Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Správci obcí volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

  

 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 neproběhly volby do zastupitelstev obcí v jedenácti obcích. V těchto obcích byli ke dni 24. září 2022 jmenováni ministrem vnitra správci z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra - zaměstnanců odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

Institut správce obce je upraven v § 98 zákona o obcích. Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti řádných orgánů obce, včetně jejich pravomocí. Správce je ze zákona úmyslně koncipováno jako provizorium, jehož smyslem je překlenutí dočasné neexistence řádných komunálních orgánů. Pro obec není v žádném případě výhodné, aby činnost správce byla dlouhodobého charakteru. Jenom zvolením nového zastupitelstva a ostatních řádných samosprávných orgánů lze zajišťovat plnohodnotně úkoly spojené s dalším rozvojem obce.

Pravomoci správce se výhradně vztahují k výkonu samostatné působnosti obce (samosprávy); správce nevykonává státní správu. Rovněž v oblasti samostatné působnosti jsou však pravomoci správce obce omezené. Správce obce především nemůže vykonávat žádné pravomoci, které jsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu obce - výjimkou je schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce a stanovení pravidel rozpočtového provizoria. Správce vykonává pouze běžnou správu obce, nemůže zásadním způsobem disponovat s majetkem obce (např. prodávat, kupovat), nemůže sjednávat smlouvy zavazující pro obec (např. sjednávat smlouvy o úvěru), rozhodovat o zásadních akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce (např. jednat o přidělení dotací z nově vypsaných dotačních titulů). Obvyklá činnost správce obce spočívá kromě spolupráce na přípravě dodatečných komunálních voleb především v zastupování obce navenek, ve styku s občany a úřady a v zajišťování plynulosti běžného hospodaření obce (dodržování platných smluvních vztahů, péče o majetek - zejména havarijní opravy nebo zajišťování pokračování stávajících a dříve zastupitelstvem obce schválených akcí).

Náklady spojené s výkonem funkce správce obce hradí Ministerstvo vnitra. Jedná se o náklady vznikající přímo správci obce (jeho plat, cestovní výdaje apod.), nikoliv o náklady spojené s výkonem veřejné správy v obci - ty jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Funkce správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Při ukončení činnosti vystoupí správce na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva s ústní informací o průběhu správy a stavu obce v době převzetí i předání a současně nově zvolenému starostovi správce protokolárně obec předá.

Dodatečné volby do zastupitelstev obcí byly ministrem vnitra vyhlášeny na sobotu 7. ledna 2023. Proběhnou v deseti spravovaných obcích (vyjma obce Brodec, Ústecký kraj); v těchto obcích se v zákonném termínu podařilo sestavit a zaregistrovat alespoň jednu kandidátní listinu.
 

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND