Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně, střelivo, munice a bezpečnostní materiál

Zbraně, střelivo, munice a bezpečnostní materiál 

A K T U A L I T A
Pozvánka 1. konzultační den k problematice akreditace podle zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost ČR dne 5. srpna 2021 (pdf, 57 kB)

Působnost Ministerstva vnitra na úseku zbraní, střeliva a munice v souvisejících oblastech

Úkoly Ministerstva vnitra coby ústředního orgánu státní správy v oblasti zbraní, střeliva a munice plní odbor bezpečnostní politiky. Odbor bezpečnostní politiky mimo jiné zajišťuje právní úpravu v oblasti zbraní a střeliva, vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu, ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky, vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu, muničního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem a vede informační systém zkušebních komisařů. Odbor bezpečnostní politiky rovněž organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o jmenování zkušebním komisařem pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (zkušební komisaře též jmenuje, pozastavuje jejich činnost a případně je odvolává), jakož i zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání vyššího muničního průkazu a průkazů pro provádění pyrotechnického průzkumu.

  

Aktuální změny ve zbraňové legislativě

Zákon o zbraních a střelivu

Stanoviska k novelizovanému zákonu o zbraních:

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (tzv. nadstavbový zákon)

Elektronicky vpisovatelné formuláře:

Stanoviska k nadstavbovému zákonu:

  

Dokumenty a informace ke zbraním, střelivu, munici, bezpečnostnímu materiálu a souvisejícím problematikám

  

Přehled rozhodnutí Ministerstva vnitra o určování munice

  


Odbor bezpečnostní politiky, 23. července 2021

vytisknout  e-mailem