Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Veřejnoprávní smlouvy

Přehled veřejnoprávních smluv uzavřených mezi obcemi s rozšířenou působností, členěno po krajích 

 

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouvy jsou uzavírány od 1. ledna 2003 mezi obcemi s rozšířenou působností na přenesený výkon státní správy podle § 66a zákona o obcích a § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002 byla část jejich pravomocí převedena na obce s rozšířenou působností. Zákonem č. 313/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2003 byl novelizován zákon o obcích, mj. byly do zákona doplněny nové paragrafy týkající se obcí s rozšířenou působností a veřejnoprávních smluv.

Obce s rozšířenou působností mohou mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, pokud jejich obecní úřady vykonávají přenesenou působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu. Veřejnoprávní smlouva se podle potřeb obcí (smluvních stran) uzavírá buď na celou přenesenou působnost, nebo na její část. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává ve správním řízení po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem. Smlouvy obce uzavírají na dobu určitou, případně na dobu neurčitou. Účinnost veřejnoprávních smluv mohou smluvní strany prodlužovat tzv. dohodou o změně veřejnoprávní smlouvy. Pomocí veřejnoprávních smluv si některé obce s rozšířenou působností řeší problémy se zabezpečováním přeneseného výkonu státní správy (např. personální zabezpečení - nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nemožnost zajistit zastupitelnost, chybějící prostory pro výkon přenesené působnosti, nedostatečné technické vybavení úřadu, neefektivní vykonávání rozsahem malé agendy).

K 1. 1. 2006 čl. I zákona č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo upraveno znění § 66c a zrušeny §§ 66d a 66e zákona o obcích. Uvedené změny byly nahrazeny částí V "Veřejnoprávní smlouvy" zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND