a zdravotnického personálu pořádaná v ČR nebo v zahraničí

Rok Země původu účastníků školení Místo školení Počet účastníků
2015 Irák - Region iráckého Kurdistánu / Erbíl VFN / Praha 8
Ukrajina FN Ostrava / Ostrava 1
2016 Keňa FN Motol / Praha 2
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok VFN / Praha 12
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok Emergency Teaching Hospital (RIK / Duhok) 26
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok FN Hradec Králové / Hradec Králové 4
2017 Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok VFN / Praha 3
Maroko FN Motol / Praha 8
Nepál VFN / Nepál 21
Senegal Nemocnice Na Bulovce, FN Motol / Thies 8
Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev 15
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok VFN / Praha 3
Maroko FN Motol / Praha 8
Nepál VFN / Nepál 21
Senegal Nemocnice Na Bulovce, FN Motol / Thies 8
Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev 15
2018 Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce / Praha 10
Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce, FN Hradec Králové / Kyjev 41
Senegal FN Motol / Thies 8
2019 Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev 45
Etiopie FN Hradec Králové, ÚVN / Hospimed 6
Ukrajina VFN / Praha 5
Ukrajina Nemocnice Na Bulovce / Praha 3
Ukrajina VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev 42
Etiopie FN Hradec Králové, ÚVN / Hospimed 23
Irák - Region iráckého Kurdistánu IKEM / Irák 43
Jordánsko VFN / Ammán 18
Maroko FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce / Praha 3
Etiopie FN Motol / Praha 3
Maroko FN Motol / Praha 1
2020 Ukrajina IKEM / online 40
Maroko IKEM / online 7
Ghana IKEM / online 8
Mauretánie IKEM & Bulovka / online 6
Irák - Region iráckého Kurdistánu IKEM / online 13
2021 Peru FN Bulovka & IKEM / online 91
Ukrajina VFN / online 19
Gruzie VFN & FN Bulovka / Gruzie  17
Irák IKEM / Irák 239
Ghana FN Bulovka & FN Brno / Praha & Brno 1
Senegal FN Brno & FN Bulovka / Brno & Praha 1
Ukrajina VFN / Praha 4
Ukrajina FN Bulovka / Praha 4
Celkem 806

Peněžní dary

Země Rok Organizace Účel poskytnutí peněžního daru

Výše peněžního daru / rozpočtového opatření

Irák 2016 ADRA Int. Podpora budování / vzniku zdravotnické infrastruktury pro vnitřně vysídlené osoby v táboře Hasansham U2 IDP Camp v blízkosti iráckého Mosulu. Nákup zdravotnického materiálu, nástrojů a přenosného rentgenu. 2,5 mil. Kč
2016 Caritas Int. Distribuce pitné vody a hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v blízkosti iráckého Mosulu. 2,5 mil. Kč
2017 Caritas Int. Distribuce hygienického materiálu do dvou mosulských zdravotnických center. Distribuce hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v iráckém Mosulu. 4 mil. Kč
2017 CARE Podpora obnovy zdravotnického centra ve východním Mosulu prostřednictvím nákupu základních léků a zdravotnického vybavení; školení místních zdravotníků. 5 mil. Kč
Ukrajina 2016 ADRA Int. Poskytnutí lékařského vybavení nemocnicím na východní Ukrajině (Avdiivka, Svitlodarsk, Volnovaha). 2 mil. Kč
2016 Caritas Int. Přístrojové a materiální vybavení nemocnice na východní Ukrajině (Volnovaha). 2 mil. Kč
Libanon 2016 ADRA Int. Přístrojové a materiální vybavení primárních zdravotnických center v regionu Bekaa. 2,5 mil. Kč
Nepál 2016 ZÚ Dillí Nákup sanitního vozu a materiální vybavení lékařské pohotovosti v regionu Nala. 900 tis. Kč
Irák 2017 Caritas Int. Distribuce hygienického materiálu do dvou mosulských zdravotnických center. Distribuce hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v iráckém Mosulu. 4 mil. Kč
Irák 2017 Care Int. Podpora obnovy zdravotnického centra ve východním Mosulu prostřednictvím nákupu základních léků a zdravotnického vybavení; školení místních zdravotníků. 5 mil. Kč
Irák 2018 Caritas Int. Nákup 3D tiskárny pro tisk součástek do poničených zdravotnických přístrojů v oblasti Ninewa / Mosul. 5 mil. Kč
Ukrajina 2018 ADRA Int. Sanitace vybraných nemocnic a zajištění základních hygienických standardů ve vybraných nemocnicích za účelem zvýšení kvality zdravotní péče. 5 mil. Kč
Libye 2018 ICRC Materiální podpora vybraných nemocnic. 5 mil. Kč
Niger 2018 CARE Int. Vybudování dvou zdravotnických zařízení, vyškolení 54 zdravotnických pracovníků v oblasti reproduktivního zdraví. 5 mil. Kč
Burkina Faso 2019 Light for the World Oftalmologická péče pro zrakově postižené v oblasti Hauts Bassins. 5 mil. Kč
Mauritánie 2019 Lutheran World Federation Vybavení dvou zdravotnických center a školení místního zdravotnického personálu. 5 mil. Kč
Mali 2020 ICRC Projekt na podporu systému poskytování ortopedických a rehabilitačních služeb v Mali 5 mil. Kč
Libanon 2020 ICRC Projekt na podporu poskytování rekonstrukční chirurgie pro uprchlíky a další zranitelné osoby v Libanonu 5 mil. Kč
Libanon 2020 FVN Materiální dar na pomoc po zemětřesení 2,5 mil. Kč
Řecko 2020 HZS ČR Materiální dar na pomoc uprchlíkům v boji s COVID-19 4,5 mil. Kč
Ukrajina 2020 ADRA Int. Zlepšení zdravotní péče a prevence šíření COVID-19 ve zdravotnických zařízeních na Ukrajině 5 mil. Kč
Burkina Faso 2021 Světlo pro svět podpora oftalmologické péče 5 mil. Kč
Gruzie 2021 Caritas International podpora screeningu onko-gynekologických onemocnění a gynekologické péče 5 mil. Kč
Irák 2021 CARE International zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči 5 mil. Kč
Keňa 2021 Lutheran World Federation podpora sekundární zdravotní péče a rehabilitace 5 mil. Kč
Mauritánie 2021 Lutheran World Federation vybavení zdravotního střediska v Bassikounou 5 mil. Kč
Mali 2021 CARE International podpora urgentní mateřské a novorozenecké zdravotní péče 5 mil. Kč
Nigérie 2021 ICRC podpora poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb 5 mil. Kč
Afghánistán 2021 ICRC podpora urgentní zdravotní péče 5 mil. Kč
CELKEM 123,4 mil. Kč

  

Program MEDEVAC - Média

MEDEVAC_-_logo.jpg

Program MEDEVAC - Média

  

  

MEDEVAC v roce 2014

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2014

Realizace programu MEDEVAC v roce 2014

Rok 2014 byl silně ovlivněn politickými událostmi na Ukrajině a pokračující krizí v regionu Blízkého východu. Program MEDEVAC byl proto v roce 2014 k těmto událostem směřován.

Vláda České republiky v první polovině roku 2014, v souvislosti s děním na Ukrajině, rozhodla o pokračování programu MEDEVAC zaměřeného na zraněné státní příslušníky Ukrajiny. V této věci přijala postupně dvě usnesení: 1) usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2014 č. 128 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny a 2) usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 2014 č. 146 o rozšíření programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny a o změně usnesení vlády ze dne 26. února 2014 č. 128, o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny. V rámci samotné realizace programu MEDEVAC / Ukrajina (usnesení č. 128 a usnesení č. 146) byly poté ministerstvy vnitra, zahraničních věcí, obrany a zdravotnictví realizovány celkem dva zdravotně-humanitární transporty raněných státních příslušníků Ukrajiny. Jednalo se o civilisty mnoha různých profesí (básník, právník, zvukař, řidič taxíku), kteří byli obětmi násilných střetů s policejními pořádkovými silami. V rámci programu MEDEVAC / Ukrajina bylo do České republiky transportováno celkem 39 pacientů a 2 osoby jako zákonní zástupci nezletilých pacientů. Jeden pacient na území ČR následkům svých zranění podlehl. Poslední pacient v rámci programu MEDEVAC / Ukrajina odcestoval v průběhu února 2015. Průměrná délka léčení se pohybovala v rozmezí 2 až 6 měsíců.

V kontextu krizových událostí, jež se silně začaly projevovat ve východních částech Ukrajiny a s přihlédnutím k vývoji ozbrojených konfliktů ve světě, vláda ČR přijala dne 25. června 2014 usnesení č. 495 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny z východních oblastí Ukrajiny postižených ozbrojenými střety a další pokračování programu MEDEVAC do konce roku 2014. Vzhledem k eskalaci ozbrojených střetů ve východních částech Ukrajiny v druhé polovině roku 2014, a s tím spojených faktorů, nebylo prozatím možné usnesení č. 495 ve vztahu k zdravotní evakuaci státních příslušníků Ukrajiny z východních oblastí Ukrajiny postižených ozbrojenými střety realizovat.

Na základě společné dohody ministerstev zahraničních věcí, zdravotnictví a vnitra bylo v druhé polovině roku 2014 realizováno pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském království. V této věci bylo přijato usnesení vlády ČR ze dne 27. října 2014 č. 870 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském království.

Usnesení č. 870 bylo realizováno v podobě krátkodobého vyslání celkem tří českých specializovaných lékařských týmů do Jordánska. Jednalo se o specializované týmy z FN Motol (kardiochirurgie, ortopedie) a Nemocnice na Bulovce (plastická a rekonstrukční chirurgie).

Čtyři dětští kardiologičtí specialisté z Fakultní nemocnice Motol provedli v období od 11. do 19. listopadu 2014 v nemocnici Al Khalidi Medical Center celkem deset operací syrských a jordánských dětí s vrozenými vadami srdce. V druhé fázi mise další dva týmy českých lékařů ve složení dvou ortopedů, anesteziologa a plastického chirurga poskytli v nemocnici Al-Makassed pomoc 26 syrským pacientům, kteří utrpěli vážná zranění v průběhu konfliktu probíhajícím v jejich zemi. Lékaři z Fakultní nemocnice Motol a z Nemocnice na Bulovce, působící v uvedených týmech, provedli od 29. listopadu do 4. prosince 2014 celkem 15 ortopedických a 11 plastických operací.

Fotogalerie MEDEVAC - 2014 Fotogalerie

  

MEDEVAC v roce 2015

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2015

Na základě usnesení vlády č. 45 ze dne 19. ledna 2015 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro rok 2015 realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, zdravotnictví a obrany program MEDEVAC v celém průběhu roku 2015.

V roce 2015 byl program MEDEVAC představen ve své nové rámcové podobě, která jasně vymezovala oblasti zájmu a působení zdravotně humanitárních misí na celý rok. To umožňovalo lépe plánovat a komplexněji působit zejména v oblastech stižených válečnými konflikty a/nebo humanitární katastrofou, jako je region Blízkého východu či Ukrajina.

V roce 2015 se program MEDEVAC realizoval prostřednictvím těchto aktivit:

 1. vysílání českých lékařských týmů do zahraničí
 2. zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR
 3. odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví
 4. financování složité akutní kardiochirurgické operace v Jordánsku na žádost Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR)

Realizace programu MEDEVAC v roce 2015

 • vyslání 12 lékařských týmů do zahraničí,
 • 244 odborných operačních výkonů v zahraničí,
 • více jak 500 odborných vyšetření s diagnostikou,
 • provedení 33 neinvazivních zákroků v zahraničí,
 • zorganizování a zabezpečení provedení 1 složité kardiochirurgické operace v zahraničí na urgentní žádost UNHCR,
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi,
 • uskutečnily se 2 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR (10 pacientů a pacientek + 3 osoby jako zákonný doprovod),
 • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (9 osob).

V roce 2015 se uskutečnilo v rámci programu MEDEVAC celkem 20 projektů v celkové hodnotě 31 863 943,35 Kč.

Program se v roce 2015 aktivizoval v 5 zemích, konkrétně v Jordánsku, Kambodži, Keni, Irácké republice - Regionu iráckého Kurdistánu a v Ukrajině.

Výroční zpráva 2015 (pdf, 2,47 MB)

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (9. 2. - 19. 2. 2015)

V rámci programu MEDEVAC vycestoval na svou v pořadí již třetí misi (první mise 2013, druhá mise 2014) čtyřčlenný tým lékařů z Dětského kardiocentra FN Motol. Lékařský tým se v Jordánsku zaměřuje na operace syrských dětských uprchlíků s vrozenou srdeční vadou. V jordánské nemocnici Al Khalidi Medical Center tým operoval celkem 10 syrských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 3 měsíců do 6 let. Všechny děti přežily a nevyskytly se žádné závažné komplikace. V úterý, dne 10. 2., navštívil nemocnici Al Khalidi Medical Center český prezident Miloš Zeman v rámci své pracovní cesty do Jordánska. Čeští lékaři a program MEDEVAC byl vysoce oceněn panem prezidentem.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - rekognoskační cesta (19. 4. - 24. 4. 2015)

Lékař z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze realizoval rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy vyslání traumatologického týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Z celkem 75 vyšetřených pacientů bylo vybráno 15 pacientů pro traumatologický tým z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 25 pacientů pro ortopedický tým z Nemocnice na Bulovce.
 

Jordánsko / Nemocnice na Bulovce - ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie (6. 5. - 15. 5. 2015)

Pětičlenný lékařský tým Nemocnice na Bulovce, ve specializaci dětská ortopedie a rekonstrukční chirurgie, se zaměřil na operace syrských dětských a dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Ortopedický tým ambulantně vyšetřil 35 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. K operacím bylo vybráno celkově 15 pacientů, z toho skutečně operováno 13. Tým plastické chirurgie ambulantně konzultoval 38 pacientů, přičemž k operacím bylo vybráno 13 pacientů. Samotná plastická operace byla provedena u 12 pacientů (komplexní defekty, jizevnaté kontraktury atd.). Jedna operace byla provedena ve spolupráci s ortopedickým týmem. Po operacích proběhla u všech pacientů kontrola následné péče lékařským týmem z nemocnice na Bulovce. V době odjezdu byli všichni operovaní pacienti bez zjevných komplikací.
 

Jordánsko / FN Olomouc - rekognoskační cesta (16. 5. - 19. 5. 2015)

Dvoučlenný lékařský tým FN Olomouc absolvoval ve dnech 16.5. - 19.5. 2015 rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy lékařské mise FN Olomouc, která se uskuteční v září 2015. Během pobytu tým navštívil dvě jordánské nemocnice, Al Khalidi Medical Center a charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, kde se setkal s vedením obou nemocnic, prohlédl si operační sály a diskutoval o možnostech operačních výkonů. Setkal se také se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Rekognoskaci po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který lékařům pomáhal orientovat se v jordánské zdravotnické infrastruktuře a vést jednání s jordánskými nemocnicemi. Bylo dohodnuto, že lékaři z FN Olomouc se při své zářijové cestě zaměří na traumatologická zranění.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - rekognoskační cesta (16. 5. - 20. 5. 2015)

Ve dnech 16.5. - 20.5. 2015 absolvovali členové lékařského týmu FN Hradec Králové rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy lékařské mise FN Hradec Králové, která se uskuteční v říjnu 2015. Cílem cesty bylo nalézt vhodné formy spolupráce pro poskytnutí humanitární péče v jordánských nemocnicích. V rámci své mise tým navštívil dvě jordánské nemocnice, Al Khalidi Medical Center a charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, a oční operační centrum, kde jednal s vedením těchto zdravotnických zařízení. Jordánská strana uvítala zejména nabídku operací katarakt. Lékařský tým FN Hradec Králové se také setkal se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Rekognoskaci po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC. Výsledně byla dohodnuta spolupráce v oblasti operací katarakt včetně výběru pacientů, harmonogramu operací, pooperační péče a řešení situací při případných komplikacích.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - traumatologie (27. 5. - 6. 6. 2015)

Traumatologický tým Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze provedl za dobu svého působení v jordánské charitativní nemocnici Al Maqased Hospital ve dne 27.5 – 6.6. celkem 12 naplánovaných a 2 akutní operace. Tým VFN se zaměřil zejména na chirurgické rekonstrukční případy. Lékaři z VFN se také setkali se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Celou dobu s týmem lékařů FVN spolupracoval jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který usnadňoval komunikaci s místními pacienty a personálem nemocnice.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. 6. - 9. 6. 2015)

V rámci programu MEDEVAC vycestoval ve dne 1.6. – 9.6.2015 na svou v pořadí již čtvrtou misi dvoučlenný tým lékařů z Dětského kardiocentra FN Motol. V nemocnici Al Khalidi Medical Center tým odoperoval 9 syrských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 3 měsíců do 9 let. Při výběru pacientů, předoperační i pooperační péči lékařský tým využil výborné spolupráce s místním dětským kardiologem. Všechny operované děti přežily a měly nekomplikovaný pooperační průběh. Operace i pooperační průběh byly u všech pacientů klidné.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (14. 6. - 20. 6. 2015)

Dvoučlenný lékařský tým z FN Motol, ve složení kardiolog a kardiochirurg, absolvoval ve dnech 14.6. až 20.6. rekognoskační cestu do kambodžské nemocnice Calmette v Phnom Penhu za účelem přípravy lékařské mise FN Motol, která se uskuteční v září 2015. Tato mise by se měla zaměřit na chirurgickou léčbu dětských vrozených srdečních vad. Lekaři nemocnice Calmette mají velký zájem na spolupráci v oblasti péče o děti s vrozenou srdeční vadou. Vedení nemocnice má zájem o působení českých lékařských týmů, o stáže v českých nemocnicích a o posílení kapacitních možností nemocnice formou darování v ČR vyřazených přístrojů a nástrojů.
 

Ukrajina / zdravotně humanitární transport do ČR (14. 7. 2015)

Zdravotně humanitární transport státních příslušníků Ukrajiny v rámci programu MEDEVAC na léčení do ČR se uskutečnil dne 14. 7. 2015. Realizace transportu byla koordinována Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, obrany a Zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě. Do ČR bylo evakuaováno celkem 9 pacientů a 2 osoby jako doprovod nezletilých. Spektrum poranění bylo od ortopedických, přes kardiochirurgická, po válečná zranění. Velmi těžká zranění byla popáleninová, která vyžadovala intenzivní péči. Jedná se převážně o vnitřně vysídlené občany Ukrajiny z východních oblastí postižených ozbrojenými střety, kteří se v době transportu dlouhodobě nacházeli v oblasti Charkova.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie (1. 9. - 17. 9. 2015)

Lékařský tým FN Olomouc, složený ze dvou odborníků na úrazovou chirurgii končetin, jednoho anesteziologa, jedné anestezioložky a fyzioterapeutky se specializací na rehabilitaci traumat ruky a pohybového aparátu, působil od 1. do 17. září v jordánské charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, kde operoval a rehabilitoval zranitelné skupiny obyvatelstva, tj. jak syrské uprchlíky v Jordánsku, tak sociálně slabé jordánské občany, pro které je nutná lékařská péče většinou nedostupná. Pro operace bylo týmem vybráno celkem 35 pacientů, z toho se podařilo operovat 28 pacientů. Operovaná traumata byly převážně zlomeniny končetin, následky výbuchu či střelných poranění. Jako první tým v rámci realizace programu MEDEVAC pozval do Jordánska také zkušenou fyzioterapeutku, která se zaměřila na rehabilitaci operovaných pacientů, stejně jako pacientů právě hospitalizovaných v nemocnici. Celý tým byl přijat zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku a jako vždy nechyběl ani jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC.

Fotogalerie: Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie Fotogalerie
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (12. 9. - 27. 9. 2015)

Lékařský tým z Dětského kardiocentra FN Motol, složený ze dvou kardiochirurgů, dvou kardiologů a dvou zdravotních sester, působil ve dnech 12.-27. 9. 2015 v kambodžské nemocnici Calmette Hospital v Phnom Penu. Tým odoperoval 13 kambodžských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 1 roku do 16 let. Při výběru pacientů, při samotné operaci a v rámci pooperační péče lékařský tým spolupracoval s kambodžskými specialisty z Calmette Hospital a z charitativní organizace Chain of Hope. Všechny děti byly úspěšně operovány a v průběhu mise byly odpojeny od dýchacích přístrojů. Kambodža není zemí postiženou válečným konfliktem, ani žádnou rozsáhlou přírodní katastrofou, nicméně stále patří mezi nejméně rozvinuté země s vysokou potřebou asistence ze strany zahraničních dárců. Zdravotnictví se pak řadí mezi priority kambodžské vlády.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (12. 10. - 18. 10. 2015)

Tříčlenný lékařský tým z FN Hradec Králové se zaměřil v rámci mise programu MEDEVAC / Jordánsko na operace katarakty. Tým provedl za své působení v Jordánsku celkem 100 chirurgických zákroků (pokročilé, maturní a velmi komplikované případy katarakty). V průběhu mise byl tým přijat pracovníky českého velvyslanectví v Ammánu a jeho podporu tvořil jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC a český styčný důstojník Ministerstva vnitra pro migraci, který je dočasně přidělen na český zastupitelský úřad v Ammánu.
 

Ukrajina / zdravotně humanitární transport do ČR (1. 10. 2015)

Zdravotně humanitární transport státní příslušnice Ukrajiny, vnitřně vysídlené dívky a zákonného doprovodu, se uskutečnil dne 1. 10. 2015 v úzké spolupráci se Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě. Pacientka byla zraněna při výbuchu v Uhlohorsku, kdy její dům byl zasažen vojenskou technikou. ZÚ Kyjev ve spolupráci s kyjevskou nemocnicí pacientce zajistil vyšetření a vypracování aktuální lékařské zprávy. Ta byla poskytnuta FN Hradec Králové, která byla vyhodnocena jako nejlepší varianta stran péče o pacientku. Nemocnice po odborné konzultaci tamních lékařů s příjmem a léčbou pacientky souhlasila.
 

Jordánsko / proplacení operace v Ammánu (říjen 2015)

Na žádost Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky program MEDEVAC proplatil výkon složité akutní kardiochirurgické operace dvouměsíčnímu novorozenci, syrskému uprchlíkovi. Miminko trpělo těžkou kardiologickou vadou, s prognózou života cca 1 měsíc. Ve vzájemné spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ZÚ Ammán, jordánskou nemocnicí Al Khalidi Hospital a Ministerstvem vnitra se podařilo zajistit zkušeného jordánského operatéra, který po konzultaci s FN Motol úspěšně provedl indikovanou operaci. Operace proběhla úspěšně a nenastaly žádné komplikované pooperační stavy.
 

Ukrajina / FN Ostrava - školení ukrajinského lékaře ve FN Ostrava (29. 9. - 15. 10. 2015)

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod hlavičkou programu MEDEVAC, ve vzájemné spolupráci se ZÚ Kyjev, školení ukrajinského chirurga, specialisty na popáleniny. Školení zahrnovalo edukační přednášky, ranní vizity na JIP, velké vizity na JIP, dále např. kontroly vývoje jizvení a léčba jizev, stáž na Trauma centru, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a konečně, stáž na Centru plastické chirurgie a chirurgie ruky.
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie (19. 10. - 31. 10. 2015)

Mezinárodní lékařský tým, vedený lékaři FN Motol, působil od 19. 10. 2015 do 31. 10. 2015 v nemocnici The Mater Hospital v hlavním městě Keni, Nairobi. Tato nemocnice se snaží dlouhodobě zprostředkovávat operace srdce nejzranitelnějším dětem, čemuž se program MEDEVAC snaží svou podporou napomoci. V rámci programu MEDEVAC bylo v letošním roce operováno celkem 15 dětí, ve věku 1 roku až 10 let s vrozenou srdeční vadou, převážně pacienti s Fallotovou tetralogií. Dlouhodobým záměrem je také zvyšovat úroveň místního zdravotnického personálu, a proto se otevírá možnost studijních pobytů vybraných lékařů a lékařek nebo zdravotních sester ve FN Motol v Praze.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - školení kurdského zdravotnického personálu (2. 11. - 29. 11. 2015)

V rámci školení přicestovali do České republiky čtyři chirurgové různých operačních oborů, jeden anesteziolog, dva zdravotní bratří a jedna zdravotní sestra. Program připravili lékaři a lékařky z I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kurz byl řízen prvním náměstkem pro vědu, výzkum a vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví a zahraničních věcí poskytovalo náležitou institucionální podporu.

V prvním týdnu se všichni účastníci a účastnice seznámili s problematikou výkonů u těžkých pacientů na digitálních modelech v simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF UK a v dalších týdnech byla podle odbornosti zajištěna stáž a semináře na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK, II. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí na Královských Vinohradech stážoval popáleninový chirurg na Popáleninovém centr FNKV a ortopéd navštěvoval vybrané operace na Ortopedické klinice FNKV a 3. LF UK.  Dále byla zajištěna stáž v Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Kurs byl zakončen předáním certifikátů na I. chirurgické klinice VFN a 1 LF UK.

Kurz v rámci realizace programu MEDEVAC byl kladně hodnocen jak účastníky, tak i zúčastněnými ministerstvy. Na základě zkušeností z tohoto pilotního kurzu budou připravovány další podobné aktivity v roce 2016.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie (25. 11. - 4. 12. 2015)

Na přelomu listopadu a prosince proběhla další lékařská mise šestičlenného lékařského týmu Nemocnice Na Bulovce, zaměřená na operace syrských dětských a dospělých pacientů se získanými či vrozenými vadami pohybového aparátu. Tým plastické chirurgie vyšetřil celkem 29 pacientů, operováno jich bylo 17. Spektrum výkonů se pohybovalo od komplexních defektů, vrozených vad končetin, rekonstrukce úchopové funkce či nervů ruky. Ortopedický tým ambulantně vyšetřil 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu a provedl 11 operací.  Sedmi pacientům trpícím osteoartritidou kolenního kloubu bylo aplikováno celkem 33 injekcí „Intragel injection“ přímo do kolenního kloubu. Tato aplikace injekcí byla zvolena jako alternativa totální výměny kolenního kloubu u pacientů, pro které není z hlediska věku či zdravotního stavu vhodný operativní zákrok. Po operacích následovaly kontroly a převazy všech pacientů. V době odjezdu byli všichni operovaní pacienti bez zjevných komplikací a většina z nich byla propuštěna do domácího ošetřování.

  

MEDEVAC v roce 2016

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2016

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 956 ze dne 20. listopadu 2015 zřízení Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Na základě tohoto usnesení byla vytvořena Pracovní skupina pro účely provádění programu MEDEVAC, a to za účasti zástupců ministerstev vnitra, zdravotnictví, zahraničních věcí, obrany (Generálního štábu Armády ČR) a průmyslu a obchodu.

První zasedání meziresortní pracovní skupiny k realizaci Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC se uskutečnilo dne 22. února 2016 na Ministerstvu vnitra. Byly schváleny roční rámcové priority Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a byly odsouhlaseny i jednotlivé aktivity a projekty plánované pro rok 2016 včetně navrhovaného rozpočtu.

Realizace Stálého zdravotně humanitárního programu v roce 2016 probíhá prostřednictvím následujících aktivit a projektů - vysílání lékařských týmů do zahraničí, zdravotně humanitární evakuace osob na léčení do ČR, školení zdravotnického personálu a nově i formou peněžních darů do zahraničí na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury v zemích stižených válkou, humanitárními či přírodními katastrofami.

Program se realizuje v 7 zemích, konkrétně v Jordánsku, Iráku - Regionu Iráckého Kurdistánu, na Ukrajině, v Kambodži a Keni, v Maroku a Nepálu za účasti celkem 6 českých nemocnic v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví - FN Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Ostrava a Ústřední vojenské nemocnice, která je v přímé působnosti Ministerstva obrany.

Rozpočet pro rok 2016 pro realizaci programu MEDEVAC je 60 miliónů Kč.

Realizace programu MEDEVAC v roce 2016

 • vyslání 15 lékařských týmů do zahraničí,
 • 622 odborných operačních výkonů v zahraničí,
 • více jak 800 odborných vyšetření s diagnostikou,
 • provedení 231 neinvazivních zákroků - injekcí do kolenních kloubů,
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák – Region iráckého Kurdistánu, Maroko, Jordánsko),
 • 2 návštěvy zahraničních lékařů v ČR v rámci příprav budoucích misí,
 • uskutečnily se 3 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny a z Keni (5 pacientů, z toho 3 děti + 3 osoby jako zákonný doprovod),
 • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (16 osob - Keňa, Irák - Region iráckého Kurdistánu),
 • Konference Pražské chirurgické dny - jeden den věnovaný Programu MEDEVAC,
 • Peněžní dary v hodnotě 11,5 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů na Ukrajině, v Libanonu a v Iráku.

Výroční zpráva 2016 (pdf, 2,6 MB)
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (2. 3. - 11. 3. 2016)

Na začátku března byl do Jordánska, do nemocnice Al-Khalidi v Ammánu, vyslán lékařský tým Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Lékařský tým ve složení dvou chirurgů-ortopedů, anestezioložky, instrumentářky a administrátora mise se zaměřil na operace a léčbu válečných zranění syrských uprchlíků z uprchlických táborů a také na operace syrských dětských i dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Program MEDEVAC se v Jordánsku dlouhodobě zaměřuje na léčení a operace zranitelných skupin obyvatelstva, tj. jak na syrské uprchlíky v Jordánsku, tak na sociálně slabé jordánské občany, pro které je lékařská péče většinou nedostupná.

Ambulantně bylo vyšetřeno celkem 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. Vybráno k operacím bylo 20 pacientů, z toho odoperováno 16 pacientů. Všichni pacienti byli v době odjezdu českých lékařů stabilizovaní a bez zjevných komplikací. Spolupráce s nemocnicí Al-Khalidi v Ammánu je dlouhodobě na vysoké úrovni, ať už se jedná o vstřícný přístup místního personálu k požadavkům českých lékařů nebo se jedná o přístrojové a nástrojové vybavení operačních sálů či hygienických podmínek.
 

Maroko / MV, FN Motol, Nemocnice na Bulovce - rekognoskační mise (13. 3. - 16. 3. 2016)

Ve dnech 13.-16.3. proběhla rekognoskační mise do Maroka s cílem nalezení partnerské nemocnice v rámci programu MEDEVAC.  Zároveň došlo ke zmapování situace ve zdravotnictví v Maroku a byly zvoleny preference a podmínky pro aktivaci programu MEDEVAC v Maroku. Za české nemocnice se rekognoskace zúčastnil i tým lékařů z Nemocnice Na Bulovce a dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol.

Maroko není zemí stiženou válkou či jinou humanitární katastrofou, ale jsou zde obrovské sociální rozdíly. Jako partnerská nemocnice byla vybrána Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fezu, která je nadační nemocnicí, zřízenou a financovanou Nadací Lalla Salma, kterou řídí manželka marockého krále. Tato nemocnice poskytuje lékařskou péči sociálně slabším vrstvám obyvatel a ve svém regionu (cca 120 tis. lidí) je jedinou nemocnicí se zaměřením na pediatrii. Na základě návštěvy lékařského týmu dětského kardiocentra z FN Motol byla domluvena budoucí spolupráce v oblasti dětské kardiochirurgie, se zaměřením na vrozené srdeční vady u dětí ze sociálně slabých vrstev obyvatel.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie + fyzioterapie  (29. 3. - 9. 4. 2016)

Lékařský tým FN Olomouc, složený ze dvou chirurgů se specializací na úrazovou chirurgii končetin, jednoho anesteziologa a fyzioterapeutky se specializací na rehabilitaci traumat ruky a pohybového aparátu, působil od 29.3. do 9.4. v jordánské charitativní nemocnici Palestine Hospital. Zde bylo provedeno celkem 12 operací na 10 pacientech. Jednalo se především o sekundární operační výkony po válečných poraněních, která nebylo možné primárně suficientně ošetřit nebo při jejich hojení došlo ke komplikacím. Jako velmi důležitá součást celého procesu léčení byla vnímána i následná rehabilitace pod dohledem zkušené fyzioterapeutky.

Lékařský tým FN Olomouc poprvé působil v nové partnerské nemocnici Palestine Hospital, která byla vybrána při rekognoskační cestě koordinátora programu MEDEVAC a zástupců lékařských týmů českých spolupracujících nemocnic na konci roku 2015. Dle zkušeností z této první mise vyhovuje tato nemocnice potřebám českých lékařů, a to zejména po stránce personální, kde byl vysoce ceněn profesionální přístup veškerého zdravotnického personálu, díky čemuž se dařilo předcházet běžným nešvarům jako nedochvilnost, organizační chaos při přijímání pacientů či velké časové prostoje mezi jednotlivými operačními výkony. Velkým přínosem pro tuto misi byla také spolupráce s jordánským lékařem Watheqem Al-Qsousem, který zajišťoval komunikaci mezi českým týmem a pacienty i vedením nemocnice.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (29. 3. - 13. 4. 2016)

V rámci programu MEDEVAC byla již podruhé vyslána lékařská mise z dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol do Calmette Hospital v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodži. Celkem bylo vyšetřeno 23 předvybraných pacientů (dětí), z nichž 13 bylo odoperováno. Zároveň byly vybrány tři děti, pro které by byl vhodným řešením jejich zdravotního stavu (komplikované vrozené vady srdce) převoz na léčení do ČR. Při operaci a při pooperační péči čeští lékaři úzce spolupracovali s kambodžským personálem, chirurgy, anesteziology, perfuzionisty, kardiology a sálovými sestrami. Na této činnosti se významně podílely také dvě české sestry zaměřené na pooperační péči, které se mj. věnovaly také na edukaci místního středního zdravotnického personálu.

Z hlediska péče o děti s vrozenou srdeční vadou v Calmette Hospital zůstává největším problémem pooperační péče o malé děti a děti po dlouhých a složitých operacích. Je proto nutný odborný dohled českého specialisty a cílená ECHO vyšetření před operací a v časném pooperačním období. Dalším problémem je nedostatek speciálního zdravotnického materiálu, některých nástrojů pro dětskou kardiochirurgii (sternální pily, čelní světlo, jemné cévní svorky a pinzety) a hlavně nedostatek krevních derivátů, vazodilatancií a dalších preparátů. Značným problémem je také fakt, že všichni lékaři a většina sester nemluví dobře anglicky, což znesnadňuje rychlou a přesnou komunikaci při operaci i v pooperační péči.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - rekognoskační cesta (17. 4. - 21. 4. 2016)

Tým lékařů z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích realizoval ve dne 17.4.-21.4.2016 rekognoskační cestu do Jordánska za účelem zhodnocení možností budoucí operační mise v oboru traumatologie, oftalmologie a ORL. Během této mise lékaři navštívili celkem 4 nemocnice (Al Khalidi Medical Center, Paletine Hospital, Eye Shami Center, Princess Iman Hospital), z nichž 3 vyhovují požadavkům lékařů a splňují hygienické i ostatní standardy evropských nemocnic. Státní nemocnice v provincii Ghor byla do výběru navštívených nemocnic zařazena k pochopení kontrastu mezi kvalitou vybraných nemocnic a státním zdravotnictvím. Tým lékařů po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který lékařům pomáhal orientovat se v jordánské zdravotnické infrastruktuře a vést jednání s jordánskými nemocnicemi. Český velvyslanec v Ammánu přijal delegaci českých lékařů na oficiální návštěvě.

Zástupci jednotlivých lékařských týmů se shodli na závěru, že se během následujících měsíců zúčastní lékařských misí do Jordánska.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (17. 4. - 26. 4. 2016)

Již podruhé byl vyslán do Jordánska tým oftalmologů ve složení dvou odborných lékařů a zdravotní sestry, kde v rámci programu MEDEVAC operovali převážně syrské uprchlíky. Dle zkušeností z předchozího roku se tato mise opět zaměřovala na operace očních katarakt, jako velice efektivní a účinnou pomoc bez dlouhodobé následné péče. Celkem bylo provedeno 118 chirurgických zákroků (pokročilé, maturní a velmi komplikované případy katarakt).

Fotogalerie: Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie Fotogalerie
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie - operace a školení (19. 4. - 19. 5. 2016)

Na jaře tohoto roku přicestovali do pražského kardiocentra fakultní nemocnice Motol tři keňské holčičky ve věku 1 a 3 roky v doprovodu svých maminek. Spolu s nimi přijela také jejich ošetřující lékařka a zdravotní sestra z nemocniceThe Mater Hospital v Nairobi.

Tyto děti byly vybrány motolskými lékaři v rámci jejich mise v Keni na podzim roku 2015 na základě diagnostikované vrozené vady srdce, která není v místních podmínkách operovatelná. Proto bylo rozhodnuto převézt tyto děti na léčení do ČR, kde jim byla úspěšně provedena operace srdce. Všechny holčičky se po operaci rychle zotavily a bez komplikací se mohly téměř po měsíci vrátit zpátky domů. Celá akce probíhala za pomoci Arcidiecézní charity Praha, která maminkám i dětem poskytovala sociální asistenci a tlumočení.

Po celou dobu hospitalizace a následného pooperačního doléčení mimo nemocnici probíhalo ve FN Motol také školení keňské lékařky a zdravotní sestry z nemocnice v Nairobi. Fakultní nemocnice Motol spolupracuje s tímto lékařským centrem již pátým rokem, poslední dva roky tuto spolupráci zaštiťuje program MEDEVAC.  Do Keni je pravidelně jednou za rok vyslán tým lékařů z kardiocentra FN Motol, kteří zde operují děti s vrozenými vadami srdce. Tato forma pomoci rozvojové zemi je časově i finančně efektivnější než evakuace pacientů do ČR, proto je českou vládou i nadále podporována.

Fotogalerie: Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / VFN - školení kurdských lékařů (2. 5. - 30. 5. 2016)

Na základě zkušeností z roku 2015 proběhlo v květnu tohoto roku školení 5 kurdských lékařů a jedné lékařky a 6 zdravotních bratrů se specializací v oboru traumatologie. Školení probíhalo ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 1. chirurgickou klinikou hrudní, břišní a úrazové chirurgie a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Prioritou výběru účastníků tohoto školení byli lékaři a lékařky do 40 let, u nichž se ještě nepředpokládá vyhraněná specializace v rámci oboru traumatologie. Program školení zahrnoval přednášky i simulace na digitálních modelech v simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF UK, pro účastníky stáže zajištěno třídenní školení v Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Podle odbornosti kurdských lékařů a lékařky byly připravena stáž a semináře na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK a ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech, kde byla zajištěna stáž na klinice popálenin. Součástí školení byla i návštěva školícího centra firmy MEDIN v Novém Městě na Moravě, kde si kurdští lékaři a lékařka mohli v rámci praktického workshopu vyzkoušet práci s kostními implantáty.

Fotogalerie: Irák / VFN - školení kurdských lékařů Fotogalerie
 

17. 5. 2016 Konference Pražské chirurgické dny

Ve dnech 16.-17.5.2016 se konal 23. ročník konference Pražské chirurgické dny, kterou pořádá  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Jeden den této významné lékařské konference byl věnován programu MEDEVAC a jeho aktivitám. Tento vládní zdravotně humanitární program je koordinován Ministerstvem vnitra a v rámci resortu byl také v roce 1993 založen.

V úvodním vystoupení promluvili zástupci ministerstev vnitra - 1. náměstek ministra vnitra ing. Jiří Nováček, ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman, zahraničních věcí - český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík a zástupci vedení nemocnic, které participují na programu MEDEVAC prostřednictvím vysílání lékařských týmů do zahraničí, léčením zahraničních pacientů nebo školením zahraničních lékařů a zdravotnického personálu v ČR i v zahraničí.

V dalších blocích přednášek promluvili zástupci (lékaři) jednotlivých týmů, které byli v rámci MEDEVACu vyslány na misi do zahraničí (zejména do Jordánska, Keni a Kambodži) a představili odbornému publiku podobu svého působení v zahraničních nemocničních zařízeních, které jsou mnohdy vzdálené evropským standardům, ať už ve vybavení či v léčbě samotné. Se závěrečnou přednáškou vystoupil jordánský lékař - ortoped Watheq Al-Qsous, který v 80. letech studoval v Československu. Jeho přednáška se vedle odborných lékařských informací týkala i širšího kontextu programu MEDEVAC v Jordánsku, kde se pomoc českých lékařů zaměřuje zejména na operace válečných zranění syrských uprchlíků nebo vrozených vad u sociálně slabých jordánských občanů.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (25. 5. - 3. 6. 2016)

V pořadí již po čtvrté vyjel do jordánského hlavního města Ammánu operovat tým plastické chirurgie z Nemocnice Na Bulovce ve složení dvou plastických chirurgů, instrumentářky a administrátora mise, aby se v místní charitativní nemocnici The Palestine Hospital věnovali operacím syrských uprchlíků - především rekonstrukcím poúrazových stavů na rukou, operacím vrozených vad dolních i horních končetin a korekcím deformujících a kontrahujících jizev po úrazech. V rámci mise bylo během předoperačních vyšetření ošetřeno 31 pacientů, z toho bylo pro operace vybráno 18, devět dětí a devět dospělých pacientů.

Lékařský tým NNB operoval poprvé v nemocnici The Palestine Hospital, která byla vybrána během předchozích misí ve spolupráci s koordinátorem MV a zástupců dalších nemocnic a místního jordánského specialisty. Pro lékařské výkony, které vykonávají lékaři týmu plastické chirurgie, je tato nemocnice po stránce vybavení vyhovující. Čeští lékaři také uvítali velice vstřícný přístup vedení nemocnice i zdravotnického personálu, se kterým během operací spolupracovali.
 

Maroko / návštěva marockých lékařů v ČR - rekognoskační cesta (31. 5. - 4. 6. 2016)

V návaznosti na rekognoskační cestu českých lékařů (kardiologie FN Motol, další obory - Nemocnice Na Bulovce) do Maroka ve dnech 13.-16.3.2016 navštívili jejich maročtí kolegové v rámci programu MEDEVAC dvě česká zdravotnická pracoviště -Nemocnice Na Bulovce a FN Motol.

Konzultací v ČR se zúčastnilo celkem 9 marockých lékařů v čele s ředitelem Univerzitní nemocnice Hassan/a II. ve Fezu), a obchodní rada ze ZÚ Rabat jako doprovod a tlumočník této skupiny lékařů.

Při návštěvě Fakultní nemocnice Motol, dětského kardiologického centra se maročtí lékaři setkali se mj. s prof. MUDr. Tomášem Tláskalem, CSc. a MUDr. Peterem Kubušem, primářem dětské kardiologie. Vedle přípravy lékařské mise českých kardiologů do Maroka (v 2. polovině září 2016) byla mj. diskutována možnost školení zdravotních sester, počty a charakter operací vykonávaných v motolském kardiocentru, transplantace srdce, problematika dárcovství, čekací lhůty aj.

Nemocnice Na Bulovce představila marocké delegaci jednotlivá specializovaná pracoviště; delegaci velmi zaujalo zejména špičkové laboratorní pracoviště a nemocniční lékárna. Jedna z možností, jak navázat budoucí spolupráci s marockou nemocnicí vychází z potřeby odborného výcviku sálových a zdravotních sester a využití odborných znalostí na poli dětské ortopedie.

