Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Electronic Signature

  1. Electronic signature and Regulation (EU) 910/2014
  2. Legislation
  3. Overview of qualified trust service providers and the qualified trust services provided by them
  4. List of certificates, which are used by qualified trust service providers for issuing qualified certificates or qualified el. time stamps in compliance with the REGULATION (EU) No 910/2014 and Act on trust services for el. transactions 297/2016 Coll.

List of certificates, which are used by qualified trust service providers for issuing qualified certificates or qualified el. time stamps in compliance with the REGULATION (EU) No 910/2014 and  Act on trust services for el. transactions 297/2016 Coll.

Ministry of the Interior of the Czech Republic publishes in accordance with Section  13 (4) of the Act No. 297/2016 Sb. list of certificates, which are used by qualified trust service providers for issuing qualified certificates or qualified electronic time stamps in compliance with the REGULATION (EU) No 910/2014 and  Act on trust services for electronic transactions 297/2016 Coll.

Information about qualified trust service providers and the qualified trust services provided by them is provided HERE.

In the list below are also stated certificates, which are used by qualified trust service providers for issuing electronic time stamps, which could be used during transitional period in accordance with Section  19 (5) of the Act No. 297/2016 Sb. in place of qualified electronic time stamps, certificates used by qualified trust service providers for issuing certificates for electronic seals and also certificates used by qualified trust service providers for issuing system certificates for electronic marks.

Advanced electronic seals based on certificates for electronic seals issued by qualified trust service providers could be used during transitional period in accordance with Section  19 (2) letter (b) of the Act No. 297/2016 Sb. in place of qualified electronic seals.

Electronic marks pursuant to Act No. 227/2000 Coll. could be used during transitional period in accordance with Section  19 (2) letter (a) of the Act No. 297/2016 Sb. in place of qualified electronic seals. Electronic marks pursuant to Act No. 227/2000 Coll. have legal effect only in the Czech Republic.

The list below is continuation of list pursuant to Section 9 (2) letter (e) and Section 6 (2) of the Act No. 227/2000 Coll.

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address

1

První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results

A.

Name RootCERT_Qica.pem Length: 2265 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 4BFB ED36 68FC 2B0A B729 8EC0 53B5 3649 6E15 0AAE
MD5 297C 49A7 B63C B15A F3B7 0F45 2D3B 5132

B.

Name RootCERT_Qica.der Length: 1630 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 6E32 893F 22A5 E1CD 9CD6 32E4 10E2 76FF 14B7 66BE
MD5 C3F3 5AB5 24C7 9276 634B 4DB4 E86A FE57

C.

Name RootCERT_Qica.txt Length: 6256 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 AC46 FB40 E929 F12D 758A 0B8E 0192 516B 1B65 6C8A
MD5 5EAC 0082 F5F5 9E3D EAB4 0FE6 27BE 5ED2

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

2

První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results

A.

Name RootCERT_Qican.pem Length: 1550 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 0E3B C53F F3B7 F040 AC91 4733 4FD5 7D11 6E82 5628
MD5 9128 E8BB F5F7 A72E 7D2D 7702 6C92 4395

B.

Name RootCERT_Qican.der Length: 1084 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 9866 58B9 4448 A2A0 85F9 7B06 0F85 10AC D4AA D4B5
MD5 5FF2 D99B 7E64 EBF4 A1A5 5EF2 D45D A293

C.

Name RootCERT_Qican.txt Length: 4931 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 E797 543F 6ECE 924C 9FAA 3D80 C7DB B896 5F4F CFD5
MD5 AB83 9563 DA4A 1BA7 B941 22CE 671E A9D1

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

3

Česká pošta, s.p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results

A.

Name postsignum_qca_root.pem Length: 2199 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 3BCB 0BEA EB9E 95BB DFD3 AC96 9102 066B F49D 4C37
MD5 4D3A 8498 3AE6 B114 3643 90EA 66E4 3377

B.

Name postsignum_qca_root.der Length: 1582 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 AF3B 84BA 3437 63BB BE03 6C76 5A44 119E 48B5 2D34
MD5 385F 2FBD BC06 F7B0 28ED F21C 86AC 2E05

C.

Name postsignum_qca_root.txt Length: 4057 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 A50D C93D 29D1 47E3 F804 555B 52C8 C9B6 21AA 8877
MD5 4F99 D35F 3134 F1D2 64FA 4FB0 AA39 B0E7

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

4

Česká pošta, s.p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results

A.

Name postsignum_qca_sub.pem Length: 2204 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 F003 37C6 474C 06BD 099C F863 5D5C 8DA7 FABD 76EB
MD5 3F1B C084 80B0 7B70 8B74 B94E 0F51 D9F4

B.

Name postsignum_qca_sub.der Length: 1586 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 1BDB 87C4 8102 977C A277 65E9 CCA4 1424 6C6D 88A2
MD5 5ACB F806 A17D B75D 93AD BB9A 4E54 EFB8

C.

Name postsignum_qca_sub.txt Length: 4063 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 7E2D F680 722F E209 2B08 A744 4166 87B6 C4C4 B0C0
MD5 CCAD 9144 6635 5071 5C44 19BA 56AC D7F9

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

7

eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 3
Verification results

A.

Name rca.pem Length: 2382 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 6D8D 2C6F A10D FF7C 799D A42C 52AD DFD0 8620 D8CD
MD5 D5C7 340D 88CF 688F 1480 E7B6 4795 F42C

B.

Name rca.der Length: 1701 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 62A6 9CFB 4E93 1829 7E83 F94B FFEB DD1A E5F3 1E3A
MD5 1C14 914D 9C8E 9F27 477D 7927 4829 5D7E

C.

Name rca.cp1250.txt Length: 6556 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 2F37 0C8F 4159 94E0 216C 24F8 6B31 C7B6 039B 199B
MD5 A0F7 F938 3C16 C98D 288F 4E8E 9CB2 9FEA

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

8

eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 3
Verification results

A.

Name aca.pem Length: 2752 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 455A 2841 7727 8AF2 54C3 9BE0 D5D7 FBDD 896F BB9B
MD5 162B 7C39 2F69 3061 E6FD 90C0 2380 5D4B

B.

Name aca.der Length: 1970 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 CBC5 8D41 87F2 4206 955E 6A8B 28AA 2E80 D4D8 E3FD
MD5 730C EA1A D77C 87D8 9F0C FE76 F868 0A15

C.

Name aca.cp1250.txt Length: 7094 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 EE6C C356 B6AF 1125 3BCD 7D2E FDE9 AAFC CC46 8027
MD5 68B6 19D7 3ABB B13D DEE8 0AC6 D8C8 21C5

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address

9

První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results

A.

Name qtsa.pem Length: 1840 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 FF22 28C6 7481 517F 414D 0C74 B494 AE08 804C 20F1
MD5 5EA1 F4A7 121D 8E26 AA52 EDA8 3199 7A3B

B.

Name qtsa.der Length: 1296 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 9EFD B496 DF7A 9F02 0370 119F 9E1C 8398 7DE9 F46C
MD5 12B7 132C A653 6313 E656 EEC4 D315 743D

C.

Name qtsa.txt Length: 5644 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 A2E5 592D 9051 D008 1D5D D3AF 8461 DF3F A939 E4B2
MD5 1C20 2939 E5F7 3035 EE25 665D 6541 AAED

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
10 První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name qtsa1.pem Length: 1813 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 131D AD4E FBA8 7727 4B53 3586 8857 54B0 5FC5 8E9C
MD5 CB36 700C BAF4 7CEB B22B AFA5 0A8D 0A85
B. Name qtsa1.der Length: 1294 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 0BF6 BC28 7E42 1328 0C79 DB29 C3DC 849D 9FC8 FCCE
MD5 0758 724A 31B8 F873 3F23 101D 2D25 927F
C. Name qtsa1.txt Length: 3812 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 BAA3 F6E3 D69E 239E 33C4 EC28 3A5D 6E52 81DD 6112
MD5 A156 7116 4CE9 3F20 1A64 AE25 8FA2 2C1A

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
11 První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name qica_root_20080311.pem Length: 1529 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 76D0 C339 635D 4F2A 020B C4ED 970D 9165 7444 40BF
MD5 6A45 9538 029C CEF5 CC5D 8C7B E76A 84A1
B. Name qica_root_20080311.der Length: 1085 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 6490 2AD7 277A F3E3 2CD8 CC1D C79D E1FD 7F80 69EA
MD5 48D1 1E62 7801 C26E 4369 A42C EE13 0AB5
C. Name qica_root_20080311.txt Length: 4846 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 E8E6 9BAC 4C9A 9C3A E7A8 E65C F478 FBEF 36D8 44DB
MD5 42AD E0B8 02ED 2A60 9884 4D89 A15E C707

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
12 První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name QTSA2.pem Length: 1809 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 5315 F2C3 B829 E3A1 A3EA 7676 D0FB 462B E4A1 FEB9
MD5 6143 DFB1 F76F F77C F345 5933 A4EA 84F5
B. Name QTSA2.der Length: 1294 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 31C5 4614 31B6 F01D EDA4 A56C CE4D E5EF FF93 2F00
MD5 EB49 1967 AEBE 9180 8BAE A3D5 3C67 6928
C. Name QTSA2.txt Length: 5541 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 C1D5 375B 11AC 5EBC 4B74 C1B6 FEBD 76F0 EF5E 7CB5
MD5 B6AF 01DE E11D AC48 1A9A 6A31 631E 2858

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
13 Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results

A. Name postsignum_tsa_tsu1.pem Length: 2564 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 0DE6 DCF0 99B1 34D7 46BF 9E04 8A4F A92E F12D C823
MD5 3F6D CDF3 E424 A7D1 4ECD D320 45FB 37E7
B. Name postsignum_tsa_tsu1.der Length: 1822 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 4DF1 599E 7B2A A1F7 EA66 6DF5 D998 D0C9 08CE 23C9
MD5 FBC2 D601 D3BF 6C34 BDAE 9EA7 30AE AF3B
C. Name postsignum_tsa_tsu1.txt Length: 4404 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 1317 615D D24A 85F3 016E 7669 0E9E A97F 09A7 5288
MD5 6225 886E 0203 2CEE 644D 967C 04E4 F949

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
14 Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results
A. Name postsignum_tsa_tsu2.pem Length: 2564 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 459C 2F9D 40AA A066 432D F85B 1C31 FCB0 3ADE C8D5
MD5 EDE8 2602 29D8 2DCA CCA5 30CF 1E67 BB33
B. Name postsignum_tsa_tsu2.der Length: 1822 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 86A6 92C7 63CD 2B3C 960D BD9D 5F1C 39B6 787B 935B
MD5 F27E 9706 21C9 EA05 D485 C28B 3BEF B7D8
C. Name postsignum_tsa_tsu2.txt Length: 4404 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 3FC2 5197 E97D 8E4B 4EF9 4AD8 3ADE 9AD9 4AF4 E42A
MD5 B523 E308 A9D2 C49A 9AEC C601 FC8D D745

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
15 Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results
A. Name postsignum_tsa_tsu3.pem Length: 2564 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 3B6B A808 F2CA B771 3B63 5E36 A654 DFAB 4EC4 DBB7
MD5 AAD3 4D5A 531B FD5F F6F2 FDD4 BB90 869E
B. Name postsignum_tsa_tsu3.der Length: 1822 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 3103 4E04 4A26 BA14 7353 0B41 EDDE C867 6D23 E500
MD5 CB7D BF31 7F00 3B07 2937 E7D5 98D9 119B
C. Name postsignum_tsa_tsu3.txt Length: 4404 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 90CA 7B8E DD68 E52D 9414 591A 15C0 4DB7 B77F E280
MD5 B611 A5B8 4128 3C79 8D4C 443B 3216 DEFF

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified system certificate
Entity Address
16 První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praque 9
Verification results
A. Name qica_root_key_20090901.pem Length: 1838 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM SHA-1 17C2 0957 B114 B7F5 E2EB 87E1 5686 3A7D B6AE A203
MD5 B617 3AA5 F266 5682 F408 E474 6B44 89B5
B. Name qica_root_key_20090901.der Length: 1314 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER SHA-1 D244 1AA8 C203 AECA A96E 501F 124D 52B6 8FE4 C375
MD5 8D63 9B56 C114 E4EE 9A12 8586 1190 82A3
C. Name qica_root_key_20090901.txt Length: 3586 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT SHA-1 397A D74F C918 32D4 497C 99D8 2932 A475 02E8 4F27
MD5 2DA6 2420 18EE 5B75 9E6F 9746 DDE2 3501

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
17 První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name TSA1.pem ser. no.: 10516812                  Length: 2228 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 E850 3EBB 536D 9771 D2E6 D802 8F38 F3BF
SHA-1 8585 65D4 7F65 2EFF 525C AE8B 5D6C 90AA 5089 E03F
SHA-256 E853 61B0 187C 1608 1ACE 7742 0AD5 2DAB
338B A050 FF36 C5EC 3767 B674 50BD 493B
B. Name TSA1.der ser. no.: 10516812                  Length: 1600 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 184B BC54 A916 2545 4EFF 4005 40E6 C8A8
SHA-1 0EF7 245F E5D8 24B2 F8A0 A3B5 1D33 347E 44F6 EEBF
SHA-256 D3FD 94CE 11B8 BEC7 E7B0 8FC0 65D5 133A
1207 E84D 4E69 A507 0594 21C7 2E80 C3FC
C. Name TSA1.txt ser. no.: 10516812                  Length: 4325 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 491C 232C 99B9 DF68 F4A6 0071 E034 499E
SHA-1 F1EB 14D2 FF50 9BC0 1448 C609 F4F3 DE77 3F3B A6D1
SHA-256 C490 3C18 05AF 568B 77D8 C8CE A3C0 BB41
6F60 FE6D A654 9930 7628 2D56 12A5 FF47

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
18. První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name TSA2.pem ser. no.: 10516813                  Length: 2228 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 8321 CDDC B9AD 1FCF 9F30 B694 D1B4 AEBC
SHA-1 1FD6 458C 6C0E 0D3F CDBC 45CC 63C9 24E3 AF84 0ED8
SHA-256 A1F1 A106 EB8D D3B2 17CA 655D 9C69 DD16
8259 A7A6 6954 E2D0 AD7C F995 A357 69E2
B. Name TSA2.der ser. no.: 10516813                  Length: 1600 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 9087 3058 39F0 8B41 77AC 966C A543 A805
SHA-1 F409 747D A93C 173D 8B83 CBA0 2DEB 3BFD 9DAA 1276
SHA-256 2B97 10EC C9E7 5BFA 73AB 355C 18FB C958
73A5 6640 614D A4AA 12A5 21F9 9E1B 3EE3
C. Name TSA2.txt ser. no.: 10516813                  Length: 4325 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 331E BB13 974E 6E50 FEA3 54F6 A3DE FB4F
SHA-1 7B1F 1FCE 069D E845 6C0C D9BF 8853 74C6 660E 5815
SHA-256 B76A E5B4 7E99 F255 7CAF 8C4E EA50 EBF1
D38E 0ED7 0B4E 2F7A A87E D698 AEE3 4048

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
19. První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results
A. Name TSA3.pem ser. no.: 10516814                  Length: 2228 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 7ED8 A05C 0FD8 969D 591B 562B B4CA AB23
SHA-1 1787 6A4C BCB1 1401 CFB8 FA8E 5D9F 7A4C 01A4 7ADC
SHA-256 7F74 66D2 063C D778 7876 4B71 AA4F AFF1
E6EC 7566 D655 41C0 B4AC D18E 6E78 2F42
B. Name TSA3.der ser. no.: 10516814                  Length: 1600 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 5E90 800D 66C0 F2D3 1AA5 0623 0FE4 28D0
SHA-1 C0B1 76CA F77D B903 3EC0 B920 C49E 6967 D7AE 0FDF
SHA-256 7D55 13DA 0E92 0825 886B 5D3C F4C3 8196
A52C 9941 033B FD13 07E4 83A3 40BD 45BA
C. Name TSA3.txt ser. no.: 10516814                  Length: 4325 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 3FCD 0EF9 5331 21E1 F291 C74A 5C8D C15A
SHA-1 0C54 4EBA 577D CCF6 E493 80B7 DCF7 372A F7EF CD05
SHA-256 5E07 A567 E1A6 EC49 D9A8 2C91 884F A60D
9E0E 2231 78E3 E7C5 FE36 3A74 3509 473C

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
20. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 27. 1. 2010
A. Name postsignum_qca2_root.pem ser. no.: 100                  Length: 2004 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 E3CD A846 DEEA 8FD3 781F B720 C4FC DB5C
SHA-1 B680 B039 517B B935 D691 25EF 958C 75DD 1A42 4D37
SHA-256 9527 2929 1C6D 55EF 53E7 B6EE 2207 04F1 F400 561E D8B7 A6DE 047A 29C1 1E27 E0C2 
B. Name postsignum_qca2_root.der ser. no.: 100                  Length: 1440 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5

5973 6628 512B 98B4 10FF 7D06 FA22 D6C8

SHA-1 A0F8 DB3F 0BF4 1769 3B28 2EB7 4A6A D86D F9D4 48A3
SHA-256 AD01 6F95 8050 E0E7 E46F AE7D CC50 197E D8E3 FF0A 4B26 2E5D DCDB 3EDD DC7D 6578 
C. Name postsignum_qca2_root.txt ser. no.: 100                  Length: 3984 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 ED3F A8B7 C7A4 7CA1 797A 3767 AC26 0A1C 
SHA-1 4621 E9C1 E862 7716 F28E E61E B6C2 3013 7DBB 7454 
SHA-256 0285 0E43 B3DD 6075 2EB4 5AF9 83F6 C25F 9303 B995 2B9B 69CB 8B98 2E35 F851 FD4E 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
21. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 27. 1. 2010
A. Name postsignum_qca2_sub.pem ser. no.: 113                  Length: 2269 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5

B8D7 7E2D DCC7 FABC 2D6D 6592 7F1D 1AB4

SHA-1

56A8 4D38 9F04 F39C 26DB A1F3 D530 C0C3 96D2 A8AE

SHA-256 9919 78CB 1832 BF67 B2E1 5E71 08CD 0A41 12EE C8AA 7E15 0BA9 897F 0D83 11B7 7EEC 
B. Name postsignum_qca2_sub.der ser. no.: 113                  Length: 1635 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5

2121 16F8 61E5 534E EA3C 0F8B 1B22 2ECE 

SHA-1 1004 E08A 7E0D DFA6 FD1C 2CF2 9C49 0C48 5390 BF3D
SHA-256 3AE4 F4DE 5F3E 2070 A118 45BD FE6D CA6E 412B B7E4 ED84 FD4F 1B7B 496C ADFF 2CAC 
C. Name postsignum_qca2_sub.txt ser. no.: 113                  Length: 4231 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 BA53 D98A 8426 2ADB EFE2 C93E A8C5 6663
SHA-1 02B4 156C 2929 5586 51CD D609 1F4B 3057 0448 3B7A 
SHA-256 3199 27BF 1C69 C026 8C3D 0B0C FCF3 0BF3 1526 1C14 5CE2 88E9 5221 4830 4872 678A 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
22. eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 3
Verification results 4. 3. 2010
A. Name root2.pem ser. no.: 2033170326                  Length: 2424 bytes
(0x792FB796 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 FB36 207E FB4E D97A 0364 03A1 717F BB8E 
SHA-1 A630 3758 3F2E A340 1F92 F1FD 7447 F746 4E8F B4A1 
SHA-256 A4E8 042F 7CAB A121 AF34 CB4E 477C 644D C16F 8E06 058A 4DB0 F925 EC7C 1FC7 467B 
B. Name root2.der ser. no.: 2033170326                  Length: 1729 bytes
(0x792FB796 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 0583 6781 977A 40AF A9BE 140A 88B5 7FD5 
SHA-1 8CAD 7F70 32D3 479A 2001 161B ED21 E88 2 9197 323A 
SHA-256 B487 6BB5 D3C4 96AE BD42 0AA0 DE46 9DA2 28F2 80EF 9958 0AEF AB46 20C6 FFC3 DA5D 
C. Name root2.txt ser. no.: 2033170326                  Length: 6691 bytes
(0x792FB796 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 5FD8 A0E0 5685 0503 0803 E502 1491 C6D4 
SHA-1 C0F3 96C7 6F1A E8C6 CECD 63AE FD19 21C2 3825 65DD 
SHA-256 F7D1 17F9 C126 5C3F E068 5FEC 1974 3E6C 2279 E9C2 2827 31A9 BCEC 9E76 2AD6 F61D 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
23. eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 3
Verification results 4. 3. 2010
A. Name aca2.pem ser. no.: 148224687                  Length: 2432 bytes
(0x8D5BAAF hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 1D77 5027 7404 37AB 47A7 2417 6F42 CFB5 
SHA-1 0ED0 D803 2FD9 1228 06AE 5E3F C871 AA0A FB8C 78B4 
SHA-256 00A6 A636 B863 CB21 7387 E2FC E73B 58A2 3148 9574 0156 358F 9C3F 3A9A 4B73 1616 
B. Name aca2.der ser. no.: 148224687                  Length: 1736 bytes
(0x8D5BAAF hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 3CEB 4DA7 B429 B039 CBBA 847E A27F 1683 
SHA-1 15C3 D9FC 1C8A 9E8E D4B3 F767 F372 46C5 929F 9829 
SHA-256 0AF0 9567 AEFB 2E6B 8C76 FE45 9CF2 CCE0 D518 2A6D 093D 01BE A21C 6423 EDC4 7B46
C. Name aca2.txt ser. no.: 148224687                  Length: 6709 bytes
(0x8D5BAAF hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 37D6 3DE6 E07F C07B 51BD 9164 E3E1 041A 
SHA-1 D0E0 2218 C70C 192C 975D 9F03 BE7E 383D 4CA7 6911 
SHA-256 7C11 14B1 E924 E17D 4E29 90C8 FE9F 3CFE 3B65 6D72 149E 9ADA F8F7 D8A2 FBCD 2572 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
24. eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 3
Verification results 31. 5. 2010
A. Name TSA1.pem ser. no.: 491568712                  Length: 2167 bytes
(0x1D4CBE48 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 C482 2F8E 560F 0C46 FB50 DD1C 7331 1C4D
SHA-1 9323 7B79 87A5 2BCB 0E65 3760 09FE 588A 8724 3BBD
SHA-256 F74C AD03 EE5A 06AB 48D6 A728 75C8 BA6E A1E9 0FF7 3138 CC6B 4524 DA0D 7A10 147C 
B. Name TSA1.der ser. no.: 491568712                  Length: 1560 bytes
(0x1D4CBE48 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 A658 6619 11A4 5513 5D09 7403 D608 CFBB
SHA-1 1BC5 B6FF E0DC 3DD7 75CF 3E58 3784 F1C9 3A85 8C8C
SHA-256 4932 3A9A F5B8 D4FB 79F2 8376 6C22 351A 0A72 5BD2 1C47 28EB 8CF1 CA52 4955 F0A5
C. Name TSA1.txt ser. no.: 491568712                  Length: 6284 bytes
(0x1D4CBE48 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 8852 B09C 7AC7 5680 4E19 8DAE F904 4786
SHA-1 0C7E 30C3 4281 AB84 44DC 8022 37E9 B9F5 19CF 8F61
SHA-256 126D E29E CB24 4B4A 92D7 CBAD D2EA 680E 9B79 BB7A AC1E 9E57 3445 BAD9 2670 BE10

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
25. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 13. 7. 2010
A. Name postsignum_tsa_tsu1.pem ser. no.: 1042771                  Length: 2338 bytes
(0xfe953 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5

2CFC 25AB 711D C730 9C33 3247 B1B1 C61F 

SHA-1

2688 DADE 6D13 8D52 CBAF 340D 2ED8 0FE2 7F65 06BA 

SHA-256 3B59 8EF7 9977 8371 5338 8D35 B86C 90EC 1423 F25B D0D6 7699 53E4 C6BA AE51 35B0 
B. Name postsignum_tsa_tsu1.der ser. no.: 1042771                  Length: 1685 bytes
(0xfe953 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5

B8BE FA24 2416 4455 5509 72D4 6C91 C266 

SHA-1 9FA9 E517 05FE F488 BEAE 2C55 C6EA C3F7 D84C 390C 
SHA-256 FCE4 646B 4C6A 7ACD A7FD 7703 70A2 CF18 A5D2 6489 A465 1435 A095 78B0 5D89 A75A 
C. Name postsignum_tsa_tsu1.txt ser. no.: 1042771                  Length: 4341 bytes
(0xfe953 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 20D2 8BB0 ACCA 4B32 43E5 E97A CE01 027A 
SHA-1 7204 1427 6D64 EC1F 2C29 DEF1 D3F1 721C 403B 6146 
SHA-256 0BFA EAC0 F6CB B0FD 7A6B 40F4 2B17 7A99 F7A2 B8EF BA94 D1C0 489D D697 021E A1DE 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
26. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 13. 7. 2010
A. Name postsignum_tsa_tsu2.pem ser. no.: 1042775                  Length: 2338 bytes
(0xfe957 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5

041C E2D5 458A 0CF0 D219 92A9 81E3 5264 

SHA-1

79B0 6E64 B7B8 CBCC 5743 F8C0 1142 CB4E F3AF C920 

SHA-256 FDAB 57EF 421D B104 9F03 026B EAC8 B37B D62F F381 2887 5629 1D48 4B12 86D2 C3C0 
B. Name postsignum_tsa_tsu2.der ser. no.: 1042775                  Length: 1685 bytes
(0xfe957 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5

180F 53A0 D58D A1C1 469B 1164 1067 AA0A 

SHA-1 9F8E DEA8 2B0D B85A F1EC 2A04 578C DFF8 A3C6 436B 
SHA-256 84C2 7111 735B 7343 4656 1161 ADF0 42D3 0BC5 0399 59C8 5D8F 2174 963E E0E2 7451 
C. Name postsignum_tsa_tsu2.txt ser. no.: 1042775                  Length: 4341 bytes
(0xfe957 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 66DE CC5B F3D1 D30D C037 1737 03A4 1859 
SHA-1 9707 DBCA 9054 4BE6 7F48 251A B4BF 9258 2D66 AF3F 
SHA-256 0EC0 36F1 8294 42DA 682C 6475 992E 0673 82A5 286C 060A 87F6 9788 6485 F7CF 300C 

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
Entity Address
27. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 13. 7. 2010
A. Name postsignum_tsa_tsu3.pem ser. no.: 1042121                  Length: 2338 bytes
(0xfe6c9 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5

A418 A1F7 D56A B3FE C60F A833 6D5B 5CBE 

SHA-1

B9B3 C0FC 21F8 E376 2950 EE3E 3A1C 4D76 18EE 5817 

SHA-256 336D 52D3 C272 2251 8132 C882 6ADA 25A1 0692 35F9 E789 C5CA 0C5A 2D6C 56E3 0253 
B. Name postsignum_tsa_tsu3.der ser. no.: 1042121                  Length: 1685 bytes
(0xfe6c9 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
DER MD5

75A4 0293 012A B2FD 2EBB 2F92 8384 0D4A 

SHA-1 4025 EA2F DB4D 235D FB87 FEF8 B641 319B FEF8 33AF 
SHA-256 7D4C 7E2A 2184 CA03 29B3 4CEC A886 5FD5 9155 93D4 EB5C 6266 D11B CB70 3A89 0050 
C. Name postsignum_tsa_tsu3.txt ser. no.: 1042121                  Length: 4341 bytes
(0xfe6c9 hexadecimaly)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 F421 EE6B 8C4D 65A0 45EF 6126 83B0 77B3 
SHA-1 1FAA 149B 1A89 6EC4 4D6E 0F2A 17D4 0045 43BD 9278 
SHA-256 1B11 86E6 5274 DA2E 1416 21BC DA89 BF8B C94F 6EFE 971E F068 0026 69C6 2E99 9192 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1171141        (0x11dec5 hexadecimaly)
valid from 23. 5. 2011 14:41:06 to 23. 5. 2014 14:41:06

Entity Address
28. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 9. 6. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu1.pem Length: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 5444 CFBE B027 214C 7FC6 495D 3D6C D91D
SHA-1 E57 512E 5228 9ECE 28AB EF08 105A 05BD 7560 3339D 
SHA-256 AB6D 1E7F FAB6 A093 7E2C 6AB2 D9B6 66DD 9D41 B8FB 4894 3BF3 78A8 33A4 FECB CFF4 
B. Name postsignum_tsa_tsu1.der Length: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 02B2 F2D8 B51B AFA7 2EBE 83F6 B96F 8426 
SHA-1 E9FD 9BC2 4DD5 F86E C7C9 7A39 7A92 7259 B2AB 4164 
SHA-256 A546 C4CB 38C9 326D A332 2DF0 9D42 90B4 9874 B7E9 C958 56C2 9748 56D4 A950 C6FA 
C. Name postsignum_tsa_tsu1.txt Length: 4262 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 82BC C4F9 6752 F230 9C57 C5E8 DBBA ADF5 
SHA-1 E703 164B 477A 2FA9 10B8 8753 88C1 3BBE 3D76 BD2A 
SHA-256 50CE DCAA 4907 33E2 8F00 2E31 28AA 3D2D 2B4C 77C7 2622 FB63 8283 F0B5 D79B A0C7 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1171146        (0x11deca hexadecimaly)
valid from 23. 5. 2011 14:43:04 to 23. 5. 2014 14:43:04

Entity Address
29. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 9. 6. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu2.pem Length: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 D5E5 3120 7FF5 24AB 7DFA 6994 A0F0 AEA9 
SHA-1 C376 22A0 5909 C957 1D38 5765 5E3A 7CD9 D3B4 C7BA 
SHA-256 FA53 6D3C 522B F838 2BAD 959B 76D3 674D 4E82 19B9 4C4F AF44 0591 59E6 C770 DAAB 
B. Name postsignum_tsa_tsu2.der Length: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 7E71 BFBA E060 851B B756 5551 6B1C C9B4 
SHA-1 B207 37A3 311E 2E22 7A87 5B0B 6E30 D8D5 7C59 1279 
SHA-256 00AE EC1F 256C 153B BB8C CF55 DADE CA21 34F1 0570 F1DB B895 A192 85AC CDF2 38C5 
C. Name postsignum_tsa_tsu2.txt Length: 4258 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 A120 98CF E560 5DB9 9CF5 7ECE 05DE 4780 
SHA-1 CC49 BFF2 3732 A59F 5CB5 33BF 362E EC5B 3D83 5684 
SHA-256 8D29 70DE A643 25B5 AE6F 27AD 0646 0675 0991 C8F9 7F4D B8E8 7521 15F8 5C58 A067 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1171148        (0x11decc hexadecimaly)
valid from 23. 5. 2011 14:44:48  to 23. 5. 2014 14:44:48 

Entity Address
30. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 9. 6. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu3.pem Length: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 27FE 5A62 DE61 CF48 84F5 0097 771E 62D3 
SHA-1 5440 93AE 2320 98E0 801F 946C 3C28 5DB3 5E16 241B 
SHA-256 A26F 2034 5F7F A3C5 47FA 2B19 4D93 69D6 5B69 7D03 E6FD 478E 2FC3 D31E 0F63 0DBF 
B. Name postsignum_tsa_tsu3.der Length: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 FAB5 6951 FFAF 0BD1 1C22 6C2C 9020 1907 
SHA-1 A254 8585 C783 E51E B5C0 AD44 9F0D 9D3B CC98 9927 
SHA-256 B200 F0B4 B70A 637C D1FE A208 6C26 7464 7D85 C1EE C51B 57C8 06B4 9D15 623F 5F70 
C. Name postsignum_tsa_tsu3.txt Length: 4266 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 02BF C662 493B 1FB3 F759 B77E 7A08 1329 
SHA-1 4464 DA05 C977 D1F3 BF67 49E2 D9D6 07F0 D2B5 71B6 
SHA-256 A39C 1B0B 6AD2 DFDA 385B 9DBE 6508 0A35 E00F A262 128F C343 421A 1B62 D37D 8363 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1238721        (0x12e6c1 hexadecimaly)
valid from 10. 11. 2011  10:31:06 do 10. 11. 2014 10:31:06 GMT 

Entity Address
31. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 2. 12. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu4.pem Lenght: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 2593 f1b7 67e6 b274 8fb7 0e80 e467 4761
SHA-1 b0d8 12c8 9981 d831 4cc6 a34a ed4b 6990 d065 7f61
SHA-256 95a0 d126 aa70 86f3 d9ef 643e b52a 7afe 8cf6 292d 4c15 c9c4 674d 9057 d9a2 f92f
B. Name postsignum_tsa_tsu4.der Lenght: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 c6a2 a07a 670c 1ed7 9427 3593 5ee0 de29
SHA-1 f106 b5ce 626f b049 d7c2 b0d1 f331 8773 26e8 fd00 
SHA-256 18ea 3413 6886 e850 a7aa 83b9 85e0 3e48 072b 9a0a 9dad f365 9f07 ba0e d653 aeea 
C. Name postsignum_tsa_tsu4.txt Lenght: 4369 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 e3ef bae9 00e8 3759 059f a8c7 a259 6222 
SHA-1 0dab 57e8 4144 34df 5d7e 804a 66a4 3e5f 19ce c398 
SHA-256 e3c1 ef58 ac17 d938 d710 783a 718f c1ff 79d1 bba4 4283 aa6d b1c1 b017 eeeb 1617 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1238723        (0x12e6c3 hexadecimaly)
valid from 10. 11. 2011  10:32:10 to 10. 11. 2014 10:32:10 GMT 

Entity Address
32. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 2. 12. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu5.pem Lenght: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 ae16 5eea 4d13 2126 edcc 7b5a 7e88 f357 
SHA-1 e61f de4e 71ac 209b fadc 5f1a 7e72 cb05 5842 e7c3 
SHA-256 465c 0a3f d137 9da4 f5da 8b09 936e 7460 f760 f943 43d9 d398 22c6 514f ffa5 dcaa 
B. Name postsignum_tsa_tsu5.der Lenght: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 fc1d d0e1 9b6f b22a 924f 56d7 977e 6ba4 
SHA-1 9074 27c4 7082 5721 5c60 7445 dc11 1a5c deaf 246f 
SHA-256 ffcb b16e cbb9 629e 12ab a621 13c5 1b05 c0e6 3b1c c87e 265b 6075 153c 04b3 0779 
C. Name postsignum_tsa_tsu5.txt Lenght: 4369 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 12c4 0448 6dd3 b4a6 8bf3 492f 092c 56d1 
SHA-1 ca88 e85b 7395 67fc 946b 8cb0 a95b e71a 5938 0ea7 
SHA-256 F7F2 60F0 A96C 579C 9C72 59DF 2AFC BDE0 6F12 8D5C C393 A07D 585F CD87 461B 9F71 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1238727        (0x12e6c7 hexadecimaly)
valid from 10. 11. 2011  10:33:00 to 10. 11. 2014 10:33:00 GMT 

Entity Address
33. Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
zip code 225 99 Prague 3
Verification results 2. 12. 2011
A. Name postsignum_tsa_tsu6.pem Lenght: 2376 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 853f d24 0546 9209 0189 9770 5b53 e5b1f 
SHA-1 46f1 31d7 5aea ec3d 2670 2ecb 27ca 7ec2 1942 78ef 
SHA-256 1a1f e86e 1d2b dec2 5197 0afc d4cd ac05 7960 4584 40d6 2822 f906 b199 c664 bccc 
B. Name postsignum_tsa_tsu6.der Lenght: 1685 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 93f9 c7cf cb39 ed05 9a7a 543a 87f3 c349 
SHA-1 8a41 f4e7 19f1 e1c7 71d1 0fe6 8475 7b12 c3cb b9f9 
SHA-256 18ed 434f 4b22 847a 3d46 6a60 e70e 9dfa 1915 41fc 6b56 126e 2b66 dd05 b7b6 6052 
C. Name postsignum_tsa_tsu6.txt Lenght: 4369 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 21c6 894a 026a 1f44 9b18 862b e1de 3fef 
SHA-1 b15c bdd2 6a03 db13 909e 472b 1559 c704 9c6a 8304 
SHA-256 df46 0580 8124 1f4e 3869 fd20 347f d321 41f1 073a 169e 86fa f82f 27ba 7472 fa0b 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 10685327        (0xa30b8f hexadecimaly)
valid from 21. 12. 2011  00:00:00 to 21. 12. 2016 00:00:00 GMT 

Entity Address
34. První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results 9. 1. 2012
A. Name TSA1_2011.pem Lenght: 2191 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 9d8b f0a4 d65c fbff a43f 4808 2286 081d 
SHA-1 c167 f581 d43a b9d6 03f0 8802 9728 4e5c b951 f939 
SHA-256 86dd 2a7e 480a eb91 8c49 f0ce 8cfd a123 9c99 04b5 8fb3 fc76 63b5 1535 bb46 65d4 
B. Name TSA1_2011.der Lenght: 1574 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 5966 f53d c4fc 30e8 0b10 024a d20b 2894 
SHA-1 6672 c142 6708 c816 3d4b 5790 5303 b9cc 9b0b f47f 
SHA-256 2ca5 ed9f 166b d8e2 ad3d c943 17aa c1fc d32c 8f49 ce8a 9572 a40d f39d 7f2f cfe6 
C. Name TSA1_2011.txt Lenght: 6366 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 dea0 4f95 fb39 988c 0145 9b88 27fe 9d26 
SHA-1 dd36 5c28 2ab9 4b9d a83d 532d c366 96c4 0621 0553 
SHA-256 4b53 88d0 3521 4e1d e0bd 24b3 b899 291c ff2f 763f 5542 1014 5a8e 47ea 0418 3377 

  

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 10685329        (0xa30b91 hexadecimaly)
valid from 21. 12. 2011  00:00:00 to 21. 12. 2016 00:00:00 GMT  

Entity Address
35. První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results 9. 1. 2012
A. Name TSA3_2011.pem Lenght: 2191 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 7ab5 20ab fe24 4070 3bef c2b6 f79d 095d
SHA-1 fa63 9966 b82e 9af6 84ab 8a29 81e6 2115 e00e 153b 
SHA-256 f893 011f 8fa3 c12d f6aa 14b5 80b3 f886 ddf2 ce0d 9a12 4c3f 29a5 415f 6bd2 3d59
B. Name TSA3_2011.der Lenght: 1574 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 360f 167c 1234 79fa 1218 b383 612e b375
SHA-1 933d 0564 95f4 c641 9569 9e71 f9d4 b517 3182 490f
SHA-256 65d3 a16f 34e0 5ed6 1413 36d4 8909 fe36 d661 4100 9819 4304 c762 bc82 ecc0 1f63 
C. Name TSA3_2011.txt Lenght: 6366 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 58e1 56fb d6a1 fb19 7a5e 1198 b933 8e0e
SHA-1 ac0a 19d6 243e b5f1 6956 7441 0208 8e34 2657 0eab 
SHA-256 ab1c a936 5c45 1d99 f05e d4d2 b961 71dc 6d7a e121 b7ce 3b86 b78a 9861 a37c 4af7 

Ser. No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 10685328        (0xa30b90 hexadecimaly)
valid from 21. 12. 2011  00:00:00 to 21. 12. 2016 00:00:00 GMT  

Entity Address
36. První certifikační autorita, a.s.
Identification No. 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9
Verification results 8. 2. 2012
A. Name TSA2_2011.pem Lenght: 2191 bytes
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 8bf5 3542 dd57 af5b 2029 b109 35df ba99
SHA-1 8f06 d6e9 e118 6112 c059 5eec d12f 5e5c 7d41 65bc
SHA-256 af46 3ab2 b25e 1260 e0af 5ce9 87d1 ffd5 f810 b187 9749 d2ce d9a9 9d6d c435 8b59
B. Name TSA2_2011.der Lenght: 1574 bytes
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 d2ac 2398 6350 f118 2af9 3811 5299 b72e
SHA-1 ea23 029a b2d2 dcc5 cccb 43a4 7d06 4400 069d bf13
SHA-256 9fb5 f319 fe4b 7dcd ba51 83f7 9e2b 125a 2651 033d 9a09 0684 828b 4f4f f5f8 3f20
C. Name TSA2_2011.txt Lenght: 6366 bytes
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 3cac 8900 82a4 7245 22db a5aa e64c 1a24
SHA-1 c184 7655 673e f231 2cff 2781 cdfb dc08 3237 6407
SHA-256 cdd5 aa6f 6cd6 5f53 647f 2a9a dc58 ef06 3c5d 5de7 e599 fbf5 3b22 afdc 628d bd4d

Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1311206        (0x1401e6 hexadecimaly)
from 30. 5. 2012  13:00:03to 30. 5. 2015 13:00:03 GMT
Entity
Address
37.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 15. 6. 2012 
A.
Name
Lenght: 2376 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
3b52 ac0c 2590 3ea0 2b73 eb6a 04ed ac1d
SHA-1
3cb7 88a6 2526 374c 1aed 2712 7b38 b2f4 4285 e56d
SHA-256
8f6b ecd6 661f 9156 08a7 4b16 5943 1150 5ed3 d2d9 128f d8bf 5529 bf49 fe35 72ac
B.
Name
Lenght: 1685 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
7a87 7557 e43c beea 7871 0f77 d4bc 39cb
SHA-1
a382 3b42 d73f 6407 abab 4318 3690 e25d e378 1aa6
SHA-256
7966 fab9 fa26 c837 afd5 dd46 6535 4e5c b617 eef0 775b 9356 0d6b c5c6 b337 9fc3
C.
Name
Lenght: 4341 bytes
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
bedd 6f63 913b 42f2 c8e0 4c1b cbb2 7fae
SHA-1
9aac 6063 454a 35a0 59cd 3178 740f 6917 7a95 aa28
SHA-256
c361 7924 8efc 6775 9e96 f74d fd05 1ba1 b78a adb6 c492 4fca c0fc a284 2fee d485
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1311208        (0x1401e8 hexadecimaly)
from 30. 5. 2012  13:01:53 to 30. 5. 2015 13:01:53 GMT
Entity
Address
38.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 15. 6. 2012 
A.
Name
Lenght: 2376 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
66bd 8690 dd70 68f3 0fb6 8558 7c34 c8a6
SHA-1
0300 ee76 ab12 404a 8386 9786 133a ef55 6813 ab28
SHA-256
d49c 43bc 4dfb 7279 03a2 f3d0 6fd3 3286 0cb2 bfd9 132b e1f2 3aa0 ae3b 1e4e c302
B.
Name
Lenght: 1685 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
b7d7 7081 3701 3426 d42a 2186 c32d b5c5
SHA-1
1975 c011 b615 3fc4 7035 07f9 36d9 ad05 890e 4faf
SHA-256
88ee 9f01 5a45 6114 335c 7c36 087a 2a82 ee01 914a 252e b991 a4ac 63ff 66bd 167d
C.
Name
Lenght: 4341 bytes
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
b31a d427 2532 742d 63fa f114 a0d8 d035
SHA-1
4654 f970 6604 ee55 89a3 9415 0d59 8e3f 3d55 d173
SHA-256
0e71 37c4 7feb a433 8d86 8d5d 9ac5 371c 2d9b 7199 8b5e 5d92 c975 d68e 610a 3441
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1311116        (0x14018c hexadecimaly)
from 30. 5. 2012  11:32:17 to 30. 5. 2015 11:32:17 GMT
Entity
Address
39.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 15. 6. 2012 
A.
Name
Lenght: 2376 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
bd34 82ae 5331 bdcd f971 05de a489 54f6
SHA-1
6cd9 22d8 365d 534f 7f45 63cd 3f0e 45ce 6597 0361
SHA-256
1d2b 18c9 51d6 23ca ca64 f232 dd29 b807 12e6 a4a4 62da 8fa2 f7b1 dedf 6416 49b9
B.
Name
Lenght: 1685 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
5e74 7b7d 9208 4759 99ea 2a7f d1f3 03d1
SHA-1
bec2 e4a2 97fd 9d7d 8edd 13bf 0ee4 96e4 cfdb 5415
SHA-256
d690 b5be a4c8 90c6 e13e fc5c 3cfe 7a5a e568 4b8c a5a5 dff6 8f86 96e8 d000 785e
C.
Name
Lenght: 4341 bytes
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
57a8 d41f 8cae 1422 67a4 532d b2ec 3654
SHA-1
6171 c5cf 1e8b 5f1c 4880 7485 fd1f 3b9c 5598 26c2
SHA-256
5a70 9572 7994 728f 87db 41d4 230e e24a 896c 350e f3ca 3b0b 6694 9614 7768 e8c3
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1311119        (0x14018f hexadecimaly)
from 30. 5. 2012  11:34:35 to 30. 5. 2015 11:34:35 GMT
Entity
Address
40.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 15. 6. 2012 
A.
Name
Lenght: 2376 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
023d 296f 6dd1 5d10 f34c 82dd a33d ff24
SHA-1
16c0 9455 3782 e8d9 7798 f609 b90d 47e6 4705 f853
SHA-256
69c2 b427 04f5 8cde 15f3 c40b a698 0066 3ff4 798f 0dcf 0138 6032 1eb0 272a 8005
B.
Name
Lenght: 1685 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
4135 469e 67fc 8054 03a2 9aa9 bea4 2ccc
SHA-1
c832 8ceb 1a56 a2a7 95ab 03ac 536a d100 cc72 b484
SHA-256
6576 4bf7 c13a 7310 6780 7332 5ba1 7e17 e228 2cf0 c5e2 06e9 4c5d 3cd8 c965 5af6
C.
Name
Lenght: 4341 bytes
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
6359 0b79 02c8 ad72 1daa da06 ba51 7f82
SHA-1
40e6 f16c 381d 4a21 d6b5 0340 7677 c1ab 75b6 e2db
SHA-256
e9dd 3369 4950 8ee6 5a70 6196 ec1a 79b6 ca8c 7452 6a7a 5bae 87cb 1684 6272 ab2e
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360049        (0x14c0b1 hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:45:04 to 1. 10. 2018 12:45:04 GMT 
Entity
Address
41.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
edda 6625 1de1 334d 8b89 78d0 55c8 fa15
SHA-1
c96f 7b90 8ace 2265 1d95 9d29 b5bb 5944 47e3 bd46
SHA-256
01d9 54bd ba3e c2cb 5b02 d8ca b77f e11b aedb 94d4 9dac b8a3 5592 6031 96c3 5f46 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
a548 2d64 d941 21e3 a20c 09e7 3a96 1a81 
SHA-1
7800 2065 d2a0 a54a 9622 4991 94be 3800 c41b 492b 
SHA-256
16e3 c695 f56e 7573 bb8d c108 8b59 f37f 3542 388d c660 b470 d41f ecbe 66fc 8f36 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
f5b8 6604 086e 2c30 e481 39fd b8ea 3b90 
SHA-1
3ab0 34d7 ea3c 2a61 1d62 8f14 13df 7170 9e24 f8b9 
SHA-256
fcb4 d8e8 4b99 68b4 0e96 92a2 658a f01d c696 2fcb 0fe6 b262 214f ec0a 6748 df12 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360051        (0x14c0b3 hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:46:38 to 1. 12. 2018 12:46:38 GMT 
Entity
Address
42.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
5338 b936 47eb abba ad8b c7ea b50c ae55 
SHA-1
6143 343c cd5a 1c1b 9108 63bf f46f dbe2 2b1e b905 
SHA-256
f156 3d44 fd96 c26b 6b17 6ce1 bd7f 6e0b aa0d 2880 4699 862d 96c0 49a3 2af2 2a19 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
db2c fec4 ea1a 47a5 2e59 36e3 4742 add3 
SHA-1
1225 953c b6c1 4917 fc38 188a a132 6b5e 4764 12d7 
SHA-256
14b8 4938 7ea8 9340 f82a ed36 4745 1131 4e5a 09f6 90e7 6687 7b1a a6ef 392d aa3d 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
a780 76ad dc08 e6e9 381d cfb8 898b bc66 
SHA-1
f690 3858 f38b 4549 fa44 8a73 4281 58fc 1cf1 0b1a 
SHA-256
dc61 078b 3fd7 c902 bb56 7589 c1e3 404c 90f8 cab3 1108 ba29 da26 4c17 dd61 3a36 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360053        (0x14c0b5 hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:47:34 to 1. 10. 2018 12:47:34 GMT 
Entity
Address
43.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
cbee 45e3 a461 01b0 4df4 2da6 4585 b25b 
SHA-1
5476 7c9e cfac a7d7 dd8b db68 c6c8 b79b ced0 0f4a 
SHA-256
1258 24cf aa63 861e 91a2 8261 bbf2 8b95 86c7 bd51 fd3b 40fd f36c b018 e343 620a 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
ee67 a957 1676 0e35 9c31 420a e581 91a9 
SHA-1
978c 9f4a b8b5 3e62 fc50 8982 8099 22fa 8044 fe39 
SHA-256
633f 13b0 731e 52f1 2845 795e 8e78 4744 3198 4658 3924 7376 a34f 9eb2 35c4 4d24 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
b857 2f8a e684 2011 b32d 1b6c 0ec6 3ae5 
SHA-1
fd1b d85d 80cc 4e40 7db2 eecd d7e5 0d76 0bd9 4c37 
SHA-256
28e1 2608 27ff 4f13 c903 80ca e195 a69a a2a7 8525 caa3 0f35 1cf1 402c 4528 a400 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360056        (0x14c0b8 hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:48:16 to 1. 10. 2018 12:48:16 GMT 
Entity
Address
44.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
ee0b ec8f 455c def9 c52c e395 7df4 b0ce 
SHA-1
42b7 7dff cf75 a3cd d710 07f6 3001 36e0 a243 3de5 
SHA-256
cd17 67e5 4b76 6248 4fdb 12a4 de0f f6de 17f0 9af9 470c a5a3 6342 3dcb e374 a60a 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
cdb7 1514 b68a 0ed2 a6ed 7242 a58f 717f 
SHA-1
c74c 6cfb fe37 ccbf 2518 af72 fbe1 080f 5025 1470 
SHA-256
a7e9 ec7b 1b2e b1d6 18f5 c365 4c59 1cde a8f4 6b7f ac5d 9a91 0f49 c750 6976 1a5e 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250encoding)  
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
da0a 434b 610d 6ced dd9e 248f 9d3a 926d 
SHA-1
33b8 413f 79a5 4d23 beca 0ac3 1306 b84e 6624 8ce7 
SHA-256
58ab 34fb caa7 7932 5e2a fe10 8c1a a8b0 7748 6a8d 1b81 0d01 091c 601e 4900 ff23 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360061        (0x14c0bd hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:49:14 to 1. 10. 2018 12:49:14 GMT 
Entity
Address
45.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
2651 9d0c bad1 8d63 645f 4cc1 b25e d503 
SHA-1
415c b9ca 459b 1e29 2b96 f328 a080 c503 2da8 ee3c 
SHA-256
72b5 dce0 cfaf 670a 2468 6d4d b86e 9124 0c6f ea7e 9dfb f2bd 50b0 b479 6b9b fbe3 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
dedf aac3 4ea2 ffd6 990a e202 f554 46ae 
SHA-1
d43d 60fd 3df1 ae66 b912 49d3 584f 6ec5 b600 6129 
SHA-256
9289 1763 bbbd b5f8 49d1 1c41 a256 6d7b 1d87 3f57 5c52 b5ce f7b7 a0b0 ee78 31f8 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250encoding)  
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
116c fe9e e3f3 6958 9379 53f4 97de 90b3 
SHA-1
dbbc 65d8 d75d 3a53 b5fc 22f3 8a67 6965 ccf4 4c42 
SHA-256
38f5 3300 4219 7f77 74b5 b565 907e 27a1 a52d 8b61 0f9a beef ec8a 332b 2f37 f1a4 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1360065        (0x14c0c1 hexadecimaly)
from 1. 10. 2012  12:50:00 to 1. 10. 2018 12:50:00 GMT 
Entity
Address
46.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 30. 10. 2012
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
db37 1391 b5f4 f1de a4dc 68f1 b703 ea34 
SHA-1
fe74 140f 84af 45e6 22a4 2f22 596c 703d 6ee1 58d6 
SHA-256
9931 5154 76a8 3cbe 01a8 c2a9 5902 e821 4820 a1ba 73f8 65f6 210d e9e9 b6a5 1d91 
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
59ed f6ae ab38 da84 4a72 bb36 b9c5 dcef 
SHA-1
4f6d 18a6 7bf9 ffb4 96d7 8c54 cc8a 67e0 ff83 3075 
SHA-256
5619 595f d871 1bfb 6d9a de19 8403 b314 a178 dfc2 946a 945b 35a6 f 630 0cb2 e57e 
C.
Name
Lenght: 4277 bytes (WindowsCP1250encoding)  
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
9011 a1be 7817 3dba 448d 46fc 4907 3ee3 
SHA-1
aa46 1087 597a e802 2a8d 0786 1647 a6eb e766 dc3b 
SHA-256
2831 181e 471b 2a9d 8aa4 c8d3 01d8 cd95 466d 9f8f 9d9b f57c 064d 2cbf d554 36d1 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497754        (0x16da9a hexadecimaly)
from 26.8.2013  10:08:20 to 4.10.2019  10:08:20 GMT 
Entity
Address
47.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
zip code 225 99 Praha 1
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
c409 0f78 6b67 9fa2 988b fe7b 9c87 e0cf
SHA-1
7677 aba5 04b6 ecc4 4e30 7508 b98f 4388 abd1 85f0
SHA-256
3f07 9f3f f5be 6387 5cce f081 aebc 62cd 2fd5 cd95 5122 e969 0a9c 8acc 8f72 2b11
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
b524 c891 0a69 61cd 3f11 e081 6198 314f
SHA-1
9cfc aef6 e0b2 6936 3d32 cd87 74be 997e 568c 874e
SHA-256
365c 6763 5caf a5e7 e3d5 2dc4 234a 8e94 e2cb 9031 76eb 9b03 1d0d c647 1ad5 cf22
C.
Name
Lenght: 4288 bytes (Windows CP1250 encoding)  
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
03a0 18d9 6c41 d7a1 033c 0ef3 b3ec 9f7a
SHA-1
af01 1fb3 e6b6 05e5 cf2b 4d67 f89f 5217 5dbd 9576
SHA-256
1bff bcc1 ca58 4878 e9fd 678a 311a 8eea 8415 6eec e6de d1b1 474e af73 d7ae 3eed
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497757      (0x16da9d hexadecimaly)
from 26.8.2013 10:10:56 to 4.10.2019 10:10:56 GMT
Entity
Address
48.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
9d67 8d77 55c0 da41 3727 7373 6720 488a
SHA-1
ad6d 1f00 68a2 b3f0 2b2e 4e92 008f f0bf 406b ed6a
SHA-256
d43f 1db7 9d62 520d a84c e41a 0fa6 67ce 4bcf 8b20 4233 15b2 bbb4 1524 89cd ab6d
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
89df 58af ffb7 9ecd f3ed a301 76e2 d3c1
SHA-1
98d3 0ad0 8c0c 256c 37ed 2271 4081 602b 6822 599b
SHA-256
21a6 d93b 4625 573c a974 84de 4bcb ed17 6487 0428 e659 0cdf eca4 98f5 c462 3f74
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
808a 2a5e 729d 9c59 9191 34fb 02df 4cfa
SHA-1
8837 91dc 54c7 d01c d0bd 8a69 690f a11a dd51 f276
SHA-256
Acfd 9472 521d 28fc f4f9 b2ba dfe1 50d5 fc96 1fe4 1452 4c5b d71d fe0a de05 3503
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497761      (0x16daa1 hexadecimaly)
from 26.8.2013 10:12:16 to 4.10.2019 10:12:16 GMT
Entity
Address
49.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
7ecd 8fbf 0f8e 07c5 eebb 8bd8 b641 79ab
SHA-1
6ff4 b382 96a1 bf9b 846f 8c5e 8c8a 7801 89b9 f89f
SHA-256
Ddda fb5c 8fd0 eea1 4b69 7933 02f0 791c 4337 89fd 8c9b 7fd7 c9d6 d16d 2141 71f4
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
4c48 8df6 4be7 fe1d 8d48 6264 4dd6 87eb
SHA-1
57ad 9068 3dd2 5fd7 e5d5 3d63 a3f6 75d8 a2e9 38d6
SHA-256
2953 8362 524d 5310 77a4 817d 1b58 4d6f 68a5 d4e6 7e65 b8aa 7bae 2a96 6166 301d
C.
Name
Lenght: 4288 bytes         (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
e5a3 c1dc 18d3 3c37 f6f8 bfcf d2c2 6661
SHA-1
5784 4c4b 7f31 82b3 3789 6ed7 83cc 07dc 497a d281
SHA-256
8a39 1942 caa0 beac 1899 9541 ab07 05b3 f157 183c 0053 f05e a907 c4c9 9a3f 1abb
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497763      (0x16daa3 hexadecimaly)
from 26.8.2013 10:14:06 to 4.10.2019 10:14:06 GMT
Entity
Address
50.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
6c4b 6206 1f33 bf2d 6e98 003c c7ae d862
SHA-1
7674 015d 4961 1ff3 6a6f 0f0f 28de a457 d3ae b1c1
SHA-256
0b7a 6cd5 6941 236d ab0c ea38 d558 4463 74f1 147e 230e a5d5 5336 c933 8ff4 7d2d
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
e76b 9fec 2b7b 7234 a794 150d beac 29fd
SHA-1
24d4 3394 6565 8bc8 bc93 71f0 ede4 42df 03d3 e3d2
SHA-256
3ccc 19ca fd70 e586 250f d955 ee00 2dcb d6ef 6da7 76d6 b519 3b47 1b80 71b9 5abf
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
cd89 cc2e 3a97 13c2 5e17 dad4 aba8 09b7
SHA-1
bd80 0247 2adb 9bdc 1570 56c1 f742 f 64f c81a aefc
SHA-256
a24d c391 9e89 ff3c 2e7a 3fe5 a6d7 fef5 ee27 12f6 e314 135c 9244 6af2 c0aa 5021
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497769      (0x16daa9 hexadecimaly)
from 26.8.2013 10:15:16 to 4.10.2019 10:15:16 GMT
Entity
Address
51.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
dc70 8d04 fed9 81b3 6f7b 9873 5257 9d1c
SHA-1
2e14 919e 53f5 86af 538a 2a5f 2831 d440 c3fa 0195
SHA-256
2925 f454 8dc9 752d dbc0 0d88 58f5 d80c 72e4 9f0d d686 eb5f 1925 aaca e37d 58f0
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
1c26 4565 0839 03a5 3601 ff27 3c69 9ede
SHA-1
ea86 734a b172 7322 1e75 96f2 dc7d 1f68 04d4 0dda
SHA-256
9d07 e226 b1e4 52b7 c76e 9073 6ce2 4b57 9989 b241 fcf0 65f5 45a8 72d3 5cbe 05c0
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
d495 9364 b839 f4c2 0daf 5009 210e c1ce
SHA-1
72b6 2ee1 81bf 875d 0e22 9133 655e 7e16 5ff2 0d50
SHA-256
9e7b 04c6 abad 66bd 7da7 70e2 5241 de39 410c 7ffd 4d6a 9854 cf7b 7d2c 38b6 b314
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser.no.: 1497773      (0x16daad hexadecimaly)
from 26.8.2013 10:16:24 to 4.10.2019 10:16:24 GMT
Entity
Address
52.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 20. 9. 2013
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
467c 5fb4 f74c c0c2 806d fddf c85b 13c2
SHA-1
9991 5174 c770 6253 86c3 372b 629a 993c a7c4 11c5
SHA-256
178d 0cf7 4aa7 19a9 5200 64c9 29df e96a f7c1 bc95 e2d3 d68d 7053 b2f1 11ba c62a
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
d664 8419 0414 2e81 89e6 a280 c5e8 4163
SHA-1
03d1 1dd5 5fb3 4238 a948 f7f7 2c3a a0f4 2e13 aa55
SHA-256
5301 3f9c 4229 30d8 7926 119c f581 74f3 2d9c b860 0420 73c2 fdc9 f7eb 9ec4 94ee
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
4e14 a8da 1e4f 7b85 bd93 beb7 d34a 3ce8
SHA-1
f734 c503 1534 9c22 f747 f2ef b0e9 9bd4 1911 a95f
SHA-256
8fd3 9cd3 9931 5340 74d4 1949 558c 8f56 6542 a639 5d2f 9c04 d3b8 172d 9511 b685

Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 10869991    (0xa5dce7 hexadecimaly)
from 6.11.2013 06:42:45 to 6.11.2018 06:42:45 GMT
Entity
Address
53.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No. 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 22. 11. 2013
A.
Name
Lenght: 2191 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
acfe 3a06 8b65 450b a8a5 dfca 8e88 8f0d
SHA-1
c288 c060 2ce7 795b 3616 b7d3 e55c fb53 f75a 15e1
SHA-256
1095 ab7d 71d9 9a67 5564 d37c 01ae a90d 4039 1f6b bd76 98db 5405 91df e036 8e0f
B.
Name
Lenght: 1574 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
e95e 95c2 5b3d adb3 f13b 7669 c604 8cbb
SHA-1
c0a8 05f0 7943 2df3 5e7d fa54 eea0 8de1 5d30 dc0d
SHA-256
6a63 0d5c f078 8cd3 a6c0 50ad 01f3 9aca e6e9 ddd3 c150 017f 2d7f c4b0 1df7 6a09
C.
Name
Lenght: 6366 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
3a49 588f b2b2 6a2c 0d69 9429 4ae5 3c64
SHA-1
ac49 9d70 5883 9353 967f 3764 62ab b201 68a3 ea42
SHA-256
59ca 31b3 e1b8 a9a3 20ef ead9 1ea5 14ec c639 c50e 7868 313b 0c50 6564 13de 4756
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 10869992    (0xa5dce8 hexadecimaly)
from 6.11.2013 06:43:32 to 6.11.2018 06:43:32 GMT
Entity
Address
54.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No. 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 22. 11. 2013
A.
Name
Lenght: 2191 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
ce78 f08d d732 d5d7 f398 d6eb bf17 9c02
SHA-1
af6f 67c5 062f 0be5 15df dfe8 d913 e713 df1e 3017
SHA-256
8dcb c266 d7c2 eeef d69e 7ea7 8738 2e5e 8b24 1f75 110e 164c 8959 8948 e9f8 b539
B.
Name
Lenght: 1574 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
36a1 ae04 aee7 d226 5f9c cf61 9bb0 fc75
SHA-1
62f4 cfba b7ef 2219 1675 73ed f497 6338 d57d fa5e
SHA-256
449c f7b1 7692 a608 93c1 4d25 ea16 13bf 2fb9 c013 bd2f 0c4a 6414 3eea 794a 1d0a
C.
Name
Lenght: 6366 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
23c0 6da7 f752 2ebd 8c9c 4c6d bb9e 5e5c
SHA-1
b9c0 15d0 19d4 8d1d 3dc6 97fd 2e42 e062 97cf 48fb
SHA-256
84c9 6d0c 87b2 df76 c229 dff9 65f0 1b8b fee2 0951 e1fd f818 77a7 f52a 0bbf b8e9
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 10869993    (0xa5dce9 hexadecimaly)
from 6.11.2013 06:44:17 to 6.11.2018 06:44:17 GMT
Entity
Address
55.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No. 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 22. 11. 2013
A.
Name
Lenght: 2191 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
a3b0 a820 13ad 06d5 1c86 33e4 b2d5 ad84
SHA-1
c188 01d2 b49d 0008 a29e 96bd d544 6b80 a996 3ab9
SHA-256
4920 3c70 8ac5 5818 f116 f546 c81c a5bc a5e6 9beb 2b20 9d9a b505 d000 58bd b7fa
B.
Name
Lenght: 1574 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
cb69 7a15 27bf 3361 2742 b183 8f16 0c26
SHA-1
2e98 351b 9963 22f7 c6dc e2b1 fdf5 191f a4e0 f257
SHA-256
578a 394e 8854 5eec 1633 742d 91de a47a 0722 32d0 9f5c 03a2 3335 9751 5511 0caf
C.
Name
Lenght: 6366 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
75d6 1d7b 574c 4270 6b3d cde9 09e2 d603
SHA-1
8b5b 2661 097e 3c60 d673 b102 e026 e07b 425a 49ca
SHA-256
2937 e121 179e 016d b58c 4c2d 1e02 3b01 7657 7d2b 927d 3511 ea9c c405 466c e2d0
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 10869994    (0xa5dcea hexadecimaly)
from 6.11.2013 06:45:00 to 6.11.2018 06:45:00 GMT
Entity
Address
56.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No. 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 22. 11. 2013
A.
Name
Lenght: 2191 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
51a0 2faf d274 0ed0 fc55 cd61 b738 ed08
SHA-1
587e 1534 3218 947c 3194 e1ef 99a3 011a 6340 5321
SHA-256
3d78 b2e1 3fa4 4f34 f594 7058 e029 52f0 b22b 02b0 b022 389f 8268 7092 3bb7 a760
B.
Name
Lenght: 1574 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
6093 43f5 1772 4c3f 1920 0b98 1d48 2781
SHA-1
3575 c758 9d32 8ec9 851f e159 f83a bd12 e7a0 62c1
SHA-256
640f e04f a8d9 5df1 3c64 340e 89a6 b23b 6ed8 d04d 3318 e385 2359 ce89 3586 4d20
C.
Name
Lenght: 6366 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
73dc bbd6 8f52 63c1 afc8 bcf9 c7af 7f22
SHA-1
2459 80d0 d85e 2de8 835e bd14 2880 8644 eca9 beb0
SHA-256
2acc 0cf2 4b63 2d04 199c 18cb e7b0 52ca 900a 53b9 e74c d338 272c 69fa 0b35 6f59
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 164    (0xa4 hexadecimaly)
from 26.3.2014 08:01:32 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity
Address
57.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 4. 6. 2014
A.
Name
Lenght: 2273 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
dbaa 798a a74a a342 2a88 e654 1a82 3ead
SHA-1
5d49 974b b1b2 0316 b32a dca5 c72e a038 4fb8 73d0
SHA-256
04cb 2e11 2e00 c0ca 1f35 3bc7 c23b 19df 4d16 b962 4e18 6360 0b93 3e00 a71d b81e
B.
Name
Lenght: 1636 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
1743 4bf9 398f 28ec ecee e3b4 c064 8257
SHA-1
f538 6db9 f3e2 e9fe 9613 b66e fe40 b5fd 1fe8 33a1
SHA-256
d35e 250c b02e 27bb 3fc5 2d1f 1a0d fd88 fa98 13be 1b77 7320 aae9 12b5 4e3b 1f02
C.
Name
Lenght: 4231 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
3c4c 921f 71ec fc73 8727 727f 1631 6fca
SHA-1
64fb 8393 da38 127c d7f7 e564 ffe8 13f4 e69e fc74
SHA-256
9954 4123 6053 8479 c92e 5c15 8c25 9510 bee2 e3d0 453f 0d2a 1a9b d087 a8ec 727a
 
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000203       (0x2dc78b hexadecimaly)
from 25.8.2014 10:59:28 to 2.10.2020 10:59:06 GMT
Entity
Address
58.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
0705 0700 791c dfe1 6548 e92f 16b2 6bd1
SHA-1
6511 530d ec46 7bf2 9af4 f3d8 6d63 2d32 bd05 3990
SHA-256
076e da06 0ef2 78ed 19d6 8480 077b d2dd e490 d8a5 56df 3274 e3d0 aea7 c2d0 2796
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
90af b312 4a56 e392 be25 76e3 aaa3 8d35
SHA-1
01c1 e92e a6c4 ad14 ce38 89c0 cf40 057f 0dde 30c0
SHA-256
f090 186c 0769 f6ff b01d 8013 3eff f6cb 33ef e57f 2685 0a94 d64b a2af 01a7 f683
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
2a4d ee29 34bc d736 dda9 1465 0cb7 3c54
SHA-1
1f53 53ec 4b30 f30b d926 9a5a de1d ce98 0522 3ab0
SHA-256
d661 0135 173b a0cc 218a 93c1 3135 886e b288 927c a432 8eb3 677d 450d 7711 4dff
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000204       (0x2dc78c hexadecimaly)
from 25.8.2014 11:09:10 to 2.10.2020 11:08:39 GMT
Entity
Address
59.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
2da1 96a1 640a de94 a5d3 6ded 381f bbfe
SHA-1
59b0 139e f641 8c76 153f 09f7 9fcf 777b 5e4f eb84
SHA-256
d307 f0b2 284d 15ba f2e8 447e 0b88 e760 8fff cccf 8e71 c9f1 315b 6aa4 2216 9210
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
d067 665f 9c63 40f2 ac3a 18c0 cc91 c074
SHA-1
2539 c2ee 3fd5 e169 6d55 5d60 d259 e7c1 5028 809e
SHA-256
fbb6 6f6e 46da 4bcf 3813 80c1 51fe 7053 eccd 6247 1928 7ba4 079e 2eb8 f18a 7ab8
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
1162 71e1 d560 cf24 984d 0d7e 7e69 3996
SHA-1
e08f 40d6 519e 71a3 32d4 b520 5799 692f abbé 0a47
SHA-256
7873 5479 4471 2f5c ef79 9dd5 8da7 c6e0 74ef 9f98 c880 1780 727d 3a28 1bc5 ffdf
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000205       (0x2dc78d hexadecimaly)
from 25.8.2014 11:10:20 to 2.10.2020 11:10:05 GMT
Entity
Address
60.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
7d9d 70db a1b1 d178 4941 2bc7 b59c 76d1
SHA-1
bee3 d116 1f63 73f1 4ee1 5255 b1ac 5f35 a360 a4b5
SHA-256
c3f3 6407 4d75 3dbd a14c d6fa a415 06e3 4b89 18d9 8a3c 08cb 7af4 3add 5c83 c103
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
263d 18e9 0fe4 cbc9 2e71 7c2e d2cc aea1
SHA-1
39b4 2387 9bee 08c2 3986 fcf9 3048 2f12 033e 67ad
SHA-256
32a6 a748 aea3 c39e d2ec ea90 0203 50df 8655 399f 0279 57de fc86 b314 19ef fa31
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
64ea 4be2 679e 5a7e 1e2b 6213 0574 b3ec
SHA-1
b533 de71 d292 b620 a671 59fa 606a 99c9 4f34 0d05
SHA-256
e1ec 09e8 f4fb 89ef 4f3e 5e9c 8c32 f1ed dff7 1081 e5e5 35f5 8919 da94 3b34 6f3d
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000206       (0x2dc78e hexadecimaly)
from 25.8.2014 11:11:11 to 2.10.2020 11:10:53 GMT
Entity
Address
61.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
6ae0 a936 eaaf 3a15 14cf e5de 5d7a 97d7
SHA-1
a1fe ed9f 62f5 c52a 2216 3793 abd2 9536 35b4 f6c9
SHA-256
03a2 b607 dcfb 022a 5073 facc 18cd 0b07 834f e77e c688 e0ec c0e5 a431 34a4 cae8
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
fdba e494 5898 3165 199c 4714 d7de 4f5e
SHA-1
49fb 860b ef3b c1fb 2d50 85d7 f965 4759 0a83 3909
SHA-256
cd3e 0f80 8850 d9d8 19d7 49ff 496e 49e6 9ad1 8322 7509 c8b2 cccf b29c cb20 af0b
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
e50d c1f6 fbb2 5c05 33a8 4d99 634a 06d2
SHA-1
0d69 d0bf b01d a647 12d7 b4a6 100e d152 1180 b7b6
SHA-256
9b4e 7926 2b88 dd02 34f9 fab0 4b22 b07d 4865 d85d a4a0 91b8 d9b3 1a2f b846 9e0b
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000207       (0x2dc78f hexadecimaly)
from 25.8.2014 11:12:02 to 2.10.2020 11:11:44 GMT
Entity
Address
62.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
8ae4 1ccc 59c1 04d3 37ba 8142 e3a5 00f1
SHA-1
1ec0 2fea 3513 ff38 03ae 7f2a 916a d81c 5bf7 3914
SHA-256
f94b d87d d9a1 e0e8 9735 c406 9fd5 000f 75ef fcd0 d70e 7ac9 3054 1313 7da6 1319
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
e688 d7c5 a0a3 f37f 1563 5360 58b8 0e45
SHA-1
a9cd 5e7c a2dd da16 cc6a d334 ab90 83e8 cc84 18ee
SHA-256
be22 7046 3abc d3fd 2045 abea b151 550f a964 0029 499b f322 8214 d796 23db a874
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
20cb 2cb6 6b2a 50b3 235b 9792 2648 6b13
SHA-1
b10d 632f 5aba cb00 6ed5 9041 5a66 9003 37b9 62aa
SHA-256
1baa 809c e622 97bd d656 3ec7 2195 f166 424b 7bce b9f7 5b2b ac0e c340 8a2e e9ca
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000208       (0x2dc790 hexadecimaly)
from 25.8.2014 11:14:20 to 2.10.2020 11:14:05 GMT
Entity
Address
63.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results 17. 09. 2014
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
4d2b 7d38 e2bf 1649 a35b 63b2 a86f e9f8
SHA-1
cee2 4601 0229 24f3 05a2 07b7 9f2a da31 36dc b286
SHA-256
79eb adae 8132 892b 4e26 7060 0123 010d 73f1 d100 633f 830b 751c 95e0 8d24 7367
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
4672 311d 27e6 17ec d956 e3a8 9694 ef16
SHA-1
12cf 838a 13ac 0a79 f332 c318 fa70 29bb fach f634
SHA-256
061a a177 6f2e 8257 e7bd 28a9 912a a1ab 5c25 16ee 7cf1 34ec af09 8003 6cd9 d82c
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Windows CP1250 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
af43 28b2 2a82 e1a7 39dd dae6 2602 7714
SHA-1
9a69 8eaa 1bfb 9b42 fc48 01df dcc6 7b74 5ccd 8481
SHA-256
396e 917b dfee 9a12 b43f 1c3b 2264 9bb3 9dc4 48dd dfb2 2f30 e1c4 b2b6 7b70 802b
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 1091149965       (0x4109a08d hexadecimaly)
from 1.2.2015 18:05:44 to 1.2.2021 18:05:44 GMT
Entity
Address
64.
eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 31
Verification results 23. 2. 2015
A.
Name
aca3.pem
Lenght: 2411 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
c03b 46f6 4c2b 9f0a 8b62 b7d0 efba eef2
SHA-1
668e 650f 13dc a6f0 7d6f 43d6 ef23 968f 7a9b a72b
SHA-256
b5bf 2e3e c454 acc6 5631 09da 2101 354c 93fe 4537 146d df37 1103 2866 1996 6e5d
B.
Name
aca3.der
Lenght: 1738 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
b460 9bba fcfe f67f 5731 53cd e9ad 616a
SHA-1
9cd4 92ae 6b5d 5184 e206 fa27 817c 5aec c329 7794
SHA-256
caa0 258c b198 4217 cf52 d664 daa7 c9f6 8792 f196 37e6 3c59 f532 45d2 1b6d 6a2e
C.
Name
aca3.txt
Lenght: 6829  bytes          (UTF-8 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
0106 f936 2dc6 5972 c0bf f3ff c742 7041
SHA-1
ffad 9bca 4fb1 8a4c 24b1 9f6b a6db 259a a459 bc22
SHA-256
5591 5cc6 ad22 b3ff 8341 c0b3 47f2 5e7b 3cec 9b79 64c6 be50 2328 d773 aab9 140d
  
Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 1435499340                           (0x558ffb4c hexadecimaly)
from 17.3.2015 14:26:38 to 17.3.2021 14:26:38 GMT
Entity
Address
65.
eIdentity a.s.
Identification No. 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
zip code 130 00 Prague 31
Verification results 1. 4. 2015
A.
Name
Lenght: 4566 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
cbf6a9a6b357f659bde2a46a069a7d76
SHA-1
6c7945145d78270d302eae681e02d66812f77f58
SHA-256
09de92a9ff01e2d18319fc35838d6319a7e546d804d5f84c000779a98712382d
B.
Name
Lenght: 1560 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
6e6b271ef86f1292d4bdc81ea647add8
SHA-1
728fe5df9f404e8364aaafad0b1d6379da542e7d
SHA-256
2ba2d8ae62532529eb10f7f48348f94b521c654c486c4b6f33529b72acebe690
C.
Name
Lenght: 6395 bytes          (UTF-8 encoding)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
2b004e3f31a69c69ee8c0a203a01da3d
SHA-1
07d263110214366a7bc27904bcd05f61c590d1d2
SHA-256
b93da3f6eef63ac6dac57b70d79f1b70d2b646c7d92cc68842e9d3fa65956f7f

Ser.  No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100000000   (0x5f5e100 hexadecimaly)
from 27.05.2015 12:20:00 to 27.05.2040 12:20:00 GMT
Entity
Address
66.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No. 26439395
Podvinný mlýn2178/6,
 
zip code 190 00 Prague 9

Verification results 12. 8. 2015

A.
Name
Lenght: 2313 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
bbb1a6cc0fe15116357fc9737fd0441f
SHA-1
33845b09cbdabf0f86c5a2293ed6b13ab4f7845b
SHA-256
c33d7a054577ac3cb847955859c89004aef936205807e9dedf8f3f30875b8953
B.
Name
Lenght: 1666 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
34ba8dc4339ab527eebd5b7c7d82977f
SHA-1
9b0959898154081bf6a90e9b9e58a4690c9ba104
SHA-256
d3d607a9ff24a19523b6da9d2c649446f8788cb96d9fd130972e120c13677730
C.
Name
Lenght: 5433bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
fb0627ab85e723be82ae0e5760aa3624
SHA-1
2dabd9d1ddc73f00a43cfdf041ad1b2af9ee145a
SHA-256
f18b4f58ecce52e6ca46a6c636ea9a8fbda1414c6811ad1616d15554931e6845

Ser. No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001004   (0x5f5e4ec hexadecimaly)
from 08.07.2015 12:37:26 to 05.07.2025 12:37:26 GMT
Entity
Address
67.
První certifikační
autorita, a.s.
Identification No.264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Prague 9

Verification results 12. 8. 2015

A.
Name
Lenght: 2707 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
6758 d060 dbf4 6ef6 46fb f522 3e8e bd8f
SHA-1
d889 6036 7782 ce87 15ac c8f7 1752 b4ba 0a09 5258
SHA-256
81be eaf2 79df 5c9d d10f e415 b3f9 186c 785b 0037 6abc 2177 866e e667 ebab 9b85
B.
Name
Lenght: 1959 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
d28f c388 ebbb 0734 99c4 b2e7 db25 8329
SHA-1
b27b c037 e4b4 9bba 7ad2 b7a5 41aa 22f0 e09b 8ed1
SHA-256
de2e a058 39b8 2dca 5283 a604 c7d8 dff9 47f5 4695 bbb4 dafb 9648 40b1 e611 da7e
C.
Name
Lenght: 6053 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
3864 4e27 a940 cc0a f929 e9bc 699c 7b5f
SHA-1
bd37 b971 3130 0546 e7f9 afc6 d308 3042 6ca8 39f1
SHA-256
52ca 25da dace ec9d 5e25 fcbe e314 69ff c10c 6c6b 4056 d4e0 d8cd dc1b e375 a216

Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000603       (0x2dc91b hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:32:28 to 3.10.2021 08:31:14 GMT
Entity
Address
68.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
d097 f6a4 793a 07a9 ba4d 8062 58e1 f073
SHA-1
33fa 30e2 aa76 5060 6689 843c c138 74f3 9459 13fa
SHA-256
b085 2bdd f32f 574d 494b d6b1 0b25 d793 4635 ad9f 9ead e6c8 c172 f95b 5474 e33b
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
620d f94e 1de8 377e 75a8 9d5f 67b4 2df7
SHA-1
2a2c abf5 4332 a73d 55ec fb5b a1a3 e77d 1d4d cbea
SHA-256
3c6c b80f f8ef 6bd5 e882 29b8 2ffc 12d9 47cd b0e8 3ca4 4687 a740 f9c6 3962 aeac
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
d8be d012 a726 3c47 65ee b441 cd4e e0b3
SHA-1
f99c 5eeb 6740 053b 6dfa 0767 d4c4 e6fe 34a9 7ebf
SHA-256
9413 76aa 2bb6 0cc7 b4ba eae8 c3c8 0b9f 43de 9608 c3d9 d7c8 82eb d423 bce0 9714
  
Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000604       (0x2dc91c hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:41:42 to 3.10.2021 08:41:20 GMT
Entity
Address
69.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
d6ab f08e 932a 6e45 4908 a704 b3a3 1502
SHA-1
8d91 7a43 90d6 d2f2 5031 c086 2ee6 1dae 0c28 6ef9
SHA-256
66f9 2609 8d06 4be2 98aa 26ff 14f8 62a5 00cc 6b7d 931d b5e8 d1d6 4717 7cd4 4f8e
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
fa20 f76e 04a8 b347 3b4d 93e0 64cd f2a6
SHA-1
df4e 94ec 531b 1687 3940 9da1 90e3 6157 3c1a 7f76
SHA-256
9599 a246 44f1 239b 4cc0 6c6a 963f a02d 1007 750f 43f9 8a00 29ae d505 abe6 02a4
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
3085 822a cf60 e698 ce1b 5268 bf74 9ade
SHA-1
b2a9 19da 4276 6424 6f30 850c 4b0b 4ef1 b619 7082
SHA-256
1ac6 5ca4 a34c 78e0 9faf 9998 3fc7 586e f8eb a774 9b39 00e1 8d01 b7ad 3090 7e3e
  
Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000205       (0x2dc78d hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:43:02 to 3.10.2021 08:42:46 GMT
Entity
Address
70.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
da46 6328 c7d5 81bf 8402 fdc6 884a 8e4d
SHA-1
e0f6 59b7 87a3 58d6 4d2e 47e9 b5ac d667 f4d1 58ad
SHA-256
ab02 8aa2 faba bc34 904f 3778 0597 b347 7098 211e de8a 9c4a e44e 147f 79cd 0318
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
2ae5 1da2 8bce d549 b816 1661 6990 e1a1
SHA-1
5942 c8ac c0ca 0751 8978 4335 c012 bdd2 8dfa 2f3d
SHA-256
1be8 354b 0002 5c11 89ff a9e9 0e8b 436c cb33 b298 c764 2124 b614 4f4e 1848 091d
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
ca9e 376b 99bf 678d 6ba0 af26 a7a7 9325
SHA-1
ae1f 3066 152d efc6 2fdd c8de c43e b3ac 1ec4 135d
SHA-256
1841 9615 0879 38aa 9692 7a88 1bb7 5c11 3fe4 48b1 5d30 55d6 2a75 82e8 7103 5792

Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000606       (0x2dc91e hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:44:11 to 3.10.2021 08:43:50 GMT
Entity
Address
71.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
5f4b 6724 b078 c324 3458 b781 0fc4 14ef
SHA-1
a8e4 c85a 4e06 2fe9 3662 67cf 0f4d 576b 87b6 d34a
SHA-256
ab30 22fb bcd9 0eeb d8fa 3f68 f0e5 22c8 c32c 8449 27e2 9797 285f 2233 584e 9d1d
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
71bb 409e a666 8901 ee26 d095 d0cf ae31
SHA-1
b7fe 9f4f fd21 d7c3 4eeb 7247 071a f282 5d94 febd
SHA-256
2ac4 0621 c582 ddd9 684f a8d8 9165 bed0 1df7 3453 420f 201e 538c d9c7 81ed 4853
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
8936 b3d7 3974 246f 3507 a71c 8c21 5700
SHA-1
0607 0a96 3c91 ee96 f22f 110a 2420 6717 72b7 09ad
SHA-256
0c4f 9e7e 0b79 bae0 0c3c fc33 8b20 b2b7 fba5 1e29 230d 60b1 beac f40c 09e1 84a0

Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000607       (0x2dc91f hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:45:03 to 3.10.2021 08:44:48 GMT
Entity
Address
72.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
69de b4a7 5d35 869f 5876 02c2 9b24 9821
SHA-1
134a 2992 514e 969f db39 8015 5aed 42bd b888 4189
SHA-256
276f 37f1 5558 a825 b977 7e8d 90d0 4d5b fdc8 7057 eedd 9ac6 1c29 eb55 c554 eec9
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
f0df 0f07 0a1c 4dda 4b03 b9c8 fc1b 4538
SHA-1
fab4 8432 f3a9 b6bc 9fc4 c499 5f57 1792 9ab8 972c
SHA-256
a3f1 a7fb af38 1ec7 e9cc 43fd 1d09 1a65 5c00 1b60 715c 914a e48a acd4 80f0 0191
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
1409 066a 1a20 ab56 8303 2181 f2b8 8ddc
SHA-1
5792 fc27 32b3 96a3 e6dc 2c9e 39bf e442 e962 e43d
SHA-256
f112 df2e 647c ba3a c125 78d4 17b4 0767 0d8a d52b b352 c0ac e76d 25c6 35fb b590
Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000608       (0x2dc920 hexadecimaly)
from 26.8.2015 08:45:57 to 3.10.2021 08:45:41 GMT
Entity
Address
73.
Česká pošta, s. p.
Identification No. 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 3
Verification results 9. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 2325 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
1225 06f4 2b1c 7931 1ca2 2572 b57b 9d8d
SHA-1
6b04 ec8c 8684 56f3 267e ae72 63da d45f 5b0d 1801
SHA-256
b535 52ac e397 c89a 124c 4ccb cbad d407 55dd 3ad6 e5a8 d383 0a9b a297 f81f 7425
B.
Name
Lenght: 1675 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
7877 15e5 e3b9 64ab 88aa cbcb d664 1991
SHA-1
134a ca67 44cd 3924 3a1a fc99 55c4 9ecc 229e a29b
SHA-256
616f 332c acf6 a906 f4d1 4c38 b1c6 2dde b02c 0e3e 19cc 9c2e ef7a 348b ee0a e3ab
C.
Name
Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
5289 980e 8821 71d1 84fd 84bb 0975 891a
SHA-1
b992 f282 9073 b30a 538f 307d 7ea3 a1db c5cd 3d50
SHA-256
0832 9682 e946 b685 f359 a847 a609 e64a 3915 cd2d d569 11a3 187f eaf5 8f01 f271
Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 602067676                  (0x23e2d2dc hexadecimaly)
from 31.7.2015 10:05:00 to 31.7.2021 10:05:00 GMT
Entity
Address
74.
eIdentity a.s.
identifikation no. 27 11 24 89
Vinohradská 184,
zip code 130 00 Praha 3
Verification results 15. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 4566 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
57f6 6270 5112 264f b125 cfff 14c1 e54e
SHA-1
e9f8 8eb7 c575 8810 7d2b 16df 9a75 5c29 c61b d96f
SHA-256
58ce 6dee 963c 67f8 d6fc 2f77 ec56 1ed2 bba4 db0a 9d08 9d8e 8c68 1194 32a9 be07
B.
Name
Lenght: 1560 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
fbb2 3e7c d039 69df 2f3e 3200 ae4c a4ad
SHA-1
43be d4e2 3a29 e8a4 5532 f037 e35e 0ca4 baef 4966
SHA-256
4d76 862b 0ccd c73e 9288 e904 660b 4a59 652f 21ff 97a8 4df0 147d 5493 1d71 c0e4
C.
Name
Lenght: 6394 bytes                                       (Encoding UTF-8)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
6f07 5499 e65b 45c5 0472 2c16 8add 3693
SHA-1
23c9 0bc5 f126 e000 d3ff f43a ce60 3f8f d368 f14e
SHA-256
1009 c7df 8148 28e9 770b b644 2245 59e7 8f7e 4913 7022 040c 365b 68fe 15eb 098c

Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 773696552                  (0x2e1dac28 hexadecimaly)
from 31.7.2015 10:05:09 to 31.7.2021 10:05:09 GMT
Entity
Address
75.
eIdentity a.s.
identifikation no. 27 11 24 89
Vinohradská 184,
zip code 130 00 Praha 3
Verification results 15. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 4566 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
ab20 44cd b617 ee36 e5f1 63b4 6f09 1bb0
SHA-1
09ac 84cd 37ba 639e dbfa 8942 97e6 44a5 1f22 6459
SHA-256
e2d2 e234 24c7 60b1 67ae 839a 2bcd 5766 c028 866a 25bd 11e5 529a 997d 5a54 fae1
B.
Name
Lenght: 1560 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
f45b 0d31 31a1 2ab2 12c4 e5d4 3f39 4899
SHA-1
12c7 300f db13 1cac 93ee 5eb0 b0f4 000f 5bb4 4c27
SHA-256
fff3 129d d3b9 128b f37f 76ac 1892 1e51 5a84 497d cb45 7811 9f22 5df4 e000 13fd
C.
Name
Lenght: 6394 bytes                                       (Encoding UTF-8)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
95aa 8c30 970d e512 0610 d279 95d1 af3d
SHA-1
c910 1c2c 0e31 a0d2 66d8 41c5 5c30 afff 6031 b09f
SHA-256
c6fd 2639 3af6 dc8c b51e cf8f 8fdd ba47 a7be f97a e8af a3e7 e62d f67e 5524 d7f1
 
Ser. No.
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 731128227                  (0x2b9421a3 hexadecimaly)
from 31.7.2015 10:05:14 to 31.7.2021 10:05:14 GMT
Entity
Address
76.
eIdentity a.s.
identifikation no. 27 11 24 89
Vinohradská 184,
zip code 130 00 Praha 3
Verification results 15. 9. 2015
A.
Name
Lenght: 4566 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
f4e4 e5d8 989c 3b59 0e9d 3180 67b1 2755
SHA-1
4ceb 7cf1 4191 2d76 b014 94bd 498a 6bcc 826b 8abe
SHA-256
1700 d938 85e2 ac4e 28db 5a5e 9de2 9b57 5fd3 e638 2082 cc26 29f2 e49d 5e8b 3922
B.
Name
Lenght: 1560 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
d727 df9b 44d4 f6e9 84a5 ab58 2a6a 8c40
SHA-1
8cab 8c75 d3cb 5806 7244 7e4b b606 b506 4ee8 ba96 
SHA-256
3dc7 a6e1 f42e f1f3 cd46 12d7 8299 01b1 6a92 aefc 21a9 9e60 14f0 49a4 aea7 f8b8
C.
Name
Lenght: 6394 bytes                                       (Encoding UTF-8)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
049c e7f7 822c d719 526b a46d 11ed c456
SHA-1
0fa0 d044 d302 3f47 0de6 131c ff48 f9e6 f1b0 ff5c
SHA-256
1efd 92db 6cf4 18ee 1e7c 8189 0253 8a44 5f50 bff7 0d2f 8085 eb5b deab 5497 3c3f

Ser. No 

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11083035    (0xa91d1b hexadecimaly)
from 8.12.2015 13:19:58 to 15.01.2022 13:19:58 GMT
Entity
Address
77.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikation no.
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 13. 1. 2016
A.
Name
Lenght: 2403 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
e871 03f1 5a06 679c 882f c3ce 69c3 32e7
SHA-1
0e9c b4e1 3d44 8da7 83bf 0977 9aff 44d0 486e 4642
SHA-256
41f3 f353 5119 7ef6 8fe1 e003 e1be 4439 c1b4 4037 9673 04a9 237e 8d78 4b39 ae62
B.
Name
Lenght: 1733 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
e2ca 8dcf a22a 4725 0e05 267c 2782 1ccd
SHA-1
4af3 f0a3 8e7c d8f1 2ff0 c9e0 269f b5c3 18cc 961c
SHA-256
aea7 b3c1 87fc bdc0 1de4 ae35 be62 b6cd 15b6 2d84 ba00 cd72 58ab 10d9 1b1b 1fb0
C.
Name
Lenght: 5039 bytes          (Encoding UTF-8)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
77b7 cd26 2f11 5c81 ca0d 8985 514a b573
SHA-1
f6d9 3f69 4682 bb00 58d7 90e5 ea19 ba96 7e48 96ac
SHA-256
c5fc 630b b59d 647a 487d 8e12 f61d 5049 aaf0 0f34 dd9e db1b 4d6a 8d1b d844 f708

Ser. No 

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001006 (0x5f5e4ee hexadecimaly)
from 11.02.2016 12:17:11 to 8.02.2026 12:17:11 GMT

Entity
Address
78.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikation no.
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
zip code 190 00 Praha 9
Verification results 29. 3. 2016
A.
Name
Lenght: 2711 bytes
Format of certificate
Fingerprint
PEM
MD5
753b c2be 85b9 7036 6da3 b073 91ba af28
SHA-1
a43d bc89 0df6 41a0 42aa 88fe 1342 af9f 2b5a 2d88
SHA-256
c220 a059 71bd cdad d1ce 6fbb 2a25 15e4 c902 445e 3c06 e45c d4de e542 5be1 3c1b
B.
Name
Lenght: 1961 bytes
Format of certificate
Fingerprint
DER
MD5
0304 f431 05c2 a5c7 21d7 310b 86bb 4c2a
SHA-1
eda1 dcd6 0309 68dd 5f41 d606 5672 41cb 80dd 3ab1
SHA-256
076a bc22 6932 7eef 500a 0c57 5272 62ba c831 f9d2 df4e f2d4 39e7 4ce1 7036 aa3a
C.
Name
Lenght: 6055 bytes          (Encoding Windows CP1250)
Format of certificate
Fingerprint
TXT
MD5
c628 5763 0671 cce4 059e c22e 6c22 7029
SHA-1
ed50 8eac aa07 78d2 825f ef7f 9c8f e521 23c5 cfc4
SHA-256
ba54 341a 33b9 4fc3 0a53 e3ee f300 4f2a b0ce 4e6c fe0c 6147 03fa 7f29 c4d1 80c8

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000913       (0x2dca51 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:46:47 to 08.08.2022 07:46:04 GMT

Entity

Address

79.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU1_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

6780 fcbf cdda 975d ae03 59c3 11ad daed

SHA-1

47c4 cbdb 5cac 0407 f280 cfac 86f6 1eb6 cc4d ff5c

SHA-256

7448 0c73 50e8 f687 6143 4ffa ce34 db85 4f69 a97a e9bd e23c d9cb 1abd 7146 525b

B.

Name

TSA_TSU1_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

c5d8 b55d 8378 101f 4f7c 4d22 cb14 b28e

SHA-1

cf33 21fa 8543 331c 0439 dcce 3c1b e750 4cb8 6910

SHA-256

9dca 20c2 3d4a 876d b236 8c42 ea3c 1432 f06d 9995 8421 9a68 f9d6 7548 84e0 140f

C.

Name

TSA_TSU1_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

30c2 4c34 8c43 0bff 74d4 e85e 6e22 222f

SHA-1

ef96 51b7 6b23 e78c 162d 2e10 64fc 6143 5c06 bca1

SHA-256

48a4 e7c8 867e 73f4 5ed6 9636 8b63 bb53 0c88 743b 5776 98d7 6c47 1b84 7590 f6ae

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000914       (0x2dca52 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:49:54 to 08.08.2022 07:49:38 GMT

Entity

Address

80.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU2_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

4673 3049 82fe a300 de3f 097e 68bd 196a

SHA-1

2a6e d9cd 0707 367c 8fb8 3ad3 c2af b386 1873 639b

SHA-256

5b46 1087 332c 2127 69a5 effd 21f0 0b44 ca8a b1ba b86a 0884 ab7d 1b2d 9397 4119

B.

Name

TSA_TSU2_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

8dc2 fa5d 69d1 e24f 313e 7547 4e70 b09b

SHA-1

dd89 9fcb 12ed 6779 131b a37a 4fa5 f9f7 d369 16f9

SHA-256

f0f6 9ce2 d1e0 7a93 db44 b4de 4dd5 8f90 c32a 032c 22df c07b dd05 b9e9 5112 3374

C.

Name

TSA_TSU2_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

d594 1f7d 37bd d91b 1496 3da6 14c1 1109

SHA-1

0d75 139e 54f1 7ce6 e587 7bc1 91c3 bc02 e4c7 79cf

SHA-256

cd37 fc4c e1a2 bdb3 0327 39a0 9646 901f 99e2 aea1 18ef 15f6 1ef8 a643 dee2 4ef7

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000915       (0x2dca53 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:51:57 to 08.08.2022 07:51:28 GMT

Entity

Address

81.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU3_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

acde 659b 1c28 1b80 3086 cd41 4564 9a77

SHA-1

8324 a86b b1cd 5205 7cd0 e606 0fe3 22dc 8381 a805

SHA-256

2e44 0ffc 67f0 ff51 7e27 7086 3bbb 233e 66dc 156a 7ddf 0063 1486 fbb1 d30c d2b4

B.

Name

TSA_TSU3_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

6926 d4f3 4475 0661 8dbf e234 982a 7d9c

SHA-1

d6d0 87b7 a663 428c 9492 3cb0 06d2 8e07 e2d3 3f98

SHA-256

d154 7418 e06d 72a1 d7ad 7771 b192 1862 5091 f08d 402b e4ef 1d81 8255 7b36 e08e

C.

Name

TSA_TSU3_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

50e0 e0fe 0c92 0024 17d7 6aaf 3a9b 7d0d

SHA-1

58ce 5a7e 367d b1a7 3a69 bf7f 2f9a f7fb 0595 8ca4

SHA-256

a2bf a54a 3434 c77b 318c 7a26 774b 8736 9533 29ef f51d 192c 0853 8ea3 13e6 7228

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000916       (0x2dca54 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:53:03 to 08.08.2022 07:52:47 GMT

Entity

Address

82.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU4_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

5f8b bca1 9ca4 4271 3641 9d9f e0ce e74a

SHA-1

bd58 5432 74b9 0c88 95f2 ecbf 1d08 e8fb 5507 69ba

SHA-256

60ba 284c 4106 1da3 5e30 d7eb e747 4e0f 06dd 6fcb 7466 3a95 0deb f048 3c4a 3eee

B.

Name

TSA_TSU4_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

bb21 c746 424a 1704 4a10 4ccc 41ba 21a5

SHA-1

364c ca5f c8dd 0cec 1277 e95d e454 a7ae a2ea 6803

SHA-256

469e ce4c fc9b dba9 d49c 4277 c04f 0f86 3c83 0335 9f5b 8f6d c3c0 4855 bcea ce9a

C.

Name

TSA_TSU4_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

8baf b4ed 7c72 2ad0 9d6d 05f9 8ece 9715

SHA-1

dccd c041 6a42 b733 1a66 0762 3eaa 0a11 d806 837a

SHA-256

51b8 e53e d3bd ff6b 7b82 fe1c c2d4 0346 b749 360d 713b b387 a323 8fae 5a3c 2ec7

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000917       (0x2dca55 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:55:27 to 08.08.2022 07:55:00 GMT

Entity

Address

83.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU5_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

0775 08e8 a950 8de2 8863 022e fd01 5546

SHA-1

b9e2 f954 309c 1dcd db62 868c a60f 8e30 46ef 0cdb

SHA-256

b402 1356 d059 99ef 6496 dda4 53e4 25b5 d7b7 f7d0 90d4 504e 345f 357c b587 dbfc

B.

Name

TSA_TSU5_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

e3c0 7311 8841 7448 e903 19c2 1d51 7172

SHA-1

bf4a bf09 4dd9 a791 c2a9 154d 1b31 11db 2dae 2e6d

SHA-256

2abe 6cac e18b 643f 1c30 4775 8342 55bf 5fe7 c46c c1b9 c3a8 1872 0684 a96f 7530

C.

Name

TSA_TSU5_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

e599 77d5 6e59 29ed 2f76 a344 87ba e2fc

SHA-1

c680 ef09 8a9e 0d87 87b4 15c9 cec5 832f d4e7 bc48

SHA-256

65b7 6208 331f da47 76a5 bedc c6a7 b644 12fa 5e6d cdf9 a88d 3e60 d256 99c2 cd43

No

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3000918       (0x2dca56 hexadecimaly)
from 30.06.2016 07:56:35 to 08.08.2022 07:56:17 GMT

Entity

Address

84.

Česká pošta, s.p
identifikation no.
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
zip code 225 99 Praha 1

Verification results 9. 9. 2016

A.

Name

TSA_TSU6_pem

Lenght: 2325 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

1e53 5bd6 f7f1 75cf 62da d2b6 3216 6f42

SHA-1

a03e 7c9b a4ea 5579 7460 d752 5dcb da26 cb49 03cb

SHA-256

11d8 b5d0 5d9f efbc 8e78 2f1e e9bd ebb6 7cdd 09ca 442b 87fd 68fb 3c73 1522 a4c2

B.

Name

TSA_TSU6_der

Lenght: 1675 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

7b46 12c0 9073 4c25 b112 c6a7 3efb 9c6a

SHA-1

fd90 af44 b91a e293 0db1 5db6 5831 8a5b 0edc 9b40

SHA-256

a43b 5848 bfc0 39d8 b2b8 4bf5 1aaa 85cd db4f e035 0ab6 6446 3c44 8199 5a62 3f34

C.

Name

TSA_TSU6_txt

Lenght: 4288 bytes          (Encoding Windows CP1250)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

9d98 c897 9ae7 b5e7 275f 58b8 8a71 b377

SHA-1

05c5 2e4e f08a f2bd be18 3ba4 41fe b71b 46aa 78d1

SHA-256

0c8c 8666 d5b2 45db 22ec adb7 72cc 6250 ceb1 c3d0 9568 c6ba 8da0 382b 8608 433a

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11163691    (0xaa582b hexadecimaly)
from 15.09.2016 13:43:43 to 24.10.2022 13:43:43 GMT

Entity

Address

85.

První certifikační
autorita, a.s.

identifikation no.
264 39 395

Podvinný mlýn 2178/6,
ziop code 190 00 Praha 9

Verification results 4. 10. 2016

A.

Name

TSA_TSU6_pem

Lenght: 2370 bytes

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

efbf b897 2b49 e7ee f945 a9bc 4a83 ff3d

SHA-1

114a 67f9 34e4 5a61 7446 0cac e4d9 6eba 3499 31e5

SHA-256

06b2 185e ed47 2f5a f7eb 794d 87b4 7914 c558 2d83 a2f7 c0f1 79eb cd51 258f 2130

B.

Name

TSA_TSU6_cer

Lenght: 1709 bytes

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

249f 11b5 cfa7 fa11 24f3 15d8 586f bf38

SHA-1

4214 9c51 b978 c25d 39bf d6e1 185f 84f5 97c3 8370

SHA-256

658d 08bb 3bfc e191 aea2 7d4c c535 6ccb 68f1 8576 464d 2864 fe31 a75e ad3f edef

C.

Name

TSA_TSU6_txt

Lenght: 5009 bytes          (Encoding ANSI)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

ef4f f36c afbd 0d5b 04a7 65fe c479 ce65

SHA-1

5786 8161 0a49 7d48 87f1 7cfc 6f59 b24b 4a65 0464

SHA-256

e38c 67b1 1496 89b1 8997 5da1 27b0 00ee 1581 a1d5 3211 8d9d 30e8 ee03 43db b2d8

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.
: 11214864    (0xab2010 hexadecimaly)
from 03.02.2017 08:42:31 to 14.03.2023 08:42:31 GMT

Entity

Address

86.

První certifikační
autorita, a.s.

identifikační číslo
264 39 395

Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Verification results March 14th, 2017

A.

Name

TSA-TSU4_2017_pem

Lenght: 2134 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

5dba 4faa 20a3 2cd6 7014 0bcb 635b e1de

SHA-1

f597 51da e279 2120 0a38 8c5d 0b8e d0d9 74a2 b3eb

SHA-256

d2fc 216b 45c0 cc70 ee5d f1ad 6f22 268a fc19 ebf7 b22e 170a 6bee 9e87 5862 5ec2

B.

Name

TSA-TSU4_2017_cer

Lenght: 1534 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

ab93 dfc0 9300 a76e 199d 3940 0b8c 690c

SHA-1

8ff5 4fb4 945d f833 5ed5 6aa8 0c48 a2c7 90ea 1187

SHA-256

873e 5700 d4a8 4fc0 f940 db0e bb6c 16f7 b4f6 5577 a6b9 0746 8440 ff90 e803 a992

C.

Name

TSA-TSU4_2017_txt

Lenght: 4799 byte          (Encoding UTF-8)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

e933 7370 2522 b5fb 1a38 75dd d4ac 2137

SHA-1

ee3f 023b 8e9a 68a3 59f2 7137 8407 de6b a501 8ef7

SHA-256

34c3 a044 f3c3 9a03 25ef 407d ed26 f0a2 fa08 0655 ae61 bc7a 9268 1a49 9655 3b46

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001137    (0x2dcb31 hexadecimaly)
s platností od 30.06.2017 07:25:48 do 08.08.2023 07:25:48 GMT

Entity

Address

87.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU1_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

8eba d5e9 f30a 8a03 5ae6 2d35 65d3 2c33

SHA-1

c053 f762 50f2 ba6b beb5 355c 48b5 180f e5ac c120

SHA-256

5683 2ced 36c0 091f c98f 782e f63c 6bfa f55f fadd 8487 cfbb 0a24 8a2c 70d6 2526

B.

Name

TSA_TSU1_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

8792 fbb8 f21e 5fdd 338b 249c 4802 e2ea

SHA-1

484c 5851 009d 53e1 32d7 099b 304c 56b0 271c b46d

SHA-256

5824 2a9b bee3 6998 4d64 681b 8338 76a6 95e2 6a51 9ae1 0ed2 58a7 1e1f b33c 8c3a

C.

Name

TSA_TSU1_txt

Lenght: 4202 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

69a9 cfd7 459f 48eb 5d44 41c0 f1fd d845

SHA-1

6030 5536 c74a ed93 bc1f a18c a9c8 8be6 7c20 6588

SHA-256

32ed 496b ef36 33d0 ca55 6614 9ee7 8c6c b84b 220e 23b7 c898 773e 4ff6 6cc2 8384

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001138    (0x2dcb32 hexadecimaly)
from 30.06.2017 07:29:30 to 08.08.2023 07:29:30 GMT

Entity

Address

88.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU2_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

bdef fcc1 a820 eb57 bdea 7a25 8dfd a3d7

SHA-1

3ab8 63ae d097 7012 711d a24d 4579 a7ab 57b8 ed87

SHA-256

fb59 22a7 9f07 27a4 67c3 af1d 9518 3600 3a6f 32e5 44fc 914b 1d55 8774 338d 0893

B.

Name

TSA_TSU2_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

2360 dddc ee96 05a0 dc36 c421 a952 b8fb

SHA-1

c846 30c3 eb2d 21d4 9c3d 31bd dc44 32ed 15b9 9370

SHA-256

4294 f64c 095f f3ee f576 3dce 1075 76eb 2638 df24 ca70 4b73 9b6e 50dc 5cd9 7f32

C.

Name

TSA_TSU2_txt

Lenght: 4208 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

858a c82f 23bd 9a06 5027 938d 89b7 50f0

SHA-1

6219 1043 e347 d860 5b1a 3be2 5dab f3ff 8c47 3fd4

SHA-256

59ab de41 76d0 97d2 bc7f 74d4 132d 89ae 75c4 b244 5baa e502 58fe 3499 67eb 3dda

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001139    (0x2dcb33 hexadecimaly)
from 30.06.2017 07:31:02 to 08.08.2023 07:31:02 GMT

Entity

Address

89.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU3_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

62c0 4f0c 51e8 bdd1 2bf0 0e86 7785 34c8

SHA-1

b747 16b5 5cbf 805f 872c 6268 5982 26ea 3619 7cb1

SHA-256

a7bc 6e01 c1d8 04c4 2ebd 4a58 462f 40d4 b8eb 471b 787e f7dc a5ad d1e0 7b0f 21f6

B.

Name

TSA_TSU3_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

1189 2ee2 4a86 ca27 ac33 fd52 8dbd 2b5f

SHA-1

7060 18a7 d074 c3ef 9c86 6262 6a29 cdb2 c677 e193

SHA-256

0c28 b5e5 5caf 05a7 a315 0edf 3e58 e1da 56f5 8cb7 4f73 6bcd ec21 80ec 2bde 14f9

C.

Name

TSA_TSU3_txt

Lenght: 4208 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

95e5 ac06 8a87 7001 f863 3ec4 370c f8e8

SHA-1

c9c4 b8f9 9a5e 4991 8a51 1a3f d347 8115 636c 01d3

SHA-256

d11a 229f 6b54 589d 3e6d c278 f283 c1df 6390 8819 92da 7eb8 59db fcb5 c0d2 50fb

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001140    (0x2dcb34 hexadecimaly)
from 30.06.2017 07:32:05 to 08.08.2023 07:32:05 GMT

Entity

Address

90.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU4_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

b578 a17f 956f 3966 48b4 76d2 3319 99b7

SHA-1

9f81 b628 7a66 db29 55c7 b75d 5f73 6d10 2f2a f149

SHA-256

6435 95ac d748 d307 ff2b bc19 b69d 8a30 6b7c 30d2 021a 6b14 6a7c b611 8ab1 6238

B.

Name

TSA_TSU4_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

8613 df01 e82f 8664 e3ee 75fc 9f33 7f65

SHA-1

0c91 3517 a3b9 3ab0 d621 dccc 56a7 fc2d a61f 6d79

SHA-256

bf5c 077d 574a 673a 3150 1284 8d83 3826 aaf7 7f03 21c8 96e7 e0c9 626b 4015 2174

C.

Name

TSA_TSU4_txt

Lenght: 4208 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

675f b26d e917 087d 82a3 3822 54c9 c5ff

SHA-1

33b0 5e04 c5b3 c6db 6dca fb02 2325 74ca dcd8 7c58

SHA-256

7a50 0447 ef52 c5ac d7c3 a571 a98d e470 6047 9ff3 2573 80c4 f089 a514 56f7 47c6

No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001141    (0x2dcb35 hexadecimaly)
from 30.06.2017 07:32:58 to 08.08.2023 07:32:58 GMT

Entity

Address

91.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU5_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

cbdf b507 ab96 dd92 ac1c ea11 e0b2 9c9a

SHA-1

826a 0e03 318c 7841 08c9 01c7 5c43 2402 e275 5667

SHA-256

697d db1a d3c6 93a1 5123 f078 6bbb eff6 c566 36cd 1f0e a54b 333d f9de c086 f0d8

B.

Name

TSA_TSU5_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

7915 3b33 dc68 40ce f577 ba7d 7411 4f35

SHA-1

b4c3 e599 7557 ab2d 7bfb d698 6dab 023b 11a5 58d5

SHA-256

94f3 1d57 4255 e48c 6dc1 16c5 a643 b461 96ff c4b2 90f9 dd31 8643 72b0 4d9c a1fa

C.

Name

TSA_TSU5_txt

Lenght: 4208 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

1e91 0237 21b0 a157 0294 32f7 80d2 98ef

SHA-1

a588 253e b460 7e1d 9832 a250 7ea6 c4ce a8c1 47c8

SHA-256

bbcc 63d0 445b 28e4 73b0 d025 1be8 da01 23ed 13bb cd19 0235 65e6 201d 633f f884

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001142    (0x2dcb36 hexadecimaly)
from 30.06.2017 07:34:38 to 08.08.2023 07:34:38 GMT

Entity

Address

92.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83

Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1

Verification results July 25th, 2017

A.

Name

TSA_TSU6_pem

Lenght: 2252 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

6bb5 cc99 ced5 a50e 7a57 1a2c 5660 fbd2

SHA-1

e0a3 3b6c d54f b488 ee77 7865 cde7 d72b a520 8754

SHA-256

3978 bd3d a637 9db5 fa73 1324 707e 1753 3309 7002 7a02 e5b6 433f c827 d976 72dd

B.

Name

TSA_TSU6_der

Lenght: 1621 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

211b d29b 9ad7 9010 c3cb 8ff9 3e48 3d33

SHA-1

b2a4 f7dc b534 920a 2a16 e874 a550 9216 b582 f7f8

SHA-256

7bda ab0f f22d 601b d610 f5da e782 0d7d 6016 f797 e1bb da10 ee49 ee2d 46c0 0fef

C.

Name

TSA_TSU6_txt

Lenght: 4208 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

486d d86f 284a 161d ebde d538 1d0a 0595

SHA-1

ad66 4736 22fb 91d1 815d 1a16 228a bd6e d1a0 a6cd

SHA-256

ba9e 0b63 dd53 b4e5 c0ec 18aa d8ac e6f8 9340 a7dc 8d55 cda4 3d7c a9b4 bf76 76e5

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001012    (0x5f5e4f4 hexadecimaly)
from 04.05.2017 09:16:51 to 02.05.2027 09:16:51 GMT

Entity

Address

93.

První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395

Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Verification results August 1st, 2017

A.

Name

tsaca17_rsa_pem

Lenght: 2431 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

af0e 10ad 9fbe 2f77 2234 1f7c caa3 2c73

SHA-1

d571 43dc f30b 279b 29fe 2f4e da44 7e65 7463 96e4

SHA-256

8956 eb3e 619c ff6e bd35 73b5 7266 8c36 befc c2dd dee5 f804 4b01 86df 06a8 4afc

B.

Name

tsaca17_rsa_cer

Lenght: 1753 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

dba0 a21f b4fc ce2f 292d 01ae c65f 97e2

SHA-1

979f ea1d 3b22 05cb a1f3 857c c11a d399 e67d 79bf

SHA-256

4ab8 bc60 6174 3e09 80bf d121 370a 88c5 11c4 f29e b4bc 0897 6588 6b64 c791 f768

C.

Name

tsaca17_rsa_txt

Lenght: 5816 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

27fd 4a1e 124a ede5 dc5b 6b98 c992 fab6

SHA-1

49c5 0440 b974 dbc5 af21 38f6 7af6 50c9 f39e 2028

SHA-256

1c79 1ad5 21e7 9f58 5caa 1111 0802 155f 4715 2c38 de3a d97d a640 2e20 a89a c7d9

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11277870    (0xac162e hexadecimaly)
from 28.08.2017 10:30:02 to 06.10.2023 10:30:02 GMT

Entity

Address

94.

První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395

Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Verification results September 22nd, 2017

A.

Name

TSA2-TSU1_082017.pem

Lenght: 2719 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

bf8e 73cc 8944 32e0 a8d4 59ee 6277 b65e

SHA-1

443b 01e7 1043 0f0c 2e74 ba36 6b4f dd4e f991 5597

SHA-256

47b9 e432 02e3 d50a fb33 c6b4 9f84 119f e1dc 509c 56f3 c2f0 61d0 06b6 a043 267f

B.

Name

TSA2-TSU1_082017.cer

Lenght: 1968 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

d058 068c 18d1 d199 3063 df54 1283 2b2b

SHA-1

2c67 7df9 4751 a7ec a9da 3755 5bcb bfd5 a2e7 6f62

SHA-256

0361 8951 f074 1c89 4286 9844 a032 9702 6184 02ed 5426 ab6d 666c ae8a 0352 47de

C.

Name

TSA2-TSU1_082017.txt

Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

0bdc eae8 d32f 9c20 9525 f68e 98e6 1e62

SHA-1

30d7 8dc4 97c5 9ba1 9f34 3f5e a686 a825 5fe3 531a

SHA-256

8601 d87b eeb9 4466 5779 a102 fd13 5eac a4d0 5c0b 2ad9 3261 35f5 791c e264 2bb2

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11278282    (0xac17ca hexadecimaly)
from 29.08.2017 08:54:04 to 07.10.2023 08:54:04 GMT

Entity

Address

95.

První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395

Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Verification results September 22nd, 2017

A.

Name

TSA2-TSU2_082017.pem

Lenght: 2719 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

a43c 1dc2 9279 a294 c222 a3cb 405c eed2

SHA-1

c812 7b4a c0c4 c6f9 8f4f 22b9 a3d5 3edf dcdd 8811

SHA-256

f33a 5e39 278f 13d9 a392 8384 bc17 f357 d4d0 24d3 939b 9ef5 26a4 e37d 360d 922a

B.

Name

TSA2-TSU2_082017.cer

Lenght: 1968 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

6e4c 0c78 6dad 80bc b2a1 af2d 84a2 ab53

SHA-1

0dbb 5a9a 2692 3a98 2c80 c9cd bb3d 9cfc 3aa6 c5ec

SHA-256

2b0d 8d34 c79d bbb1 5f58 e54b 5fc5 d2e1 27e3 1829 61f4 242f d50e 0522 c4d3 ff8c

C.

Name

TSA2-TSU2_082017.txt

Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

83fe dc1c a163 07ff e6fe af92 ebfb 185c

SHA-1

cc16 446d 0237 8fa2 23ca 97cf 6130 28d0 90ed 4fd7

SHA-256

493c 8c0f b143 e308 1358 8d56 c48d c11a 5ff0 2016 7395 b9ae a00f 7f16 f675 23cf

.

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 435712069    (0x19f87045 hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:35:48 to 24.10.2024 14:35:48 GMT

Entity

Address

97.

eIdentity, a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89

Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3

Verification results December 8th, 2017

A.

Name

aca3-1.pem

Lenght: 2285 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

2fae b253 b3e3 0c7c b302 028d 2931 e9f6

SHA-1

a0b0 e605 57b8 4631 5299 ee23 8791 9d42 bef7 c640

SHA-256

ae98 56e3 4b3a 713b 72e7 7e0b e971 c162 f57e 240a 9308 572d 7be8 9706 3fdf 2a71

B.

Name

aca3-1.cer

Lenght: 1645 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

8954 09d5 13ee 1889 57be 0cc6 d40c da15

SHA-1

94db 0546 ec68 3455 9c8e 3a70 84ac 952a eb41 0053

SHA-256

b891 934a c432 d91f d404 84a6 0a25 3f6f d041 ecf0 256e d526 60a0 c420 0d1a e6cc

C.

Name

aca3-1.txt

Lenght: 7107 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

606d 4e70 0481 ee30 bc9c 21f4 780e 115a

SHA-1

ed23 e900 fc20 e231 e38c e916 fca5 1fde 5c1e 4ac4

SHA-256

2262 1d9f 14f4 9734 c835 1e13 b637 5b5f a675 4009 cd21 7828 5ebf a011 6b06 0ef3

.

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 666081582    (0x27b3992e hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:37:12 to 24.10.2024 14:37:12 GMT

Entity

Address

98.

eIdentity, a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89

Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3

Verification results December 8th, 2017

A.

