Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poplatky

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.
 
Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.
 
Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.
 
Typ pobytu
Úkon
Poplatek v Kč
Přechodný pobyt
Vydání potvrzení o přechodném pobytu na území (jde-li o občana EU) nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU (jde-li o rodinného příslušníka, který sám není občanem EU)
zdarma
 
Vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
100
 
Změna v průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU
zdarma
 
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci
50 - za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat,
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt
 
Vydání povolení k trvalému pobytu
zdarma
 
Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu
zdarma
 
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu
zdarma
 
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
100
 
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud mu již takové povolení bylo vydáno a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu s přiznáním statusu rezidenta ES
500
 
Výměna průkazu o povolení trvalého pobytu v souvislosti se změnou statusu na rodinného příslušníka občana EU
zdarma
 
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci
50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území 100 za každou osobu


Odbor azylové a migrační politiky, 19. ledna 2016

vytisknout  e-mailem