Návštěva marockých lékařů byla velice pozitivně hodnocena všemi zúčastněnými stranami - delegací z marocké univerzitní nemocnice Hassan II. ve Fezu i českými participujícími nemocnicemi, které jsou zapojeny do aktivit programu MEDEVAC / Maroko.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (18. 9. - 30. 9. 2016)

V září tohoto roku byl na svou první česko-slovenskou kardiochirurgickou misi do Maroka vyslán tým z dětského kardiocentra FN v Motole, který se v univerzitním centru Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fesu zaměřoval na operace dětí s vrozenou srdeční vadou pocházející ze sociálně slabých rodin.

Protože se jednalo o vůbec první aktivity v rámci programu Medevac v Maroku, byla tato mise realizována na základě dvou rekognoskačních cest – českých lékařů do Maroka a marockých lékařů do ČR během jara tohoto roku, kdy měly lékařské týmy z obou zemí možnost seznámit se se situací v dané zemi v oboru dětské kardiochirurgie. Nezastupitelnou roli v celkové organizaci a plánování, komunikaci mezi oběma stranami, měl zastupitelský úřad v Rabatu.

Ve spolupráci s marockými lékaři bylo z databáze 123 dětí čekajících na operaci předběžně vybráno a vyšetřeno více než 25 pacientů. V souboru byli převáženě pacienti s těžkými vrozenými srdečními vadami s těžkou cyanózou, známkami srdeční slabosti, plicní hypertenzí a/nebo s celkovou dystrofií. V konečném výběru bylo vybráno 13 dětí, kterým byla provedena operace.

Při operaci a při pooperační péči čeští lékaři úzce spolupracovali s marockým personálem, chirurgy, anesteziology, perfuzionisty, kardiology, sálovými sestrami a sestrami jednotky intenzivní péče. Na této činnosti se významně podílely také dvě slovenské sestry, které se vedle pooperační péče zaměřily také na edukaci místního středního zdravotnického personálu.

Fotogalerie: Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (25. 9. - 4. 10. 2016)

Již potřetí byl vyslán do Jordánska tým oftalmologů ve složení dvou odborných lékařů (pod vedením prof. Jiráskové) a zdravotní sestry, kde tentokrát provedli 192 chirurgických zákroků. Mise se opět zaměřovala na operace očních katarakt, které jsou velice efektivní a účinnou pomocí bez dlouhodobé následné péče. V nemocnici Al Khalidi bylo pro účely MEDEVACu vytvořeno zcela nové oční centrum s dvěma operačními sály, které je využíváno i místními. Ze strany lékařů byl velmi oceněn přístup nemocnice a místního zdravotnického personálu a téměř žádné časové prostoje mezi jednotlivými operacemi, díky čemuž se na 2 sálech podařil odoperovat rekordní počet pacientů.

Fotogalerie: Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie Fotogalerie
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (28. 9. - 7. 10. 2016)

Lékařský tým ve složení dvou chirurgů (pod vedením MUDr. Molitora), zdravotní sestry a administrátora mise se zaměřil především na rekonstrukce poúrazových stavů na ruce (klouby, šlachy), korekce jizev po úrazech (především popáleniny), operace získaných a vrozených vývojových vad končetin. V nemocnici Palestine hospital bylo vyšetřeno celkem 40 pacientů a odoperováno bylo 30 z nich. Operace proběhly bez větších komplikací, následný follow up pacientů byl zajištěn jordánským lékařským expertem Wathqem Al-Qsousem.

Fotogalerie: Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie Fotogalerie

Jordánsko / VFN - traumatologie (4. 10. - 15. 10. 2016)

Dne 4.10. proběhl vedoucím mise MUDr. Burgetem předvýběr pacientů v nemocnici Palestine Hospital a následně zde bylo úspěšně odoperováno 21 pacientů. Mise traumatologů přijela ve složení čtyř doktorů, fyzioterapeutky a zdravotní sestry. Lékařský tým se zaměřil zejména na chirurgické rekonstrukční případy se specializací na pohybový aparát, k některým operacím byly mj. použity nástroje české firmy MEDIN. Stejně jako u předchozích misí následnou pooperační péči zajišťoval jordánský lékař, který s českými týmy úspěšně spolupracuje již druhým rokem.

Fotogalerie: Jordánsko / VFN - traumatologie Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / FN Hradec Králové - školení kurdských oftalmologů (16. 10. - 28. 10. 2016)

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové bylo v druhé polovině října tohoto roku poprvé realizováno školení kurdských očních specialistů. Cílem stáže na Oční klinice FN Hradec Králové bylo zlepšení a prohloubení úrovně znalostí jednotlivých oborů oftalmologie u residentních lékařů z kurdské nemocnice Duhok Eye Hospital. V průběhu stáže měli kurdští lékaři (2 lékařky a 2 lékaři) možnost seznámit se nejen se všemi podobory oftalmologie, a to jak diagnostickými, léčebnými i operačními, ale i s managementem očního centra a jeho systematickou organizací práce, která je velice efektivní díky vysoké specializaci a systému plánování, který v jejich zemi zatím nefunguje.

Město Duhok se nachází méně než 100 km od iráckého města Mosul, kde v posledních měsících probíhají vojenské operace na osvobození města z rukou Islámského státu. Pacienty oftalmologů z Duhoku jsou tedy kromě běžných pacientů i uprchlíci, civilisté s vážnými zraněními z bojů. Zázemí jejich nemocnice, ať už přístrojovým vybavením či především chybějícím personálním zastoupením neodpovídá tak vysokému počtu pacientů, kteří by potřebovali lékařské ošetření. Kurdský zdravotnický systém je přílivem uprchlíků ze Sýrie i vnitřně vysídlených obyvatel v rámci Iráku značně přetížený, mnoho lékařů odchází do zahraničí. Pro mladé kurdské lékaře jsou zkušenosti a nové poznatky získané během školení velice cenné; mají možnost využít jich následně během své každodenní lékařské praxe a zprostředkovat je i svým dalším kolegům.

Fotogalerie: FN Hradec Králové - školení kurdských oftalmologů Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / FN Olomouc - rekognoskační cesta, školení, traumatologie (24. 10. - 4. 11. 2016)

Na základě úspěšného traumatologického školení kurdských lékařů a zdravotnického personálu na jaře 2016 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc vyslán multidisciplinární tým (dva chirurgové - traumatologové a anesteziolog) na rekognoskační misi spojenou s přímou pomocí českých lékařů v governorátu Dohuk v Reginu iráckého Kurdistánu. Během své cesty byli lékaři seznámeni se dvěmi místními nemocnicemi - Emergency Teaching Hospital a Emergency Hospital v Zakho, kde jsou v rámci poskytované léčebné péče ošetřováni pacienti především s akutními poraněními, a to jak civilními, tak válečnými. Čeští lékaři se ve spolupráci s místními lékaři podíleli na třídění, diagnostice a zajištění poraněných pacientů v rámci akutního příjmu a na operační léčbě těchto poranění, a to jak v denní, tak v noční dobu, kdy v rámci "on call režimu" byli k dispozici kdykoliv během jejich pobytu. Ve spolupráci s místním Ministerstvem zdravotnictví (Directorate General of Health) se čeští lékaři podíleli také na školení Life support training program pro absolventy lékařské fakulty University v Duhoku. Na plánování a organizaci celé mise se podílel také Generální konzulát v Erbílu.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie, ORL (1. 11. - 12. 11. 2016)

Na začátku listopadu byly do jordánského hlavního města Ammánu poprvé vyslány dva lékařské týmy z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která byla nově zařazena do programu MEDEVAC na začátku roku 2016. Lékařský tým specialistů ORL se zaměřoval na operace u malých dětí – syrských uprchlíků žijících v uprchlických táborech v Jordánsku, u kterých se dlouhodobě vyskytují problémy dýchacího ústrojí, jako jsou chronické rýmy a záněty nosohltanu či průdušek. Díky operacím nosních nebo krčních mandlí, které jsou pro děti relativně nenáročným zákrokem, se během krátké doby po operaci výrazně zlepší celkový zdravotní stav malých pacientů. Celkem bylo provedeno 68 operačních zákroků bez následných pooperačních komplikací. Druhým tým - ortopedů ve složení tři chirurgové, anesteziolog a sálová sestra se během své mise zaměřoval na operace pohybového aparátu u starších pacientů syrského původu, zejména na celkové náhrady kolenního kloubu a artroskopie kolene. Během jejich působení bylo odoperováno celkem 15 pacientů.

Fotogalerie: Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ORT a ORL Fotogalerie
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie (13. 11. - 26. 11. 2016)

Fotogalerie: Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, oftalmologie (30. 11. - 9. 12. 2016)

Již počtvrté byl do Jordánska vyslán tým ortopedů z Bulovky pod vedením doc. Chomiaka a společně s nimi byl poprvé vyslán rovněž oční specialista v doprovodu zdravotní sestry. Oba lékařské týmy pracovaly v nemocnici Al Khalidi hospital. Během 7 operačních dní bylo českým oftalmologem provedeno celkem 62 operací šedého zákalu (katarakty) a o následnou pooperační péči se stará jordánský oftalmologický specialista. Operace probíhají díky přístupu místní nemocnice plynule bez zbytečných prodlev, operace oční katarakty trvají v průměru méně než 30 minut, a jsou téměř bez jakýchkoliv následných pooperačních komplikací.

Ortopedický tým ve složení dvou chirurgů-ortopedů, anestezioložky, instrumentářky a administrátora mise se opět zaměřil na operace a léčbu válečných zranění syrských uprchlíků z uprchlických táborů a také na operace syrských dětských i dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Dne 1.12. proběhl předvýběr, kdy bylo vyšetřeno celkem 39 pacientů, a pro následné operace bylo vybráno 24 pacientů, na nichž bylo provedeno celkem 30 operačních zákroků. Jednalo se především o operace náhrad kloubů (kolena, kyčle), k čemuž byl využit dovezený materiál a instrumentárium firmy BEZNOSKA. Spolupráce s nemocnicí Al-Khalidi v Ammánu je dlouhodobě na vysoké úrovni, ať už se jedná o vstřícný přístup místního personálu k požadavkům českých lékařů nebo se jedná o přístrojové a nástrojové vybavení operačních sálů či hygienických podmínek.

Celkem 14 pacientům a pacientkám trpícím osteoartritidou kolenního kloubu bylo aplikováno dohromady 42 injekcí „Intregel injection“ do kolenních kloubů. V rámci kůry byly podávány postupně 3 injekce na jeden kolenní kloub. Aplikace injekcí byla zvolena jako alternativa totální výměny kolenního kloubu.

  

MEDEVAC v roce 2017

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2017

Program MEDEVAC se v roce 2017 realizuje na základě usnesení vlády České republiky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely provádění programu MEDEVAC.

V roce 2017 se Pracovní skupina sešla dvakrát, tj. obdobně jako v roce 2016. V pořadí třetí zasedání Pracovní skupiny proběhlo v únoru na Ministerstvu vnitra. Byly schváleny teritoriální priority programu MEDEVAC a formy jeho realizace v roce 2017. Čtvrté zasedání Pracovní skupiny proběhlo v září 2017 na Ministerstvu vnitra. Na tomto zasedání byly představeny výsledky programu MEDEVAC za 1. pol. 2017, průběžná finanční zpráva a byly upraveny jednotlivé projekty v návaznosti na současnou situaci.

V roce 2017 se program soustředil zejména na vysílání českých lékařských týmů do zahraničí, tréninku a školení zahraničního zdravotnického personálu, posilování kapacit ve zdravotnickém sektoru zahraničních partnerů programu MEDEVAC a peněžním darům do zahraničí na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury.

Program MEDEVAC se v roce 2017 realizuje v deseti zemích, které odrážejí teritoriální priority programu MEDEVAC. Na Blízkém východě program působí v Jordánsku, Iráku, Iráku – Regionu iráckého Kurdistánu a nově proběhla plánovací mise do Libanonu. V Africe program působí v Maroku a Senegalu. V roce 2017 proběhla také plánovací mise do Etiopie. Program MEDEVAC systémově a dlouhodobě působí v Ukrajině. Menší projekt byl realizován v Nepálu. Dětské kardiocentrum FN Motol v rámci programu MEDEVAC působilo v Kambodži.

Reálnou implementaci programu MEDEVAC pak zajišťují české nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany, a to konkrétně: Fakultní nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, nově Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mimo pražské nemocnice pak zastupují Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Finanční prostředky, se kterými mohl program MEDEVAC realizovat své aktivity v roce 2017, byly v celkové výši přesahující 69 mil. Kč.
 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2017

 • vyslání 19 lékařských týmů do zahraničí za účasti 6 českých nemocnic (FN Motol, VFN, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, ÚVN)
 • 957 odborných operačních výkonů v zahraničí (oftalmologie, traumatologie, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie, dětská kardiochirurgie, gynekologie, ORL)
 • 935 odoperovaných pacientů (Jordánsko, Irák - region Iráckého Kurdistánu, Senegal, Maroko, Kambodža)
 • více jak 1500 odborných vyšetření s diagnostikou
 • provedení 210 neinvazivních zákroků
 • 6 rekognoskačních cest do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák - Region iráckého Kurdistánu, Libnonu, Ukrajina, Maroko, Senegal, Etiopie)
 • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny
 • 1 návštěva zahraničních lékařů v ČR v rámci příprav budoucích misí
 • 3 odborné stáže zahraničních lékařů, lékařek a zdravotnického personálu v českých nemocnicích pro celkem 11 osob
 • 1 školení zaměřené na rehabilitaci na Ukrajině (15 účastníků)
 • partnerství programu MEDEVAC pro konferenci Pražské chirurgické dny 2017
 • účast programu MEDEVAC na Pražské muzejní noci 2017
 • 2 peněžní dary v celkové výši 9 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů v Iráku - Mosulu (Caritas, CARE)

  

Nepál / VFN - školení (10. 1. - 23. 1. 2017)

Na počátku roku 2017 odcestoval tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do budhistického kláštera Dhagpo Sheydrub Ling v Nepálu. Školení pod vedením zkušených odborníků se zúčastnilo 8 mnichů a 4 řádové sestry, které by v budoucnu měli zajišťovat základní zdravotní ošetření v oblastech, kde není dostupná primární zdravotní péče. Hlavním cílem kurzu bylo osvojení základních typů ošetření u nejběžnějších typů úrazů.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (17. 1. - 29. 1. 2017)

Celkově již třetí mise programu MEDEVAC do Kambodži proběhla v nemocnici Calmette Hospital ve městě Phnom Penh. Tým FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Tláskala, CSc. odoperoval celkem 13 kambodžských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 5 měsíců do 6 let. Českému týmu po celou dobu asistoval místní zdravotnický personál, který byl v průběhu mise také intenzivně školen.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (24. 2. - 5. 3. 2017)

Tým FN Motol svou misi v Ammánu začal s diagnostikováním a předvýběrem dětských pacientů na operace vrozených srdečních vad. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 20 dětí, z nichž operaci v následujících dnech podstoupilo 12 z nich. Operované děti trpěly síňovými a komorovými defekty, v některých případech i Fallotovou tetralogií, které se díky zkušenému týmu podařilo odoperovat.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (20. 3. - 28. 3. 2017)

Koncem března byl do nemocnice Al Khalidi v jordánském Ammánu vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK Hradec Králové. V průběhu mise proběhlo 197 chirurgických zákroků, převážně šedého zákalu, u syrských uprchlíků, kterým asistovalo místní oftalmologické oddělení. Návštěva českých lékařů vzbudila pozornost místních médií, kdy přímo na sále natáčela reportáž jordánská televize. Zároveň o projektu vyšel článek v The Jordanian Times.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie pohybového aparátu (22. 3. - 31. 3. 2017)

Do jordánského Ammánu byl programem MEDEVAC koncem března vyslán multidisciplinární tým z Fakultní nemocnice Olomouc. Tým se skládal z odborníků v oblasti fyzioterapie, traumatologie a pooperační rehabilitace. Předvýběrem prošlo 57 pacientů, z nichž 19 bylo vybráno k operačnímu zákroku. Odoperováno ale nakonec bylo jen 17 z nich, jelikož jeden pacient onemocněl a druhý do nemocnice nenastoupil. Všichni operování následně podstoupili rehabilitaci, která tentokrát byla určena i pro pacienty z dříve proběhlých misí a ambulantní případy.
 

Senegal / FN Motol, VFN, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (27. 3. - 31. 3. 2017)

Rekognoskační mise tří lékařských týmů, které byly vybrány na základě doporučení ZÚ Dakar, proběhla v regionální nemocnici ve městě Thies, kam směřuje také pomoc české ambasády v rámci lokálních projektů. Po jednání s vedením nemocnice a prohlídce jednotlivých pracovišť bylo dohodnuto, že do budoucna budou vysílány týmy specializované na oblast ORL a gynekologie.
 

Maroko / Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (28. 3. - 30. 3. 2017)

Účelem rekognoskační mise v Maroku bylo zjistit podmínky pro přípravu pilotní operační mise dětské ortopedie, která se měla uskutečnit na podzim roku 2017. Návštěva proběhla v marocké univerzitní nemocnici Centre Hospitalier Universitaire Hassan II. Po seznámení s jednotlivými případy na ortopedickém pracovišti nemocnice se lékaři dohodli na operacích neuroortopedického rázu, tzv. koňské nohy, poporodní obrny pažní pleteně a artrogrypózy. Do užšího výběru se dostalo 15 marockých dětí, které byly zvažovány k podstoupení samotného operačního zákroku.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / ÚVN, VFN - rekognoskační mise (30. 3. - 2. 4. 2017)

Rekognoskační cesta lékařů ÚVN a VFN Praha do Regionu iráckého Kurdistánu, konkrétně do jeho hlavního města Erbilu, se zaměřila především na zjištění potřeb v oblasti infektologie a traumatologie v dané lokalitě. Během této mise proběhly prohlídky místních nemocnic a schůzky s jejich vedením, ale také schůzky s vedením místního Ministerstva zdravotnictví, pracovníky konzulátu ČR, pracovníky WHO i jiných nevládních organizací. Vzhledem k probíhajícím vojenských operací na osvobození Mosulu, který se nachází v blízkosti města, byli poranění pacienti převáženi po stabilizaci do zdejších nemocnic. Lékaři zjistili, že je do budoucna potřeba se zaměřit především na školení místního personálu v prevenci a léčbě infekčních komplikací u válečných poranění, léčbu infekci kostí a kloubů, ale také nasazení správné antibiotické profylaxe.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (3. 4. - 11. 4. 2017)

Ústřední vojenská nemocnice vyslala do Jordánska na svou první oftalmologickou misi v rámci programu MEDEVAC tým dvou očních chirurgů a jedné sálové sestry. Tým se po čas mise zaměřil na operace šedého zákalu u syrských uprchlíků a nemajetných Jordánců. V průběhu 6 operačních dní bylo i přes určitě komplikace zdárně odoperováno celkem 116 případů katarakty.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (9. 4. - 11. 4. 2017)

V rámci ukrajinské rekognoskační cesty navštívil český tým složený ze specialistů v oblasti fyzioterapie Kyjevskou oblastní nemocnici. Zde si prohlédl nově vybudované rehabilitační centrum, ambulantní rehabilitaci, jednotku intenzivní péče a oddělení ortopedie. V rámci návštěvy proběhly také schůzky s vedením a se zaměstnanci nemocnice, ale i zástupci Ukrajinského ministerstva zdravotnictví na téma vzdělávání ukrajinských fyzioterapeutů, ergoterapeutů a rehabilitačních lékařů v ČR. Z ukrajinské strany byla zřejmá velká motivace pro vybudování funkčního systému fyzioterapie.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie a oftalmologie (19. 4. - 28. 4. 2017)

Nemocnice Na Bulovce poskytla programu MEDEVAC na misi v jordánském Ammánu své dva týmy se specializací na ortopedii a oftalmologii. V rámci ortopedické části bylo ambulantně vyšetřeno 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými degenerativními vadami pohybového aparátu. K operacím bylo vybráno 21 pacientů, avšak 2 z nich díky nevyhovujícímu zdravotnímu stavu operováni být nemohli. Ortopedický tým v průběhu mise provedl 23 operací u 19 pacientů (17 Syřanů žijících v uprchlických táborech, 2 Jordánci z chudých oblastí bez zdravotního pojištění).

Oftalmologická část lékařů k operačním zákrokům předvybrala celkem 65 pacientů, na nichž bylo provedeno 67 operací šedého zákalu a 1 reoperace. Přestože se jednalo se o pokročilé a komplikované případy kataraktů, lékařský tým Nemocnice Na Bulovce zvládl veškeré zákroky bez komplikací.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / VFN - traumatologie pohybového aparátu (20. 4. - 27. 4. 2017)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vyslala na misi v rámci programu MEDEVAC do kurdského Erbilu tým složený ze čtyř specialistů v oblasti traumatologie. V pěti operačních dnech bylo uskutečněno celkem 10 operací osteosyntézy na 7 pacientech. V následujících dnech lékaři prováděli kontroly a převazy operovaných pacientů a nastavovali další terapii po jejich propuštění. Celou misi také doprovázely četné konzultace s místními doktory o budoucím postupu a léčení.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / ÚVN - infektologie (16. 5. - 22. 5. 2017)

V návaznosti na rekognoskační cestu z přelomu března a dubna 2017 se primář Kliniky infekčních nemocí ÚVN vrátil do Erbilu, kde pokračoval ve školení místního zdravotnického personálu na téma správného podávání antibiotik a nasazení antibiotické profylaxe. Jelikož boje v Mosulu ustávaly, zaměřil se nově i na civilní pacienty operované ve třech nemocnicích, se kterými se spolupracuje. Zúčastnil se pravidelných vizit, radil s podáváním antibiotik a také v jednotlivých nemocnicích vedl na toto téma odborné přednášky.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie, školení v ČR (22. 4. - 6. 5. 2017)

Na dvoutýdenní školení do Dětského kardiocentra FN Motol byl pozván zdravotnický personál z oddělení JIP z partnerské nemocnice v marockém Fezu. Během kurzu se účastníci seznámili s chodem tohoto v ČR ojedinělého zařízení zaměřeného na vrozené srdeční vady u dětí. Byl jim také představen systémem dětské kardiologické péče v České republice, díky které jsou děti s vrozenými srdečními vadami monitorovány již v prenatálním období, a je jim včas poskytnuta odborná lékařská péče.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (3. 5. - 12. 5. 2017)

Na ortopedickou a oftalmologickou misi Nemocnice Na Bulovce proběhlou v dubnu, navazovala další mise nemocnice, tentokrát se specialisty v oblasti plastické chirurgie. Tým lékařů v průběhu 9 dnů vyšetřil 31 pacientů a z nich vybral 20 na operaci, které probíhaly v následujících dnech. Veškeré operace proběhly bez komplikací.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - gynekologie (30. 5. - 9. 6. 2017)

Na základě zjištění z rekognoskační mise proběhlé v březnu 2017 byla realizována pilotní mise gynekologického týmu. V rámci ní byly zprovozněny dva nefunkční přístroje (kolposkopy), které se v nemocnici dlouhou dobu nepoužívaly. Díky nim mohl český tým začít vyšetřovat pacientky a následně u nich provést operační zákrok (elektrokonizace děložního čípku), který se v nemocnici doposud neprováděl. Celkem bylo vyšetřeno 23 pacientek a operaci podstoupilo 13 z nich.
 

Irák / VFN – školení - traumatologie (3. 9. - 29. 9. 2017)

Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 1. chirurgickou klinikou hrudní, břišní a úrazové chirurgie a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy proběhlo další školení kurdských lékařů v oboru traumatologie. Školení se účastnili 3 chirurgové, kteří v ČR již absolvovali základní kurz v roce 2016. Program školení zahrnoval přednášky a praktické ukázky během operací, simulace na modelech ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK i praktický workshop ve školícím centru firmy MEDIN v Novém Městě na Moravě.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (4. 9 - 8. 9. 2017)

V rámci rozvojové pomoci na Ukrajině se program MEDEVAC zaměřuje na pomoc pacientům po operacích pohybového aparátu. Rehabilitace na Ukrajině doposud fungovala především v soukromém sektoru a tak byla značně nedostupná pro zranitelnější část obyvatelstva, což se nově etablované rehabilitační oddělení Kyjevské oblastní nemocnice snaží změnit. V záři bylo v této nemocnici realizováno intenzivní čtyřdenní školení fyzioterapeutů za vedení specialistek z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Školení bylo rozděleno do tří hlavních bloků (ergoterapie, fyzioterapie pro neurologické pacienty a fyzioterapie pro traumatologické pacienty) a probíhalo jak skrze praktická cvičení, tak skrze teoretické prezentace.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie, školení v ČR (4. 9. - 16. 9. 2017)

Díky spolupráci s Dětským kardiocentrem FN Motol proběhlo v září již druhé školení zdravotníků z nemocnice v marockém městě Fes, tentokrát se zaměřením na pooperační péči na JIP u kardiochirurgických operací malých dětí s vrozenou srdeční vadou. Školení se zúčastnily 3 zdravotní sestry a jeden zdravotní bratr.  Program MEDEVAC působí v Maroku již druhým rokem a jeho cílem je snaha zlepšovat zejména pooperační péči u dětí po kardiochirurgickém zákroku, která je pro úspěšné vyléčení dítěte zásadní.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (11. 9. - 19. 9. 2017)

V pořadí již druhá oftalmologická mise Ústřední vojenské nemocnice v Praze v jordánském Ammánu se opět zaměřovala na operace šedého zákalu u syrských uprchlíků a sociálně slabých jordánských občanů. Celkem bylo operováno 114 katarakt.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (20. 9. - 29. 09. 2017)

Lékařský tým Nemocnice Na Bulovce ve složení chirurga MUDr. Molitora a zdravotní sestry se zaměřil na korekce jizev po úrazech a operace vrozených vývojových vad končetin. Dne 21. září 2017 dorazilo do Palestine hospital 67 syrských pacientů převážně z uprchlického tábora Zaatarí a menší počet Jordánců ze severu země. Předvýběrem prošlo 23 z nich, kteří byli operování v následujících dnech.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - rekognoskace plastické chirurgie (25. 9. - 28. 9. 2017)

Plastická chirurgie programu MEDEVAC je v současnosti v Jordánsku realizována prostřednictvím Nemocnice Na Bulovce. Za účelem rozšíření českých misí plastické chirurgie o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady byl vyslán do hlavního města Ammánu na rekognoskační misi docent Andrej Sukop. Ten v průběhu svého pobytu navštívil tři nemocnice. Na závěr rekognoskační mise bylo rozhodnuto zařadit oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k pestré škále aktivit programu MEDEVAC v Jordánsku a to skrze synchronizaci návštěv týmu Nemocnice Na Bulovce a týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatolgie (26. 9. - 7. 10. 2017)

Již celkem počtvrté přicestovali do Jordánska traumatologové z FN Olomouc a odborníci na úrazovou chirurgii. Tým se zaměřil nejen na akutní úrazy, ale i na starší špatně operovaná nebo již zahojená zranění. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 65 pacientů, pro operaci bylo vybráno 17 z nich. Běhen sedmi operačních dnů bylo nakonec operováno 14 pacientů, dva pacienti nedorazili a jedna pacientka onemocněla. Dalším šesti pacientům pak byl injekční formou aplikován do kloubů speciální lék jako alternativa výměny kloubu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (16. 10. - 25. 10. 2017)

Na svou pátou operační misi byl ve stejném složení do Jordánska vyslán tým oftalmologů z FN Hradec Králové. Lékaři se opět zaměřili na operace očních katarakt, které jsou velice efektivní a účinnou pomocí bez dlouhodobé následné péče. Jíž potřetí za sebou operovali v Al Khalidi Hospital, kde bylo pro tyto účely vytvořeno zcela nové moderní oční centrum, která poskytuje výborné podmínky pro tento typ operací. Během sedmi operačních dnů lékaři provedli zákrok u rekordních 208 pacientů.
 

Senegal / FN Motol - ORL (18. 10. - 29. 10. 2017)

V návaznosti na březnovou rekognoskaci proběhla v říjnu první cesta lékařského týmu Fakultní nemocnice Motol do Senegalu. Mise byla zaměřena na pomoc ORL pacientům (jak dětského tak dospělého věku). První den bylo shlédnuto 15 pacientů s rinologickým onemocněním a 12 pacientů, u kterých byly plánovány operace uší. Výběr pacientů s krčním onemocněním probíhal v průběhu mise. Operováno bylo celkem 35 pacientů na třech různých sálech.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (22. 10. - 1. 11. 2017)

Pod vedením profesora Tláskala přicestoval do Maroka tým FN Motol specializovaný na operace dětí s vrozenou srdeční vadou. V univerzitním nemocničním centru Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fesu bylo v průběhu mise operováno celkem 10 marockých dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 5 měsíců do 9 let pocházejících ze sociálně slabých rodin.
 

Libanon / VFN, FN Královské Vinohrady - rekognoskace (23. 10. - 26. 10. 2017)

Týmy dvou velkých pražských nemocnic vyslali své lékařské specialisty v oboru oftalmologie (VFN) a plastické a rekonstrukční chirurgie (FNKV) na rekognoskační misi do libanonského Bejrútu, která měla zjistit potřeby v oblasti a navázat budoucí spolupráci s místními nemocnicemi. Navštíveny byly 3 nemocnice: státní Rafik Hariri University Hospital, soukromá Hayek Clinic Hospital a soukromá nemocnice American University of Beirut Medical Center. V rámci návštěv proběhlo několik schůzek s vedením nemocnice a místním zdravotnickým personálem. Po důkladném zvážení se týmy v rámci programu MEDEVAC rozhodli navázat spolupráci se státní nemocnicí Rafik Hariri, která se sice už nyní zaměřuje na chudší část obyvatelstva, ale kde by přítomnost českých lékařů značně zvýšila standart i kvalitu prováděných operací.
 

Nepál / VFN Praha - školení (3. 11. - 20. 11. 2017)

Druhé školení v Nepálu v roce 2017 navázalo na úspěšnou misi proběhlou začátkem roku. Program se opět zaměřil na poskytnutí základního ošetření po vážných úrazech a při přírodních katastrofách. Jednak probíhalo navazující školení zdravotnického personálu v klášteře Dhagpo Sheydrub Ling Monastery, nově se také školilo v ženském klášteře Hasanta, kterého se zúčastnilo 15 mnišek.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (7. 11. - 16. 11. 2017)

V listopadu přicestoval do ammánské nemocnici Al-Khalidi dětský kardiochirurgický tým FN Motol. Ten se první dny zabýval výběrem pacientů vhodných pro operaci, následně vybrané jedince operoval. Jednalo se primárně o zákroky korekce Fallotovy tetralogie a uzávěry defektu septa komor. Bylo vyšetřeno celkem 20 dětí, zákrok podstoupilo 13 z nich.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení - fyzioterapie, ergoterapie (12. 11. - 15. 11. 2017)

V listopadu byli do ČR pozváni hlavní sestra a ekonomický náměstek Kyjevské oblastní nemocnice. Během stáže poznávali systém práce v Nemocnici Na Bulovce s cílem etablovat na Ukrajině administrativní zajištění fyzioterapie na úrovni spolupráce mezi lékaři, fyzioterapeuty a sestrami.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (15. 11. - 25. 11. 2017)

V druhé polovině měsíce do Jordánska zavítal i ortopedický tým ÚVN, který nyní operoval převážně léze menisků a předního zkříženého vazu, ale také artrózy kyčelního kloubu. Předvýběrem prošlo 60 pacientů, z nichž k operaci bylo vybráno 26 jedinců. K samotnému zákroku se díky nevyhovujícímu zdravotnímu stavu dostavilo jen 19 z nich, u kterých bylo provedeno celkem 21 operací. Nejnáročnějším výkonem byla dysplazie kyčelního kloubu u mladé ženy, která i přes složitost operace proběhla bez komplikací
 

Etiopie / FN Hradec Králové - oftalmologie (21. 11. - 25. 11. 2017)

21.11. byl vyslán speciální tým ve složení oftalmoložky prof. Jiráskové z FNHK, zástupců MVČR a české odbornice na Etiopii do hlavního města Addis Abeby. Cílem této rekognoskační mise bylo zjistit, v jaké podobě je možné program MEDEVAC  v etiopských podmínkách realizovat. V rámci návštěvy bylo navštíveno několik státních nemocnic i jedna soukromá klinika. Zároveň došlo k setkání se zástupci mezinárodních organizací WHO a Light for the World. Budoucí realizace programu v Etiopii budou zahájeny po podepsání memoranda s etiopskou vládou.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (29. 11. - 8. 12. 2017)

Jíž po šesté byl do Jordánska vyslán tým ortopedů z Nemocnice na Bulovce pod vedením MUDr. Michala Buriana. Ortopedický tým se opět zaměřil na operace náhrad kloubů, především kolena a kyčle. První dny probíhal předvýběr pacientů, kdy bylo vyšetřeno celkem 45 pacientů a pro následnou operaci vybráno 20 z nich. Samotný zákrok podstoupilo 14 jedinců, na nichž bylo provedeno celkem 30 operačních zákroků. Dalším 30 pacientům a pacientkám trpících osteoartritidou bylo aplikováno dohromady 74 injekcí do kolenního kloubu. Všechny zákroky proběhly bez komplikací a tým tak úspěšně zakončil poslední misi v rámci programu MEDEVAC v roce 2017.

  

MEDEVAC v roce 2018

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2018

Program MEDEVAC se v roce 2018 realizoval na základě usnesení vlády České republiky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely provádění programu MEDEVAC. V roce 2018 se Pracovní skupina sešla dvakrát. Na v pořadí pátém zasedání, které se uskutečnilo 21. února 2018, byly schváleny teritoriální priority a formy realizace programu v roce 2018. 6. září 2018 se pak konalo šesté zasedání, kde Pracovní skupina reflektovala dosavadní plnění finančního plánu a činnost programu MEDEVAC za první pololetí roku 2018 a s ohledem na současnou situaci byly upraveny a konkretizovány projekty na druhé pololetí.

V roce 2018 zůstalo prioritou programu vysílání českých lékařských týmů do zahraničí. Další aktivity programu se zaměřily na školení zahraničního zdravotnického personálu (v zemích původu i v ČR), posilování zdravotnické infrastruktury zahraničních partnerů zapojených do programu MEDEVAC a poskytování peněžních darů na podporu rozvoje zdravotnictví.

V roce 2018 se aktivity programu zaměřovaly na 8 zemí, které odrážely jeho teritoriální priority. Na Blízkém východě program působil primárně v Jordánsku, které i v roce 2018 zůstalo prioritní zemí, kam jsou vysílány lékařské týmy. Pomoc byla poskytnuta i dalším zemím regionu, např. formou peněžního daru, který byl zaslán do Iráku, nebo formou zdravotní evakuace, kdy za účelem operace srdce bylo do ČR z Afghánistánu evakuováno čtyřměsíční dítě. Za účelem realizace budoucích misí proběhla také rekognoskační mise do Libanonu. V Africe lékařské týmy pomáhaly zejména v Senegalu, kam se uskutečnila 3 vyslání.  Pomoc byla zacílena i na Libyi a Niger, a to prostřednictvím peněžního daru. Program MEDEVAC i v roce 2018 zůstal přítomen ve východní Evropě a navázal tak na svá předchozí úspěšná školení zdravotnického personálu v oblasti fyzioterapie na Ukrajině.

Reálnou implementaci programu MEDEVAC zajišťují české nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany, a to konkrétně: Fakultní nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2018

 • vyslání 14 lékařských týmů do zahraničí
 • 896 odborných operačních výkonů v zahraničí (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie a traumatologie)
 • více jak 1200 odborných vyšetření s diagnostikou
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Libanon, Senegal)
 • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Afghánistánu
 • 2 odborné stáže v oblasti rehabilitace zdravotnického personálu v českých nemocnicích v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví pro celkem 11 ukrajinských odborníků
 • 2 školení zahraničního personálu v oblasti ergoterapie a fyzioterapie na Ukrajině pro více jak 100 osob
 • 4 peněžní dary v celkové výši 20 mil. Kč na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Iráku, Libyi, Nigeru a na Ukrajině. (ADRA, CARE, Caritas, ICRC)
 • účast programu MEDEVAC na Dnech Evropy 2018
 • Zorganizování první výstavy programu s názvem "Létající lékaři" v Národní technické knihovně v Praze v termínu 5. 2. - 16. 3. 2018, její zapůjčení do zahraničí (Ammán, Brusel, Ženeva) a do partnerských nemocnic (FN Olomouc, VFN)

  

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (22. 1. - 16. 2. 2018)

Počátkem roku se do ČR přijel školit zdravotnický personál z Kyjevské oblastní nemocnice. Intenzivní školení sedmi osob (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři, sestry) navazovalo na čtyřdenní školení proběhlé v září 2017 na Ukrajině. Opět jej vedli odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce a bylo rozdělené do dvou částí, první týden byl zaměřen na teoretickou přípravu, další dva týdny se pak věnovali samostatné praxi.
 

Jordánsko / VFN - traumatologie (7. 3. - 17. 3. 2018)

První mise do Jordánska v roce 2018 se uskutečnila v březnu, kdy do ammánské nemocnice Al Khalidi byl vyslán tým ortopedů a traumatologů z Všeobecné fakultní nemocnice. Při předvýběru bylo vyšetřeno 56 pacientů, 22 z nich bylo vybráno k operaci. Díky nemoci jednoho z nich bylo nakonec operováno 21 pacientů v pěti operačních dnech. Tým se zaměřil na akutní zranění, ale i na starší a špatně zahojené operace. Všechny proběhlé zákroky byly doprovázeny následnou rehabilitací.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, oftalmologie (14. 3. - 23. 3. 2018)

Koncem března byl do Jordánska vyslán tým specialistů z Nemocnice na Bulovce. Během 7 operačních dnů bylo oftalmologem, který absolvoval svou třetí misi, provedeno 62 operací šedého zákalu. Ortopedický tým v nemocnic Al Khalidi operoval již posedmé. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 123 pacientů, odoperováno bylo 20 z nich, u kterých proběhlo celkem 27 operací. Dalším 15 pacientům bylo aplikováno celkem 75 injekcí, které zajistily pohyblivost kolenních kloubů.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (19. 3. - 13. 4. 2018)

Jarní školení personálu Kyjevské oblastní nemocnice bylo určeno pro čtyři ukrajinské fyzioterapeuty a ergoterapeuty.  Probíhalo ve stejném duchu jako lednové školení. Na stáž bude na podzim navazovat supervizní cesta českých odborníků, která má ověřit praktické využívání získaných vědomostí stážisty při jejich každodenní práci na Ukrajině.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (9. 4. - 18. 4. 2018)

Na svou šestou misi v rámci programu MEDEVAC byl v dubnu 2018 vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Během sedmi operačních dnů oftalmologický tým pod vedením prof. Nadi Jiráskové odoperoval rekordních 211 pacientů. Veškeré operace očních katarakt proběhly úspěšně a pomohly pacientům zpět na pracovní trh.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (11. 4. - 20. 4. 2018)

Lékařský tým Nemocnice Na Bulovce se v průběhu své mise zaměřil na korekci jizev po úrazech a operace vývojových vad končetin. K předvýběru dorazilo 51 syrských uprchlíků převážně z táborů Zaatarí a Azraq, ze kterých bylo vybráno 21 jedinců, kteří v následujících dnech podstoupili operační zákrok. Další 4 pacienti byli ošetřeni neinvazivní metodou.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (22. 4. - 1. 5. 2018)

Ústřední vojenská nemocnice již potřetí vyslala do Jordánska svůj tým specialistů v oblasti oftalmologie. Přestože se objevily i velmi složité případy, doc. Pašta se svým týmem dokázal provést veškeré zákroky bez komplikací. V průběhu 7 operačních dní tak bylo úspěšně provedeno 126 operací šedého zákalu.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie/ortopedie (24. 4. - 4. 5. 2018)

Na přelomu dubna a května byl vyslán z FN Olomouc tým odborníků na úrazovou chirurgii. Tým se zaměřil nejen na akutní úrazy, ale i na starší operovaná zranění nebo i odstranění kovů z těla. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 51 pacientů, pro operaci bylo vybráno 17 z nich bez ohledu na jejich věk. V průběhu mise byla dalším 3 vybraným jedincům aplikována do kloubu injekce, která sloužila jako alternativa k jeho výměně. Celkem se jednalo o 15 zákroků.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (1. 5. - 11. 5. 2018)

Tým ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice ve složení dvou chirurgů, anesteziologa a zdravotního bratra se po čas své mise zaměřil na operaci náhrad kolenních a kyčelních kloubů. V předvýběru bylo specialisty vyšetřeno 53 pacientů, odoperováno v následujících dnech bylo 22 z nich. Žádné větší komplikace v průběhu operací nenastaly. Vybraným pacientům byly navíc aplikovány injekce jako alternativa k operaci kloubu, jednalo se o celkem 9 neinvazivních zákroků.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (8. 5. - 17. 5. 2017)

Početný tým z FN Motol svou květnovou misi v Ammánu začal diagnostikováním a předvýběrem dětských pacientů na operace vrozených srdečních vad, především defektu septa komor. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 20 dětí, komplikovanou operaci v následujících dnech podstoupilo 14 z nich. Operovány byly primárně děti syrských uprchlíků žijící v uprchlickém táboře, případně Jordánci z chudších vrstev obyvatelstva.
 

Libanon - oftalmologie (7. 5. - 14. 5. 2018)

V květnu byl do Libanonu vyslán český humanitární expert, který navštívil místní oftalmologická centra a setkal se s mezinárodními nevládními organizacemi (UNHCR, AMEL) ohledně navázání spolupráce a zajištění realizace budoucích oftalmologických misí v Libanonu. Cílem návštěvy bylo jednak zajistit mechanismy pro funkční mobilizaci pacientů, domluvit způsob předvýběru pacientů a vytvořit zázemí pro efektivní realizaci lékařských misí v roce 2019.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (27. 5. - 30. 5. 2018)

Na konci května proběhla v Kyjevské oblastní nemocnici supervizní návštěva českých lékařských týmů z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Jejím účelem bylo ověřit znalosti získané ukrajinskými stážisty v průběhu jejich stáže v České republice prostřednictvím testu a praktických cvičení se stážisty. Součástí supervizní návštěvy byly i přednášky zaměřené na rehabilitaci při každodenní praxi sester.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - plastická chirurgie (19. 9. - 29. 9. 2018)

Po úspěšné rekognoskační cestě na podzim roku 2017 se na svou první misi vydal lékařský tým z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením doc. Sukopa. V rámci předvýběru vyšetřil tým celkem 48 pacientů, z nichž 21 bylo vybráno na operaci, kterou podstoupili v následujících dnech. Jednalo se především o operace vývojových vad končetin a korekci jizev po úrazech. U jednoho pacienta byl v rámci mise proveden neinvazivní zákrok, který sloužil jako alternativa k operaci.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - fyzioterapie (1. 10. - 5. 10. 2018)

V říjnu proběhlo další školení v Kyjevské oblastní nemocnici, které bylo tentokrát zaměřené na komplikovanější případy a skládalo se z přednášek a práce s místními fyzioterapeuty. Přednášek se účastnili i zástupci univerzit, kde se již fyzioterapie začíná vyučovat. Součástí školení bylo i setkání se zástupci kyjevské oblastní nemocnice a ukrajinských univerzit za účelem domluvy další spolupráce v rámci programu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (19. 11. - 29. 11. 2018)

Do Jordánska byl již po sedmé vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice Hradec Králové, který během deseti operačních dní provedl rekordních 258 operací šedého zákalu. Všechny operace katarakt proběhly bez větších komplikací a umožnily syrským uprchlíkům a sociálně slabším Jordáncům návrat do aktivního života.
 

