Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poplatky

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.

Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.

Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.

  

Typ pobytu Úkon Poplatek v KčPřechodný pobyt
Vydání potvrzení o přechodném pobytu na území (jde-li o občana EU) nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU (jde-li o rodinného příslušníka, který sám není občanem EU) zdarma
Vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 100
Změna v průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU zdarma
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítačeTrvalý pobyt
Vydání povolení k trvalému pobytu zdarma
Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu zdarma
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu zdarma
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 100
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud mu již takové povolení bylo vydáno a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu s přiznáním statusu rezidenta ES 500
Výměna průkazu o povolení trvalého pobytu v souvislosti se změnou statusu na rodinného příslušníka občana EU zdarma
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Ostatní
Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území 100 za každou osobu
Vydání potvrzení o pobytu 50 - za každou i započatou stránku

  


Odbor azylové a migrační politiky, 4. prosince 2019

vytisknout  e-mailem