Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Vyhlášené a uskutečněné ve dnech 8. a 9. října 2021 

  1. Základní údaje
  2. Pro kandidáty
  3. Pro voliče
  4. Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
  5. Pro volební orgány

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 14. června 2021 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 1242) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 130). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon podepsal dne 3. srpna 2021 prezident republiky. Dne 13. srpna 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 769 kB)

  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 754 kB)

  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 761 kB)

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

Speciální způsoby hlasování se netýkají voličů, kteří zůstávají dobrovolně doma např. v rámci home-office; tyto osoby nejsou omezeny na osobní svobodě ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a překážka výkonu volebního práva se jich netýká.

Speciální způsoby hlasování se netýkají ani voličů, kteří se po návratu z rizikových zemí povinně podrobují tzv. samoizolaci. Opatřením Ministerstva zdravotnictví je osobám v tzv. samoizolaci umožněno, aby mohly mimo jiné vykonat cestu za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Výkon volebního práva lze pod tyto záležitosti podřadit a tito voliči se tak mohou účastnit hlasování v běžných volebních místnostech. To by však neplatilo pro voliče, kteří se vrátili se země s extrémním rizikem nákazy (aktuálně žádná taková země není); ti by pro výkon volebního práva museli využít zvláštní způsoby hlasování, ale protože se jim karanténa nenařizuje, odhlasovali by s vyžitím čestného prohlášení.
 

Videonávod pro hlasování na volebním stanovišti (tzv. drive-in)

Internetové odkazy na umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)

Interaktivní mapa umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)

Telefonní kontakty na krajské úřady pro podání žádosti o zvláštní přenosnou volební schránku (pdf, 226 kB)

  

vytisknout  e-mailem