Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Vzdělávání v ÚSC - akreditace vzdělávacích institucí a programů

  

Termíny hlasování v roce 2024 (pdf, 156 kB)

Statut Akreditační komise (2022) (pdf, 232 kB)
Jednací řád Akreditační komise (2022) (pdf, 385 kB)

Formuláře ke stažení:

Metodická doporučení a vzory:

Databáze:

  

Podle § 35 písm. r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Podle § 35 odst. 1 písm. p) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje zprávy vzdělávacích institucí podle § 39 zákona o úřednících.

Podle usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542  o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Ministerstvo vnitra každoročně vládě předkládá Informaci o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech podle Pravidel a o jejich dodržování za uplynulý kalendářní rok.

Usnesením vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech bylo zrušeno usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542, o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Dále bylo výše uvedeným usnesením uloženo ministru vnitra předkládat vládě vždy ke dni 30. dubna každého kalendářního roku informaci o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech podle Rámcových pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech s tím, že první informace bude předložena do 30. dubna 2017 za kalendářní rok 2016. Tyto zprávy jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzdelavani-ostatni-dokumenty.aspx.

  

Kontakt: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (odbordk@mvcr.cz)

  


10. června 2024

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND