Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 23 / 2010

Vyšlo 18. 11. 2010 

Nové číslo časopisu (vyšlo 18. 11. 2010) Veřejná správa mimo jiné přináší:

 • Veřejná správa 23/2010Veřejná správa 23/2010
  Rozhovor
  s Ing. Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy
  Nezájem o členství v obecních orgánech přetrvává
  Ludmila Křížová
  V souvislosti s přímou volbou starostů byla identifikována celá řada diskusních otázek. Především otázka rozdělení pravomocí mezi přímo voleného starostu a zastupitelstvo. Samostatným problémem může být i členství přímo voleného starosty v obecním zastupitelstvu a samozřejmě i způsob jeho odvolání. Pozornost byla věnována též ústavněprávním dopadům zavedení přímé volby starostů.

 • Konzultace
  Půl na půl
  Mgr. Lenka Antolová
  Rovné příležitosti nejsou kvóty, ale jde o základní způsob nahlížení na společnost. Pro málo informované jistě téma zavánějící nepříliš populárním feminismem. Název projektů Půl na půl by mohl vyvolat představu, že by ve firmě mělo pracovat 50 procent žen a 50 procent mužů, není tomu tak.

 • Nová metoda pro strategické plánování udržitelného rozvoje
  Ing. Lubomír Nondek, CSc., Mgr. Martin Smutný
  Dlouhodobé plánování ve veřejném sektoru by svou podstatou mělo vést k udržitelnosti, tj. směřovat ke stabilnímu a nepřerušovanému rozvoji. To znamená rovnováhu mezi ekonomickým rozvojem, rozvojem společenským a rozumnou ochranou životního prostředí. Nikoliv na obecné, proklamativní úrovni, ale v konkrétním kontextu obce či regionu.

 • Evropská unie
  Zelená pochodeň míří na jihozápad
  Jan Kravčík
  Baskická metropole Gasteiz a západofrancouzské Nantes byly vyhlášeny držiteli ocenění Evropské zelené město pro rok 2012, potažmo 2013. Ceny předával evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik na slavnostní ceremonii ve Stockholmu. Právě Stockholm je totiž letošním držitelem titulu, určeného pro města vytvářející nejzdravější životní prostředí pro své obyvatele. „Zeleným hlavním městem Evropy“ pro rok příští je severoněmecký Hamburk.

 • Projekt financovaný Evropskou unií pomůže mapovat znečištění
  Díky výzkumnému projektu nazvanému INTAMAP, který financuje Evropská unie, může nyní každý občan nahlédnout do map zobrazujících znečišťování ovzduší, půdy a vody v reálném čase. V rámci projektu INTAMAP byl vyvinut software s otevřenými specifikacemi pro vytváření obrysových map, které nejen zobrazí přesnou polohu znečištěných oblastí, ale rovněž ukáží, odkud znečištění pochází a kam směřuje.

 • Evropská unie snižuje emise ještě více, než slíbila
  Evropská unie dosáhne svého cíle snížit emise skleníkových plynů již před rokem 2012. Z výroční zprávy Komise vyplývá, že 25 členských států svým závazkům na snížení emisí podle Kjótského protokolu dostojí. Patnáct zemí, které byly členskými státy Evropské unie v době schválení Kjótského protokolu, se zavázalo snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008–2012 průměrně o osm procent ve srovnání s určeným výchozím rokem (ve většině případů je jím rok 1990).

 • Dobrá praxe
  Slavná zahrada slavné vily
  Jiří Chum
  Evropská asociace podnikatelů v krajinářství (European Landscape Contractors Association, ELCA) sdružuje dvaadvacet evropských svazů zakládání a údržby zeleně i přidružené členské svazy z USA, Austrálie a Japonska. Cenu za úpravy zeleně, které inspirují projektem i jeho dokonalým provedením, získala letos zahrada pražské Müllerovy vily.

 • Projekty
  Zapojování mládeže do komunitního plánování
  Ivana Rašková
  Počátky komunitního plánování v Kopřivnici spadají do roku 1992. Radnice přitom vycházela z myšlenky, že je nutné seznamovat občany s připravovanými akcemi. Postupem času se z pouhého informování stalo získávání zpětné vazby a v současné době jsme se na pomyslném participačním žebříčku posunuli opět o kousek výše. Kopřivničané totiž řadu projektů sami navrhují, zúčastňují se jejich projednávání a spolurozhodují o konečných variantách řešení.

 • Heraldika
  VYSOKÁ (Středočeský kraj)

 • Příloha
  Specializovaný finanční úřad
  Moderní a ekologický mód dopravy – chůze v urbánním prostředí

foto na titulu Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem