Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VYSOKÁ (Středočeský kraj)

23/2010 

23-VYSOKÁ (Středočeský kraj)23-VYSOKÁ (Středočeský kraj)
Osada nazvaná podle polohy na vysokém návrší náležela již za vlády Přemyslovců k mělnickému panství a jeho osudy vesměs sdílela i v následujících staletích. Po českých královnách tak byli vysockými vrchnostmi mimo jiné Černínové a jako poslední Lobkovicové. Od poloviny čtrnáctého století pak dokládají význam Vysoké zprávy o místním farním kostele. Dnešní honosný pozdně barokní chrám sv. Václava byl ovšem vystavěn až v padesátých letech osmnáctého století. V obci se nachází rovněž evangelický kostel z roku 1786, který patří mezi první nekatolické svatyně zbudované po vydání tolerančního patentu. V současnosti žije ve Vysoké a v připojených osadách Bosyně, Chodeč, Strážnice a Střednice přibližně osm set stálých obyvatel.
Návrhy znaku a vlajky schválilo zastupitelstvo 17. března 2009 a předseda PS PČR je obci udělil o měsíc později. V zeleném štítě je pět do vějíře svázaných zlatých obilných klasů, které provází heraldicky vpravo zlatý kalich a vlevo knížecí čepice s křížkem. Klasy odkazují na historickou vysockou pečeť a jejich počet symbolizuje pět místních částí. Svatováclavská čapka a kalich připomínají dva místní kostely – římskokatolický a evangelický.

 

KRESBA: LUBOMÍR ZEMAN
TEXT: JAN ZACHAR
 

vytisknout  e-mailem