Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 

Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2, písm. e) zákona č. 227/2000 Sb. 

 

Přehled udělených akreditací

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2 písm. e) zákona č. 227/2000 Sb. 

 
 

Seznam účtů zřízených za účelem placení správních poplatků v souvislosti s řízením podle zákona č. 227/2000 Sb.

Za účelem placení správních poplatků stanovených zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s řízeními podle zákona o elektronickém podpisu, zřídilo M... 

 

Přehled dokumentů ETSI v oblasti elektronického podpisu, časových razítek a kvalifikovaných certifikátů

Toto shrnutí dokumentů z roku 2006 a počátku roku 2007 je určeno především pro poskytovatele certifikačních služeb a další odborníky v oblasti certifikačních autorit. 

 
 

Pravidla pro vyřizování elektronické pošty

Dokument je určen orgánům státní správy a samosprávy, jakož i dalším právním subjektům, které rozhodují jako orgány veřejné moci a kterým jsou doručovány písemnosti ve smyslu zákona o archivnictví a s... 

 

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Dne 29.6.2000 byl ve Sbírce zákonů, částce 68 zveřejněn zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). 

 

Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb

Dne 2. 8. 2006 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. 

 

Stránkování: Počet: 29 / 3 | 1 2 3 |

vytisknout  e-mailem