Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Podle § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, musí informaci o umístění volebního stanoviště zveřejnit krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy na svých internetových stránkách do patnáctého dne před prvním dnem voleb.

Níže uvedená tabulka obsahuje internetové odkazy na zveřejněné informace jednotlivými krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy.

Název úřadu Internetový odkaz
Magistrát hl. m. Prahy https://deska.praha.eu/files/ICTRv1ZtDis3R2kGc632Qg==/cHHlcKFxs3fnJTiknWis9ez
YCZXIvVzskjkz9KiwQ7g=/MHMP_1503355_2021.pdf
Krajský úřad Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid#ceske-budejovice
Krajský úřad Jihomoravského kraje https://jmk.brandcloud.pro/api/storage/download-file?id=1316367
Krajský úřad Karlovarského kraje http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/deska/Documents/volby/Volebni_stanoviste_2021.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina https://m.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4109274&n=informace%2Do%2Dumisteni%2Dvolebnich%2Dstanovist%
2Dpro%2Ddrive%2Din%2Dhlasovani&p1=1013
Krajský úřad Královéhradeckého kraje https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/volby/DRIVE-IN-Informace-o-umisteni-volebnich-stanovist-na-uzemi-Kralovehradeckeho-kraje.docx
Krajský úřad Libereckého kraje https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/11-informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19/01-k-hlasovani-u-volebniho-stanoviste
Krajský úřad Moravskoslezského kraje https://www.msk.cz/cs/kraj/zivot_v_kraji/informace-k-volbam-7096/
Krajský úřad Olomouckého kraje https://www.olkraj.cz/informace-pro-volice-v-karantene-nebo-izolaci-z-duvodu-onemocneni-covid-19-aktuality-10726.html
Krajský úřad Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=63405
Krajský úřad Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/informace-o-umisteni-volebnich-stanovist-drive-in-3
Krajský úřad Středočeského kraje https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr
Krajský úřad Ústeckého kraje https://www.kr-ustecky.cz/informace%2Dk%2Dhlasovani%2Du%2Dvolebniho%2Dstanoviste/ds-100724/archiv=0
Krajský úřad Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/15684/2021-zrizeni-volebnich-stanovist-20-9-21.pdf

  

vytisknout  e-mailem