Jordánsko / ÚVN - ortopedie (21. 11. - 30. 11. 2018)

Ke konci listopadu navštívil Jordánsko již podruhé v tomto roce tým ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ten během svého působení vyšetřil celkem 60 osob, z nichž 18 podstoupilo operaci (např. výměna kolenních a kyčelních kloubů, osteotomie, kyčelní dysplazie …). Dalším 19 pacientům byly aplikovány injekce jako alternativa k operačnímu zákroku, jednalo se celkem o 81 neinvazivních zákroků.
 

Senegal / FN Motol - ORL (21. 11. - 2. 12. 2018)

Lékaři z Fakultní nemocnice Motol se zúčastnili své již druhé mise v Senegalu. Během svého působení provedli operaci celkem u 55 dospělých i dětských pacientů a všechny zákroky proběhly bez vážnějších komplikací. V průběhu mise byly využívány tři sály – jeden sál pro pacienty s ušními problémy, jeden pro pacienty s krčními problémy a jeden pro pacienty s nosními problémy. Čeští lékaři v průběhu ošetřování zároveň i školili zdravotnický personál nejen ze Senegalu, ale i z Konga, Guiney a Rovníkové Guiney.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - gynekologie (28. 11. - 9. 12. 2018)

Na přelomu listopadu a prosince byl do Senegalu podruhé vyslán lékařský tým z pražské Nemocnice Na Bulovce. Lékaři během svého působení provedli gynekologické vyšetření u celkem 73 pacientek, v následujících dnech 13 z nich podstoupilo operaci. Bylo provedeno 12 konizací děložního čípku, 2 kiretáže a 8 hysteroskopií. Všechny zákroky proběhly bez komplikací.
 

Afghánistán / zdravotně humanitární transport (14. 12. 2018 - 10. 1. 2019)

V prosinci byl do Dětského kardiocentra FN Motol transportován čtyřměsíční afghánský pacient trpící komorovým defektem. Pacient byl pro účast v programu MEDEVAC vybrán zastupitelským úřadem ČR v Kábulu ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví. Akce proběhla za pomoci Armády ČR, která zajistila transport, a Arcidiecézní charity Praha, která poskytovala sociální asistenci a tlumočení. Pacient byl úspěšně odoperován a v lednu 2019 byl transportován zpět do Afghánistánu.

  

MEDEVAC v roce 2019

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2019

Realizace programu MEDEVAC v roce 2019

 • vyslání 21 lékařských týmů do zahraničí za účasti 8 českých nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN Motol, FN Olomouc, IKEM, Nemocnice Na Bulovce, ÚVN, VFN)
 • 774 odoperovaných pacientů v zahraničí (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie a traumatologie)
 • více jak 1000 odborných vyšetření s diagnostikou
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Etiopie, Ghana, Maroko)
 • 1 předvýběrová mise za účelem nastavení výběru pacientů (Libanon)
 • 4 odborné stáže v oblasti zdravotnického personálu v oblasti dětské kardiochirurgie, fyzioterapie, ortopedie a plastické chirurgie v českých nemocnicích pro celkem 15 odborníků (Etiopie, Maroko, Ukrajina)
 • 5 školení zahraničního personálu v Etiopii a na Ukrajině (177 účastníků)
 • podpořeny 2 zdravotnické projekty na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Burkina Faso a Mauritánii v celkové výši 10 mil. Kč (Light for the World, Lutheran World Federation)
 • účast programu MEDEVAC na European Development Days v Bruselu a na Dnech Evropy v Praze
 • 7x výstava Létající lékaři v ČR, 1x v zahraničí (NYC)

  

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (30. 1. - 8. 2. 2019)

První misi programu MEDEVAC v roce 2019 zahájil ortopedický tým pod vedením prof. Chomiaka v jordánském Ammánu. Výběrem čtyřčlenného týmu Nemocnice Na Bulovce, který je stálým účastníkem programu již od roku 2014, prošlo celkem 45 pacientů s poúrazovými, vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. Po důkladném zvážení bylo k operaci vybráno 19 z nich. Z důvodu nemoci bylo nakonec operováno 18 pacientů, na kterých bylo provedeno celkem 22 operačních zákroků.
 

Ukrajina / VFN - školení fyzioterapie (4. 2. - 7. 2. 2019)

Začátkem února proběhla školící mise fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester v Kyjevě. Mise spočívala v přednáškách pro personál Kyjevské oblastní nemocnice a vyučujících z ukrajinských kateder fyzioterapie. Součástí byla i práce českého týmu s problematickými případy vybranými z řad pacientů nemocnice. V rámci výjezdu probíhaly i pohovory s kandidáty na stáž v České republice. Nakonec bylo vybráno 5 stážistek z řad ukrajinských vyučujících a tři stážisté z personálu Kyjevské oblastní nemocnice.
 

Libanon / VFN, RHUH - oftalmologie (26. 2. - 1. 3. 2019)

Předvýběrová mise programu MEDEVAC byla uskutečněna za účelem vytvoření mechanismu předvýběru pacientů pro budoucí oftalmologické mise. Lékař z Všeobecné fakultní nemocnice, MUDr. Petr Sklenka, vyšetřil celkem 63 osob, z nichž 34 bylo vybráno k operaci šedého zákalu. Na tuto misi potom navazovala první lékařská mise v druhé polovině března, kde byly realizovány samotné zákroky.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (18. 3. - 29. 3. 2019)

Oftalmologický tým ze Všeobecné fakultní nemocnice realizoval svou první misi, která zároveň byla i první misí programu MEDEVAC v Libanonu. Během deseti operačních dnů podstoupilo operaci šedého zákalu celkem 83 pacientů, především syrských uprchlíků a sociálně slabých Libanonců, kteří by jinak k ošetření neměli přístup. Přestože některé případy byly poměrně komplikované, všechny zákroky proběhly bez větších komplikací. Český lékařský tým při zákrocích využíval nový oftalmologický přístroj, který byl libanonské partnerské nemocnici (Rafik Hariri University Hospital) zakoupen prostřednictvím programu MEDEVAC v minulém roce.
 

Etiopie / FN Hradec Králové, ÚVN, Hospimed - školení techniků (18. 3. - 23. 3. 2019)

V druhé polovině března se uskutečnila první mise programu MEDEVAC v Etiopii, která se zaměřila na asistenci místnímu personálu v oblasti oprav a diagnostikování vad u zdravotnických přístrojů. Mise se zúčastnili 3 biomedicínští inženýři z FN Hradec Králové, Ústřední vojenské nemocnice a firmy Hospimed, kteří v průběhu 4 dnů školili místní personál a kontrolovali funkčnost přístrojů na oftalmologickém oddělení ve státní nemocnici Menelik II.
 

Senegal / VFN - traumatologie (26. 3. - 7. 4. 2019)

V termínu 26. 3. - 7. 4. proběhla první traumatologická mise v senegalském městě Thiés. Tým ve složení tří chirurgů, jedné sestry a jedné fyzioterapeutky se zaměřoval na pacienty se zlomeninami dolních končetin. Většinou se jednalo o komplikace hojení zlomenin (paklouby, infikované zlomeniny, zlomeniny zhojené ve špatném postavení), které v místních podmínkách s omezeným vybavením nebyla nemocnice v Thiés sama schopna vyřešit. Celkem bylo odoperováno 20 pacientů z řad sociálně slabších místních.
 

Jordánsko / ÚVN - oftalmologie (28. 3. - 7. 4. 2019)

Přestože tým z Ústřední vojenské nemocnice se programu účastní teprve od roku 2017, rychle se etabloval mezi jeho stálice. Dvojice ve složení doc. Jiří Pašta a instrumentářka Věra Pilíková se do nemocnice Al Khalidi vypravila již počtvrté a během osmi operačních dnů zvládla souběžně na dvou sálech odoperovat 144 pacientů (82 mužů / 62 žen).  Z pětiny se jednalo o vrozené syndromy, zbývajícím pacientům byl odoperován šedý zákal v pokročilém stádiu.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. 4. - 9. 4. 2019)

Tým Dětského kardiocentra FN Motol byl prvním týmem, který započal lékařské mise programu MEDEVAC v zahraničí. Do Jordánska jezdí pravidelně již od roku 2013. Letos tříčlenný tým pod vedením MUDr. Bukovského v 6 operačních dnech odoperoval celkem 13 pacientů s vrozenými srdečními vadami. Věk pacientů se pohyboval od 3 měsíců do 18 let a operace měly na svědomí nejen zvýšení kvality jejich života, ale v některých případech i samotnou záchranu, jelikož bez zákroku českých lékařů by některé děti do pár měsíců zemřely.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie (3. 4. - 12. 4. 2019)

V dubnu do Jordánska také zavítal tříčlenný tým traumatologů z FN Olomouc. Ten v čele s MUDr. Špirochem působil v nové nemocnici Shmaisani Hospital. Ta byla vybrána na základě předchozích rekognoskačních cest a rozšířila tak portfolio nemocnic, ve kterých MEDEVAC v Jordánsku působí. V rámci předvýběru tým vyšetřil 65 osob s poúrazovými zraněními, nemocemi pakloubů a vrozenými vadami. V následujících 6 operačních dnech bylo odoperováno rekordních 28 pacientů s celkově 30 operacemi. Spolupráce s novou nemocnicí, stejně tak jako se smluvním lékařem Dr. Al-Qsousem, proběhla na výbornou a těšíme se na její pokračování do budoucna.
 

Ukrajina / VFN - školení lektorek fyzioterapie a ergoterapie (6. 5. - 24. 5. 2019)

Do školení byla nově zahrnutá akademická stránka fyzioterapie a ergoterapie. Do Všeobecné fakultní nemocnice přijelo pět lektorek z ukrajinských univerzit, které se zde seznámily se způsobem vyučování oborů v České republice i s jejich praktickým využitím. Získané zkušenosti budou moci předávat svým kolegům a studentům na Ukrajině.
 

Ukrajina / Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (13. 5. - 24. 5. 2019)

Návštěva fyzioterapeutů v Nemocnici Na Bulovce sloužila k prohloubení jejich znalostí a praktických dovedností získaných z předchozích stáží. Ve fyzioterapii je klíčová organizace a spolupráce mezi lékařem, fyzioterapeutem a zdravotní sestrou – lékař musí nejprve adekvátní rehabilitaci předepsat, fyzioterapeut ji následně musí s pacientem správně cvičit a zdravotní sestra zajišťuje polohování a celodenní péči o pacienta. Právě tato spolupráce není v Kyjevské oblastní nemocnici ideální, proto tentokrát přijel na stáž i lékař - ortoped, aby v pražské nemocnici viděl organizaci práce a mohl tento model aplikovat ve vlastní nemocnici na Ukrajině.
 

Ghana / FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (20. 5. - 24. 5. 2019)

Ve dnech 20. - 24. 5. proběhla první rekognoskační mise programu MEDEVAC do Ghanské republiky. Mise se účastnil tým lékařů z různých specializací: infektoložka z Nemocnice Na Bulovce, plastický a rekonstrukční chirurg z FN Královské Vinohrady, gynekolog z Nemocnice Na Bulovce a traumatolog z FN Olomouc. V průběhu čtyř dnů byly navštíveny tři nemocnice za účelem zjištění jejich vybavenosti a navázaní potenciálního partnerství pro účely budoucí realizace misí. Zároveň proběhla schůzka se zástupci UNHCR kvůli otázce mobilizace uprchlických pacientů ze sousedící Burkiny Faso nebo Toga.
První reálná mise v Ghaně je plánována na prosinec 2019.
 

Maroko / FN Motol, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (17. 7. - 19. 7. 2019)

V polovině července se tým programu MEDEVAC za doprovodu 3 lékařských specializací z FN Motol (dětská kardiochirurgie) a Nemocnice Na Bulovce (ortopedie a plastická chirurgie) vydal na krátkou rekognoskační cestu do Maroka. Během 3 dnů navštívil 3 státní nemocnice v Rabatu, v Marrákeši a v Casablance. Cílem mise bylo najít vhodnou partnerskou nemocnici pro realizaci budoucích misí a s nimi spojeným školením. Program v Maroku působil již v minulosti, avšak je cílem se zaměřit nejen na pomoc marocké populaci a místnímu zdravotnictví, ale také na poskytování péče uprchlíkům, kteří se aktuálně v zemi nachází.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (4. 9. - 14. 9. 2019)

Prvním specializací, která zahájila podzimní část vysílání lékařských týmů, byla plastická a rekonstrukční chirurgie, spojená mise nemocnic FN Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce do Jordánska. Tříčlenný tým ve složení přednostů prof. Sukopa a MUDr. Molitora a sálové sestry Hany Váňové v rámci předvýběru prohlédl 36 pacientů, převážně dětí, které povětšinou trpěly rozsáhlými popáleninami. Operaci v ammánské nemocnici Al Khalidi podstoupilo nakonec 18 z nich, převážně z řad syrských uprchlíků a chudých Jordánců.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapie (10. 9. - 13. 9. 2019)

Návštěva Kyjevské oblastní nemocnice navazovala na předchozí školení ukrajinských fyzioterapeutů a zdravotníků v Kyjevě i v Praze. Cesty se zúčastnily týmy ze dvou českých nemocnic – Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Bulovce. Formou přednášek, workshopů a praktických cvičení bylo vyškoleno přes 40 osob z řad místního zdravotnického personálu – kromě fyzioterapeutů i sestry a lékaři či logopedi. V roce 2020 budou pokračovat odborná školení a stáže jak na Ukrajině, tak v ČR. Nově by se působení programu MEDEVAC mělo zaměřit také na akademickou sféru ve formě přednášek na vybraných ukrajinských univerzitách pro studenty i lektory, čímž pomůže dlouhodobě a efektivně etablovat obor fyzioterapie na Ukrajině.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (11. 9. - 19. 9. 2019)

Na zářijovou misi plastických chirurgů navazovala ve stejné nemocnici mise ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice v termínu od 11. do 19. září. Čtyřčlenný tým ve složení primář MUDr. Vaněček, chirurg MUDr. Vašek, anesteziolog MUDr. Henlín a instrumentář Stanislav Žáček v rámci předvýběru prohlédl 49 pacientů. V následujících dnech je čekal náročný program - měnily se klouby, vrtaly kolena, kyčle, opravovala křivá chodidla. Operováno bylo 16 pacientů všech věkových kategorií a dalších 16 pacientů podstoupilo léčbu neinvazivní metodou (injekce do kolen/ramen jako forma kloubní náhrady). Všechny operace dopadly nadmíru dobře a čtyřčlenný tým se tak po závěrečných kontrolách mohl navrátit do Čech.
 

Etiopie / FN Hradec Králové, ÚVN, Hospimed - školení techniků, FN Motol - Rekognoskace (23. 9. - 27. 9. 2019)

V období od 22. do 29. září se podruhé v tomto roce do Etiopie vydal tříčlenný tým biomedicinský inženýrů z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústřední vojenské nemocnice a společnosti Hospimed. Během týdenních seminářů v nemocnici Menelik II v Addis Abeba tým ve složení Ing. Mikeš, Ing. Buršík a Ing. Zalužanský vyškolil 23 techniků z celkem 10 státních nemocnic nacházejících se v hlavním městě. V rámci školení se účastníci mimo jiné dozvěděli, jak funguje magnetická rezonance, přístroj na anestezii nebo fakoemulzifikační přístroj. Během praktických částí si také mohli vyzkoušet práci s laserem, mikroskopy nebo pájecí pákou. 10 nejúspěšnějších si odneslo certifikát o absolvování školení. Školení přispělo ke zlepšení kvality péče v místních nemocnicích, ve kterých se nachází velké množství nefunkčních přístrojů.
Součástí návštěvy byla rekognoskační mise v univerzitní nemocnici Black Lion, během které prof. Tláskal z FN Motol zjišťoval možnosti budoucí spolupráce mezi oběma nemocnicemi v oblasti dětské kardiochirurgie. V průběhu návštěvy si prohlédl jak zrekonstruované oddělení kardiologie a kardiochirurgie, tak i rozestavěnou budovu věnovanou srdečním onemocněním, která by měla být dokončena do 2 let a měla by být největší svého druhu ve východní Africe. Přestože je nemocnice nacházející se též v hlavním městě vybavena moderními přístroji, velkým problémem je spotřební materiál a samotné léky, které je v Etiopii velmi obtížné obstarat - chybí zde dodavatelé a i základní věci, jako např. rukavice, ústenky či návleky na boty, jsou do země komplikovaně dováženy.
 

Senegal / FN Olomouc - Traumatologie (21. 10. - 31. 10. 2019)

Letošní druhá mise do Senegalu proběhla již tradičně ve městě Thiés, třetím největším městě v zemi. Svou první misi zde absolvoval tým z FN Olomouc, který už má bohaté zkušenosti z Jordánska. Tříčlenný tým ve složení MUDr. Korpa, MUDr. Kovařík a instrumentářka Jaromíra Havránková navzdory ztíženým podmínkám ve státní nemocnici Centre Universitaire Regional de Thies, např. v podobě rozbitého rentgenu, i vysokým venkovním teplotám tým odoperoval celkem 20 pacientů. Nejčastějšími pacienty byly oběti dopravních nehod se zraněními dolních končetin, které jsou obvykle způsobeny absencí dopravní infrastruktury.
 

Irák / IKEM - Školení Infektologie (21. 10. - 27. 10. 2019)

Po dvouleté pauze se program MEDEVAC opět vydal do Iráku, a to za účelem realizace školení v oblasti infektologie. Dr. Smejkal z Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM přednášel ve vybraných univerzitních nemocnicích v Erbílu a jeho okolí. Během pěti dnů se přednášek na správné podávání antibiotik a možné rezistenci mikroorganismů na ně zúčastnilo 43 zdravotníků. Původně byly přednášky plánovány na různých místech po zemi vč. hlavního města Bagdádu a centrálního Iráku. Bohužel jsme z důvodu občanských nepokojů v oblasti byli nuceni školení omezit na Region iráckého Kurdistánu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - Oftalmologie (29. 10. - 8. 11. 2019)

Tříčlenný tým ve složení prof. Jiráskové, MUDr. Maráka a instrumentářky Leony Kvasničkové v průběhu osmi operačních dnů odoperoval v ammánské nemocnic Al Khalidi úctyhodných 240 s pokročilým onemocněním šedého zákulu. Operace proběhly bez závažnějších komplikací a všichni pacienti se v ten samý den vrátili do svých domovů.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice - Traumatologie + školení (29. 10. - 8. 11. 2019)

Čtyřčlenný tým ve složení MUDr. Burget, MUDr. Petr Baňař, instrumentářka Daniela Pravdová a fyzioterapeutka Petra Nováková prohlédl v nemocnici Shmaisani rekordních 78 pacientů převážně z řad syrských uprchlíků a chudých Jordánců. Z nich vybral 25 pacientů k operaci a 14 pacientů k aplikaci speciálních injekcí, které sloužily jako náhrada kolenních kloubů. Novinkou v tomto směru byla i spolupráce s organizací UNHCR Jordan, která dodala část pacientů z uprchlických táborů Zaatarí a Azraq.
Misi doprovázelo také školení ve státní nemocnici Jordan University Hospital, kde v průběhu několika hodin vedoucí mise MUDr. Burget vyškolil 18 zdravotníků, např. také jak se zachovat v případě hromadných nehod a jaké kroky by měla nemocnice v tomto případě učinit. Jednalo se o vůbec první spolupráci s touto nemocnicí a především školení v Jordánsku, o které bychom rádi naše mise do budoucna doplnili.
 

Maroko / FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce - školení v ČR v oblasti Plastické a rekonstrukční chirurgie (18. 11. - 29. 11. 2019)

V druhé polovině listopadu přicestovali do Prahy 3 maročtí chirurgové na dvoutýdenní stáž v oblasti plastické a rekonstrukční chirurgie. Ti během svého pobytu navštívili pracoviště Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce, kde se seznámili s operačními zákroky a způsobem léčby v České republice s důrazem na maxilofaciální chirurgii a rekonstrukci prsu po mastektomii, na které se pozvaní lékaři specializují. Návštěva byla výsledkem rekognoskační cesty, která do Maroka  proběhla v červenci tohoto roku, a ze které byla vybrána marrákešská nemocnice CHU Mohammed VI jako vhodný partner pro realizaci misí programu v budoucím roce.
 

Senegal / FN Motol - ORL (20. 11. - 30. 11. 2019)

Koncem roku proběhly v regionální nemocnici ve městě Thiés dvě lékařské mise. Čtyřčlenný tým ORL z Fakultní nemocnice v Motole pod vedením prof. Plzáka souběžně operoval na třech sálech (každý zaměřený na jinou partii) a zvládl tak v průběhu osmidenní mise odoperovat 56 pacientů.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - Gynekologie (1. 12. - 7. 12. 2019)

Na tým ORL navazovala mise gynekologů z Nemocnice Na Bulovce. Nově se tým v čele s přednostou prof. Zikánem zaměřil především na onkogynekologické pacientky, což je v Senegalu velice aktuální téma. Samotná léčba rakoviny je zde poměrně problematická, jelikož zde nejsou vhodné metody diagnostiky a radioterapie je téměř nedostupná. Až na podzim tohoto roku začala být v Senegalu částečně hrazena chemoterapie a léčba rakoviny se tak stala alespoň z finančního hlediska dostupnější. Tým v průběhu pětidenní mise odoperoval 44 pacientek a provedl 8 biopsií prsu.
 

Etiopie, Maroko / FN Motol - školení v ČR v oblasti Dětské kardichirurgie (2. 12. - 13. 12. 2019)

Začátkem prosince jsme v Praze přivítali další zahraniční stážisty, tentokrát lékaře z Etiopie. Ti se v rámci dvou týdnů strávených na Dětském kardiocentru (DKC) ve Fakultní nemocnice v Motole seznámili s chodem pracoviště a především s léčbou srdečních onemocnění u nejmenších pacientů v České republice. O víkendu se k nim připojil i kardiochirurg z marockého Rabatu, jemuž stáž sloužila jako inspirace pro vybudování podobného specializovaného oddělení v Maroku. Obě cesty by měly usnadnit budoucí mise týmu DKC realizované v těchto zemích.
 

Ghana/ Nemocnice Na Bulovce - Gynekologie (7. 12. - 14. 12. 2019)

V návaznosti na jarní rekognoskační cestu proběhla v prosinci v zemi pilotní mise programu MEDEVAC v Tamale Teaching Hospital, která je spádovou nemocnicí pro chudší region na severu země. Do ní se ze Senegalu přesunul tříčlenný tým gynekologů z Nemocnice Na Bulovce. Tým operoval někdy i 14 hodin denně, a tak během pouhých pěti dnů provedl neskutečných 47 operací! Jednalo se většinou o nádorová onemocnění různého charakteru, vyhřezlé dělohy, ale i poporodní píštěle, které už ve vyspělých zemích díky kvalitní porodní péči téměř vymizely. Díky misi českých lékařů se tak dostalo kvalitní lékařské péče pacientkám, které by si ji jinak nemohly dovolit, nebo jejichž diagnóza vyžadovala operaci natolik složitou a komplexní, že by ji místní lékaři nedokázali provést. Spolupráce s partnerskou nemocnicí v Tamale bude pokračovat i v příštím roce

  

Projekty zaměřené na budování zdravotnické infrastruktury

Burkina Faso - poskytování oftalmologických zákroků potřebným osobám v regionu Hauts-Bassins

Za spolupráce s mezinárodní organizací Světlo pro svět – Light for the World byl realizován projekt v hodnotě 5 mil. CZK zaměřený na zajištění přístupu k oftalmologickým zákrokům pro sociálně slabší osoby v regionu Hauts Bassins. Primárná aktivitou projektu bude poskytování operací šedého zákalu, což je jednou z nejčastějších zdravotních komplikací v regionu. Další aktivity budou spočívat v dodání zdravotnického vybavení, spotřebního materiálu a školení místního zdravotnického personálu (lékařů a sester) v oblasti diagnostiky a oftalmologické péče v nemocnici Centre Hospitalier Universitaire de Sourô Sanou.
 

Mauritánie - vybavení zdravotnického střediska v Bassikounou a Néma

Za spolupráce se Světovou luteránskou federací The Lutheran World Federation, byl realizován projekt v hodnotě 5 mil. CZK zaměřený na vybavení zdravotnických center v Mauritánii. Cílem projektu je zajistit zdravotnické přístroje, základní spotřební materiál a elektrifikaci ve dvou zdravotnických centrech ve městech Bassikounou a Néma. Obě centra mají spádovou oblast cca 145 tisíc osob (z toho 60% žen) včetně 57 tisíc v uprchlickém táboře Mbera. Tábor Mbera díky své poloze hostí převážně uprchlíky z Mali, kteří utekli před násilím v regionu. Součástí projektu je i školení zdravotnického personálu na použití nového vybavení a tedy celkové zlepšení úrovně péče v regionu.

  

MEDEVAC v roce 2020

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2020

Realizace programu MEDEVAC v roce 2020

 • vyslání 3 lékařských týmů do Jordánska a Senegalu (FN Hradec Králové, FN Olomouc, Nemocnice Na Bulovce)
 • 265 uskutečněných operačních výkonů v zahraničí (oftalmologie, ortopedie a traumatologie), navíc 10 pacientů ošetřeno neinvazivní metodou jako náhrada operace kolenního kloubu
 • více jak 300 odborných vyšetření s diagnostikou
 • evakuace 60 pacientů a jejich rodinných příslušníků z Běloruska na léčení do ČR
 • 5 online školení zaměřených na nemocniční epidemiologii v souvislosti s covid-19 pro zdravotníky z Ghany, Iráku, Maroka, Mauritánie a Ukrajiny (74 účastníků)
 • podpořeny 3 zdravotnické projekty na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Libanonu, v Mali a na Ukrajině v celkové výši 15 mil. Kč (ADRA Int., International Committee of the Red Cross)
 • poskytnuty 2 materiální dary v celkové výši cca 6,5 mil. Kč Libanonu a Řecku (ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Hasičským záchranným sborem ČR a Ministerstvem Obrany

  

M I S E

Jordánsko / FN Hradec Králové - Oftalmologie (10. 2. - 19. 2. 2020)

První mise roku 2020 patřila stálici programu, tříčlennému týmu oftalmologů z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tým pod vedením prof. Jiráskové odoperoval v průběhu sedmi operačních dnů v hlavním jordánském městě Ammánu 218 pacientů s pokročilým onemocněním šedého zákalu. Operace již tradičně proběhly bez větších komplikací a pacienti se tak v ten samý den mohli vrátit domů.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (12. 2. - 21. 2. 2020)

Druhým týmem, kterému se ještě před rozšířením onemocnění covid-19 povedlo vypravit v rámci programu MEDEVAC na misi, byl ortopedický tým pod vedením prof. Chomiaka z Nemocnice Na Bulovce. Jeho výběrem prošlo celkem 48 pacientů s poúrazovými, vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. K operaci bylo vybráno 21 z nich, kteří během následujících dnů podstoupili celkem 24 operačních zákroků.
 

Senegal / VFN - traumatologie (26. 10. - 6. 11. 2020)

Ve druhé polovině roku se díky přetrvávajícím restrikcím podařilo realizovat pouze jednu misi a to traumatologického týmu z Fakultní nemocnice Olomouc, která byla původně naplánována na jaro roku 2020. Pětičlenným tým tak mohl odcestovat do regionálního města Thiés, kde na něj již od března čekal zdravotnický materiál. Výběrem prošlo 38 pacientů nejčastěji s poúrazovými vadami a zraněními pohybového aparátu. I přes menší komplikace, kdy například vypověděl službu jediný sterilizátor v nemocnici, zvládl tým odoperovat 18 pacientů s celkem 23 zákroky. V průběhu mise také proběhla rekognoskace nové nemocnice ve městě Mbour, která se ukázala jako nevyhovující pro potřeby programu.

  

E V A K U A C E

Bělorusko / evakuace (září - prosinec 2020)

Na základě usnesení vlády č. 878 ze dne 24. srpna 2020 byla poskytnuta pomoc osobám, které byly vystaveny nepřiměřenému násilí při účasti na protivládních protestech v zemi, a které v této souvislosti potřebovaly akutní zdravotní, rehabilitační či psychologickou péči. Do ČR bylo přijato celkem 60 pacientů a jejich rodinných příslušníků ve věku 14 - 55 let, kterým zde byla poskytnuta odpovídající péče.

  

O N L I N E   Š K O L E N Í

Ukrajina (4. 6. 2020)

Z důvodu zhoršující se situace byla naším partnerským organizacím nabídnuta možnost online školení  pod vedením MUDr. Petra Smejkala z Institutu klinické a experimentální medicíny, které se zaměřilo na nemocniční epidemiologii v souvislosti se šířením onemocnění covid-19. Dvouhodinové přednášky a následné diskuze se zúčastnili zdravotníci z Kyjevské oblastní nemocnice a Klinické nemocnice pohotovostní péče ve Lvově.
 

Maroko (25. 6. 2020)

Školení na nemocniční epidemiologii v souvislosti se šířením onemocnění covid-19 zaznamenalo zájem i od dalších zemí. Druhé školení pod vedením MUDr. Petra Smejkala se proto konalo ještě v červnu a zúčastnili se ho jednak zdravotníci z partnerské nemocnice CHU Mohammed VI v Marrákeši, ale i zástupci místního Ministerstva zdravotnictví.
 

Ghana (9. 9. 2020)

Třetího školení v souvislosti se šířením viru covid-19 a nemocniční epidemiologií pod vedením MUDr. Petra Smejkala se zúčastnili zdravotníci z nemocnice ve městě Cape Coast, kde se konala rekognoskační mise v roce 2019. Opět se ve dvouhodinové přednášce a následující debatě diskutovali možnosti prevence a porovnávaly přístupy v obou zemích.
 

Mauritánie (10. 12. 2020)

Školení v této problematice jsme nabídli i do zemí, kde jsme v minulosti skrze projekty vybavovali zdravotnická zařízení. Jedním z nich byla centra Bassikounou a Néma v Mauritánii, které jsme podpořili v roce 2019 materiálem v rámci projektu organizace Lutheran World Federation. Školení se za českou stranu zúčastnil kromě MUDr. Smejkala i MUDr. Milan Trojánek z Nemocnice Na Bulovce.
 

Region iráckého Kurdistánu (15. 12. 2020)

Poslední online školení zaměřené na onemocnění covid-19 v roce 2020 bylo nabídnuto lékařům a zdravotníkům z Regionu iráckého Kurdistánu, kde MUDr. Smejkal pravidelně v rámci programu MEDEVAC pořádá přednášky na nemocniční epidemiologii a infektologii. Videokonference se tak zúčastnili jednak zdravotníci z nemocnic v Erbilu a v Dohuku, ale i zástupci regionálního Ministerstva zdravotnictví.

  

M A T E R I Á L N Í   D A R Y

Řecko (duben 2020)

Pomoc byla zaměřena na poskytnutí základních hygienických potřeb a dalšího nezbytného vybavení (nafukovací matrace, spací pytle, pokrývky, ručníky) pro uprchlíky jako prevence  šíření covid-19. Dar byl plně financován programem MEDEVAC a udělen v reakci na výzvu Řecké republiky s pomocí prevence šíření koronaviru v uprchlických táborech. Pořízení vybavení a jeho doprava do Řecka byla zajištěna ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.
 

Libanon (srpen 2020)

V návaznosti na výbuch v bejrútském přístavu, ke kterému došlo dne 4. srpna 2020, byla ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze připravena zásilka zdravotnického materiálu, která obsahovala ochranné overaly (1.000ks), respirátory (5.000ks), ústenky (50.000ks), rukavice (9.000ks), obinadla a komprese (3.000ks) a jehly (900ks). Tato zásilka pak byla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a Ministerstvem obrany přepravena 12. 8. 2020 do Bejrútu.

  

Z D R A V O T N I C K É   P R O J E K T Y

Libanon - poskytování rekonstrukční chirurgie pro uprchlíky a další zranitelné osoby

Projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) je zaměřen na podporu zdravotnických zařízení, která zdarma nabízí poskytování lékařské péče nejzranitelnějším obyvatelům Libanonu. Jedním z nich je i Traumatologické tréninkové centrum (WTTC) v Tripoli, které poskytuje komplexní bezplatnou chirurgickou a rehabilitační péči osobám zraněným při konfliktech na Blízkém východě (Irák, Sýrie, Jemen a Libanon). Kromě toho poskytuje ICRC v tomto centru specializovaná školení pro lékaře z celého Libanonu.
 

Mali - podpora systému poskytování ortopedických a rehabilitačních služeb

Financováním projektu Mezinárodního výboru Červeného kříže (dále ICRC) podpořeno pět center fyzické rehabilitace v Mali - dvě v Bamaku, a další 3 ve městech Gao, Mopti a Timbuktu. Tato zdravotnická zařízení poskytují ortopedické a rehabilitační služby cca 12 200 zdravotně postiženým osobám. Finance slouží na pořízení zdravotních pomůcek, hrazení léčby a asistence nejvíce zranitelným pacientům a v neposlední řadě poskytování expertní asistence a školení místnímu zdravotnickému i administrativnímu personálu. Podpora projektu měla také pomoci při rozšíření aktivit programu v zemi, kde do budoucna plánují mise právě v oblasti ortopedie.
 

Ukrajina - zlepšení zdravotní péče a prevence šíření covid-19 ve zdravotnických zařízeních

Projekt mezinárodní neziskové organizace ADRA Int. se zaměřil na poskytnutí vybavení a ochranných pomůcek pro zlepšení zdravotní péče a prevence šíření covid-19 ve zdravotnických zařízeních na centrální a západní Ukrajině. Do 30 zdravotnických zařízení byly distribuovány kyslíkové masky, pulsoximetry, elektrokardiografy, dávkovače na antiseptické přípravky, respirátory, roušky, ochranné štíty, rukavice, pláště a pokrývky bot apod.

  

MEDEVAC v roce 2021

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2021

Realizace programu MEDEVAC v roce 2021

 • na zahraničních lékařských misích bylo odoperováno 487 pacientů v 6 odborných specializacích (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, plastická chirurgie, traumatologie);
 • proběhly 2 rekognoskační cesty za účelem rozšíření působení programu MEDEVAC (Ghana, Gruzie);
 • do České republiky byli evakuováni persekvovaní zdravotníci z Běloruska a jejich rodinní příslušníci, celkem 29 osob;
 • bylo podpořeno 8 zdravotnických projektů na budování zdravotnické infrastruktury v Afghánistánu, Burkině Faso, Gruzii, Iráku, Keni, Mali, Mauritánii a Nigérii za celkem 40 mil. Kč;
 • 4 odborné stáže v České republice z Ghany, Senegalu a Ukrajiny (fyzioterapie, gynekologie);
 • 2 školení zdravotnického personálu v zahraničí v oblasti gynekologie a infektologie (Gruzie, Irák) a 1 online školení infektologie (Peru);
 • celkem bylo proškoleno 376 osob ve 3 odborných specializacích (fyzioterapie, gynekologie, infektologie) z Ghany, Gruzie, Iráku, Peru, Senegalu a Ukrajiny.

  

M I S E

Senegal / FN Brno, FN Olomouc - traumatologie (22. 3. - 2. 4. 2021)

Pětičlenný tým zdravotníků z FN Brno a FN Olomouc pod vedením MUDr. Petra Špirocha, Ph.D., odoperoval v senegalském Thiès celkem 25 pacientů, nejčastěji oběti dopravních nehod se zraněními dolních končetin, která jsou často způsobena absencí dopravní infrastruktury. Zdravotnický tým také místním dětem předal plyšové hračky, vybrané ve sbírce zaštítěné Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze.
 

Gruzie / FN Bulovka, VFN - rekognoskační mise gynekologie (16. - 20. 5. 2021)

V termínu od 16. do 20. května se uskutečnila rekognoskační mise do Gruzie. Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se během tří dnů setkali se zástupci gruzínských institucí a lékařskými protějšky v Tbilisi, Zugdidi a Batumi.
 

Ghana / FN Bulovka - gynekologie + rekognoskační mise FN Brno (14. - 24. 6. 2021)

Lékařský tým z FN Bulovka pod vedením prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., navázal na první misi v prosinci 2019 a opět navštívil Tamale Teaching Hospital, která je spádovou nemocnicí pro celý region severní Ghany. Během pěti dní bylo odoperováno 50 pacientek, z nichž většina měla nádorová onemocnění v pokročilém stádiu. Mise měla navíc významný edukační prvek, a to nejen pro samotné lékaře, ale i pro anesteziologické asistenty a instrumentáře, kteří se na náročných případech měli možnost mnohému naučit. Na krátkou rekognoskační návštěvu přicestoval také doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (30. 5. - 12. 6. 2021)

Během 10 operačních dnů dvoučlenný tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod vedením MUDr. Petra Sklenky provedl celkem 97 operací šedého zákalu. Oproti první misi na jaře 2019, kdy drtivou většinu pacientů představovali syrští uprchlíci, v letošním roce většinu našich pacientů tvořili samotní Libanonci, kteří si kvůli špatné ekonomické situaci zdravotní péči už nemohou dovolit.
 

Jordánsko / VFN - traumatologie (8. - 17. 9. 2021)

Traumatologický tým Všeobecné fakultní nemocnice pod vedením doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., odoperoval celkem 28 pacientů převážně z řad syrských uprchlíků, Mezi operacemi byly například špatně srostlé zlomeniny, které způsobovaly pacientům bolest a zároveň je limitovaly v pohybu, a bránily jim tak ve výkonu běžných denních činností. Díky zákrokům traumatologického týmu se tak většina pacientů mohla vrátit do každodenního života a někteří z těch, kdo do nemocnice přijeli na vozíku, již odcházeli domů sami.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - plastická chirurgie (29. 9. - 8. 10. 2021)

Tým plastické chirurgie z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. v Shmaisani Hospital operoval celkem 16 dětí a 3 dospělé pacienty. Zdravotnický tým se zaměřil na operace dětí s vrozenými vadami končetin a na zákroky u pacientů se špatně zhojenými jizvami, které těmto pacientům bránily v pohybu.
 

Ghana / FN Brno - gynekologie (12. - 23. 10. 2021)

Gynekologický tým z Fakultní nemocnice Brno pod vedením doc. MUDr. Víta Weinbergera, Ph.D., uskutečnil v rámci programu MEDEVAC svou úplně první misi a svého úkolu se zhostil skvěle. V nemocnici v Tamale bylo během mise odoperováno celkem 42 pacientek s komplikovanými diagnózami a po celou dobu mise se navíc celý tým intenzivně věnoval i edukaci místního zdravotnického personálu, a to jak v oblasti určování diagnóz, tak i přímo při práci na operačním sále.
 

Ghana / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady - traumatologie (1. - 12. 11. 2021)

První traumatologická mise a zároveň první mise v nemocnici v Cape Coast byla zrealizována týmem složeným ze zdravotníků z FN Brno, FN Královské Vinohrady a FN Olomouc pod vedením MUDr. Petra Špirocha, Ph.D. Během mise bylo provedeno 35 operací na 30 pacientech s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy, kteří pocházeli z řad chudých obyvatel Ghany. Operace a kvalitní lékařské ošetření poskytnuté v rámci programu MEDEVAC jim vrátí mobilitu a umožní návrat do běžného života.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. - 12. 11. 2021)

Tým dětských kardiochirurgů z Fakultní nemocnice Motol vedený MUDr. Petrem Bukovským odoperoval celkem 14 pacientů, mezi kterými byli převážně novorozenci či děti s vrozenými srdečními vadami. Pro operace týmu dětské kardiochirurgie byli vybráni nejchudší obyvatelé Jordánska z převážně syrské či irácké uprchlické komunity, popřípadě chudí občané Jordánska.
 

Senegal / FN Bulovka, FN Motol, VFN - gynekologie, ORL, traumatologie (8. - 27. 11. 2021)

V listopadu proběhly v Senegalu hned 3 mise - naše partnerská nemocnice v Thiès uvítala nejprve traumatology z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tým gynekologů z Fakultní nemocnice Bulovka (vedoucími lékaři misí byli doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D., za VFN a MUDr. Petr Hubka, Ph.D., za FN Bulovka), které následně vystřídali specialisté ORL z Fakultní nemocnice Motol (tým vedený prof. MUDr. Janem Plzákem, Ph.D.).

Lékařům se podařilo odoperovat 19 traumatologických pacientů, 35 gynekologických pacientek a  67 pacientů s problémy nosu/krku/uší (což je nový rekord ORL v Thiès), a to vše za (opět) ne zcela standardních podmínek. Ani tito pacienti by si jinak nemohli svou operaci dovolit a někteří na tuto možnost čekali i rok.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (14. - 20. 11. 2021)

Oftalmologický tým z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod vedením MUDr. Petra Sklenky v Bejrútu odoperoval šedý zákal celkem 60 pacientům. Oproti první misi, která byla zaměřena hlavně na syrské uprchlíky, tentokrát většinu pacientů tvořili samotní Libanonci, kteří si kvůli hluboké ekonomické a finanční krizi už lékařskou péči nemohou dovolit.

  

Š K O L E N Í

Peru / FN Bulovka, IKEM - infektologie (9. 2. 2021)

Během tříhodinové videokonference za účasti MUDr. Milana Trojánka a MUDr. Viacheslava Grebenyuka z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Bulovka a MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEM, se přes 90 účastníků z Peru dozvědělo, jak v České republice fungují covidové jednotky, jaká je doporučená léčba o pacienty s covid-19 či o vakcinaci a testování v českých nemocnicích.
 

Ghana / FN Brno, FN Bulovka - gynekologie (20. 4. - 8. 5. 2021)

Na přelomu dubna a května navštívila Českou republiku primářka gynekologicko-porodnického oddělení partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Ghaně, Tamale Teaching Hospital. Během dvoutýdenní stáže navštívila Fakultní nemocnici Bulovka a Fakultní nemocnici Brno, kde měla možnost seznámit se s celým chodem a organizací českých nemocnic a gynekologicko-porodnické kliniky, vidět různorodé operace přímo na sále i ambulanci a diagnostiku pacientek.
 

Irák / IKEM - infektologie (22. - 27. 5. 2021)

Na konci května se MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), zúčastnil v rámci programu MEDEVAC školící mise v regionu Iráckého Kurdistánu. Ve městech Erbíl a Sulejmánie přednesl 3 semináře na téma pandemie způsobené onemocněním covid-19 a jeden seminář věnovaný tématu infekce v nemocnicích, které byly určené jednak pro lékařské odborníky a akademiky, jednak i pro místní úředníky aktivní v mezioborové koordinaci epidemických opatření. Během tří dnů se série seminářů zúčastnilo celkem 239 osob.
 

Ukrajina / VFN - online školení fyzioterapie (26. 5. 2021)

Ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice 1. LF UK se v Praze uskutečnilo online školení zaměřené na fyzioterapii u pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19, rehabilitaci pacientů s post-akutním onemocněním covid-19 a ošetření měkkých tkání u pacientů s prodělaným onemocněním covid-19. Semináře se zúčastnili zástupci z partnerské Kyjevské oblastní nemocnice a univerzit v Kyjevě, Lutsku, Lvově a Ternopilu.
 

Senegal / FN Brno, FN Bulovka - gynekologie (4. - 18. 9. 2021)

Primářka gynekologicko-porodnického oddělení partnerské nemocnice v Thiès měla během dvoutýdenní návštěvy České republiky možnost poznat chod dvou gynekologicko-porodnických klinik, vidět mnoho zajímavých operací a odnést si cenné zkušenosti. Stáž doplňuje aktivity českých lékařů v Senegalu, kam MEDEVAC vysílá gynekologické týmy už od roku 2017, a přispěje k dlouhodobému zvýšení kvality péče o pacientky v Thiès.
 

Ukrajina / VFN - fyzioterapie (2. - 9. 10. 2021)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v říjnu hostila stáž 5 univerzitních lektorek z Kyjeva, Lutsku, Lvova a Ternopilu. Stáž navazovala na již proběhlé intenzivní třítýdenní školení na jaře 2019 a online školení na jaře letošního roku a měla za cíl dál prohloubit jejich vědomosti v oblasti neurologické fyzioterapie a ergoterapie, a to jak v praxi, tak ve výuce studentů.
 

Ukrajina - FN Bulovka - fyzioterapie (3. - 16. 10. 2021)

Fakultní nemocnici Bulovka navštívili 4 zdravotníci z Kyjevské oblastní nemocnice, která je dlouhodobým partnerem programu MEDEVAC. Lékař (dětský ortoped), zdravotní sestra a dvě fyzioterapeutky se školili v oblasti rehabilitace v ortopedii; důraz byl kladen i na význam spolupráce lékaře, zdravotní sestry a fyzioterapeuta v procesu péče o pacienta.
 

Gruzie / FN Bulovka, VFN - gynekologie (6. - 11. 12. 2021)

V návaznosti na jarní rekognoskační misi bylo v závěru roku uskutečněno úplně první školení v Gruzii. Přednášky onkogynekologie si pro naše gruzínské partnery v Zugdidi, Rukhi a Batumi připravili dva přední specialisté v oboru, prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Školení se zúčastnilo celkem 17 lékařů ze zdravotnických zařízení v západní Gruzii. Cílem těchto školení je podpora regionálních zdravotnických center a rozvoj zdravotnického sektoru mimo hlavní město, které je pro obyvatele západní Gruzie geograficky velmi vzdálené.

  

E V A K U A C E

Bělorusko (únor - duben 2022)

Kvůli přetrvávající persekuci běloruských občanů režimem Alexandra Lukašenka schválila vláda 1. února usnesením č. 95 pomoc pro běloruské zdravotníky, kteří kvůli účasti na demonstracích, případně poskytnutí pomoci jiným zraněným demonstrantům přišli o zaměstnání. V průběhu února až dubna 2022 přicestovalo do České republiky celkem 29 osob - běloruských zdravotníků a jejich rodinných příslušníků -, které dostaly možnost získat zde zaměstnání a pomoc s integrací v zemi.

  

Z D R A V O T N I C K É   P R O J E K T Y

V roce 2021 program MEDEVAC podpořil celkem 8 projektů na budování zdravotnické infrastruktury celkovou částkou 40 mil. Kč.
 

Irák - zajištění přístupu k reprodukční, porodní a novorozenecké péči

Projekt organizace CARE International je zaměřen na zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči v poválečném západním Mosulu. V rámci projektu, jehož cílem je podpořit dvě nemocnice v Mosulu, které byly téměř kompletně zničeny v průběhu bojů s IS, bude zakoupeno vybavení pro porodní sály a novorozenecké oddělení a zdravotnický personál bude vyškolen v oblasti před i poporodní péče a plánování rodičovství.
 

Mauritánie - vybavení zdravotnických center v Mbouru

Program MEDEVAC opět podpořil projekt Lutheran World Federation (LWF), který byl podpořen už v roce 2019. Cílem navazujícího projektu je vybavit dvě zdravotní centra pro chirurgickou a porodní péči, nákup vybavení laboratoře, školení zdravotnického personálu a osvětová kampaň pro místní obyvatele o důležitosti prevence a včasné zdravotní péče.
 

Nigérie - poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb

Projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) podpoří Národní ortopedickou nemocnici ve městě Kano, která je jediným zdravotnickým zařízením v severovýchodní Nigérii poskytujícím ortopedické a rehabilitační služby, a nově otevřenou Univerzitu Fakultní nemocnice v Maiduguri (Maiduguri Teaching Hospital - UMTH). Jeho součástí bude dodávka zdravotnického materiálu, zajištění dopravy a zdravotní péče pro pacienty ze vzdálených rurálních oblastí, ale i školení zdravotnického personálu. Současně bude podpořen vznik pracovních příležitostí a sportovních aktivit pro zdravotně postižené obyvatele Nigérie.
 

Burkina Faso - oftalmologická péče v regionu Hauts-Bassins

Program MEDEVAC podpořil navazující projekt organizace Světlo pro svět zaměřený na poskytování oftalmologické péče v regionu Hauts-Bassins v Burkině Faso. Kromě samotné zdravotní péče budou z projektu zajištěny i zdravotní přístroje, materiální vybavení a školení pro zdravotníky z nemocnice Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou se spádovou oblastí téměř 6 milionů osob, a to i z okolních států.
 

Mali - podpora mateřské péče

Cílem podpořeného projektu CARE International v Mali je zlepšení urgentní mateřské a novorozenecké péče a osvěta místní komunity v oblasti ženské obřízky a prevence covid-19 v regionu Ségou. V rámci projektu budou zdravotnická zařízení vybavena materiálem a vybavením pro porodní a novorozeneckou zdravotní péči. Projekt zahrnuje též školení zdravotnického personálu a osvětu mladých lidí ohledně rizik spojených s ženskou obřízkou a v oblasti hygieny a prevence covid-19. Osvěta bude probíhat ve školách, ale též při příležitosti fotbalových zápasů.
 

Keňa - rehabilitace pro uprchlíky a obyvatele severní Keni

Projekt Lutheran World Federation (LWF) cílí na zlepšení poskytování kvalitní péče a rehabilitace pro uprchlíky a obyvatele okresu Dadaab v severní Keni, a snaží se tak snížit vysoké náklady na převoz pacientů mimo oblast. Zdravotní centrum Dadaab slouží místní komunitě a uprchlíkům z uprchlického tábora v Dadaab, kteří pocházejí zejména ze Somálska. Aktivity projektu zahrnují pořízení vybavení pro základní chirurgické zákroky, pro komplexní porodní péči, laboratoř a ortopedickou a rehabilitační péči. Součástí projektu je též vyškolení personálu centra, jak používat vybavení, laboratoř, v oblasti sterilizace, nakládání s odpady, finančního managementu a administrativy
 

Afghánistán - podpora primární zdravotní péče pro Afghánce a vnitřně vysídlené osoby

Peněžní dar udělený Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC) podpoří program primární zdravotní péče v Afghánistánu. Příjemci budou obyvatelé Afghánistánu, včetně osob vnitřně vysídlených. V rámci projektu zajistí ICRC přístup dětí a dospělých k primární zdravotní péči, která by jinak byla na mnoha místech Afghánistánu nedostupná.
 

Gruzie - podpora screeningu onkogynekologických onemocnění a gynekologické péče

Projekt Caritas Int. podpoří zlepšení kvality onkogynekologické péče v západní Gruzii. Vyškoleno bude minimálně 10 lékařů a 15 zdravotních sester z nemocnice v Rukhi, Batumi, screeningového centra Zugdidi a  nemocnice v Gali. Dále bude zakoupeno a dodáno specializované onkogynekologické vybavení do nemocnic v Rukhi a Batumi a do nemocnice v Gali v Abcházii. V rámci projektu bude též vyškoleno minimálně 200 lékařů z venkovských zdravotnických center v onkogynekologické péči a diagnóze na ambulantní úrovni a proběhne osvětová kampaň v komunitách.

  

MEDEVAC v roce 2022

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2022

Realizace programu MEDEVAC v roce 2022

 • 14 lékařských misí do zahraničí (Ghana, Jordánsko, Keňa, Libanon, Senegal);
 • 851 uskutečněných operačních výkonů v zahraničí na 833 pacientech (gynekologie, oftalmologie, ORL, plastická chirurgie, traumatologie);
 • 7 rekognoskačních misí do zahraničí za účelem rozšíření programu MEDEVAC jak ve stávajících zemích, tak ve zcela nových (Ghana, Libanon, Rwanda, Senegal, Zambie);
 • 5 odborných stáží zdravotníků v České republice, 1 školení v zahraničí (Ghana, Senegal, Ukrajina) – celkem 19 vyškolených osob + 20 osob vyškolených v rámci zahraničních misí;
 • 1 zdravotnický projekt na budování zdravotnické infrastruktury v Libanonu ve výši 5 mil. Kč;
 • 2 zahraniční přijetí z Ghany a Senegalu v rámci Zdravotnického fóra Česká republika – Afrika 2022;
 • 8 zapojených českých nemocnic (FN Brno, FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Motol, FN Olomouc, IKEM, ÚVN, VFN);
 • mimořádná humanitární pomoc Ukrajině ve formě materiální pomoci, zdravotních evakuací, stáže a podpory projektů mezinárodních organizací;
 • výstava fotografií programů MEDEVAC a Pomoc na místě v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

  

M I S E

Libanon / FN Brno, FN Bulovka – rekognoskace traumatologie, plastická chirurgie (23. – 25. 2. 2022)

MUDr. Milan Krtička, Ph.D., z FN Brno a doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., z FN Bulovka se na konci února účastnili rekognoskační cesty do Libanonu. Jejím cílem byla návštěva partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Bejrútu, Rafik Hariri University Hospital, kde lékaři zjišťovali konkrétní možnosti budoucí pomoci a spolupráce. Kromě již etablovaných oftalmologických misí se tak v druhé polovině roku rozšíří aktivity programu MEDEVAC v Libanonu o obory traumatologie a plastická a rekonstrukční chirurgie.
 

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (17. – 30. 3. 2022)

Během devíti operačních dnů gynekologický tým pod vedením MUDr. Petra Hubky, Ph.D. odoperoval v nemocnici Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene ve městě Thiès celkem 75 pacientek s komplikovanými diagnózami a pocházejících z těch nejchudších vrstev senegalské společnosti.
 

Senegal / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady (21. 3. – 1. 4. 2022) + rekognoskace AČR (21. – 24. 3. 2022)

Smíšený tým FN Olomouc, FN Brno a FN Královské Vinohrady během osmi operačních dnů provedl celkem 25 zákroků u 22 pacientů, kteří by si jinak operaci nemohli dovolit. Během lékařských misí, ve dnech 21. 3. – 24. 3. 2022, zde dále probíhala i rekognoskační traumatologická mise AČR (FN Hradec Králové) – pro AČR se jednalo o historicky první misi MEDEVAC. Všichni členové lékařského týmu se kromě samotných operací po dobu svých misí věnovali i edukaci místního zdravotnického personálu, a to nejen v oblasti určování diagnóz, ale i úkonů na operačním sále a sterilizace operačních nástrojů.
 

Libanon / VFN – oftalmologie (15. – 20. 5. 2022)

Dvoučlenný oftalmologický tým z VFN už počtvrté operoval v bejrútské Rafik Hariri University Hospital. Přestože realizace mise byla do poslední chvíle nejistá kvůli probíhající stávce zaměstnanců nemocnice, nakonec se našemu týmu podařilo během pěti pracovních dnů odoperovat celkem 65 pacientů. Kvůli přetrvávající finanční krizi a rostoucí inflaci si stále více lidí nemůže dovolit úhradu lékařské péče, po oftalmologických misích programu MEDEVAC je tak obrovská poptávka. Další mise je plánována na druhou polovinu roku.
 

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (22. 5. – 3. 6. 2022)

Tříčlenný tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. během šesti operačních dnů provedl celkem 44 operačních výkonů na 28 pacientech. Lékaři operovali v partnerské univerzitní nemocnici Cape Coast Teaching Hospital. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 50 pacientů, převážně ženy a děti s vrozenou vadou končetin nebo po závažném popáleninovém úrazu. Jednalo se o první ghanskou misi plastické rekonstrukční chirurgie, která navazovala na rekognoskaci z roku 2019.
 

Jordánsko / VFN – traumatologie (26. 5. – 3. 6. 2022)

Čtyřčlenný tým z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) vyrazil na přelomu května a června opět do Jordánska na traumatologickou misi. Po výběru pacientů, kterých dorazilo na výběrové vyšetření přes 60, započaly operace samotné. Během 5 operačních dní bylo provedeno celkem 25 operací a bylo aplikováno 28 nitrokloubních injekcí. V rámci mise byla také pacientům poskytnuta fyzioterapie, která je pro hojení velice důležitá.
 

Jordánsko / ÚVN – oftalmologie (12. – 21. 6. 2022)

Mise oftalmologie, která proběhla na konci června v jordánském Ammánu, byla zaměřena na ošetření pacientů s šedým zákalem, který mnohým z nich způsobil úplnou slepotu. Tým Ústřední vojenské nemocnice pracoval na 2 sálech a v průběhu týdenní mise pomohl celkem 203 pacientům, kteří byli vybráni z řad místní chudé populace a bez pomoci poskytované programem MEDEVAC by si tolik potřebnou operaci dovolit nemohli.
 

Ghana / FN Bulovka – gynekologie (13. – 23. 6. 2022)

Během pěti operačních dnů se sedmičlenný gynekologický tým z Fakultní nemocnice Bulovka zúčastnil mise v Tamale Teaching Hospital. Pro některé členy týmu to byla již třetí mise v tomto místě. Během pěti operačních dnů se podařilo odoperovat celkem 83 pacientek, jednalo se o případy s komplikovanými gynekologickými diagnózami. U většiny pacientek bylo nepochybné, že by bez zásahů českých lékařů a možnosti podstoupit bezplatnou operaci déle nepřežily.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (7. – 16. 9. 2022)

V rámci mise plastické rekonstrukční chirurgie v jordánském Ammánu bylo tříčlenným týmem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. odoperováno celkem 20 pacientů, a to převážně děti s vrozenou vadou končetin nebo po závažném popáleninovém úrazu. Operována byla ale také vrozená vada ucha, se kterou si poradila paní MUDr. Schwarzmannová, která patří mezi přední operatéry ušních plastik v ČR.
 

Zambie / FN Motol, FN Olomouc – rekognoskace dětské kardiochirurgie, ORL a traumatologie (9. – 15. 10. 2022)

V návaznosti na konferenci Health Forum Czech Republic – Africa, která se konala letos v květnu, byly prioritní země programu MEDEVAC rozšířeny o Zambii. Zambie je dlouhodobě prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce a Česká republika zde působí mimo jiné právě v oblasti zdravotnictví. V říjnu se ve spolupráci s FN Motol a FN Olomouc uskutečnila rekognoskační mise programu MEDEVAC ve specializacích dětské kardiochirurgie, ORL a traumatologie. Cílem této mise bylo zhodnotit podmínky přímo v místě a definovat konkrétní možnosti spolupráce v potenciálních partnerských nemocnicích.
 

Libanon / VFN – oftalmologie (16. – 21. 10. 2022)

Sehraný tým z VFN – MUDr. Petr Sklenka a Renata Altmannová – absolvoval svou pátou operační misi v libanonské Rafik Hariri University Hospital. Během pěti dnů tady odoperoval šedý zákal 66 pacientům, kteří pocházejí z nejzranitelnějších částí libanonské populace.
 

Ghana / FN Brno – gynekologie (10. – 21. 10. 2022)

Lékařský tým z FN Brno se zúčastnil další úspěšné mise v Ghaně, která v říjnu proběhla v Tamale Teaching Hospital. Po příjezdu do místní nemocnice na lékaře čekalo 105 pacientek, které bylo třeba vyšetřit. Během šesti operačních dnů se šestičlennému gynekologickému týmu podařilo odoperovat celkem 85 pacientek s komplikovanými gynekologickými diagnózami, např. s pokročilým gynekologickým nádorem nebo rakovinou. U většiny pacientek bylo nepochybné, že by bez zásahů českých lékařů a možnosti podstoupit bezplatnou operaci déle nepřežily. Díky dobré spolupráci s místní nemocnicí plánujeme rozšíření specializací a při této příležitosti tak proběhla také rekognoskační mise traumatologie za účasti doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dále také proběhla rekognoskace zaměřená na infektologii za účasti MUDr. Petra Smejkala z IKEM.
 

Ghana / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady – traumatologie (22. 10. – 4. 11. 2022)

Druhá traumatologická mise programu MEDEVAC proběhla v ghanské v Cape Coast Teaching Hospital. Šestičlenný tým z FN Olomouc, FN Brno a FN Královské Vinohrady provedl během osmi operačních dnů neskutečných 49 operačních výkonů na 42 pacientech. Pacienti s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy, kteří pocházejí z řad chudých obyvatel Ghany, kteří by ke specializované péči bez naší pomoci neměli přístup. Mnoho pacientů, kteří operaci podstoupili, by tak do konce svého života muselo být upoutáno na lůžko, nebo doufat, že se jim zlomenina zahojí tak, aby poraněnou končetinu mohli opět používat. Operace a kvalitní lékařské ošetření jim vrátí mobilitu a umožní návrat do běžného života.
 

Rwanda / FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, VFN – rekognoskace gynekologie, plastické chirurgie a traumatologie (31. 10. – 5. 11. 2022)

Jednou ze zemí, kam jsme se letos vypravili poprvé, je Rwanda – země v srdci Afriky. Na začátku listopadu zde proběhla rekognoskace tří lékařů ze tří nemocnic (FN Bulovka, FN Královské Vinohrady a VFN) ve třech specializacích (gynekologie, plastická chirurgie a traumatologie). Během naší krátké cesty jsme navštívili celkem pět nemocnic, a to jak v hlavním městě Kigali, tak v regionech. Zároveň proběhla jednání s místním ministerstvem zdravotnictví a ZÚ Nairobi s cílem nastavit formu budoucí spolupráce tak, aby naše působení ve Rwandě bylo co nejefektivnější.
 

Senegal / VFN – traumatologie (7. – 19. 11. 2022)

Další traumatologická lékařská mise našeho programu probíhala ve dnech 7. – 19. 11. 2022 ve městě Thiès v Senegalu v naší partnerské nemocnici Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene. Podzimní mise ve specializaci traumatologie se účastnil tým VFN pod vedením doc. MUDr. Filip Burgeta, Ph.D. I když byl průběh mise nepříznivě ovlivněn stávkou sálového personálu, podařilo se lékařům během mise úspěšně provést 25 operací u 23 pacientů.
 

Senegal / FN Motol – ORL (23. 11. – 4. 12. 2022)

Poslední letošní misí v Senegalu byla mise ORL, které se účastnil tým zdravotníků FN Motol pod vedením prof. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D. Během mise se zdravotnickému týmu opět podařilo odoperovat více pacientů než v předchozím roce – nyní jejich počet dosáhl 70. Pacienti opět pocházeli ze znevýhodněného prostředí a na svou operaci mnohdy čekali celý rok. Díky senegalské lékařce Dr. Aminatě Mbaye a jejím výborným organizačním schopnostem lékařská mise získala i zahraniční rozměr – na naše operující lékaře se přijížděli dívat vedoucí lékaři oddělení ORL nejen z dalších senegalských nemocnic, ale byli pozváni i ORL specialisté ze zahraničí (Guinea, Komorské ostrovy, Mauritánie), což velmi zvýšilo edukační potenciál této mise.
 

Keňa / FN Motol – dětská kardiochirurgie (20. – 29. 11. 2022)

Během listopadu proběhla v Nairobi mise dětské kardiochirurgie týmu Fakultní nemocnice v Motole, v rámci které bylo odoperováno celkem 9 dětí s vrozenými srdečními vadami. Operace probíhaly v nemocnici Mater Misericordiae Hospital, kde program MEDEVAC působil již před lety. Během mise proběhla také schůzka s keňským ministerstvem zdravotnictví, kde byla otevřena otázka další spolupráce mezi programem MEDEVAC a Keňou.

 

ŠKOLENÍ

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (21. – 27. 2. 2022)

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) jsme uvítali lékařku z oboru plastická a rekonstrukční chirurgie, která přicestovala z naší partnerské nemocnice Cape Coast Teaching Hospital v Ghaně. Během svého pobytu měla paní doktorka možnost vidět mnoho operací prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., a jeho týmu. Na tuto stáž v květnu letošního roku navázala i první mise plastických chirurgů z FN Královské Vinohrady v Cape Coast a působení programu MEDEVAC v Ghaně se tak rozšířilo již na tři lékařské specializace.
 

Ghana / FN Brno – gynekologie (24. 4. – 7. 5. 2022)

Na přelomu dubna a května se v brněnské fakultní nemocnici uskutečnila stáž pěti zdravotníků z  ghanské Tamale Teaching Hospital – dvou lékařek, dvou anesteziologů a jedné instrumentářky specializace gynekologie. Stáž navazovala na první misi Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno v  Ghaně, která se uskutečnila v říjnu 2021. Jejím cílem bylo nejen předat ghanským zdravotníkům nové znalosti a zkušenosti a seznámit je s chodem největší gynekologické kliniky v  České republice, ale i prohloubit vzájemný vztah mezi českým a ghanským týmem zdravotníků. Tato zahraniční zkušenost pomůže tamalskému týmu mj. i provádět změny v  chodu vlastního oddělení a v dlouhodobém horizontu lépe pečovat o své pacientky.
 

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (29. 5. – 10. 6. 2022)

Na konci května k nám zavítala skupina čtyř senegalských zdravotníků specializace gynekologie z naší partnerské nemocnice Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene z města Thiès na odbornou dvoutýdenní stáž. Třem lékařům a jednomu členu technického personálu operačních sálů byly v naší zemi mimo jiné předávány i poznatky související se zákroky z oblasti laparoskopické chirurgie.
 

Senegal / FN Motol – ORL (12. 9. – 28. 10. 2022)

Dne 12. září 2022 na svou 6týdenní stáž v České republice přiletěla Dr. Aminata Mbaye ze Senegalu. Její specializací je ORL a své znalosti rozvíjela ve Fakultní nemocnici v Motole, na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF a FN Motol a na Klinice ušní, nosní a krční 2. LF a FN Motol. Její stáž byla pro nás unikátní jak svojí délkou (Dr. Mbaye u nás zůstala až do 28. 10.), tak i typem stáže – díky povolení k výkonu odborné praxe lékaře na území České republiky, které se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podařilo zajistit, mohla Dr. Mbaye například i asistovat během operací.
 

