Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 
 

Informace ke zřizování výborů pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny v souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů 2021

  

Usnesením Rady vlády pro národnostní menšiny č. 11/2021 ze dne 18. 6. 2021 bylo Ministerstvo vnitra požádáno, aby do 31. 8. 2021 v návaznosti na provedené Sčítání lidu, domů a bytů 2021 zpracovalo metodické stanovisko pro potřeby obcí k posuzování počtu občanů hlásících se k jiné než české národnosti v souvislosti se zřizováním výborů zastupitelstva pro národnostní menšiny podle zákonů o územních samosprávných celcích a označování ulic v jazyce národnostní menšiny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravil specifikované metodické stanovisko. Vzhledem k povinnostem, které obcím mohou vyplývat při naplnění podmínky co do poštu příslušníků hlásících se k jiné národnosti než české či k národnostní menšině, byl do tohoto stanoviska zařazen i seznam obcí, které tuto podmínku splňují (poskytnutý ČSÚ začátkem srpna 2022). Jedná se o 40 obcí, které byly o této skutečnosti informovány samostatným dopisem.

  

Sbírka zákonů

NOT FOUND  NOT FOUND