Name

tsu3-1.pem

Lenght: 2232 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

a43c 1dc2 9279 a294 c222 a3cb 405c eed2

SHA-1

c812 7b4a c0c4 c6f9 8f4f 22b9 a3d5 3edf dcdd 8811

SHA-256

f33a 5e39 278f 13d9 a392 8384 bc17 f357 d4d0 24d3 939b 9ef5 26a4 e37d 360d 922a

B.

Name

tsu3-1.cer

Lenght: 1606 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

581a 91e4 eb96 0a53 eef4 c1a8 9c8b a5c3

SHA-1

78a1 901a f074 7aef 7401 60fc 176c 34a7 2b59 3afd

SHA-256

5b83 60cf 2784 0c5d 5157 28a1 612f e0ba f014 5cf2 643c 9e61 3f74 c868 d729 de47

C.

Name

tsu3-1.txt

Lenght: 7052 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

aefd 4ce7 428e 6913 12b7 9649 4617 874e

SHA-1

aaec a501 37b9 d869 7c4f 9576 bb14 8343 eacd 4993

SHA-256

abe0 2008 c1e9 f084 5000 5ef1 1401 f3b6 29e8 5395 69dd f660 faaa 9718 e4be 8e2e

.

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 314595975    (0x12c05a87 hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:37:32 to 24.10.2024 14:37:32 GMT

Entity

Address

99.

eIdentity, a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89

Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3

Verification results December 8th, 2017

A.

Name

tsu3-2.pem

Lenght: 2232 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

1fcd 0074 4baa b0e7 8a56 f2bc f776 9569

SHA-1

4e5b 4677 3f8e bba8 cd90 b19b d6f3 eea2 352f cdbd

SHA-256

3476 25c8 87ba 3a4c 8268 a154 94cc 93bb be1c 1986 c5c4 e69d ae65 834f 87bc c8e3

B.

Name

tsu3-2.cer

Lenght: 1606 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

537b 177a 15ad 612b 3fd2 fe68 a28c 4073

SHA-1

5b7b 3f83 8d9f 1d71 3257 af3a 5e82 df7d 2c5c bd4f

SHA-256

e84e 50a7 16c9 5fe0 2e16 3291 746d 0e1f dfd3 9c4e 3142 c8af da1c 588a 39bb a236

C.

Name

tsu3-2.txt

Lenght: 7052 byte          (ANSI Encoding)

Format of certificate

Fingerprint

TXT

MD5

7608 d4e1 ca6e 9781 fc8c b20e 4c70 f090

SHA-1

0041 85d1 4397 177f 57f3 65bd dec1 259e 84ea 32e0

SHA-256

8e31 c21e 47d8 d9ea bcf9 22ff 6513 a415 ddfb 2f04 3506 b395 5ddd 6ba1 9a5b 2bbf

.

Ser. No.

Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 1399802934    (0x536f4c36 hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:37:49 to 24.10.2024 14:37:49 GMT

Entity

Address

100.

eIdentity, a. s.
identifikační číslo 27 11 24 89

Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3

Verification results December 8th, 2017

A.

Name

tsu3-3.pem

Lenght: 2232 byte

Format of certificate

Fingerprint

PEM

MD5

ad56 1c36 5757 d74f 05fa c83d 75cb 41e3

SHA-1

1a93 de26 3d29 8e7e 7aa4 52b8 5a70 946f 06c0 dcdc

SHA-256

9595 f5c0 1fc1 3678 7481 c5d7 5904 919a 4ce7 11df 05a3 1493 3783 bb10 2a7f 45ec

B.

Name

tsu3-3.cer

Lenght: 1606 byte

Format of certificate

Fingerprint

DER

MD5

e6a9 d6f3 cb75 e7cd ac3d b517 d168 db98

SHA-1

1c93 4f0f 66fc 775d e51d 2b49 c3af 89c7 9c94 d9c1

SHA-256 f4f7 c135 5417 9522 8092 e581 8848 fc9b dbab d316 ec91 148c 9fa5 e9cf f5ef 9a31
C. Name tsu3-3.txt Lenght: 7053 byte          (ANSI Encoding)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 7018 7f2c 60bb 55ef b501 c30e 1c99 bf1c
SHA-1 9253 5862 773d ef73 6265 ef44 1af1 2e2d 3317 34b8
SHA-256 9fd6 3b3d 83a1 af01 40c0 f630 0d34 e478 5806 e3b9 1dc7 f698 5bbb fe70 6227 edbb

.

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 1334244053            (0x4f86f2d5 hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:38:14 to 24.10.2024 14:38:14GMT
Entity Address

101.

eIdentity, a. s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Verification results December 8th, 2017

A.

Name tsu3-4.pem Lenght: 2232 byte
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 b5d9 9e4b bca1 130e ebc3 a938 d872 9414
SHA-1 9034 c108 305b e40c d776 6b49 22e7 3eef 3fda 4b35
SHA-256 6518 9fe6 ee65 a066 5015 70c9 f614 18c1 13a0 738c 6c37 77f9 00fc 4801 a388 096d

B.

Name tsu3-4.cer Lenght: 1606 byte
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 3691 e580 08a7 cc9a bdb0 1cb2 c4f3 e95a
SHA-1 bb34 05cd 8aa6 fd4b 5828 5cce 4945 ec76 b2a4 e395
SHA-256 32f4 210c 6bd0 7cf0 e32d ef6c fa4b 8580 0f37 8479 3929 e07a ee83 b367 c1ef 7299

C.

Name tsu3-4.txt Lenght: 7053 byte          (ANSI Encoding)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 c6a4 4dda 6779 9922 20c7 0f31 9f4d 006b
SHA-1 e5b4 a3e8 b2d1 20c8 ed2f 9249 2fe0 b0d0 d27d e135
SHA-256 7478 3d72 9535 0c1f c1e9 f18e 0aae e27f 2b80 2f68 585e 7bee 49e4 7517 1bea 8abb

.

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 973404454              (0x3a04f926 hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:38:54 to 24.10.2024 14:38:54 GMT
Entity Address

102.

eIdentity, a. s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Verification results December 8th, 2017

A.

Name tsu3-5.pem Lenght: 2232 byte
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 1275 8355 d602 aae2 42c8 fb7b 0e93 7c4e
SHA-1 d815 0ffb 47c5 8f25 00de ffdf ecef 5066 045d 5e5b
SHA-256 7005 f8f0 59a3 d3d4 1b32 5398 0128 0749 bd25 d676 c04b 1ee4 4948 5491 8511 e943

B.

Name tsu3-5.cer Lenght: 1606 byte
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 49ee af2d 72ec fcb8 6c28 e8d8 443a abde
SHA-1 771d 1480 67f3 6ddf 63d3 fb18 ce9a fb8b 3732 570e
SHA-256 40de 1195 2b7f ce7c 8c44 e009 aa9e f2e3 bd8f 059d 3724 18e7 0e7d 4c64 150e e244

C.

Name tsu3-5.txt Lenght: 7052 byte          (ANSI Encoding)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 2312 847e c550 8cc8 9392 76c0 532b 94d4
SHA-1 a99e 1672 7e5b 1342 bf40 10aa 405d 2a3c a2bf 9a55
SHA-256 997e d1e2 7077 13f0 2f57 59a0 c338 d229 f43c 90f4 b186 c5b3 6c97 fa14 0852 c6bf

.

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 108960206    (0x67e99ce hexadecimaly)
from 24.10.2017 14:39:20 to 24.10.2024 14:39:20 GMT
Entity Address

103.

eIdentity, a. s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Verification results December 8th, 2017

A.

Name tsu3-6.pem Lenght: 2232 byte
Format of certificate Fingerprint
PEM MD5 233e 7e4a 1ce5 600d eb04 b00c 4a9d 3c53
SHA-1 2f8b 5627 520d f1db 461f 0494 a69f 54d4 b715 5aa2
SHA-256 38a6 d63d 7752 ec1f 9169 b1f0 a2da 392e 7baf 42ac 4f2a 311c d804 da10 28ab 9bf3

B.

Name tsu3-6.cer Lenght: 1606 byte
Format of certificate Fingerprint
DER MD5 cb5a 41e6 2f2d 976b 0b4d b1f6 3274 e0b4
SHA-1 05ad 9620 fcc6 35b7 9275 2926 e639 8efc 5d8c aee9
SHA-256 d2fe ba3c e07f 3264 b411 3d6d 5d60 a9c1 2df9 67bf 792c 6474 dd07 1f83 c8c6 30cd

C.

Name tsu3-6.txt Lenght: 7051 byte          (ANSI Encoding)
Format of certificate Fingerprint
TXT MD5 88af e898 ed38 0860 9371 00a5 9933 f6be
SHA-1 58f6 c297 70c0 a270 5e6a 6f06 222c 24c3 c460 93fc
SHA-256 7b4b 6222 6f45 2805 0aa8 7988 2bed a22e 56ca 6fea a209 8222 1f04 9bb5 09dd 1125

.

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001022    (0x5f5e4fe hexadecimaly)
from 26.10.2017 09:08:18 to 24.10.2027 09:08:18 GMT
Entity Address

104.

První certifikační
autorita, a. s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results January 19th, 2018

A.

Name qcw17_rsa.pem Lenght: 2435 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 29fc 9d46 ad95 46a0 cda4 a791 3bca fc40
SHA-1 62f4 60ef 21d8 dd62 db3c 908e 5f94 8d18 ac21 cfb0
SHA-256 020c a1f0 ab8f f890 5045 216c 9aeb e9c5 8760 3858 7431 607e 88f4 602a 32c4 2192

B.

Name qcw17_rsa.cer Lenght: 1757 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 4578 a4e2 dcea 092c b1fa 6bdb 937a 1669
SHA-1 71f0 659e 2b5a f310 7305 5ffa 62bc 6392 e881 ec8c
SHA-256 75f5 c8db 96b8 e214 8a6a 958a 4783 11f0 5c75 8fb7 d96d 5b8b c04e 5b9d 359c 3b09

C.

Name qcw17_rsa.txt Lenght: 5820 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 ef56 b7b6 7016 36bd bb89 2dc5 2b80 4548
SHA-1 6c36 0377 aee5 567c c834 063d fb7e 9d3d ce17 9831
SHA-256 6c46 2a22 1fb9 22dc 9ef9 566b 8992 e58a c0f4 5f66 7ae6 5aa9 f0a2 340d 59e9 4112

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001319    (0x2dcbe7 hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:48:35 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

105.

Česká pošta, s.p
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu1.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 b684 14a6 dbc5 afd3 d883 1089 8595 4fba
SHA-1 e748 6ab3 9d0a 514a 71cf 111a c24b 09fe bd0f 59f4
SHA-256 e8ab 5fac 32ad e7b5 3a36 6566 2538 7f1b f545 1f92 79ef d940 7cdf 4772 0fa8 b858

B.

Name postsignum_tsa_tsu1.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 236c 1171 83af 221d 433d 00f2 4fed ec21
SHA-1 e07c 5fe2 ccfc 6b12 94be af7b d574 df0d a68b 4f9c
SHA-256 5aa4 8cc2 8850 a892 740c a6de aa50 b97e 65dc 9085 7be9 e6ed a7a3 48ea e26c 934f

C.

Name postsignum_tsa_tsu1.txt Lenght: 4775 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 428f 5cbf 419d ac75 5784 88ec 9d25 f99b
SHA-1 a6ef 89a9 00fa 06a8 3668 090a f74a 4cab 2166 7d44
SHA-256 e0cd 4835 c6bb d4fd 8257 73e2 6a24 880e e1c4 146b 454d 102f 9da3 4487 8bd0 87ae

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001320    (0x2dcbe8 hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:51:42 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

106.

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu2.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 81d5 396a bb71 d576 e1fa 3da6 b8bf 9b33
SHA-1 fa69 f2db b9d2 0e63 f034 cac5 c54a 67e6 c6ad 97fb
SHA-256 8bdd 916a f3ad 486d d3b6 cb7b 19e9 ab1f 3349 1e4c 2552 a67a 0d1f 7923 9bd6 f926

B.

Name postsignum_tsa_tsu2.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 152b c49d a68d 562f c402 b794 33ee 5d7e
SHA-1 2e10 d37e 06e0 baf3 e8f5 a483 3d85 f819 2746 bd83
SHA-256 4b05 6898 29e1 38fd 52c1 7605 bc8a 6ca1 91c9 55c7 40d1 8446 e1f6 8724 9ce0 f97a

C.

Name postsignum_tsa_tsu2.txt Lenght: 4685 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 e6de 0743 6530 e4c9 5f80 1bd0 d91c 3393
SHA-1 6e33 291a 2846 ed0b ab99 4729 33a3 ce3d 41ab 7a26
SHA-256 f3d7 eadd 351b 1f54 8117 08fa 6e75 689d f48a 2984 43b8 6d12 b3f6 3073 f8a0 932c

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001321    (0x2dcbe9 hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:53:03 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

107.

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu3.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 3159 7840 9683 6d65 520c 1505 c909 b5f7
SHA-1 cf5e 751f 38bd 79d3 0fbe 992e df4e 7d4f ad4d 2a89
SHA-256 dc42 dc14 41c4 5e03 0b92 70e9 3286 443e fafd 57de e521 a993 78b4 2d94 3597 265c

B.

Name postsignum_tsa_tsu3.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 9298 89b4 22d5 de9f 2219 ed36 7e84 bb3e
SHA-1 bccf af06 ff19 569e c89d 76b6 2c2d b795 aa03 b95a
SHA-256 77dc b18d 3c99 0e54 25b5 bde2 0d6f 2f3b 4e53 93a2 7c0a 7a7b 0f4f 3291 8f17 5b92

C.

Name postsignum_tsa_tsu3.txt Lenght: 4685 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 f970 2bd6 773d 2969 4c54 8aaf 1631 2b9b
SHA-1 b526 2c6d 0287 af6b 4c5d 22c3 1feb 2a33 9b23 c088
SHA-256 7ea9 1dc1 e223 4b58 80b1 a8c8 aef1 3bdc 6e18 d251 b4bf b6d0 74ba aaa9 eff5 a871

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001322    (0x2dcbea hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:54:13 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

108.

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu4.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 a246 a665 5ff5 271a 8291 1530 66bb 098b
SHA-1 0097 e2c1 1854 7a50 8887 5b53 d066 6a1a 598c 125a
SHA-256 132e dbd8 a69e b384 7c12 668f d015 7ce9 2168 8351 e1e2 5bca 156a 1688 42f2 93fd

B.

Name postsignum_tsa_tsu4.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 f113 ee6a 68e2 c6f4 9c96 6027 bf12 73c7
SHA-1 200c 59a1 695f 42ea 7627 3425 9fca cf3f f0d5 dd55
SHA-256 98f8 f90e 9341 6131 e58c 5549 77da bb84 eebf 0f3f 3230 9c98 bb94 a02a d9ce 5d12

C.

Name postsignum_tsa_tsu4.txt Lenght: 4685 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 8084 a5f5 b2ab ffa7 7973 e674 e401 06c5
SHA-1 5fda e1d1 ee6c e232 7b1a 5d9f 6967 3cf6 9004 7715
SHA-256 4b87 b5b6 fec5 8d5d 2779 efb1 c463 2f2e 8f38 806d 2767 9213 8baa b840 3dcb ce7a

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001413    (0x2dcc45 hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:55:27 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

109.

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu5.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 bf56 387f 2dc4 1dbd ebce 1513 fcc5 d3d6
SHA-1 b989 95fa 20f2 643e fa6c 0f3f f13a d29f c331 cf8f
SHA-256 6bd4 a5a2 1ecc 45d6 af24 9c65 7cbe 6c92 75f3 3314 5b23 7a6a fa82 4c4f 7dbb 4cb0

B.

Name postsignum_tsa_tsu5.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 26ab 7b8f bc09 aeb5 6b47 13cf 79d1 8129
SHA-1 7569 214f af34 2f5c 96d8 a8ed 7c24 bb9a 42f1 de22
SHA-256 a4a0 918f 4660 f657 e81f 93e3 f07a f7b6 bb4c 1d6c 6704 30f0 c0ac 4ef6 52de ede3

C.

Name postsignum_tsa_tsu5.txt Lenght: 4685 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 e43f 7037 3514 2697 3943 c230 d14e 55e1
SHA-1 9f11 2c4f 2c7e 7d0e bff5 0036 7fe0 eab2 b168 25d9
SHA-256 6b5e afbf 9d05 bfd4 a6f7 7416 37d2 8442 2a23 5c9e a24b aa43 3635 c5ab ee91 02e2

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 3001414    (0x2dcc46 hexadecimaly)
from 23.3.2018 09:56:43 to 26.3.2024 07:00:36 GMT
Entity Address

110.

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results May 9th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu6.pem Lenght: 2553 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 8b9c 2c16 30d4 3a5d 8666 cf85 38a5 4f60
SHA-1 30e7 4552 4d96 1a1b 085c 4dce 70a9 b8ed 8956 2ccc
SHA-256 6bef 3f17 aa3e 1bc0 9be5 b77b 861b 1f01 87dd b087 80bb 04f6 0a1a 1e9b 1f13 448a

B.

Name postsignum_tsa_tsu6.der Lenght: 1843 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 2f01 b8d4 0a7f a0e9 79ea d627 aa56 9d52
SHA-1 df80 0494 d98f a817 514c dcdc 2491 8c72 8014 9789
SHA-256 d8e2 f0cb 9f9a 872f b142 9695 bdb6 adcb 3689 39b9 1824 7a7e 68e9 9d63 ba86 c8f7

C.

Name postsignum_tsa_tsu6.txt Lenght: 4685 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 67de 4b7f 702b a661 6f16 a275 b8ed a6b9
SHA-1 248e 3fb6 8675 fae4 6c7d 8175 6ec7 b5d9 86f0 0bc5
SHA-256 734b aa3d 03e5 fec2 46c1 1bc2 b645 67e8 14e8 9341 8c29 838a ce53 ad76 40ff a919

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11407963    (0xae125b hexadecimaly)
from 24.07.2018 11:13:28 to 31.08.2024 11:13:28 GMT
Entity Address

111.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results September 17th, 2018

A.

Name TSA2-TSU3_072018.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 71e4 31eb ef30 df3d 6ec1 1608 24e6 1b96
SHA-1 f104 12c7 43df 5a67 4a76 5b4b 08e5 f8cf 78ba f78e
SHA-256 0183 f8cc 75cd 86b8 233c e0d2 8d1b 3c0b d1a3 a76d d56d 4d0d fe6d efc2 71b3 8387

B.

Name TSA2-TSU3_072018.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 dbbe dcf7 45db 0e04 273d 8d42 0c7c 1bf7
SHA-1 5679 cd55 ad0f 263e 15cf 212d 7a10 697b 2fbb 1396
SHA-256 9f9c 4dc2 9b1b f225 c2fa 5ea3 b14a df1a 5631 1a70 9c1a 317a 11e4 4944 23ff 6493

C.

Name TSA2-TSU3_072018.txt Lenght: 4291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 1ae2 3ccd 388d 2891 b87d 2573 917c e3e1
SHA-1 4536 f0d1 17f3 e0e1 66cc ea75 a484 bb58 f55c 4fa8
SHA-256 30f0 c5ea c143 baac cc70 6960 ed02 c8e6 92e5 df55 9ecd ad47 3771 0ffb c677 7b95

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11436984    (0xae83b8 hexadecimaly)
from 26.09.2018 13:30:00 to 03.11.2024 13:30:00 GMT
Entity Address

112.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results October 26th, 2018

A.

Name TSA2-TSU1_092018.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 beb7 c8f6 9f4e 0985 3371 f3dc 5c75 8649
SHA-1 857f fa7d 96f4 ebe2 beee 8520 34c1 c5bb c063 30a0
SHA-256 6711 964f 8cad 85c1 e4d1 7f5b 284e cfbf 7d0c 29d1 959a 7484 58e1 5d10 6847 b8df

B.

Name TSA2-TSU1_092018.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 a339 e42a 1a9c 6532 531d fbe4 68f9 880f
SHA-1 f204 53f8 5025 2f98 5b73 1de2 efb2 7f90 5db0 c229
SHA-256 4ff9 2a7d 5d76 d640 9063 bac3 fe26 5b34 f2da 17af 7e7d 485d 9498 50d9 bd51 a9bd

C.

Name TSA2-TSU1_092018.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 4aa6 8619 35df bc67 0e22 0f91 e610 66d6
SHA-1 0e7f 4b53 cd20 6ea6 a92f 8cdb c3b0 d680 fb32 518f
SHA-256 c34c 2fbd 77ca 715b 3d4b 72db b93b a5f2 4f26 bfc5 ac82 b9ae 0b8c 616e 30db 35a0

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11437014    (0xae83d6 hexadecimaly)
from 26.09.2018 13:34:26 to 03.11.2024 13:34:26 GMT
Entity Address

113.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results October 26th, 2018

A.

Name TSA2-TSU2_092018.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 3cf0 f0c3 9e6e f2c2 b303 b840 41c1 afd0
SHA-1 fa38 c360 5c4a c7f7 23dd d246 8a8a f9c9 7da6 4c0e
SHA-256 ae98 938d 80ef 0b67 7e35 ca54 c4c0 4286 14a1 020d ff73 81a7 3df9 ae34 07c0 c7f6

B.

Name TSA2-TSU2_092018.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 0e25 457f a0bd eb5f 6f18 6e54 4e96 fa40
SHA-1 6415 828c 5ca7 f493 8bdd 9627 75fd ed8f 3f3d e8bb
SHA-256 cdb9 47b7 9dcb b7b8 2b43 6c14 fcaf 9304 c2cf 3e97 f7d6 db71 576b f6f2 3f3d 9b45

C.

Name TSA2-TSU2_092018.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 c67e 244b f0df 75f0 5fc3 833d 2b4a e8e9
SHA-1 f6a0 3c26 b127 e8c7 c498 e4b3 cdd6 a912 76c0 e213
SHA-256 5b03 bedf a7e9 ef8f cbbb 6dec e5a3 b041 f2df aa46 d38a 1d6e 8266 0347 cecd 6c50

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11437015    (0xae83d7 hexadecimaly)
from 26.09.2018 13:34:42 to 03.11.2024 13:34:42 GMT
Entity Address

114.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results October 26th, 2018

A.

Name TSA2-TSU4_092018.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 f81c a10a 80ae 96b8 46af 652c dbde 633c
SHA-1 34a5 b395 a59b 6be0 594f 2e8f 5d37 df47 8953 8bf6
SHA-256 7557 15f6 1fba 5676 cc92 66dc f5da 452f 5385 ed9b 6c12 629c bb49 c1a8 87f0 482e

B.

Name TSA2-TSU4_092018.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 266b 4a8a cf69 b9db f6c2 6356 772e ff0f
SHA-1 a061 e541 77d1 1244 c5c4 ca8e 55fc d6a4 a896 2603
SHA-256 3282 81ae 8713 b817 3378 7f96 c7a0 c367 5c01 de35 d27f 3197 255b 2b45 7680 e796

C.

Name TSA2-TSU4_092018.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 194c 25eb fd53 a9dc c128 0dc0 72b4 b502
SHA-1 7cec d103 ed6e e566 57bf cca0 18d5 3c79 281d 330c
SHA-256 aa87 6c39 3fd4 e0af 5c72 3960 45c8 a8e8 6045 4e6d 0216 a854 762f 1aee b064 7482

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 213    (0xd5 hexadecimaly)
from 25.10.2018 07:29:17 to 19.01.2025 08:04:31 GMT
Entity Address

115

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 12th, 2018

A.

Name postsignum_qca3-tsa_sub.pem Lenght: 2240 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 361a 0505 953a d5fa 2bfb 386d fc06 f542
SHA-1 c65e 8714 7039 6f63 da67 805d 6827 c2ee b5dc 7467
SHA-256 2f37 9131 8158 7cb1 13ab d6a4 eb24 bc0b c0bd 1008 0ba7 b647 f082 b3d8 6b55 cbfa

B.

Name postsignum_qca3-tsa_sub.der Lenght: 1612 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 27c5 c243 376d c9cb 4b8a 6747 4bfa 1d7d
SHA-1 d36e 335f 670e c8a0 c01a c3c8 11f3 19c8 b426 a4a7
SHA-256 270b 33ef cde5 0e45 211c c4db c21e 9281 3eb9 cbd6 882b 9733 73d6 71c3 3f8d db07

C.

Name postsignum_qca3-tsa_sub.txt Lenght: 4217 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 2d24 5550 fbc9 e803 c124 a5e2 0ad1 ddf4
SHA-1 e8cd 4aac ed89 af6e 5bd9 b7d0 dbe7 8527 30f0 9b83
SHA-256 78e1 761e ac9b adef 37c7 8813 2957 e25a b89e deb4 6fd7 78ee 5770 1598 0337 3069

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 4113    (0x1011 hexadecimaly)
from 27.09.2018 07:39:23 to 27.09.2033 07:39:23 GMT
Entity Address

116

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 12th, 2018

A.

Name postsignum_qca4_sub.pem Lenght: 2728 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 d9dd 6a68 4cb5 f13e b15a 95d9 8329 87c3
SHA-1 1d70 44cc cb48 a487 70d0 21b8 d56a ffa1 94b9 aa2a
SHA-256 37b3 bf7d 089c cd76 1b40 6874 2813 5254 99fd 35b1 420d 5444 6cd1 f90e 2aed d574

B.

Name postsignum_qca4_sub.der Lenght: 1972 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 fe5a 779b 9118 e4be 5cb8 6aa6 bec5 f3d3
SHA-1 40a8 efb4 6816 8efd 20a4 8634 4ac8 99f0 31fb 6197
SHA-256 4779 ba66 c768 fe7e 5a5b b74a 225f a8b6 9cd6 942a f481 3556 30e5 ad78 b34d ff2b

C.

Name postsignum_qca4_sub.txt Lenght: 6050 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 f672 862d 764a c8eb ab90 ae19 8fc8 681c
SHA-1 0d72 f3d6 cd08 0a70 27cc cd91 996a 2d6d 485c 254d
SHA-256 c1cf 3e8d 9371 de56 cd34 a260 e808 4818 289c 34d4 241c 7011 3fb3 2536 6f7f 6e61

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 4203    (0x106b hexadecimaly)
from 03.10.2018 05:06:53 to 03.10.2033 05:06:53 GMT
Entity Address

117

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 12th, 2018

A.

Name postsignum_qca5_sub.pem Lenght: 2728 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 4fcb 0fc3 5d67 9bea 8f4c 8c17 f120 32ff
SHA-1 1f89 1b79 2579 9ce9 6dc5 2e7d d032 835a 5424 b8af
SHA-256 2048 086f ca03 efe8 ba9f df34 e469 b002 ca61 8020 5874 f738 4fd9 d928 f0fd 86a5

B.

Name postsignum_qca5_sub.der Lenght: 1972 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 3b86 4840 ca62 3574 7495 b900 cde1 913b
SHA-1 0285 10c5 eea2 df8a 9595 e121 61f9 1c09 eec2 d6b8
SHA-256 bd06 36ab c7f7 5018 99c3 fbd0 0ae0 71bb 070b 3e82 ecaf f9a2 7f6e 1fb1 e7e2 a2ea

C.

Name postsignum_qca5_sub.txt Lenght: 6050 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 070e d403 14c3 f18f ee0f 287f 98f1 6102
SHA-1 411e 300a 83ea 9420 b2dd 486a b37e b73c f1dd 6026
SHA-256 3f29 15c6 a8cd 685a bc48 1a6c 9d70 5989 8c44 7678 d9f2 dd96 411a 7269 2bdf 9975

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000103    (0x4c4ba7 hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:27:41 to 22.12.2024 08:27:41 GMT
Entity Address

118

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu1.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 8b11 8eb2 2bca 707f d6df c50d 6232 c5f3
SHA-1 a947 5219 244d bd91 fc7d 8e85 d1a6 abf3 e288 95f7
SHA-256 7890 0f6f efb4 7ed2 f870 bf80 cb2e 127c 6ce1 b7ef 6f11 9c6f f8df 69a0 64d8 36a2

B.

Name postsignum_tsa_tsu1.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 1ceb b54b 1fa2 a2a1 f6e1 a3ac 0cc8 52b8
SHA-1 94b3 ae89 801c d9aa 658c 3104 c006 5f28 c2c6 3712
SHA-256 246d 5e51 3232 0945 cbf9 fe1e 2547 be33 30ad 05d5 bb12 ffcd 5cbe e414 49bb 3d8c

C.

Name postsignum_tsa_tsu1.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 3267 204e 5cdc 633e 8c69 880c 236f 0914
SHA-1 4dc5 5a15 3d0f e99e bc91 34c0 ec69 f4e4 edd1 f77d
SHA-256 7411 8554 d12a 6d12 76f0 6822 7c5f b600 e814 9847 33a7 7839 193d f13a 461c e5bd

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000104    (0x4c4ba8 hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:31:14 to 22.12.2024 08:31:14 GMT
Entity Address

119

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu2.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 e4a5 e693 dcd8 8f40 6bf0 4912 171f e491
SHA-1 6cff 03dd 675e ec8e 74d1 e53d c48c 99a7 c525 45cd
SHA-256 7ed0 d393 6f03 7122 cb4e 832e c6a3 4294 0844 5031 2e50 8429 b45a ae43 d978 69bd

B.

Name postsignum_tsa_tsu2.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 fe7d 0a41 1d5c 698f e410 83d5 2737 9b2c
SHA-1 fb16 65c0 f9b1 5f6a 3d25 af8f b4c7 8cd2 28f8 8e20
SHA-256 4fe4 299d 08f0 b49f 5e9e ebe9 c1f0 6ae4 94ce 7688 481f 6baa 307d 300a 5325 11cc

C.

Name postsignum_tsa_tsu2.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 8960 0d7d 3fbd e646 b9ae 8f94 9e1c da2e
SHA-1 93ef df9c 7d06 2561 985c 23eb 734e 041a 46e0 9fb7
SHA-256 90bf b938 36f9 febd 8b6d 4416 0a48 6c02 64e8 b649 794f 9fa3 d205 f68f d270 ae06

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000105    (0x4c4ba9 hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:33:21 to 22.12.2024 08:33:21 GMT
Entity Address

120

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu3.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 d283 d4eb c9d4 a1e0 c0fc 868f e53d ba3d
SHA-1 bac2 7cd9 0918 9c53 4112 bbc8 6101 f59d 3777 ec79
SHA-256 dada 0d98 de0b b32f c88d c028 b58a ec36 cc1e d64c c008 ff29 8fa6 ac29 588d 2054

B.

Name postsignum_tsa_tsu3.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 eefb 6449 c587 a84c 4976 fd85 83c9 5acd
SHA-1 40c5 a6ad 614d 4c0e fa97 5c06 5def 3c0f d2f4 7898
SHA-256 6fa6 eed0 5a64 4a41 f8bf ce32 6143 e899 f335 6b3a ede0 4cc8 8525 d8ca d48c 61d4

C.

Name postsignum_tsa_tsu3.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 89eb 8f42 999c e97e f095 ac3c 987c b9e9
SHA-1 1a51 5d44 cf42 32a5 a740 8c0c 9a49 de52 b068 e735
SHA-256 cab0 1af8 0558 02aa b9de 20bf 7724 0f46 1fbf cfc2 9fca 2eb2 2406 ae6b ea51 1518

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000106    (0x4c4baa hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:34:19 to 22.12.2024 08:34:19 GMT
Entity Address

121

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu4.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 6cb3 6980 d8f7 fabe 53cb 874f 533c 2535
SHA-1 4d8b 2a35 40a2 8dea 3946 8120 c361 d877 282c ed00
SHA-256 4792 24c5 53c4 b445 ac5f 8851 95ab 9f4f 2195 da68 07a1 2a86 8b7a 97bc 0664 a0c5

B.

Name postsignum_tsa_tsu4.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 aae3 b1f5 7b94 d311 b934 ee86 1c48 f94d
SHA-1 5d91 413d b90c 2e11 521e 294a de5e f81f f5a1 3370
SHA-256 6240 87d3 40ae 30ce ed51 4345 2f85 f58d fadd 1e3e 44ba 9674 ed46 5fe7 1b02 9d1f

C.

Name postsignum_tsa_tsu4.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 290b 015e 587b 5d77 e179 2805 6833 8061
SHA-1 fbc3 2605 c3d8 43cf de02 9436 ccc3 5b6c b00d a212
SHA-256 3383 1a93 0ea8 ec88 216c 00c6 24a7 f6d6 aecb dd69 ed92 91b6 760a e323 79f8 66f3

  

Ser. No. Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000107    (0x4c4bab hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:36:29 to 22.12.2024 08:36:29 GMT
Entity Address

122

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu5.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 5622 7630 db74 602a a484 a5e9 77c4 0079
SHA-1 0bdc b011 8ac8 87a7 30cd c91a f86d 751b ca18 9c7b
SHA-256 fcee 879d 3bfa 6a06 a12c 8b66 abb2 9e67 c947 01ae 9755 949f 7e4b 9b1e b7aa 5e78

B.

Name postsignum_tsa_tsu5.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 7b83 5aa9 5734 749b fca4 a3f7 5ebe 29b0
SHA-1 1fc3 dee9 7bf7 902f 7137 81ef e9cf af02 7d4e 7818
SHA-256 2307 ea3e 72dd e778 4507 3907 fc68 7a7a eb20 b5e7 fdaa ef8e 072c 572f e9a8 aad7

C.

Name postsignum_tsa_tsu5.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 9bf8 368a b0a5 dc3a fe15 a93e 6ba9 2e2a
SHA-1 d397 20f7 3b5e 26c3 70d3 d51a c2f5 2506 4c27 d22e
SHA-256 90c1 f0fb 7e00 7f8e ee0a 5fa5 28ce 1eff f937 0b2b 6466 3b38 eadd 6431 464e 2b5d

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 5000108    (0x4c4bac hexadecimaly)
from 14.11.2018 08:38:03 to 22.12.2024 08:38:03 GMT
Entity Address

123

Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results December 20th, 2018

A.

Name postsignum_tsa_tsu6.pem Lenght: 2589 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 74b9 1860 dd10 511c 4d34 0c1d d95f 2e51
SHA-1 df91 b599 4900 3522 cb36 16e3 11e1 e9c1 73e2 abde
SHA-256 a573 e290 4a36 837f 1cba 7e75 0ce0 ba48 8c44 fe13 67c3 5f73 b711 6a3f be8a a3e5

B.

Name postsignum_tsa_tsu6.der Lenght: 1871 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 9323 1376 0093 683b 7c4e 1e60 2729 61ef
SHA-1 53b7 1952 d033 033e c2d5 4ae4 2d6c 63bf a6ee 8a71
SHA-256 c077 1238 979e 133a cea4 f18d 691c f19e fedf fbc1 4201 884f 0e26 c281 f69a 61c8

C.

Name postsignum_tsa_tsu6.txt Lenght: 4506 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 1ee1 41fd 8a60 7013 b1f6 9b4a 1fb4 6ca3
SHA-1 00db 5397 0730 2c19 edfa 041a dbb8 8865 04c2 f8c0
SHA-256 2f06 5335 b19f 7a24 36b2 9c6a 6f3b 920b fccf 87b4 635f 90e7 db18 ca65 07ab 6aab

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 1001    (0x3e9 hexadecimaly)
from 10.12.2018 18:51:01 to 07.12.2028 18:51:02 GMT
Entity Address

125.

Správa základních registrů.
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3
Verification results March 18th 2019

A.

Name sub1CA18_rsa.pem Lenght: 2160 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 6a78 5f8b 74af 405c fa8f 861e 0922 c179
SHA-1 ef8e 3ed9 c538 a8dc 10a2 ad50 3daf bb7d 9a56 2d90
SHA-256 2a14 e889 ab6b b357 28d6 e70b 68ca 726e a6c3 8e46 14c8 c551 de01 a047 5b46 8d7d

B.

Name sub1CA18_rsa.cer Lenght: 1528 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 ebec d5ad 49f8 a6fc b1e0 0a79 f020 505a
SHA-1 86f3 919e 831c ca99 dc0c 6a89 0a7a e52d f865 c3b4
SHA-256 eb09 44c4 91c8 07eb 795b 5eba 6d20 17cf 4e3f b36d 990a d560 eb81 cc27 29bd 28a5

C.

Name sub1CA18_rsa.txt Lenght: 4914 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 0a64 efd2 bc39 2870 ea9d e672 8728 4eea
SHA-1 ac28 248f ad49 0707 fc20 e9e3 4227 2274 34b0 46a7
SHA-256 1c72 49f8 1508 92b9 4cfb c457 a520 fccb ad86 4694 3d42 8cc6 6917 7bb1 a14a 3db0

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000133    (0x1406fc5 hexadecimaly)
from 03.04.2018 09:19:54 to 11.05.2025 09:19:54 GMT
Entity Address

126.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results  July 18th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu7.pem Lenght: 2724 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 d007 b3b0 4fcf d7a2 1bec 0640 0e7a 5121
SHA-1 c1b1 9bc0 b703 3845 71a3 c5fb 793d e22d d5cf a2d4
SHA-256 7aa5 0cb1 38cf 3088 f3d1 aba6 8b69 946a 0e8b dace 90b0 27c6 14ee a025 0cef 21b2

B.

Name postsignum_tsa_tsu7.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 0fca 6b03 b638 f80f 4da7 28fd 850b db63
SHA-1 ea5d 5016 6173 bc55 1028 612b bdb7 6691 183b f5c0
SHA-256 efda 0630 7a3a 5713 ca37 64de cf41 0bd3 fe0c 4e8c c2c1 73bc 51c2 207f 0345 1ba5

C.

Name postsignum_tsa_tsu7.txt Lenght: 5515 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 fcbe 5a50 1776 b181 3e6b d4ce d360 ffcc
SHA-1 13c9 2614 93c0 a88f 55db 163d 4365 831a 30c2 f95a
SHA-256 41f0 25f6 56f1 96ea a7e0 aa5b c505 0e07 6a40 4960 d5a8 ae62 63b8 a156 d245 6585

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001033    (0x5f5e509 hexadecimaly)
from 19.06.2018 11:21:01 to 16.06.2029 11:21:01 GMT
Entity Address

128.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 1st, 2019

A.

Name 2qca19_ecc.pem Lenght: 1407 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 f1af 4f87 4fed e377 9376 3021 d76e c45e
SHA-1 3bf2 a506 a651 bc22 df9b c31f 2eb0 6bef 5a0b eb3f
SHA-256 0907 6072 1d74 40e2 9a8e b734 acde 4f2b 049f 0db9 28c9 158d 9a0c 202d cde7 1891

B.

Name 2qca19_ecc.cer Lenght: 998 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 ad31 42ae 03e0 7b94 9254 3a0f b416 2a96
SHA-1 a9ae 0920 9acc fe27 dff6 93d5 f28c dcbd a752 fa7f
SHA-256 b7fa c27a a688 e973 6cb6 3bbb 0c8a a401 75f6 a3ea 6e25 14d7 3431 1dca c9b5 a545

C.

Name 2qca19_ecc.txt Lenght: 2807 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 0d24 9dba b535 17b6 a6a4 b5fd cc19 ae7a
SHA-1 b5ef 2cb7 3988 a693 08ad f1e6 c65a 4ec6 c1f8 bc1a
SHA-256 a0a3 3859 4875 5c98 7aa5 5ace d809 93fb 5275 2d8d 3583 7143 e89b 6522 8f1e 3e1d

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11011    (0x2b03 hexadecimaly)
from 26.06.2019 05:01:02 to 24.06.2025 05:01:02 GMT
Entity Address

129.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11011.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 775f 5699 dea6 e032 d4e0 0c02 b9bb 4acd
SHA-1 e6ce 37ff a12d 23f2 e682 2110 a7d6 8ea3 ca7d 4f09
SHA-256 97c5 1c39 0615 e7ee 482f eeba c5d2 5d00 e4c7 02e3 f36e e314 f707 b675 9ccf 9c51

B.

Name cert11011.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 5731 5dae e1df 0b6f 0123 2dc7 3e46 7117
SHA-1 93e7 6d35 804a 4439 00cb cd26 2019 621b 5749 f632
SHA-256 c126 4fff d444 bd11 9eaa baec eb76 8bb7 f5ca 8b62 ecaa fa8e 3429 0110 f45d aa66

C.

Name cert11011.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 93fa 75fe 6a7b 081e ee37 1cd5 509c 209d
SHA-1 6c78 f42f 93de 00e8 53c7 811a b0fc d9b6 3d10 289d
SHA-256 db20 6877 c965 f782 4688 a679 561e bc28 69ab dbd9 3286 6bc1 7187 53bf 5878 8cf4

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11012    (0x2b04 hexadecimaly)
from 26.06.2019 05:01:02 to 24.06.2025 05:01:02 GMT
Entity Address

130.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11012.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 c1b0 81e7 3031 0d14 b6aa d418 828f 459e
SHA-1 7d0d 2dd7 cd41 8cb5 83bc 86c6 943d 008d 7d12 02b2
SHA-256 bc7e 11a2 238f a9ff e8c4 423b e41a e976 8aa2 e518 6643 cd3b 164d e3df d541 5f96

B.

Name cert11012.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 5248 a91e 00a2 c250 70a7 c4e3 9110 168d
SHA-1 5a20 22f8 66ef 7ad2 6a77 3cd6 0e2b d081 75cf 96e7
SHA-256 0513 abcd 74d0 eac3 aa98 5596 834b a945 ad6f 07b2 ca8b 9041 abd6 f19a 3923 8404

C.

Name cert11012.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 72f5 dcfc 0cfb 3014 f75e 9b6f 7e6d 9254
SHA-1 a2a1 3719 43ea 4376 a907 ac59 4d6e 014e d574 ba57
SHA-256 5648 f9e6 1930 b466 92cf 74a8 1dbc efc1 1bd6 4d26 f8bd 15f0 748a 83a8 53e2 b4f2

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.:11013    (0x2b05 hexadecimaly)
from 26.06.2019 05:01:03 to 24.06.2025 05:01:03 GMT
Entity Address

131.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11013.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 45a2 c0ef 24e3 a479 87f4 8b88 2411 7ed3
SHA-1 c4bd 7dfb 8255 cf39 3948 4999 116c 0f6a 887b a74b
SHA-256 24ae 4fde 0829 f914 37ad 8663 d177 3c57 8ed7 6ea2 09fe 8ba4 0810 87e7 154b ae38

B.

Name cert11013.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 b8ee 34dd 0ece b0fc a868 a195 1d3b cb30
SHA-1 0b19 7740 6b49 1292 4f99 7d20 6f26 c763 66a8 5ad4
SHA-256 4d74 22b8 8036 e6a0 f706 90fd 6d1a 03a5 734c 96ce d036 a8d7 9c96 1f11 ae16 8813

C.

Name cert11013.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 b4a9 8acb 0d15 c02d ee06 f6dd b9c6 09c5
SHA-1 431b 16f3 0d61 2603 1872 fa58 7cf7 24a1 89a9 ce16
SHA-256 fb64 74b2 e67d e4e5 ac74 5b67 ab0f 0db3 56d4 dabb 6703 7711 9dc5 1c42 499d a80d

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11015    (0x2b07 hexadecimaly)
from 09.07.2019 11:58:01 to 07.07.2025 11:58:01 GMT
Entity Address

132.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11015.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 b06e 4ac9 3ffe 6392 8ed3 5038 447b 5c4f
SHA-1 437d d914 1ab8 b208 6a67 a5ad d634 00c0 ac22 7b14
SHA-256 0226 1ed1 2e02 83a5 e8dc 81c4 379e 4210 46c6 5485 7778 962b c2d9 e2fd b922 db80

B.

Name cert11015.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 232e 6d14 44dd 047a ab46 e461 e977 080c
SHA-1 5fad d9d4 879a fc7b 0cdb ee3f 9f51 3728 b061 e70e
SHA-256 a952 affb 90dc a8c1 d9e9 5388 f690 6cf7 8513 f580 d433 c9d5 1f5d 0ad1 72d1 6c06

C.

Name cert11015.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 46ee 128c e030 ca17 0936 2e62 63b1 8fa4
SHA-1 1086 4ad5 06ca 3454 186e d56e 2a03 4dce 1e20 0838
SHA-256 1228 61ec 56fb 88a0 b82a 2669 3c29 1e4b d6b4 2500 b6d0 412c b450 ce72 4f77 c0ff

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11016    (0x2b08 hexadecimaly)
from 09.07.2019 12:13:02 to 07.07.2025 12:13:02 GMT
Entity Address

133.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11016.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 9f72 3d81 23bc 561f 6005 8fa9 ea2e 8588
SHA-1 9d91 3db3 4cbd a806 2fc2 22fc c533 42fe 9473 9bb4
SHA-256 c150 1d6f a434 73f7 5d73 e5a8 63f7 07f4 5d7a 80ad b378 5ffb b987 f87a 9580 9c33

B.

Name cert11016.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 75e7 06fa 13bc adef 634b 5859 1966 b6ff
SHA-1 6821 4544 4b8c 2cdb 0b1d ecee f592 8605 bd52 4815
SHA-256 d0c6 c165 449e 744f a07d 4a3b 4563 2b1c e38f 716e 0ecf 9bd8 88a6 34fa aa58 8f05

C.

Name cert11016.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 e01d 5564 4b2b 676c 9105 689a 5f0a 959b
SHA-1 47e6 8ba3 f142 26a1 59c4 741e 511a e2ab b890 6c5a
SHA-256 ef9e 1f20 d80c 3b44 295b e813 a50a 441b f0b3 be11 9f41 2b05 9aeb c0ca f163 d734

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11017    (0x2b09 hexadecimaly)
from 10.07.2019 11:04:02 to 08.07.2025 11:04:02 GMT
Entity Address

134.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 16th, 2019

A.

Name cert11017.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 a17e 65cb 423e 2d9c 90fd 7ab3 3a2c a73f
SHA-1 4719 2c1b d762 1724 94d8 a3ed 3c25 3c90 e09b 2f66
SHA-256 c915 982a 56b4 a07e 5bb0 3bd9 faa3 c814 dc3c 2950 f004 6882 ea52 4704 153e 298b

B.

Name cert11017.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 2465 b71d 5503 7763 51cb 40c6 faf9 5f4c
SHA-1 10e2 5708 6357 5c09 812a 8e7b ae90 bf8d 74fb d67d
SHA-256 292a bf43 75a2 221b a496 8acd a165 aff5 07a3 8bbe 82a6 2e80 0a78 9625 ce78 fe67

C.

Name cert11017.txt Lenght: 5057 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 3ba7 59ec 015d a0cf 81c1 e0f7 10f7 0991
SHA-1 5fbb 7e66 9d35 8251 69dc 4908 4d94 15cb 978c 6e64
SHA-256 5cae 5b1d f32e 9229 464c 3565 b49d 9f69 3e2e 85cf 45d9 abfb 0aff b4ec 2041 b053

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11555516    (0xb052bc hexadecimaly)
from 19.08.2019 10:07:07 to 26.09.2025 10:07:07 GMT
Entity Address

135.

První certifikační
autorita, a.s.,
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results September 5th, 2019

A.

Name TSA2-TSU1_082019.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 67f1 5833 1aac 6374 1abc b097 77e4 7309
SHA-1 ea50 06e7 033d 6f7b d205 4d92 f8ac 4bb6 289d 5ee9
SHA-256 8683 7dcc 151f b34a 54c6 a1df 7670 386c 04c6 d8dc 2b69 2182 a884 802a 1bd2 1580

B.

Name TSA2-TSU1_082019.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 e390 98d5 9d68 759a f37f 0c68 dee8 c418
SHA-1 acfe 0c75 1a48 35d4 cad7 f2f8 ca2a 5c92 093a daf7
SHA-256 4375 1407 ec07 ce9f 5a09 1507 a0cd ef1c 0809 1f8e 04ed a3d4 b1cb 85e2 31fb 211f

C.

Name TSA2-TSU1_082019.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 d581 05a6 23b6 26f8 5059 4cd7 91d0 95d0
SHA-1 337d bc99 2a96 d3e0 d52d 76b9 f8b3 121b 34ca bd72
SHA-256 49d9 b133 916b 3410 8edc e0f0 8c68 be84 22ec a463 2cdc 56d8 ac19 6713 8bbf 8303

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11555526    (0xb052c6 hexadecimaly)
from 19.08.2019 10:23:36 to 26.09.2025 10:23:36 GMT
Entity Address

136.

První certifikační
autorita, a.s.,
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results September 5th, 2019

A.

Name TSA2-TSU2_082019.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 98b3 b93a 783a 8c7c 8b0c f0d6 4a93 9a95
SHA-1 6ea2 5eb6 5b00 592d fc8c d6eb 9918 776f 1761 2120
SHA-256 8337 0d41 edf7 c74c dbd8 3be0 0f73 1324 7554 6524 cbf1 c529 6f49 c550 1a43 71df

B.

Name TSA2-TSU2_082019.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 2b2f fa94 6550 24e1 3990 73ac 042a 602d
SHA-1 c26f 5b35 b95a 1a87 1344 8c33 6bb7 5ec4 4ffe e278
SHA-256 3160 f1a9 ba29 3c52 9e02 e03c d166 7ad1 6586 645b 2e05 75d5 21ac 8491 4a5e 9236

C.

Name TSA2-TSU2_082019.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 d6c5 0b0e bf1a 65b0 ecf2 a120 47a8 eb23
SHA-1 8f8b 85ce c22d 347b eed9 8f7c 3e98 7637 e7bb 14dd
SHA-256 c7b7 0b7a e0fb 73cc e77e 81e6 d0bc 6c3d 9382 57c7 f234 6788 78c1 ea57 2672 f138

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11555528    (0xb052c8 hexadecimaly)
from 19.08.2019 10:24:38 to 26.09.2025 10:24:38 GMT
Entity Address

137.

První certifikační
autorita, a.s.,
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results September 5th, 2019

A.

Name TSA2-TSU3_082019.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 dae8 93d1 6de0 0290 3200 5bbb 93eb 6687
SHA-1 9958 a224 147e c0d0 3892 47d8 3e8d 02b6 cb14 c2ae
SHA-256 d0ad 708a f2af e792 a50e b892 5dba f912 bcb4 1c76 f27c 3f5b 51ca bb8a 01ee d74f

B.

Name TSA2-TSU3_082019.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 51b7 b740 8af1 1396 2851 42e2 9f3c e4b3
SHA-1 cd3b 8d65 30a4 0abd 40d3 76e4 a679 bc26 f1c5 aef3
SHA-256 212b 344c 22cf ff03 7ed7 bd99 440d c22d ed9e ee88 44b4 dac0 881b 829d aba8 3837

C.

Name TSA2-TSU3_082019.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 9f73 627e 046e 18c6 af8d 330f 6a8e 9c56
SHA-1 b80e 723a 4243 a013 6e4c 9081 ba24 d017 a2e7 e7db
SHA-256 f994 9526 7c02 d70a 3fa2 dd86 5c99 6d17 b449 2795 d507 9282 1bb8 bb02 7aa6 3747

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11555527    (0xb052c7 hexadecimaly)
from 19.08.2019 10:24:27 to 26.09.2025 10:24:27 GMT
Entity Address

138.

První certifikační
autorita, a.s.,
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results September 5th, 2019

A.

Name TSA2-TSU4_082019.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 2851 a9aa f632 ef71 3ed9 c986 9652 9f26
SHA-1 db4f 31b9 a56b 2526 825f 3628 c3ea da3b 5e62 835c
SHA-256 5aee 277a 0b6f 07a7 548f 680a b650 7ebf f689 3307 0249 1d07 bc9a d700 18bc ac6e

B.

Name TSA2-TSU4_082019.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 a0c0 76ec 93ca 7509 951d b544 4bee 7448
SHA-1 9bfd fd23 a39e 4611 31b8 cce5 b5ba e236 0e57 4f51
SHA-256 ed76 5bc3 db1b 00bc b6be 1945 1f38 a6ec 1c32 d963 7b41 6ab3 e60a 2ad4 d4ab 3699

C.

Name TSA2-TSU4_082019.txt Lenght: 5291 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 fe8f a826 56b7 b474 b68d e1e6 52d5 8607
SHA-1 6476 aace 8508 6e86 63b3 35dc c40b 49d0 bf10 b9b8
SHA-256 283e c315 5df9 8d27 a562 4579 dbeb 5b3b e339 6be0 3e8c bb1f a986 63d3 d9c9 2cc4

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11032    (0x2b18 hexadecimaly)
from 17.09.2019 12:10:02 to 15.09.2025 12:10:02 GMT
Entity Address

139.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results September 24th, 2019

A.

Name cert11032.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 a492 345f 715c bd34 747c 217a 80fa 9f1b
SHA-1 263a 6c4a 5966 41c8 ede0 e911 fc31 7f98 b1f4 2a30
SHA-256 e33f b25e 38dc a270 d1f7 b776 40f2 e725 db17 adec 4acb 8961 dd92 ae4c 2017 ac13

B.

Name cert11032.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 77bf 606a bb33 d360 8818 157c e6a5 f809
SHA-1 1237 9f40 e6f3 8d5e 8a92 69b5 5126 4458 2102 b186
SHA-256 c1d5 0bb1 8575 760a b63e af10 ba94 bd3e ef90 6f9d bcda 3047 8eb8 ef0f 019e f47e

C.

Name cert11032.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 6ad8 194e d1fe 4212 0df5 c635 d6b9 3acc
SHA-1 056c 9070 310c 0d31 09e6 35ed b2ee d189 71fe d446
SHA-256 2d83 678b bbe5 dea6 768c 6167 4d9e 4618 14bd 33a9 c374 864d 51ca 908d fabd afba

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11030    (0x2b16 hexadecimaly)
from 20.08.2019 12:31:01 to 18.08.2025 12:31:01 GMT
Entity Address

140.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results September 24th, 2019

A.

Name cert11030.pem Lenght: 2598 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 c08b cfff 4b4b 1bf7 784c fd97 4aaa eb21
SHA-1 3721 c08b a9bf b792 8309 fa60 8206 e53f 800f 416f
SHA-256 001f f04e 3386 53fd 868b 9060 afc7 9e05 1bd6 ef98 ae42 f3fa 9d29 221a 10ea 0261

B.

Name cert11030.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 f4bf 8cec 3ef1 5d9e f7a5 145e ed81 5fc5
SHA-1 7e44 f1cb 316e 4c9a 3584 0a55 7c8f 6a65 2cfc 92bc
SHA-256 c643 403b 3e26 9756 754b d58e 431a cf71 fc6b 8ef8 b4e7 1833 fee9 d586 d5b2 e6ea

C.

Name cert11030.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 1752 7842 5c11 1ad7 5968 4544 8e56 57d9
SHA-1 bce7 1685 b0f3 25cd 266f 6cfc a6fb 8bc7 3b7f 4344
SHA-256 7002 37a5 db5f 9c1e 08b2 94ab a6de 1c32 5c18 6d2a 5c96 4c0f 98cb d61b 2dac d786

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11042    (0x2b22 hexadecimaly)
from 17.09.2019 12:10:02 to 15.09.2025 12:10:02 GMT
Entity Address

141.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results September 30th, 2019

A.

Name cert11042.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 d527 3936 cb44 54aa 2764 33ff bbe3 ded5
SHA-1 bf7c 3a04 5bc4 9cae 094d 61d4 2d0b 8a5b b444 7dd4
SHA-256 fac7 c6f3 fe39 7b58 44f9 cab2 61ad ecb2 9771 75d5 f172 8638 44f6 f157 1dc5 7261

B.

Name cert11042.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 8bf2 da6d b7ca 53d9 1358 859a 8a60 9ddf
SHA-1 d5d8 9529 575b ef1b 8001 04c3 70e3 b664 2498 678d
SHA-256 6a16 64aa 089e 2b72 3d5d e9e3 3f7e baaa f51f dccb acfa 11a1 8b38 dfc4 7174 bd2a

C.

Name cert11042.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 6739 8f72 2da8 6b8b b980 cf41 5622 5193
SHA-1 2225 652f 3a01 c037 5bef 0bb8 05f2 31c7 a868 1f7a
SHA-256 1fa5 fc2e b641 d510 09a5 bff0 5ce7 1d74 7d01 b70d 4774 02c1 d8a1 8573 e398 e2ea

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11043    (0x2b23 hexadecimaly)
from 17.09.2019 12:10:02 to 15.09.2025 12:10:02 GMT
Entity Address

142.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results September 30th, 2019

A.

Name cert11043.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 cd08 979a ad3a 42fb 942b 3ed7 9606 616c
SHA-1 0bd3 85f0 227b fc2c c283 7cd8 3ac8 0443 7e2a 6b42
SHA-256 a6fc 3ad4 01ed 8a22 be53 675c ffec bae3 7c3d 7731 1c34 861e a7f9 619b e6eb 3924

B.

Name cert11043.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 0067 8cdd 1e07 bc84 11ce 81b7 590a 7358
SHA-1 5b20 50ef 1caf 0f90 63b1 b0a4 b08b dd61 83a0 cf00
SHA-256 735d c487 7c54 ba90 4faa 2459 f0f4 3c5d fb4c 87dc b17c 2fbe adb3 567b 1f0b b277

C.

Name cert11043.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 8b50 021b 3d7e cc8a d79f c44a 2469 d593
SHA-1 a918 387e 192a 7a21 5232 87d3 4ce7 b9f9 1055 21c6
SHA-256 7755 d1f1 b05e 86e6 a072 95c2 8c5e 7ab3 7791 6b8e acd6 a7f2 d9ef bbd3 4e01 ec45

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11045    (0x2b25 hexadecimaly)
from 25.09.2019 12:46:02 to 23.09.2025 12:46:02 GMT
Entity Address

143.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results October 14th, 2019

A.

Name cert11045.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 0f5b f0d1 312e 7cb1 f48b e112 1c10 2589
SHA-1 b3b7 b0db 4b23 4318 50ca e4c9 7c23 3aa2 11e6 ba74
SHA-256 d8d2 5ee2 3c80 6e11 000b a273 aaf2 45b1 11c7 523e 3cec 5a2e 91ad 25de 9224 0569

B.

Name cert11045.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 3be8 4603 2d38 7e90 6787 e56e 82b5 7e00
SHA-1 d99a 1238 382d 16e3 2224 d944 373c 035e 70c1 c983
SHA-256 f90b 3def b560 6892 fdce 98bb 892d ca49 f638 76c8 538f 21ce 3674 421e db38 b3cf

C.

Name cert11045.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 085d b38f aae2 9d09 1263 080a f272 4c6d
SHA-1 1de3 bce0 f633 29ef 5e59 f077 9342 d248 176d 482c
SHA-256 9676 5b78 9ae3 4e13 1b96 f906 df6f 77d0 594b 7865 584f b015 972d 741e 5269 979c

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11046    (0x2b26 hexadecimaly)
from 25.09.2019 13:10:02 to 23.09.2025 13:10:02 GMT
Entity Address

144.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results October 14th, 2019

A.

Name cert11046.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 db25 9679 7807 5f1c ecf4 dd99 89fb b258
SHA-1 1e12 1d00 ac83 6866 68ea 745f 5b18 010f 8382 9212
SHA-256 ab56 d0f8 675f 68e3 2dad 3098 24b2 3b63 3343 afea 5267 2a74 80da 6775 cb6b 342f

B.

Name cert11046.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 bd26 bfae bbd3 8429 e6ef 0292 3ffa 3d41
SHA-1 97ec af5b c1bd 4cb9 418c a391 8ae7 f09f 2d71 efdb
SHA-256 541b 0c68 156c f43b 7c2a 637e 7530 16e6 a29e 234c 3785 0a88 dadc ab0c 513a 9d52

C.

Name cert11046.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 3258 794c 67f0 a370 f159 4ca3 4a54 7595
SHA-1 daa6 ea53 88e2 7280 939a 7bb2 885b 2c72 4a70 d25e
SHA-256 4b27 55d0 bc0d bfa2 e272 7dca 5e5d 676a aee5 d6a1 c0cf 4bac ae9e 0da7 d9ab 95ef

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11048    (0x2b28 hexadecimaly)
from 03.10.2019 06:22:01 to 01.10.2025 06:22:01 GMT
Entity Address

145.

Správa základních registrů,
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 Žižkov
Verification results October 14th, 2019

A.

Name cert11048.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 feb2 422a 2564 d888 99c9 1e0a 04f1 7989
SHA-1 54d6 d80e bcfe 67f7 7271 3820 dfb1 e780 6d07 24af
SHA-256 685b 3f0a e4c3 b712 98b3 2b81 8196 d528 7902 a32c 5388 d67a b717 9766 b7cf 4b21

B.

Name cert11048.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 69a6 e18f f6b0 61d9 cd3d 697a 7b63 c4e1
SHA-1 0a6c b766 e8e2 d0b2 0d62 fcc1 7fc1 ec75 322d 20eb
SHA-256 c590 6aab e081 99d1 cfcf 60cf 5be5 6ef3 377d 3ed0 8a24 5ffc a1de c14a a736 ff08

C.

Name cert11048.txt Lenght: 5065 byte          (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 4715 dc88 074b 0b67 eb58 ad02 3f94 e2e6
SHA-1 34c2 700e d333 5509 b0b6 1589 8cab 71b4 4ede 9dc5
SHA-256 c080 9c8d b0c5 9f84 4f3f 506f b340 028f b7ae c4e9 db43 d523 2324 8d7a fe7a 729c

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000514    (0x1407142 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:41:06 to 27.10.2025 10:41:06 GMT
Entity Address

146.

Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu1.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 b208 c4bd 34eb de71 406f 6ad9 7938 1f9e
SHA-1 2e67 9d77 372d 95f9 d9ad a8ce 253d 70a5 eb3e 2a48
SHA-256 9f59 6c6a 9a28 7891 4f3f c152 be78 7b02 c795 8444 05b4 9823 0df9 1727 8356 e46c

B.

Name postsignum_tsa_tsu1.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 6d4a 68ca f75d caff eb09 880a 4819 d141
SHA-1 e467 cf25 5fcd b400 bae6 1140 4f21 ec79 c94c 7edc
SHA-256 fe34 5ada 1910 0e33 c7d3 faf6 dc89 0b93 4570 e872 f6bd 8b3a 16db fd2b 000a 06e2

C.

Name postsignum_tsa_tsu1.txt Lenght: 5553 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 572a bd15 818d acf7 5669 7f10 de7a 299d
SHA-1 9da5 740a 7cd0 21a9 b8cc 07d1 b05c d01d d042 b454
SHA-256 484b 4a5f 780c 4ee8 97b9 6280 e284 870d a465 9777 c113 f300 94b1 6080 7720 fe53

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000515    (0x1407143 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:45:18 to 27.10.2025 10:45:18 GMT
Entity Address

147.

Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu2.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 1fbe 053f 5917 fd3a 4353 8348 824e 6a13
SHA-1 a5d9 ce45 0a68 97ac 40f7 b8ef 36f3 db6c ae0f 4cf9
SHA-256 3a6d 6608 5d1f cf1f b517 7306 9185 238a d04f 65ff 91dd cdcb 9fe6 71db a7b6 6f0a

B.

Name postsignum_tsa_tsu2.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 3a91 7111 c740 1021 8176 b120 ee93 075d
SHA-1 aa3c 88d7 2b07 7a58 3520 edae c297 b4c0 180c 5f6c
SHA-256 bec4 86d6 6585 82fd 5be9 0382 9a6b 54d0 5353 adc9 44d1 26da 2e6a 0b50 e589 1bea

C.

Name postsignum_tsa_tsu2.txt Lenght: 5553 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 d134 0f73 a90d cd31 1a87 526d b097 da34
SHA-1 c19c 663e 5107 7a0b 02a2 155e 7231 7aea ce10 e5ac
SHA-256 0eb1 3a3d 67e4 6102 c5e8 11ca e6d7 86d8 71a4 823f 5e79 34e8 664d 4bde 1ef4 aed2

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000516    (0x1407144 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:46:47 to 27.10.2025 10:46:47 GMT
Entity Address

148.

Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu3.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 52ed dab4 6033 552a 6f1c df68 aeb7 2c83
SHA-1 7b3e ce9a b123 bf04 133e 8f83 b2e1 766e ba6e 2f95
SHA-256 b263 2a85 bcd2 be09 203f 3d60 bf5a 6154 07c4 e96f b3ee 75eb ca61 652b 6f46 5828

B.

Name postsignum_tsa_tsu3.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 a674 5fb4 d4e3 65a4 ddfa 9668 09c8 6592
SHA-1 5782 3f39 ea2e 3910 d6a4 8e07 a65e d1ee c841 1572
SHA-256 3cba c1bc 79fb 1d03 9737 c36c 2ad8 d9b5 5ace 08a2 e244 0878 d1ed 983a e6e0 fcf5

C.

Name postsignum_tsa_tsu3.txt Lenght: 5553 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 33ba 8a3c 2995 ec54 5585 d2f3 670f 3fc8
SHA-1 a211 41a9 2757 d5cc 7078 2084 b6a5 86d0 76be 139c
SHA-256 0dbb b069 d1ad b858 37ad 4279 82b7 8a9d 0ab2 52b2 1573 4db5 7918 e91f a133 2474

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000517    (0x1407145 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:48:03 to 27.10.2025 10:48:03 GMT
Entity Address

149.

Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu4.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 f611 2080 47f8 f49c 0968 1c95 e3a8 884d
SHA-1 1dfa 75e7 137c 06e5 f445 5368 6efa 6b72 3a60 f186
SHA-256 57b7 defe 1239 d6c7 ce86 621b a020 de42 850a 46da 6708 9ac9 67b4 f591 3fd8 711b

B.

Name postsignum_tsa_tsu4.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 50f5 2c40 ddb2 374a 3f6d b4e8 9b08 2c10
SHA-1 a22d f461 d4ff 3142 d573 33bc e5d5 20e9 04a8 ef18
SHA-256 3333 16c3 e65e 6ce8 49f8 9e41 5abc e5a6 acde d605 e12e 580d 6809 52dd e7e9 5e11

C.

Name postsignum_tsa_tsu4.txt Lenght: 5553 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 56a2 f8f8 0f6d ffaa 8107 0262 1b7b 6fd7
SHA-1 936e a83f 0472 bca0 953c 426f 6278 fd03 fa99 4660
SHA-256 5a32 3cb9 bc31 e8cf 1dac 9ce4 7b43 505c 8311 b202 5b66 be00 7b8d eaba c561 aa43

  

Ser. No Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000518    (0x1407146 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:49:10 to 27.10.2025 10:49:10 GMT
Entity Address

150.

Česká pošta, s. p.,
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019

A.

Name postsignum_tsa_tsu5.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint
PEM MD5 6662 97fb 13d5 d668 bc44 f230 0fea fd18
SHA-1 2cec a8bd fd8b a5ce a74c 4890 95e6 d9f6 10c2 80ec
SHA-256 0089 d73d 1f24 a481 b6dc dced 27b5 95cd 66f8 1db5 b4d9 9fc5 aad9 bae2 2273 4b1a

B.

Name postsignum_tsa_tsu5.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint
DER MD5 be13 3922 475b 01d4 2bde 18aa 4058 1eea
SHA-1 2359 841a 21e4 ed47 64fa 8595 f9d8 c442 b05a d75a
SHA-256 378e 90d5 a8f0 6a47 6132 7616 26cd 7b49 1ce3 9b0e 87be 6767 8dcf f5c5 e5e0 633d

C.

Name postsignum_tsa_tsu5.txt Lenght: 5553 byte          (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint
TXT MD5 2175 becb 6106 e77d c618 9a34 47dd 3206
SHA-1 f45d f2ca 925d 7edb 57e1 8f15 128c 51eb 4e97 8d90
SHA-256 e201 d3b4 bfd3 58c3 8ab0 3926 c3f5 ea27 6437 4f38 9c19 8f60 52ea a38f 4448 6d88

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000518     (0x1407146 hexadecimaly)
from 19.9.2019 10:49:10 to 27.10.2025 10:49:10 GMT
Entity Address
151. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 29th, 2019
A.
Name postsignum_tsa_tsu6.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 55ef fb67 edb8 f402 096c fef5 2911 4d6e
SHA-1 02fc 98d0 af79 b48b 96bd 8c30 7a5b 755e 84b0 1c0b
SHA-256 5b78 7e3e e084 0ac6 89f5 65f2 9a66 7e96 0ed0 e54f ceb0 a1f5 72df 8262 3d10 c0fa
-
B.
Name postsignum_tsa_tsu6.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 4270 4531 532d a15a a4e1 e2fc eca0 9c65
SHA-1 1a08 e484 8ec8 7b30 fabb 6b9e 30ae 63e1 820a f021
SHA-256 ace8 8b0f a749 5eb6 99fe 660b 2afc b688 a085 e465 ee73 96dc b5c2 ff4d c651 9543
-
C.
Name postsignum_tsa_tsu6.txt Lenght: 5553 byte     (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 d953 fecb d645 d0ad 40d7 d540 851f 5fb2
SHA-1 7bf2 5d3a 3c4a 695d dc5f 3419 745d 4e4f 5af9 332f
SHA-256 18c2 d4b7 18e0 fe0a fb78 6783 d7d0 83ac e884 0f19 9611 7c46 2ab5 40f5 e23d 19ab

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11059     (0x2b33 hexadecimaly)
from 24.10.2019 11:34:01 to 22.10.2025 11:34:01 GMT
Entity Address
152. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 8th, 2019
A.
Name cert11059.pem Lenght: 2557 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 3611 31dd 231f 5972 284c 9d1a 3513 1ae8
SHA-1 6a6b 731c 9bdf de83 d865 c63f eee1 8925 ce99 03b2
SHA-256 5f01 671d 36bc bf97 847f ff9b 08d5 9f98 82ec f5f6 8ef3 bc20 ec04 fb21 09ab 8ce1
-
B.
Name cert11059.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 715d e4c1 e51a a335 1baa cfab c483 ef79
SHA-1 ea51 15c3 432a 86b8 9a74 828b 0013 017b bd48 458f
SHA-256 165d 6e97 c948 2b4e 0c7b 682d a275 2373 d2ad e04d cde9 ee6f 05bf 4a37 dd9f b9ac
-
C.
Name cert11059.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 dbd3 de80 ebba 2f37 d74c dcf5 a835 e842
SHA-1 735e 804a cdcf 6ed8 6b46 92ba 8a79 6a86 9cbf 3057
SHA-256 d490 2d01 bf37 85c6 d5ba ae81 9e8a 66bd dcf8 682f 797e 19f7 7d12 7cb9 c38b 1d47

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11060     (0x2b34 hexadecimaly)
from 24.10.2019 11:49:02 to 22.10.2025 11:49:02 GMT
Entity Address
153. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 8th, 2019
A.
Name cert11060.pem Lenght: 7433 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 2eca c4a0 177f a49d e371 0383 0783 5bc8
SHA-1 741e 00d6 c798 5c83 6f0a 917a fc12 24eb 7f59 a0d0
SHA-256 1438 319e cc9c c0d6 374f 477e e593 dedd 0cb9 a44d e27f ccb2 14ea d9d6 d306 ad28
-
B.
Name cert11060.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 506d ad94 8078 3fa8 daae 46aa 7e7a 4fce
SHA-1 aedb ff9f e60b ba95 3a3c 9b42 d5b1 c87e 00a2 dee4
SHA-256 3736 5b1a 2758 a248 c0dd 260e f233 bcdc 1a2b f24d b929 3b14 b4de 0541 e441 5908
-
C.
Name cert11060.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0309 15cb 5f9a 3f6b b20a 6802 1095 e255
SHA-1 afed faa2 7342 f502 2e53 f4c7 9148 b357 03fc 0f9e
SHA-256 6a0a f71f c698 832b 6f2d b5dc 6301 6551 88af ad98 d587 58ea c6b7 f089 49ed a822

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11061     (0x2b35 hexadecimaly)
from 24.10.2019 11:55:01 to 22.10.2025 11:55:01 GMT
Entity Address
154. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 8th, 2019
A.
Name cert11061.pem Lenght: 2557 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 7f1b f520 1639 7ae1 1ca8 74e6 8374 c7c2
SHA-1 a40e 1fe6 a112 4e5e 77ac a74b b897 226c e2b2 c03d
SHA-256 e4c6 0cc8 6f86 6f9d 7b95 ac4c f7da 5dc0 579a 82fd 68dc a704 e8b9 30e5 d8ea c8b1
-
B.
Name cert11061.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 3db3 65c5 8e65 b51d a558 67b5 1756 2a4d
SHA-1 1157 9a44 26af 87a2 d114 edde 8139 8862 565f 6fe6
SHA-256 dbe7 c64a cdb2 5a71 490d 6e23 98ce c438 afd9 a114 35ce 06f8 f438 1303 369f f9d9
-
C.
Name cert11061.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 1519 10b8 27a1 0a8c a2a3 f16c 13c4 748d
SHA-1 c05c 29dd 4112 c310 d733 6d57 6b12 2126 86ea aabd
SHA-256 bc3d 5aa3 dee6 e0cd f695 aa84 b2db b0d7 048f 1557 025d 0afd a56a e60c 63e2 4781

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11065     (0x2b39 hexadecimaly)
from 12.11.2019 07:55:02 to 10.11.2025 07:55:02 GMT
Entity Address
155. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2019
A.
Name cert11065.pem Lenght: 2598 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 37a4 f685 d898 e4ef ce1f aca4 71e5 26a2
SHA-1 9ff4 f987 ea6b f365 d986 2090 bb4c 48d2 a745 d895
SHA-256 3e82 70f0 e374 5259 759f 0890 b70a 00e1 e1fa 6190 3caf 9f9a bc49 f888 d4d3 3269
-
B.
Name cert11065.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 c426 a17d d563 31f3 b198 2505 fc17 8e63
SHA-1 7b9f bd5d ab05 47fc 488f 5eee 27ad 4828 aac1 5405
SHA-256 98b1 1436 d42e 9119 8d33 be16 fe0c 8dd5 9a97 309b c9a8 1def e00e c2d5 6247 fe0c
-
C.
Name cert11065.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 1bc9 668a 9c41 803c 1493 488b d32d f83b
SHA-1 10f6 ae80 5c59 d17f 49e2 1242 03e2 ab42 c8d5 ac27
SHA-256 22a5 e5d4 752e c955 392c 4387 e409 2342 b115 287b 5efd 784c d242 5b58 910d 3a6d

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11066     (0x2b3a hexadecimaly)
from 12.11.2019 08:13:02 to 10.11.2025 08:13:02 GMT
Entity Address
156. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2019
A.
Name cert11066.pem Lenght: 2598 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 38bd 90b4 71f5 b9ea 50d0 8530 a9b2 a994
SHA-1 1963 ecc8 43aa 9b4a 94f8 0dd8 d93e 0231 abf2 7f67
SHA-256 c236 8308 a662 ed72 740c c72b 02ec 27ff 4bff 98a5 5f8b ce05 2bd8 86af f996 9313
-
B.
Name cert11066.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingeprint


DER
MD5 2bde 45f2 7f29 3181 f29d 52e2 d96e ae7c
SHA-1 d543 8933 68dd 128d b009 a93e 3489 c762 10bb dff6
SHA-256 0c4e 7a7a 2cec 14de 47d7 5110 3290 ff8c 6716 2a99 6d79 d27b 1c12 8688 e0c8 d82a
-
C.
Name cert11066.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 21bc 3fec 3993 3996 4801 7b23 0b01 a06f
SHA-1 d4ac 5e50 3051 db45 eb84 1eb6 393c 7aa4 019b 943c
SHA-256 8cbf b94e 1f62 77ef 2815 32aa 7b89 ca53 14e9 1ee9 1238 3691 16fd d4d6 d790 9d4a

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11067     (0x2b3b hexadecimaly)
from 12.11.2019 12:04:01 to 10.11.2025 12:04:01 GMT
Entity Address
157. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2019
A.
Name cert11067.pem Lenght: 2598 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 1bb8 30d8 d5df b5a7 5c12 6954 0874 6921
SHA-1 4b24 aa50 1a20 cc21 d6cb 937f 7244 e265 53bd 80bc
SHA-256 c5ac 329f a928 c074 1e5c 8607 2ee5 5e5e af97 0539 472e 0081 5ef5 cd9e 49bd 1b68
-
B.
Name cert11067.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 336f a95b b1b1 df13 c691 620d 4fa5 8c97
SHA-1 8ffe a760 09ae 18d1 b34a 8e9d b411 a84c c3f9 f2d6
SHA-256 dfc1 d042 0c58 63bc f556 df87 379b f283 1f9c a2d4 7f37 38ef 498f c8f6 e95f 4721
-
C.
Name cert11067.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 b3a8 c120 0868 d2d4 c8b9 1a01 e406 94a5
SHA-1 c579 d945 1e3e 797d 4cc8 b16f 75f1 2439 8562 874a
SHA-256 e5ab 51bd 718a 9e86 0d97 67c6 5845 2107 3fbd fd28 582c 53d7 3244 0ea1 d8fa e939

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11068     (0x2b3c hexadecimaly)
from 12.11.2019 12:13:02 to 10.11.2025 12:13:02 GMT
Entity Address
158. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2019
A.
Name cert11068.pem Lenght: 2598 byte
Format of Certificate Fingeprint


PEM
MD5 bd62 395e e635 3ad6 5073 27c7 09c0 943f
SHA-1 7964 62a8 9fbb c81e ec45 ca09 d08b 4d6d d1db 4d04
SHA-256 ed38 f627 d439 ef5d 3674 121f 5bd3 653e 1385 80ce ef20 c39c 0900 ca14 ffb3 d53e
-
B.
Name cert11068.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 7295 ac0f 0813 1829 f01c 5e90 1491 d526
SHA-1 ba38 221b 76c5 b183 1454 6bb4 29b3 d7f3 00d3 8948
SHA-256 2c79 ff7f 9ef4 aa45 45c3 c395 c493 95c9 f4e7 e49a 30aa 4ab9 4437 8f5f cd20 b840
-
C.
Name cert11068.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 3012 6ea9 9b88 425a c6a7 1b3a 916d e020
SHA-1 8763 feb8 c8a7 66a9 499b bc2f ff58 f7b1 43e9 c671
SHA-256 9316 66c8 c9a4 a041 2a8f ae7b 7181 70cd a619 0f82 89ae da03 393c 21d7 ca70 fac3

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11085     (0x2b4d hexadecimaly)
from 20.12.2019 08:31:01 to 18.12.2025 08:31:01 GMT
Entity Address
159. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results February 4th, 2020
A.
Name cert11085.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 45e8 361f 4f46 2a7a 0d0d fea5 5a53 8db7
SHA-1 7ec6 16cb b214 aa01 b3ee b58b a217 47b3 96be ddb2
SHA-256 eb55 b1e3 8501 244b f777 0198 e7cf 3b5e 9c12 5046 fa41 7072 b64a aaab a6dc fb0b
-
B.
Name cert11085.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 4ba9 b1d0 2b4b b241 c15d dce5 82a2 065a
SHA-1 aa08 aeac a67d 341e ffa5 2377 c802 5e72 d547 3255
SHA-256 07e9 516a bae3 d914 1cdb cba0 512b 3b71 87d2 3bd7 22bb 261e 9767 dc84 50ab bb29
-
C.
Name cert11085.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 8718 41bb bb93 f21a fd8c a102 ac21 31ec
SHA-1 b32c aa36 416d d7b3 592a ba3b 9dd9 d00f aa93 2cbe
SHA-256 a865 ac47 eaca 69de 83db f556 b366 3927 2e25 931c a86b 03e5 afbb 7703 41d4 9f36

  


Ser.
No
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11086     (0x2b4e hexadecimaly)
from 20.12.2019 08:40:01 to 18.12.2025 08:40:01 GMT
Entity Address
160. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results February 4th, 2020
A.
Name cert11086.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 e2e4 3a63 a5fe 86ed d453 4ea2 6f15 a29c
SHA-1 d26a d408 410a 9486 8dba 3b9f c459 21f0 6949 88c0
SHA-256 d0bf be27 0aea ef55 a0c2 3ff4 c5ac b12c c5e3 542c 4546 2da5 c850 9aba dd43 77d4
-
B.
Name cert11086.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 3685 7dff 9bfa 0085 f38b 4737 5cbd 53d3
SHA-1 aeb0 3232 277a 5ddc a464 0fb5 550d df7c 6540 c496
SHA-256 a9fe 74b3 317a 21d3 0c85 1be1 8856 2a14 a9ed 1250 344c fe16 1cd3 fdac 9697 803e
-
C.
Name cert11086.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 5908 4ec9 1779 ee6b 15b5 34e9 ecd6 97e7
SHA-1 29e1 a33c 1930 caa8 a658 fa07 6bdb 9dfe 7a65 a222
SHA-256 b105 1967 dfd1 0184 cad8 a587 56fb 24d7 e89e fcc7 7974 1524 720d 0276 1cdc bbfc

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11144     (0x2b88 hexadecimaly)
from 27.05.2020 09:10:01 to 26.05.2026 09:10:01 GMT
Entity Address
161. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11144.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 0816 24b9 0162 39ba 5c2b 5488 bc78 356a
SHA-1 b07c dff1 ced3 f354 c836 98ba 5445 c4bd b918 88eb
SHA-256 ddda e3bc 74cb 7bfe d598 7938 4aac eeb5 12b4 4717 8fe3 030c 72e1 fb9f 73f0 25c4
-
B.
Name cert11144.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 2fad e603 6427 6556 e8d7 e2ee 3335 1fbd
SHA-1 0af6 2f34 277c 9775 3afe b288 2c7d 9210 6590 cfcd
SHA-256 bdf2 e21d 1e29 84ad 9b35 0c43 67a5 74a9 1f22 7f9d 860c 8946 5385 606c 9e35 894c
-
C.
Name cert11144.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f18a d617 5352 8649 7679 362a ae4f fe46
SHA-1 f00e 6715 d832 1086 bdef fbe8 cd9f 3be2 9c9f 0ea8
SHA-256 bef7 d2ae e365 0f7f e9aa 8a43 cfe2 653a a4ea b1d8 1ace 04dc 79e6 fd3e 6a35 f40c

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11146     (0x2b8a hexadecimaly)
from 27.05.2020 09:25:02 to 26.05.2026 09:25:02 GMT
Entity Address
162. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11146.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 9fb7 9329 7372 d547 8b75 81c3 77bb e838
SHA-1 c087 7617 a52d 1b27 3782 392a 8c6f 8bc6 de04 8b45
SHA-256 d812 e3da 7654 030c b8ca 227b b320 85dd 11a8 3e7e 48f6 69d5 10ae 9ad1 26f6 179c
-
B.
Name cert11146.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 7c72 834f 8c55 22a5 8a4f 2fe6 ac05 9fc3
SHA-1 02cf 2062 2a83 b3b6 db97 14a5 d143 f2f0 bd8c bebb
SHA-256 68b2 61a3 c045 f2e0 dbcf caa3 3a1f a43c e8ba c65a 1d98 3808 c19d 8d83 e40a 6ef7
-
C.
Name cert11146.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 10c1 800a ba27 cab6 0648 fe0a 39ae 4565
SHA-1 1028 78ca 3d19 9cbe e74f 1175 a72b 284c 07a6 5e69
SHA-256 e930 a8ce 5d2b b087 e76c c8e9 0b3f adf7 67c2 31f3 a27f 5a15 8ccf ed32 02d0 0153

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11159     (0x2b97 hexadecimaly)
from 11.06.2020 08:55:01 to 10.06.2026 08:55:01 GMT
Entity Address
163. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11159.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 2da3 fc68 a392 5fe3 373f 3a40 99ea bb52
SHA-1 4ff9 fefc f147 37ad f978 fc3d 9093 5700 5c10 6c21
SHA-256 a3dd 3fc9 9c15 8344 1885 76fe 7703 7ffe ea26 8a36 a338 72a4 0202 4e7f d6f1 6903
-
B.
Name cert11159.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 dd5e 0149 9d2d e4de 9052 6d98 cea8 8add
SHA-1 be2f 0fbe 1f2e d0a4 1288 bc78 1732 96f0 eecb dd0b
SHA-256 cbc6 a158 b885 6917 ab58 f198 a22d 68fa f7bf 983e c05e 06e9 ed31 1431 8419 1d44
-
C.
Name cert11159.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f911 71dd 5250 5af3 f141 2953 1984 f3e1
SHA-1 28e1 baa5 eed9 7f40 7324 f1df 3496 e13d a685 5be1
SHA-256 0bfd 6fa6 964c 89e9 4299 7860 e705 93f0 85c6 e91c 41c6 031f 9ecd e2da cce7 6a04

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11160     (0x2b98 hexadecimaly)
from 11.06.2020 09:04:02 do 10.06.2026 09:04:02 GMT
Entity Address
164. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11160.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 5266 fc1c 5549 1317 e271 10a6 07f1 3861
SHA-1 5e91 3fdc 9790 b527 8809 3777 7e4f 3416 72bc b308
SHA-256 6db2 7c9c 5a6a 8c76 4ea5 0f99 b8aa 81b3 fef0 c6bb 3fb7 8d53 5da1 7195 2839 c15f
-
B.
Name cert11160.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 ef60 e585 7802 df7a aeaf d7b2 d218 e634
SHA-1 9589 968a 1dc3 ea8f 9427 403b c711 9335 f484 0777
SHA-256 c45b f06b 6e8e 8e3c b13a eae3 b62d 7e9c 1143 acf2 a24b 66b4 dddf 755d ab53 e856
-
C.
Name cert11160.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 e40a 1f2a ad30 f651 ead1 bbe1 8fb7 fbea
SHA-1 7be1 ad31 5a3d d06b fd7b c50b 7a7a c04f 0703 82a8
SHA-256 03cd 3005 faed 6965 d155 c15f f089 69f9 1a14 6d7b 77b9 27e0 7f05 5885 23ed b88b

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11161     (0x2b99 hexadecimaly)
from 11.06.2020 11:37:01 to 10.06.2026 11:37:01 GMT
Entity Address
165. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11161.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 4312 227a df8e bf44 354d a020 c674 9691
SHA-1 9c20 5998 7b46 8b27 402a ff79 55be a954 a1b1 2ee8
SHA-256 3858 3656 5776 7c46 8664 c435 9a6b 1750 1c44 1a50 6113 23ab f5a6 d739 3618 2a21
-
B.
Name cert11161.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 202e edcc acea fb38 362c e4ee 31eb 7ffb
SHA-1 45f0 f6a8 b1aa f9a2 4e24 7a48 d963 9d8e eaad 2a65
SHA-256 4859 a954 cd4b b753 839e ced5 5a27 4136 d479 4b62 63c8 b70d 4db8 35e3 d850 fb3f
-
C.
Name cert11161.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 8355 0431 b60c 6971 2359 852c ad4b 30ff
SHA-1 50b0 b3c6 0888 e87d c735 2909 e618 c029 3d8f 4d34
SHA-256 d681 5b50 5e5b 7113 a25c 6b24 5f43 7a77 f4c8 b431 5a5b 6ac9 5364 28fb fd28 7a70

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11162     (0x2b9a hexadecimaly)
from 11.06.2020 01:46:02 to 10.06.2026 11:46:02 GMT
Entity Address
166. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results June 19th, 2020
A.
Name cert11162.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 93e1 7e46 7a66 fa4d b41a b622 94d5 941f
SHA-1 431e 550a 2524 a9be 36e2 f62e 5306 5dc1 6653 6b83
SHA-256 fecf 0779 a245 829d 12f8 d656 a56b ec70 2230 0fdf 496f 0b41 eb4f 84c2 86ea 74c8
-
B.
Name cert11162.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 5692 d03f 6c07 143a 15aa db84 dff1 4029
SHA-1 bd44 8c0b ae81 7c92 2210 7690 a7cd bdde 571f 8c8e
SHA-256 7649 eee1 16fc 1af4 563f ebbd f39b 3bce df74 b631 9c22 727c 9bc6 cc71 66ee 4988
-
C.
Name cert11162.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 c7f5 5a8f 05bd b8e1 d2e4 2ad2 2b2a d358
SHA-1 0c24 8910 bbea 43e2 0bf5 8b54 f1f5 44bb c32f 0323
SHA-256 d8a1 0945 14b2 9b3e b949 16d7 eda8 ae63 1c26 b20b ff5f 7c1b 3e16 e7a3 0261 1c0e

