Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Metodická doporučení

Pravidla pro získání veřejné podpory ve formě převodu pozemků a budov za zvýhodněnou cenu 

  1. Veřejná podpora formou převodu pozemků územně samosprávných celků a obcí po vstupu ČR do EU
  2. Metodické doporučení - Převod pozemků a budov za zvýhodněnou cenu z majetku krajů a obcí

Územním samosprávným celkům, jako možným poskytovatelům veřejné podpory ve formě převodu pozemků a budov za zvýhodněnou cenu, a podnikatelským subjektům, jako možným příjemcům této formy veřejné podpory, je určeno předkládané metodické doporučení.

Zpracováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a CzechInvestem v rámci pracovní skupiny zřízené Radou pro rozvoj podnikatelského prostředí.

Za účelem zlepšení podnikatelského prostředí v České republice schválila vláda v roce 2003 svým usnesením č. 172 materiál Návrhy zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí. Obsahem materiálu bylo vyjmenování hlavních překážek podnikání a investování a zároveň navržení způsobů jejich odstranění. Konkrétním řešením jednotlivých překážek se zabývá Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí - meziresortní poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu, ve kterém působí jak zástupci dalších resortů tak zástupci soukromého sektoru. Jednou z vytipovaných oblastí byla "Veřejná podpora formou převodu pozemků územně samosprávných celků a obcí po vstupu ČR do EU".

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND