Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 

Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016

Cílem stanoviska je odpovědět na otázky ohledně aplikace účinných ustanovení nařízení eIDAS a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších přepisů („zákon o elektronickém podpi... 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2014/148/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/130/EU, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušný... 

 
 
 

Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU

Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/E... 

 

Vyhláška 212/2012

Dne 20. 6. 2012 byla ve Sbírce zákonů, částce 75 zveřejněna vyhláška 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřován... 

 

Informace k pořizování kopií osobních dokladů při vydávání kvalifikovaných certifikátů kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb

Dne 17. června 2011 vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko k pořizování kopií osobních dokladů při vydávání kvalifikovaných certifikátů kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Stanovisko j... 

 

Novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES

Dne 28. 7. 2010 byla přijata novela rozhodnutí Komise 2009/767/ES, která nabývá účinnosti 1. 12. 2010 a která má odstranit nedostatky, bránící bezproblémovému vzájemnému uznávání kvalifikovaných certi... 

 

Informace k přechodu k bezpečnějším kryptografickým algoritmům v oblasti elektronického podpisu

Kryptografické algoritmy, které mohou být používány v oblasti elektronického podpisu, musí respektovat neustálý rozvoj v oblasti kryptoanalýzy a výpočetních technologií. Z toho důvodu ustupuje Česká r... 

 

Aktuální situace v oblasti uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů

Dne 16. 10. 2009 bylo přijato rozhodnutí Komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“... 

 

Stránkování: Počet: 29 / 3 | 1 2 3 |

vytisknout  e-mailem