Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní poplatky za úkony podle zákona o zbraních platné od 30. ledna 2021


Úkon

Základní výše poplatku
Možnost snížení správním
orgánem nebo osvobození
od správního poplatku
Zbrojní průkaz
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu

100 Kč

-

Žádost o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu

700 Kč
Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Za vydání nového zbrojního průkazu při skončení platnosti dosavadního na 400 Kč bez ohledu na počet skupin.
Poplatek nemusí být snížen zejména v případě nedodržení lhůty pro podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu.
Od tohoto správního poplatku je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu
700 Kč
Od tohoto správního poplatku je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Zbrojní licence
Žádost o vydání zbrojní licence za každou skupinu
1 500 Kč
Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele.
Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu
1500 Kč
-
Zbraně
Žádost o povolení pro zbraň kategorie B
200 Kč
Od tohoto správního poplatku jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou. Zaručenou identitou se rozumí uznávaný elektronický podpis podle § 6 zákona č. 297/2016 Sb. nebo podání prostřednictvím datové schránky žadatele.
Žádost o výjimku pro zbraň kategorie A 1 000 Kč
Žádost o výjimku pro zbraň kategorie A-I (nebo střeliva kategorie A-I)
200 Kč
Od tohoto správního poplatku jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou. Zaručenou identitou se rozumí uznávaný elektronický podpis podle § 6 zákona č. 297/2016 Sb. nebo podání prostřednictvím datové schránky žadatele.

Žádost o výjimku pro nadlimitní zásobník

0 kč
Žádost o výjimku pro nadlimitní zásobník podle § 11b zákona o zbraních nepodléhá správnímu poplatku. Nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.


Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani, která podléhá registraci (kategorie A, A-I, B a C)
300 Kč
Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele.
Na 100 Kč, jde-li o zbraně členů sportovních klubů nebo členů mysliveckých spolků.
Přijetí ohlášení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně kategorie C-I 0 Kč -


Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně

1 000 Kč
Na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně.
Na 300 Kč držiteli zbrojní licence za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
Cestování se zbraněmi a přeprava zbraníŽádost o zbrojní průvodní list (žádost podaná u příslušného útvaru policie)800 Kč
Osvobozeni cizinci, kteří přijedou do ČR na pozvání nebo se souhlasem vlády ČR nebo Parlamentu ČR.
Osvobozeni účastníci mezinárodních střeleckých soutěží, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
Osvobozen trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní získaných jako ceny ve střeleckých soutěžích.


Přeprava zbraní nebo munice podnikateli (§ 50 zákona o zbraních)
Žádost o jednorázové povolení 300 Kč
-
Žádost o dlouhodobé povolení 1 500 Kč
-Evropský zbrojní pas
Žádost o vydání nebo prodloužení 700 Kč Až na 50 Kč, je-li žádost podána v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Zapsání jedné zbraně 100 Kč
-
Střelnice

Žádost o povolení střelnice na dobu určitou
Nejdéle na jeden týden 300 Kč -
Nejdéle na jeden měsíc 800 Kč -
Žádost o povolení střelnice na dobu neurčitou 1 500 Kč -
Ostatní
Žádost o jmenování zkušebním komisařem 200 Kč -
Žádost o povolení k vystavování zbraní 1 500 Kč -
Vydání duplikátu zbrojního průkazu, průkazu zbraně, muničního průkazu a muniční licence
100 Kč

-
Munice
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu
100 Kč

-
Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

1 500 Kč


-

Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu


700 Kč
Až na 50 Kč, vydává-li průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Za vydání nového muničního průkazu při skončení platnosti dosavadního na 400 Kč bez ohledu na počet skupin.
Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence 1 500 Kč Až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny údajů podnikatele

  


Odbor bezpečnostní politiky, 24. února 2021

vytisknout  e-mailem