Senegal / AČR – anesteziologie (7. – 11. 11. 2022)

V listopadu se poprvé konala i školící mise v oboru anesteziologie, kterou vedli MUDr. Jan Štětina z FN Hradec Králové a MUDr. Jan Páleník z Ústřední vojenské nemocnice, a která probíhala souběžně s misí traumatologie VFN. Během této školící mise, která byla senegalskými zdravotníky velmi pozitivně přijata, bylo proškoleno 7 zdravotníků – 3 lékaři a 4 členové technického personálu. Vzhledem k významu anestezie pro všechny operační specializace plánujeme v této oblasti v Senegalu působit i nadále.
 

Ukrajina / FN Královské Vinohrady – popáleniny (3. – 14. 10. 2022)

V říjnu také probíhala dvoutýdenní stáž ukrajinské lékařky Dr. Natalie Tuziuk ze lvovské nemocnice, a to na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Navazovala na realizované dodávky spotřebního materiálu, které jsme ve spolupráci s FNKV a Českým červeným křížem lvovské nemocnici posílali, a na jarní evakuaci popálené holčičky, kterou iniciovala právě lvovská nemocnice.

 

ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY

Libanon – přístup k primární zdravotní péči

Program MEDEVAC podpořil částkou 5 mil. Kč projekt organizace Amel Association International cílený na posílení infrastruktury pro poskytování primární zdravotní péče. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení pro oftalmologii, laboratoř, ultrazvuk, chladničky na vakcíny a solární systémy pro 10 zdravotních center napříč Libanonem; součástí projektu bude i zaškolení zdravotnického personálu v používání vybavení, ve standardech WHO a prevenci covid-19.

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ – MATERIÁLNÍ A PENĚŽNÍ POMOC

Dne 25. 2. 2022 vláda České republiky schválila usnesení č. 131 o poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině. Na Ukrajinu bylo vypraveno celkem 7 dodávek zdravotnického materiálu a proběhly dvě zdravotně humanitární evakuace do ČR. Doprava materiální pomoci byla zajištěna ve spolupráci s Českým a Ukrajinským červeným křížem a s Hasičským záchranným sborem. V rámci realizace tohoto usnesení byla prostřednictvím zahraničních programů Ministerstva vnitra zajištěna následující pomoc:

První zásilka spotřebního materiálu v hodnotě 1,6 mil. Kč byla poskytnuta ve spolupráci s FN Královské Vinohrady. Dodávka určená pro popáleninové centrum ve Lvově obsahovala spotřební materiál, jehož soupis byl připraven ve spolupráci s lékaři z Ukrajiny.

Druhá zásilka byla sestavena na základě seznamu, který ČR obdržela od velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Opět se jednalo o spotřební materiál, zejména o jehly, kanyly, termodeky či nouzové balíčky pro šití ran v celkové hodnotě 300 tis. Kč. Spotřební materiál byl zajištěn ve spolupráci s FN Motol.

Třetí zásilka směřovala do Kyjevské oblastní nemocnice, která je dlouholetou partnerskou nemocnicí programu MEDEVAC. Spotřební materiál v hodnotě 1,6 mil. Kč byl pořízen ve spolupráci s FN Motol. Obsahem zásilky byly zejména obvazy, gáza či chirurgické šicí materiály.

Čtvrtá zásilka obsahovala celkem 6 000 krevních vaků v celkové hodnotě cca 1,3 mil. Kč. Tato dodávka reagovala na podnět Ministerstva zdravotnictví; ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem byl materiál nakoupen a dopraven do humanitárního skladu v Polsku.

Pátá zásilka v hodnotě cca 3 mil. Kč obsahovala dodávku zdravotnického materiálu pro dětskou ortopedickou kliniku v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. Zásilka byla složena ze spotřebního materiálu a externích fixátorů. Součásti dodávky byl také další zdravotnický materiál v hodnotě cca 500 tis. Kč pro popáleninové centrum ve Lvově.

Šestá zásilka materiální pomoci byla připravena pro Zakarpatskou oblastní kardiologickou ambulanci na žádost Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Kardiologické vybavení v hodnotě 4,68 mil. Kč připravila FN Motol, zásilku si převzalo a na místo dopravilo ukrajinské velvyslanectví.

Ve spolupráci s Ukrajinským červeným křížem byla v červnu na Ukrajinu dodána sedmá dodávka materiální pomoci v hodnotě 520 tis. Kč, která zahrnovala hrudní odsávačky s příslušenstvím. Tuto zásilku připravila FN Bulovka a do nemocnice Feofanya v Kyjevě ji přepravil Český červený kříž.

Devátá zásilka spotřebního lékařského materiálu, která obsahovala zejména vybavení první pomoci, byla na Ukrajinu odeslána ve spolupráci s naší partnerskou nemocnicí FN Královské Vinohrady. Hodnota zásilky dosáhla 3 mil. Kč a její transport na Ukrajinu zajistilo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

V dubnu 2022 byl Ukrajinskému červenému kříži v Zakarpatské oblasti poskytnut peněžní dar ve výši 5 mil. Kč, jenž byl určen na podporu logistiky a nákup základních potřeb pro malé děti.

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ – EVAKUACE

Kromě materiální pomoci byly v rámci mimořádné pomoci Ukrajině uskutečněny dvě zdravotně humanitární evakuace do České republiky. Dne 25. 3. 2022 byla ve spolupráci MV ČR, AČR, FN Královské Vinohrady, Všeobecné fakultní nemocnice a zastupitelského úřadu ČR ve Varšavě realizována evakuace osmnáctiměsíčního ukrajinského děvčátka. Holčička, která utrpěla termická poranění na 60 % těla, se do péče českých lékařů a za doprovodu maminky dostala v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Sociální asistenci poskytla Arcidiecézní charita Praha.

Dne 6. 4. 2022 byla realizována druhá evakuace. Do České republiky se podařilo dopravit 28letého hasiče z Kyjeva, který po výbuchu miny přišel o nohu. Spolupráce probíhala za koordinace ministerstva vnitra, Českého a Ukrajinského červeného kříže a ukrajinské Státní služby pro mimořádné události. Pacient byl po příletu do Brna přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc, kde proběhla léčba ran a otevřené zlomeniny druhé končetiny.

V červenci byl z oblasti Doněcku do ČR evakuován nezletilý chlapec s vážnou poruchou zraku. V ČR byl chlapec svěřen do péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ubytování a sociální asistence byla poskytnuta prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha.

  

MEDEVAC v roce 2023

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2023

Realizace programu MEDEVAC v 1. pol. roku 2023

 • 9 lékařských misí do zahraničí (Ghana, Jordánsko, Libanon, Rwanda, Senegal, Zambie) za účasti 6 českých nemocnic (FN Brno, FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, ÚVN, VFN) a AČR;
 • 3 rekognoskační mise do zahraničí (Senegal, Irák) za účelem rozšíření spolupráce;
 • 7 odborných stáží zdravotníků (Ghana, Rwanda, Senegal, Zambie) v České republice (FN Brno, FN Bulovka, IKEM, FN Královské Vinohrady, FN Motol);
 • 3 školení zdravotníků v zahraničí (Senegal, Rwanda) ve spolupráci s AČR, FN Brno a FN Bulovka
 • celkem v 1. pol. roku 2023 odoperováno 586 pacientů v zahraničí (gynekologie, oftalmologie, traumatologie, plastická chirurgie) a proškoleno 35 zahraničních zdravotníků;
 • 1 materiální dar (Turecko) v rámci mimořádné pomoci po zemětřesení v únoru 2023.

MISE

Libanon / VFN – oftalmologie (23. 4. – 5. 5. 2023)

Oftalmologický tým VFN ve složení MUDr. Petr Sklenka a Renata Altmannová vyjel na svou už šestou misi do Bejrútu, kde během deseti operačních dnů odoperoval celkem 118 pacientů. Naprostou většinu pacientů tvořili samotní Libanonci – vzhledem ke stále prohlubující se ekonomické krizi si totiž v současné době většina libanonské populace nemůže operaci šedého zákalu dovolit; veřejné nemocnice navíc opouští velká část zdravotníků a personálu.

Irák / FN Brno, FN Bulovka – rekognoskace anesteziologie, gynekologie, popáleniny (24. – 28. 4. 2023)

Tým lékařů z FN Bulovka a FN Brno navštívil nemocnice v iráckém hlavním městě Bagdádu a nedalekém Najaf a Abu Ghraib. Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka se zaměřil na identifikaci potřeb místní gynekologie a porodnictví. Primář MUDr. Jakub Bala z FN Bulovka posuzoval urgentní péči a úroveň anestezie, prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M., FICS z FN Brno navštívil popáleninová centra v Najaf a Bagdádu.

Senegal / AČR, FN Bulovka – gynekologie, traumatologie, rekognoskace gynekologie, neurochirurgie (24. 4. – 10. 5. 2023)

Na přelomu dubna a května proběhly v senegalském Thies dvě lékařské mise: traumatologická mise lékařů AČR, během níž bylo odoperováno celkem 18 pacientů, a gynekologická mise lékařů z FN Bulovka, během níž bylo odoperováno 77 pacientek s komplikovanými diagnózami.

V průběhu mise proběhly i dvě rekognoskace lékařů z nových partnerských nemocnic programu, a to gynekologů z Fakultní Thomayerovy nemocnice – MUDr. Petra Kolka a MUDr. Nory Romsauerové – a neurochirurga MUDr. Jana Šroubka z Nemocnice Na Homolce.

Zambie / FN Brno, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc – traumatologie (28. 4. – 13. 5. 2023)

Na přelomu dubna a května se v západní provincii Zambie, konkrétně v jedné z nejchudších oblastí, uskutečnila první mise traumatologie, která navazovala na rekognoskaci z roku 2022. Během mise bylo provedeno celkem 32 operačních výkonů na 30 pacientech.

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (29. 4. – 12. 5. 2023)

Během šesti operačních dnů provedl v partnerské nemocnici Cape Coast Teaching Hospital tříčlenný tým prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., celkem 74 operačních zákroků na 52 pacientech. Vyšetřeno bylo více než 80 žen a dětí s vrozenými vadami končetin a následky vážných popáleninových úrazů. S činností lékařského týmu a průběhem mise programu MEDEVAC se na místě seznámil i ministr vnitra Vít Rakušan.

Ghana / VFN – traumatologie (22. 5. – 2. 6. 2023)

Traumatologický tým VFN pod vedením doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D. odoperoval v ghanském Tamale celkem 22 pacientů. Pacienti s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy z řad chudých obyvatel Ghany by si lékařskou péči bez pomoci českých lékařů nemohli dovolit.

Ghana / FN Bulovka – gynekologie (5. 6. – 15. 6. 2023)

Gynekologický tým z FN Bulovka pod vedením prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., se na začátku června účastnil další mise v ghanské Tamale Teaching Hospital. Během šesti operačních dnů se pětičlennému týmu podařilo odoperovat celkem 70 pacientek s komplikovanými gynekologickými diagnózami.

Jordánsko / ÚVN – oftalmologie (19. 27. 6. 2023)

Na konci června proběhla v Ammánu již tradiční oftalmologická mise, která byla zaměřena na ošetření pacientů s šedým zákalem, který mnohým z nich způsobil úplnou slepotu. Během týdenní mise se podařilo oftalmologickému týmu z Ústřední vojenské nemocnice pod vedením doc. MUDr. Martina Šína, Ph.D. odoperovat rekordních 195 pacientů a provést 254 operačních zákroků šedého zákalu. Pacienti byli vybráni z řad místní chudé populace a syrských uprchlíků z přilehlých táborů.
 

ŠKOLENÍ

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (20. – 26. 2. 2023)

Začátkem roku proběhla ve FN Královské Vinohrady stáž lékařů z Ghany z partnerské Cape Coast Teaching Hospital v oboru plastická chirurgie. Během stáže se lékaři měli možnost seznámit s celým chodem a organizací české nemocnice, také se školili u zákroků, které se běžně v ghanské nemocnici neprovádí. Stáž přispěla k lepší připravenosti při realizaci druhé mise plastické chirurgie týmu FNKV, která se uskutečnila v květnu 2023.

Rwanda – FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (4. – 12. 3. 2023)

V březnu proběhla v Praze stáž lékaře z nové partnerské nemocnice, University Teaching Hospital of Kigali, kde ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady bude v srpnu také realizována první edukační mise v oboru plastické chirurgie.

Zambie / FN Motol – ORL (8. – 16. 4. 2023)

Ve Fakultní nemocnici v Motole proběhla na začátku dubna stáž ve specializaci ORL, jíž se účastnil lékař partnerské nemocnice University Teaching Hospital. Během stáže se lékař měl možnost seznámit s celým chodem a organizací české nemocnice, také se školil u mnoha zákroků.

Ghana / IKEM, FN Motol – infektologie (15. – 23. 4. 2023)

V dubnu proběhla v České republice první stáž v oboru infektologie, jež navázala na rekognoskaci z roku 2022 v naší ghanské partnerské nemocnici Tamale Teaching Hospital. Uvítali jsme u nás 2 lékařky, které získávaly poznatky v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny pod vedením MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa této nemocnice, a dále i ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se jim věnoval MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Ghana / FN Bulovka – gynekologie, anesteziologie (15. – 29. 4. 2023)

V dubnu se ve Fakultní nemocnici Bulovka uskutečnila stáž šesti zdravotníků z ghanské Tamale Teaching Hospital – tří lékařek, jednoho anesteziologa, jedné instrumentářky a jedné porodní asistentky ve specializaci gynekologie. Cílem stáže bylo nejen předat ghanským zdravotníkům nové znalosti a zkušenosti a seznámit je s chodem gynekologické kliniky v České republice, ale i prohloubit vzájemný vztah mezi českým a ghanským týmem zdravotníků. Tato zahraniční zkušenost pomůže tamalskému týmu mj. i provádět změny v chodu vlastního oddělení a v dlouhodobém horizontu lépe pečovat o své pacientky.

Zambie / FN Motol – dětská kardiochirurgie (16. 4. – 1. 5. 2023)

Ve Fakultní nemocnici v Motole proběhla stáž šesti zambijských zdravotníků zdravotníků (4 lékaři, 2 zdravotní sestry), z partnerské nemocnice National Heart Hospital v Lusace. Cílem stáže bylo seznámení zambijského a českého týmu zdravotníků ve specializaci dětské kardiochirurgie. Jelikož tento obor i nemocnice je v Zambii v počátcích, a zároveň patří k jednomu z nejnáročnějších jak na přípravu, tak samotné provedení, bylo nutné zambijské kolegy seznámit s potřebným vybavením i zajištěním personálu při plánované lékařské misi.

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (17. 5. – 18. 6. 2023)

V květnu ve FN Bulovka začala dvouměsíční stáž 2 senegalských lékařů z oboru gynekologie z naší partnerské nemocnice Centre Hospitalier Hadji Amadou Sakhir Ndieguene ve městě Thiès. Během své stáže se senegalští lékaři seznamovali s poznatky a zákroky z oblasti laparoskopické chirurgie. Tato stáž navázala na udělení vázaného peněžního daru, jenž byl udělen ZÚ v Dakaru a na němž se návrhem podíleli lékaři našich expertních týmů. Součástí vázaného peněžního daru bylo vybavení a zprovoznění 5. operačního sálu v nemocnici v Thiès, jejich domovské nemocnici určeného pro endoskopickou/laparoskopickou chirurgii. Vybavení tohoto sálu tvoří součást vázaného peněžního daru.

Rwanda / FN Brno, FN Bulovka – gynekologie (14. – 20. 5. 2023)

V polovině května proběhla první školící mise onkogynekologie ve Rwandě. Přední čeští onkogynekologové, prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno zahájili spolupráci s kolegy z Rwanda Military Hospital ve všech aspektech péče o pacientky. Mise tak kombinovala klinická vyšetření, přednášky i operace.

MATERIÁLNÍ DAR

Turecko – materiální pomoc po zemětřesení

V reakci na ničivé zemětřesení byla Turecku poskytnuta materiální pomoc, která reagovala na specifické požadavky velvyslanectví Turecké republiky na dodávky zdravotnického materiálu. Nakoupen byl spotřební zdravotnický materiál (obvazy, šití, rukavice, sady chirurgických nástrojů). Pomoc byla zajištěna v součinnosti s FN Královské Vinohrady a na místo byla doručena ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.
 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ

FN Hradec Králové, VFN – stáž fyzioterapie (27. – 31. 3. 2023)

Na jaře proběhla pětidenní stáž fyzioterapeutů z nově vznikající nemocnice Superhumans, která je zaměřena na léčbu zraněných v důsledku války. Tři zdravotníci ze Lvova a Kyjeva, kteří u nás strávili poslední březnový týden, nejprve navštívili Všeobecnou fakultní nemocnic v Praze, kde proběhlo školení například v léčbě bolesti nebo roli psychologa ve fyzioterapie. Na druhou polovinu týdne se skupina přesunula do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde se stáž zaměřovala na práci s pacienty po amputaci končetin a rehabilitace osob s pooperační protézou.

FN Brno, FN Královské Vinohrady – rekognoskace popáleniny, plastická chirurgie (16. 4. – 21. 4. 2023)

V polovině dubna proběhla rekognoskační mise programu MEDEVAC ve Lvově a Kyjevě, a to za účasti doc. Roberta Zajíčka, přednosty Kliniky popáleninové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, doc. Břetislava Lipového, zástupce přednosty Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno, prof. Jiřího Horáčka ze 3. LF UK, zástupců Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Českého červeného kříže a dále také zástupců podnikatelského sektoru ČR. Při rekognoskační misi bylo navštíveno celkem 10 zdravotnických zařízení a proběhla jednání s Ministerstvem zdravotnictví UA a dalšími relevantními partnery, například s představiteli oblastních samospráv. Mohli jsme tak naplánovat konkrétní zapojení programu MEDEVAC do další pomoci Ukrajině a určit vhodné partnery a další možnosti spolupráce.

Materiální pomoc
Ve spolupráci s Českým červeným křížem byly na Ukrajinu dopraveny dvě dodávky zdravotnického materiálu, a to pro nemocnici v Ternopilu (dodávka osteosyntetického materiálu v hodnotě 11,5 mil. Kč připravená ve spolupráci s FN Královské Vinohrady) a dále pro nemocnici v Lysetzi (dodávka zdravotnického materiálu v hodnotě 5 mil. Kč, na které se podílela FN Bulovka).

VÝSTAVA PROGRAMŮ MEDEVAC A POMOC NA MÍSTĚ

V lednu se pod záštitou ministra vnitra Víta Rakušana v prostorách Národní technické knihovny konala slavnostní vernisáž výstavy fotografií z aktivit programů MEDEVAC a Pomoc na místě, které se účastnili například hosté ze spolupracujících ministerstev našich programů, členové našich lékařských týmů či nevládních organizací. Výstava byla po měsíci přesunuta z Národní technické knihovny na Univerzitu Karlovu, poté putovala do dalších míst: v měsíci dubnu a první polovině května byla vystavena ve FN Motol, dále u příležitosti konference věnované medicíně katastrof bylo možné výstavu vidět na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, odkud pak pokračovala do FN Bulovka. V červenci byla výstava propůjčena FN Brno a v září se přesunula do FN Olomouc. Výstava zaznamenala značný zájem publika i institucí, proto díky tomuto úspěchu plánujeme v příštím roce s výstavou i nadále pokračovat.
 

NÁVŠTĚVA MINISTRA VÍTA RAKUŠANA V AFRICE

Na přelomu dubna a května 2023 proběhla cesta ministra vnitra České republiky Víta Rakušana do tří afrických zemí, kde je program MEDEVAC aktivní: do Senegalu, Ghany a Rwandy. Vít Rakušan během své cesty v Senegalu navštívil partnerskou nemocnici programu MEDEVAC v senegalském Thiès, kde právě probíhala traumatologická mise lékařů AČR, gynekologická mise lékařského týmu FN Bulovka a dvě školicí mise opět pod vedením lékařů AČR. Zde ministr vnitra Vít Rakušan předal nemocnici v Thiès spolu s velvyslancem ČR v Dakaru panem Markem Skolilem vázaný peněžní dar ve výši 10 mil. Kč, na jehož identifikaci se podíleli lékaři expertních týmů MEDEVAC ve specializacích traumatologie, gynekologie a ORL a jehož součástí bylo právě vybavení pro tyto specializace. Tento věcný dar významným způsobem přispěje ke zkvalitnění péče poskytované pacientkám a pacientům regionu Thiès a jeho okolí a napomůže i zdárnému průběhu budoucích misí českých lékařů v Senegalu.

Ze Senegalu Vít Rakušan pokračoval do Ghany, kde navštívil nemocnici Cape Coast, ve které právě začínala mise plastických chirurgů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a spolu s nimi tuto misi slavnostně zahájil. Mise ve specializaci plastické a rekonstrukční chirurgie v Ghaně zde probíhá od loňského roku a naši lékaři se zde zaměřují především na pomoc ženám a dětem s vrozenými vadami končetin nebo po těžkém popáleninovém poranění.

Poslední zastávkou cesty delegace MV byla Rwanda, která se po podpisu memoranda o porozumění stává další partnerskou zemí programu MEDEVAC. I ve Rwandě byla důležitým bodem jednání naše zdravotně-humanitární pomoc. Letos v této africké zemi plánujeme mise ve specializacích traumatologie, gynekologie a plastické chirurgie.

Čtvrtletní bulletin zahraničních programů Ministerstva vnitra

Čtvrtletní bulletin zahraničních programů Ministerstva vnitra

  

vytisknout  e-mailem