Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna údajů v průkazu

Změna jména nebo příjmení

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala.

Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.

Pokud cizinec změní jméno nebo příjmení a předloží cestovní doklad/doklad totožnosti znějící na nové jméno nebo příjmení, pracoviště MV ČR vydá na žádost cizince nový průkaz o povolení k pobytu; dosavadní průkaz se cizinci odebere.

K nahlášení této změny cizinec doloží:

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Tato změna je provedena na počkání. Jelikož je v tomto případě vždy vydáván nový průkaz, v případě, že změnu neohlásí cizinec osobně, bude vyzván, aby se dostavil k převzetí nového průkazu o povolení k pobytu osobně, resp. v případě biometrického průkazu bude vyzván, aby se dostavil k sejmutí údajů nezbytných pro výrobu nového průkazu a následně i k převzetí nového průkazu.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Změna osobního stavu

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu osobního stavu do 15 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala.

Změnu osobního stavu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně osobního stavu (např. oddací list či pravomocný rozsudek soudu o rozvodu),
 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • průkaz o povolení k pobytu.
   

Pokud byl doklad o změně osobního stavu vydán jiným státem než ČR, je nutné zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka.

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Tato změna je provedena na počkání.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Ostatní změny

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změny související s údaji v jejich průkazu o povolení k pobytu do 15 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala.

Ostatní změny cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.
 

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně,
 • cestovní doklad / doklad totožnosti,
 • průkaz o povolení k pobytu,
 • v případě změny údaje na straně průkazu pod zatavenou folií taktéž 2 fotografie.
   

Pokud na základě nahlášené změny bude vydáván nový průkaz o povolení k pobytu / pobytová karta / karta trvalého pobytu / průkaz trvalého pobytu / osvědčení o registraci tak je třeba při ohlášení změny uhradit správní poplatek.Tyto změny může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že žádost nepodá cizinec osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový průkaz o povolení k pobytu, bude cizinec vyzván, aby se dostavil k jeho převzetí osobně, resp. v případě biometrického průkazu bude vyzván, aby se dostavil k sejmutí údajů nezbytných pro výrobu nového průkazu a následně i k převzetí nového průkazu.

Tyto změny jsou provedeny na počkání.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

Při změně podoby je občan EU nebo jeho rodinný příslušník povinen požádat bez zbytečného odkladu o vydání nového průkazu o povolení k pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. srpna 2022

vytisknout  e-mailem