Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

JUDr. Adam Furek

Informační komisař – ANO či NE?  

Shrnutí:

Autor v daném článku informuje o stavu diskuse na téma zřízení úřadu „informač¬ního komisaře“ jakožto speciální instituce pro oblast práva na informace. Čerpá přitom z materiálu předloženého vládě Ministerstvem vnitra, obsahujícího ana¬lýzu účinnosti stávajícího zákona o svobodném přístupu k informacím. Diskuse byla v této souvislosti vedena nad tím, zda by zakotvení této nové instituce vedlo k posílení účinnosti zmiňovaného zákona, případně jakými pravomocemi by měl tento nový úřad nadán.

Information commissioner – yes or not – summary:

In the Article, the author informs of the state of discussion concerning establishing of the authority of “information commissioner” as a special institution in the area of the right to obtain information. He draws form a document submitted to the gov¬ernment by the Ministry of Interior, containing the analysis of the effect of the Act on the Free Access to Information which is now in force. It is discussed whether es¬tablishing of this new institution would reinforce the effect of the above mentioned Act, or what powers this new authority should have.
 

vytisknout  e-mailem