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11686195     (0xb25133 hexadecimaly)
from 01.07.2020 12:52:34 to 09.08.2026 10:52:34 GMT
Entity Address
167. První certifikační
autorita, a. s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 22nd, 2020
A.
Name TSA2-TSU1_072020.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 ba68 0a0c 15a5 093e 3653 2715 c853 8bc6
SHA-1 b787 8596 cc98 ebef bff4 b582 ebb0 5432 3159 e434
SHA-256 8fdc d999 393b 54a8 cb0a 50c4 7976 a91e 3d02 46a6 3bdd d138 df76 a385 999c 0fd8
-
B.
Name TSA2-TSU1_072020.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 e74c 666d 85eb 0de2 d321 af0c 68ed 8f4d
SHA-1 3d1b e2b8 4fb0 f3ba c0b1 034d 7323 51fa de0e 4019
SHA-256 28ae eead 5f64 6e49 6cad a26c 6351 c0a8 b887 6b5c 4fd2 36e6 8e17 2989 65c8 f0af
-
C.
Name TSA2-TSU1_072020.txt Lenght: 5347 byte     (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 dd5d f3a4 407d cfe9 aac0 6acd c3c8 e051
SHA-1 fc4b d090 df80 821e a33e 9a2a 39ed 9dbc b83a 3517
SHA-256 c13f c0a8 4f09 8a40 040f d2c9 9519 75a5 26fa 6bfe 605c a49a 9364 9b9b d4e0 61a3

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11686202     (0xb2513a hexadecimaly)
from 01.07.2020 11:01:47 to 09.08.2026 11:01:07 GMT
Entity Address
168. První certifikační
autorita, a. s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 22nd, 2020
A.
Name TSA2-TSU2_072020.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 e246 1c16 79dd 76fc eb4a a0fa 3fca e095
SHA-1 f567 01ed 0961 e0e2 039f c538 aa8c 5124 831b 4a51
SHA-256 5ad3 63c9 8443 804e 77ae 6f7c 96cf 37e5 bd9c fdfd ab47 be64 6b75 4cff 1f50 bead
-
B.
Name TSA2-TSU2_072020.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Name


DER
MD5 a6ac 9b28 bc03 b952 7e76 2db3 4d85 59ce
SHA-1 bf0b d611 e465 12b1 b885 30f6 7bde 39d8 2530 b573
SHA-256 4c6d c0e8 7791 1fa6 6e23 af25 4572 8fce dce9 76e2 4d84 cc4c d7e5 b16b 9f9a 6506
-
C.
Name TSA2-TSU2_072020.txt Lenght: 5347 byte     (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 1769 0307 06df f718 e689 bb67 3eb2 a661
SHA-1 9a10 5fa1 1e89 5062 9967 93d9 a16c 7875 ad0a bc88
SHA-256 93f7 e4d5 38b6 9032 cbcb 823e 4f72 99bf b186 113f 3f5c c4e0 e2cc 5efd 0059 6785

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11686200     (0xb25138 hexadecimaly)
from 01.07.2020 11:01:34 to 09.08.2026 11:01:34 GMT
Entity Address
169. První certifikační
autorita, a. s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 22nd, 2020
A.
Name TSA2-TSU3_072020.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 231e c80b 8c00 21c1 f21e a823 ad76 ee94
SHA-1 5dc8 9ec9 4a93 e854 df82 0b23 9416 1966 287c 11e2
SHA-256 f7f0 059b 9be4 06bc 014e 625e 5bb1 67e3 1c04 cd6b 7901 cb2e 952b aab5 f6e8 a46e
-
B.
Name TSA2-TSU3_072020.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 f06e 528c 56d6 89bc 7503 955c 8a7c c3dc
SHA-1 596b 33a0 c722 7af1 9864 d9c3 0d54 73c3 55ed b009
SHA-256 7faf 3887 452e 41c0 7b01 1f91 5dd4 d198 c1df 02b9 89f0 f7a5 5f88 c38c c686 3a84
-
C.
Name TSA2-TSU3_072020.txt Lenght: 5347 byte     (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 b7ff 4577 03aa c87c 0495 eca4 f7b4 9a18
SHA-1 728b 3139 9528 5bfe 0c02 2a3b 1594 bfe6 5d57 a456
SHA-256 97d6 0ac7 9fdf f58f c6cf 26fd e9bd b7f8 a0a3 b367 a84c 07ed 82b7 8e61 9951 5a96

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11686201     (0xb25139 hexadecimaly)
from 01.07.2020 11:01:40 to 09.08.2026 11:01:40 GMT
Entity Address
170. První certifikační
autorita, a. s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 22nd, 2020
A.
Name TSA2-TSU4_072020.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 0723 4eaf c3c3 6db5 9380 4679 3438 d834
SHA-1 2694 1cb5 2977 ff61 d3f3 cb6c e0c7 ba59 c178 bc4e
SHA-256 f7a6 4829 2203 69e1 151f 093e a5ad 2d94 7a0c 8138 4d4b 6032 4de4 d13a 5040 00cd
-
B.
Name TSA2-TSU4_072020.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 9085 4059 754e 53f2 b6a8 1f34 108f fd42
SHA-1 e767 a941 e10a 45fe ef2a 6c49 c25d c076 2624 fa0b
SHA-256 7c7a 03db 61c4 ff24 3d64 1aa6 3a83 65f4 8c52 33f4 4418 76b3 1f02 1dcd 9cb8 4c8b
-
C.
Name TSA2-TSU4_072020 .txt Lenght: 5347 byte     (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 b024 f24b 9901 8d2e 23cf b6aa b479 2571
SHA-1 105b 02d0 501a 485f f161 3e90 f67b 47e4 456f a3e3
SHA-256 dd9b d7a1 887d 6fc8 712f 94ed 8c34 a87d 0920 65f0 6318 a9fd 4a7b 1d87 3a53 22a1

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11187     (0x2bb3 hexadecimaly)
from 16.07.2020 08:13:02 to 15.07.2026 08:13:02 GMT
Entity Address
171. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results August 6th, 2020
A.
Name cert11187.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 b467 9db8 2cbe 58e4 5002 dc96 8be7 dcd9
SHA-1 385f 407f 564b 25ef 38ca 4255 aeda 6ec3 cecb 2eb1
SHA-256 5946 3731 c72b 56ba 77f7 c31a 639c 5557 3e6d 054f d41b b006 fde5 f10e a647 a18d
-
B.
Name cert11187.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 3596 4fd1 2cab eefd 60ee 33b7 8965 88c1
SHA-1 e7c0 8c07 3ab8 78ca 2cf9 ee98 4302 e05a 435c b02c
SHA-256 3b39 3008 48ea f98e e00c a6dc 664d fde5 9dc4 51b2 67f2 9d9c de27 53b4 1caf cd00
-
C.
Name cert11187.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 814c 228f abdf 2ce6 3e5d 08d2 5981 ba1f
SHA-1 94ad 635d 6cd1 4a9a 3809 777f  9a76  0bbc 9f31 8bf9
SHA-256 f912 2f7e a354 d377 b118 4d69 2dd0 4b3b 2698 d70c 2e1d b797 b5ea 9d17 e978 03ee

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11188     (0x2bb4 hexadecimaly)
from 16.07.2020 08:19:02 to 15.07.2026 08:19:02 GMT
Entity Address
172. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results August 6th, 2020
A.
Name cert11188.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 c8a2 2e43 d8c1 df6a 2e11 5b70 c967 ab71
SHA-1 44bc d960 1126 8a13 3c71 8807 496e 83ef d25d c2e9
SHA-256 1a72 5291 3d46 8bd7 8271 6c5a 0abb 27b2 2aff 4a93 3a9b 09bc 9c31 956d b2be 5eb8
-
B.
Name cert11188.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 e755 dab8 270e c501 7328 b989 efab 6916
SHA-1 7efa 8677 2530 0a2b 3d4a dcd4 b0ee 8c8a 48d1 7d5d
SHA-256 aab5 2dee 1a98 08c5 5483 dd8a a258 3a98 ed56 c5b2 de1f a7fe ac91 3c83 50ed 3441
-
C.
Name cert11188.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 e6bb 045d 2ef7 7513 03e1 0f03 139b 1cc8
SHA-1 42c5 5801 bd68 5d23 b31e 0b07 7cd4 1f72 197b 8e6d
SHA-256 99af 3202 8241 36e0 6d47 8c44 3c1f bc27 508b 22b9 bac2 0227 eae3 b79a ed19 edec

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11196     (0x2bbc hexadecimaly)
from 05.08.2020 06:13:02 to 04.08.2026 06:13:02 GMT
Entity Address
173. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A.
Name cert11196.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 56fe 0140 16d7 b0a4 94a5 8d94 4a4c e7bb
SHA-1 1fdc 3d33 b719 e671 2287 9bdb fc45 4dc6 f73a fc7f
SHA-256 8d89 cd23 bc47 51f4 08ca 7ac2 07ac 7b29 27f2 fe26 4ba2 c69f eeed 719c a392 7fe4
-
B.
Name cert11196.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 7b18 3ec8 08e9 735a 6a08 ca53 991e ccec
SHA-1 62c7 3660 6fa9 df85 9809 712a 0f9d 365c 7744 487e
SHA-256 766f 0208 e0ca 9dc5 0c74 9990 c2dc 70fb da89 9d0f a098 3836 3838 26f3 f321 1fdd
-
C.
Name cert11196.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 aaea 9714 8cab c1d1 bfa7 5a01 7b4d 574a
SHA-1 a66b 06ae 75cd 9f41 6fde 74bd bcd2 e6c6 9ec7 61b4
SHA-256 9da5 58af fa1c 2c43 d66e afe1 a536 b4c2 530e 9b98 078e d40b ec1a b839 b9fc fae1

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11197     (0x2bbd hexadecimaly)
from 05.08.2020 06:19:02 do 04.08.2026 06:19:02 GMT
Entity Address
174. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A.
Name cert11197.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 44e8 051f f81d 0e32 d3cb f741 e5d7 9bcb
SHA-1 2ea9 5c54 d6db 365c 8801 a8dd ad85 4a88 bd2e a204
SHA-256 4695 905e 10e5 096a 04f4 349e a8fb 4fef 2ea9 dc77 7d66 030b 04ab 2002 f506 b331
-
B.
Name cert11197.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 ed95 3e0a 94f3 ba69 512b 7aa1 7d5e b9b7
SHA-1 4bd1 ea0b bd14 4c96 f14d c02d 887b 1299 e635 e292
SHA-256 3aaa 8644 cd36 10ee c889 8cca 209c dcd0 addb 3c45 a291 3990 5704 a1b7 147b 05a7
-
C.
Name cert11197.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 442c 70a5 3d53 462c 9f42 e747 0faa 38ee
SHA-1 5150 f081 268d 47c1 3c78 f4cf 2f94 a208 6cd8 ae24
SHA-256 8326 1bae bf0d 53fd 58b3 1b8e ed0f ce53 d52a f225 c4dc 6b24 6c18 3783 99a0 1d56

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11198     (0x2bbe hexadecimaly)
from 05.08.2020 06:19:02 do 04.08.2026 06:19:02 GMT
Entity Address

175.
Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A.
Name cert11198.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 9234 fba9 d37d 8123 70b4 0481 46d0 3f9a
SHA-1 1c7a 3477 f7c8 80b0 7a5e 22f5 c223 9063 f18e f1e8
SHA-256 8777 927f 01c4 cb87 d15c 6647 4bfa 663a 3ffa e276 8453 7b7c ee67 209a f024 5116
-
B.
Name cert11198.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 e9d4 6108 e155 3478 df64 e7e2 2e18 c970
SHA-1 7c09 7e00 cb01 1b9d 1c26 c14d a169 f85e f604 932f
SHA-256 cc23 0561 ef32 2a5d 06f4 981d 638c 88bd 9412 8605 775b 9be0 9cc3 20d9 bb66 c167
-
C.
Name cert11198.txt Lenght: 5065 byte     (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 b56a efcb 7517 fe4c ced9 2323 68ea 100f
SHA-1 2a75 5f15 0714 ac02 2924 a83e 3973 3e17 e7b2 a54c
SHA-256 c71a 194b 918f cd9d 0e40 c7a2 2720 d5dc cfc3 2fbf 3fe8 7882 32df ac2d a5ea 0a43

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11199   (0x2bbf hexadecimaly)
from 05.08.2020 06:28:02 do 04.08.2026 06:28:02 GMT
Entity Address
176 Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A
Name cert11199.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 c0be 33c6 9c3b f339 d964 5559 bb46 fa70
SHA-1 d55f 1c0a 9f1d c029 bcd1 812c 438f a312 8a1e 9074
SHA-256 14f4 e034 644f a6e9 3897 0479 8054 ce77 f57b 9b63 9981 04bd 10e0 a659 e301 4b94
-
B
Name cert11199.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 1a69 6f96 0c57 3731 2176 fdbc cde4 c21c
SHA-1 61d4 e9af 361a d769 d464 5d7d 139b 568e b834 6015
SHA-256 2319 379d a529 1021 bdee 5f0b b199 74b3 e30c 1f71 f795 1e73 d74f 93cb 6c3b 46db
-
C
Name cert11199.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 4a6a 6436 110b 8659 026a 4179 d931 36c4
SHA-1 43f1 736b 4774 a4c4 47dc 5278 8445 bc5c daf4 12b3
SHA-256 490c b979 1df0 5bbc e113 0c00 704e c2bf b34a 8c72 dc9e 33b4 f159 16b3 646e 17e7

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11215   (0x2bcf hexadecimaly)
from 03.09.2020 11:52:01 do 02.09.2026 11:52:01 GMT
Entity Address
177 Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A
Name cert11215.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 39d7 f726 dd33 74ac 79cd aced f1e6 304f
SHA-1 576d 43e3 9e73 29a1 b6b9 0034 4796 4a64 e39a e85e
SHA-256 74cd 9b64 87dd 68ba d8a1 ba16 b735 2789 cd1e 5d6f 700f d16b 8335 464d 3eda db44
-
B
Name cert11215.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 af72 3f32 959f fa43 0a62 9c2a a855 9a15
SHA-1 964d 2864 3190 25ab 91ab 5b47 16f1 7033 24df 37aa
SHA-256 7de7 dddd 10ad e10f 0e4e f8ca 9864 74ee b75c 4a7a 04b3 add8 ebd6 f9f5 59c0 ae61
-
C
Name cert11215.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 2297 5698 2e54 89c9 d701 7f9d 1b36 3aff
SHA-1 fc7d ddeb 7470 4f89 caa1 5461 4416 e0aa a17c 283c
SHA-256 f983 49a6 3e95 8673 d62b 8fad 23a0 31c2 25d5 8320 00aa 090c 75bf 88c8 a8a2 df7f

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11216   (0x2bd0 hexadecimaly)
from 03.09.2020 11:58:01 do 02.09.2026 11:58:01 GMT
Entity Address
178 Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A
Name cert11216.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 f6fd 7568 7669 4c21 d25c a4a3 bd43 c442
SHA-1 2b1a fd24 9574 54dc 655d e828 9538 ebe9 3f7e 6f38
SHA-256 8fa0 05a8 2c00 25e7 395b fcd4 65bb 3b7c 23e2 a79f 50bd 1f69 3922 4970 a8a7 fd0b
-
B
Name cert11216.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 7247 9bb8 cdf4 6c10 dd6c 9f34 995d a48e
SHA-1 65a3 e9d6 64a4 c144 d796 5a52 ebfc d235 80e7 0e10
SHA-256 24eb 49ae 7601 0362 514c e03a bb41 3a11 38c7 2ed2 7ccf bf9e e992 fefa d69c 8187
-
C
Name cert11216.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0eb6 0059 bc96 4631 a107 b243 b0a9 6649
SHA-1 e409 58a9 29c5 0ba0 5f9e 1d08 45a2 c1dd e9c6 4d21
SHA-256 537b 5260 9fa6 9334 b3b2 9af8 349e d2e2 ddce b9d0 8952 0812 8d5d 9295 2020 4eea

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11217   (0x2bd1 hexadecimaly)
from 03.09.2020 12:04:01 do 02.09.2026 12:04:01 GMT
Entity Address
179 Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results September 23rd, 2020
A
Name cert11217.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 a63b e033 cb41 1433 cb5b d56a 1062 0e79
SHA-1 dbfd 6177 d03c 155a 38ec 2d2f 906a d70c a236 b697
SHA-256 e616 a9ad 9309 1cab b600 71b8 31e8 6e20 ca57 c9dc f84e 7682 cc81 3842 c403 48fb
-
B
Name cert11217.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 300f 23f1 1d21 756c e83c 17fe 451f 61c2
SHA-1 2825 43ba b3ec 555f 775a 11bd 1b12 388c ba03 575b
SHA-256 f7c9 723b e8ac 0b30 50b5 cab4 4d81 3d55 6527 9975 942e 22bd 3357 480c 443e 9128
-
C
Name cert11217.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 b6d6 c9f8 0458 e9f5 187f d64c 308b 78ff
SHA-1 b520 dcb0 2075 29a8 cd46 30dd 07b2 4231 8407 f767
SHA-256 bc60 89ef 97e7 cfc9 8c34 bca5 7a44 e424 00d8 3fb9 d6e9 dc32 85c4 0bac b2c9 e80e

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000608   (0x14071a0 hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:51:02 to 23.10.2026 10:51:02 GMT
Entity Address
180 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu1.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 9665 25b1 8e15 837e 5971 a16e 99c0 6095
SHA-1 5867 aec0 3524 b599 1e87 e8c7 668f 5e13 5512 4ee5
SHA-256 3de9 6118 4e80 b766 9e9d 06df 85f7 7057 dc60 2b84 9a22 7215 59cf 577a 65aa 96f6
-
B
Name postsignum_tsa_tsu1.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 296c 1f69 73f5 e7b5 6e6d e552 57e4 385f
SHA-1 6c82 3430 8aed 134a d0e0 0a25 8e35 e51b bde2 dcc2
SHA-256 1ec6 58e4 0347 e417 24af b214 f688 7700 62d4 4392 7704 8197 e3f5 bd7d 6703 146b
-
C
Name postsignum_tsa_tsu1.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 7999 a148 2961 5d9d ddf2 c63b aa29 bcb8
SHA-1 d80d 7904 99c4 0bdc 975d a093 33e2 7576 44b4 c7cf
SHA-256 781c cc31 55ca 03bd 13f1 c797 55a3 8bb5 26ab 8fb0 ee98 ced6 2ecf d89e 1776 d467

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000609   (0x14071a1 hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:51:59 to 23.10.2026 10:51:59 GMT
Entity Address
181 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu2.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 2703 a930 599e 33c1 8893 139c fb75 c803
SHA-1 d792 f426 636e 3587 496c 83ed 156f a751 5996 51ca
SHA-256 0699 38f6 ec98 be25 15bc a55a 8f27 8fed 5645 0b0f 4572 c617 7feb 4456 68d1 1acb
-
B
Name postsignum_tsa_tsu2.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 e51d ad64 c56c ed58 6692 3ad9 64a8 874f
SHA-1 0b66 0896 7c72 ea27 327d 6a1d 2d62 16e3 cf1b f7fe
SHA-256 0c60 1988 bca3 5150 ddd3 cbae b48e 48ce 578d e6b1 6df2 b63 a713 f1a6 e353 7c3fe
-
C
Name postsignum_tsa_tsu2.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 4fde 9529 91c2 746c 16a5 e87f 3b61 5739
SHA-1 0275 5226 dec1 7f5a d0a5 f020 20b3 b866 d9fc ddfb
SHA-256 3100 23d6 44e5 f4bf 0cf1 894b 7a2b 15e9 3885 3c7f ec4f f36e 9f09 9045 6ca9 6805

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000610   (0x14071a2 hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:53:03 to 23.10.2026 10:53:03 GMT
Entity Address
182 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu3.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 e538 b294 6974 2501 cb82 3747 9456 a4ce
SHA-1 46ff 9b02 fc7c 5e23 ec2f 1c49 3603 9486 f254 35b8
SHA-256 da34 bcc6 5b8e 115d aac1 979e 4390 090e 8925 9b35 0fff 0882 96fa 5fc8 4436 2e09
-
B
Name postsignum_tsa_tsu3.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 a9ba 1fbd 1c47 f869 e066 5ed5 26be 8f03
SHA-1 38b0 79d0 ab2f 5c3e 9a1d 88a5 4161 ee1f 5d88 5642
SHA-256 f5be db90 eb8a 9b94 e2a5 d4e4 2425 1b3f ce21 fa60 4721 77fe 8fdb 5456 59bd 36c3
-
C
Name postsignum_tsa_tsu3.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 6c22 bd7f c23d 5f60 207a 3ae2 c168 b282
SHA-1 ee5e bd58 161a f839 08d8 db50 db90 2d61 7f79 76cb
SHA-256 7ebe dec1 bcbe f95f 7318 8ef7 4820 194f 6d61 3450 32e3 90a0 92c0 4f85 406b 9312

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000611   (0x14071a3 hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:53:46 to 23.10.2026 10:53:46 GMT
Entity Address
183 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu4.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 e410 0c1e d421 a1a3 8e20 d90d c07a 06a7
SHA-1 2391 21f4 4d2e ab87 0878 370e 5548 00f2 8ec8 937b
SHA-256 f502 3023 0495 b10d f541 619f 3d5e 95f0 ccb3 baff 3e13 dbba 5890 f38d 8870 aa2d
-
B
Name postsignum_tsa_tsu4.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 682c ccc2 22e3 6164 2aa5 e1ca f40b 8956
SHA-1 448a 3f3d d85c e0c9 8943 eefc e253 658d ce9b 525c
SHA-256 32fe fa6e 8ea3 591d e6b2 ee74 6aae 91d2 4ea1 56d5 c4ef 2190 6ef5 51df ebdb f1e9
-
C
Name postsignum_tsa_tsu4.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 3417 c349 86f1 f6cf e40a fb97 e016 ea7e
SHA-1 aea1 538e 4954 b203 3863 ce62 fc63 feaa 36c8 2e94
SHA-256 b009 459c aeb1 5add 1457 c235 b7ef 13d0 8c08 0b5 a822 d85a f667 9524 225e 154ea

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 21000612   (0x14071a4 hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:54:28 to 23.10.2026 10:54:28 GMT
Entity Address
184 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu5.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 4a1f bfe1 1a67 f486 a600 376a ddd6 c6be
SHA-1 893e e690 2a42 dcc2 a697 92ce750a3fa69d371709
SHA-256 91fa c36d ac46 4661 ffa2 08e1 0724 5060 1b4a 2ce7 ee7f bbd7 4bf1 b7c7 8383 be67
-
B
Name postsignum_tsa_tsu5.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 ad78 d0c6 e761 e26b 2277b2ca3edddb7e
SHA-1 75df cbdf a154 9df7 df69 1cf6 1ff7 adc0 5ec3 ca4d
SHA-256 1346 0c8a 4706 f4fdc 4090 d2eb a876 03f92 8dae 54de 9aa6 657f f55b 58fc 754ae9
-
C
Name postsignum_tsa_tsu5.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0aab e6fa cb4e 7a66 322b 1b76 7832 1ce7
SHA-1 a4f7 4b32 099f f083 dea6 a2fe 698b cdde b305 9f03
SHA-256 4b78 c737 f3e6 9a53 d416 bcb3 f01e 9bed 2a9b b05a 5c9d e602 3dc0 6968 37d1 8a06

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. č.: 21000703   (0x14071ff hexadecimaly)
from 14.09.2020 10:55:07 to 23.10.2026 10:55:07 GMT
Entity Address
185 Česká pošta, s. p.
identifikační číslo
47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Verification results October 6th, 2020
A
Name postsignum_tsa_tsu6.pem Lenght: 2768 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 970d fec9 9915 7f75 fe88 5b2db60c10a2
SHA-1 d58c 9d1b a028 18a5 8873 e617 5bf9 02f0 e359 3aaa
SHA-256 9085 2af8 4336 dcb7 03d7 cbfe a9f8 1794 2d53 b3d6 d77c ace7 cd0b 3433 e06e 2e85
-
B
Name postsignum_tsa_tsu6.der Lenght: 1969 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 f027 9e72 6c63 d20b f4ce 7f4f 6d71 b003
SHA-1 5d8b 7bee bc7d a407 c809 87e5 9d38 8d63 f5e9 4a7e
SHA-256 6254 91a9 0077 163b 114c ffe6 5907 0b82 3ab7 3ba6 267b dd02 5393 fc2b b2dc 43ae
-
C
Name postsignum_tsa_tsu6.txt Lenght: 5569 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 4b6e d32c 93fa e0a7 9d21 bcaa c883 c5e7
SHA-1 182a 2b6b 782f 7c29 686a e0aa 68b3 b7ce 0895 35a8
SHA-256 2953 ce1a ffef 16db 23b1 8ee0 f65c f02f 6d51 1f42 aff7 43bd 16d6 ca34 45a5 6a12

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11225   (0x2bd9 hexadecimaly)
from 24.09.2020 12:19:01 to 23.09.2026 12:19:01 GMT
Entity Address
186 Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results October 22nd, 2020
A
Name cert11225.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 7d27 565d f1df 4d51 4d9e 53ff 5621 72e5
SHA-1 700b 060d 9715 9625 d897 e6aa bf86 8c5b 7567 f3f7
SHA-256 42e5 d622 b0a5 6bf4 c912 3ae3 757e a76f c3ae a74b fb4a 2c1c ae66 6fdf b996 f699
-
B
Name cert11225.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 663e ec49 5169 2d25 574f 4487 e6d9 014e
SHA-1 f49c 1692 8530 1bc4 80dc 52ad 6734 5a50 4f85 df41
SHA-256 ba92 004e 4ce6 7690 6f5c 42dd 6e24 1872 849d 017d a66f 84cb 3048 3c19 21ae 6151
-
C
Name cert11225.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 a282 355f 71bf d40d 5d15 c23b 09d5 b921
SHA-1 d6e2 4906 129d c85b 2acd 7a7f 3783 9f79 0e82 c41c
SHA-256 6661 ff61 f812 fdd0 394f 362a c2a9 1ac5 dda5 213f 2eb4 a3e2 e9c3 f731 34fe 93be

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11303   (0x2c27 hexadecimaly)
from 13.11.2020 08:31:02 to 12.11.2026 08:31:02 GMT
Entity Address
187. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2020
A
Name cert11303.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 e44f b9ce 739a 4dda ce2e b85d b621 f652
SHA-1 79c1 bcfc b170 742d 4e80 f679 6062 2c5b 3536 a401
SHA-256 d09b 22d0 9c75 695e bef1 d978 6308 5688 2605 5b8c bb8b 1310 f92a f1b6 30d4 40d1
-
B
Name cert11303.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 e105 2a8e cacb c1cd 158a 34e7 df92 8ff1
SHA-1 1d2d 6d22 bc19 ba73 be1f ba1a 5611 b904 e610 d980
SHA-256 eec8 0be2 5941 fd91 5678 ca1e 22fd 2efd c324 8151 af06 a38b af9e b543 4e1c 26d1
-
C
Name cert11303.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f717 6ff6 49f2 bac0 a124 0c57 3119 8ed6
SHA-1 e1a4 0b1e 26e2 2262 f4f4 46ce 8343 001c a5ed 2495
SHA-256 45b0 75d8 61e4 7b65 07f8 ad5e 91d7 9233 d2bd e522 1ca4 7a58 a47a 48c2 e315 dc1d

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11311   (0x2c2f hexadecimaly)
from 20.11.2020 13:10:02 to 19.11.2026 13:10:02 GMT
Entity Address
188. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2020
A
Name cert11311.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 61f8 c3ae 2bf3 2ec2 c567 5c3b f54e 8144
SHA-1 d3d0 31d5 98ce 11b4 4646 fee4 2598 f6df ad75 69b5
SHA-256 a557 226d 022f 7034 5826 c6a1 2ebd 985c de73 4dfd c9bc 7b80 238a 03cd 4213 31dd
-
B
Name cert11311.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 82b3 e897 3854 08c0 1536 a099 6f85 33c3
SHA-1 c4af 1aa6 5049 13c1 0d22 0b51 4e9d 52bc 592f 6158
SHA-256 5468 7114 377f 741a 3df4 d222 4b90 3a85 51fc 6cad 5481 280c f2ee 6b1e f84b 7a5e
-
C
Name cert11311.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0607 5c5d 50c4 2853 ea11 4244 1377 ff8b
SHA-1 1bc2 957d 3357 c239 2345 e236 0c7b b1f1 3ff6 3d84
SHA-256 a56b 0e98 36d9 30a4 d838 a918 fe0e c3b9 2894 5954 0dde 5b33 6699 8092 5d15 bb74

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11312   (0x2c30 hexadecimaly)
from 20.11.2020 13:19:01 to 19.11.2026 13:19:01 GMT
Entity Address
189. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2020
A
Name cert11312.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 9258 f4be f7e8 f807 60b7 586b 1c19 796f
SHA-1 eb36 1570 0b8d fc48 aa26 a873 fb05 e0d7 10ae aeae
SHA-256 f705 8e41 873e 9f31 8561 0df7 03dc 700a 904c f2db dac4 e298 a37b 628e ac2a c475
-
B
Name cert11312.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 7992 9b34 d335 8611 0af6 209e 60eb 3431
SHA-1 963d 5411 26ea b8d0 38a6 e0bd 1d33 3894 75c5 d86a
SHA-256 693c 1f98 4d2e c3c5 9991 d041 7f41 2b0f 69c2 aae0 6189 b035 ed18 3cdd 07d3 a596
-
C
Name cert11312.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0f53 a0d5 7586 b417 69de 640e 9a9c fe53
SHA-1 e9e4 777b 4bb3 6099 b810 cf1e 715d 4ca1 8da4 6614
SHA-256 7827 42c4 2ea8 8c12 be8a 9f56 8c38 8562 1cf6 7dd2 715f 8f34 ce02 209f 26d2 0461

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11313   (0x2c31 hexadecimaly)
from 20.11.2020 13:31:02 to 19.11.2026 13:31:02 GMT
Entity Address
190. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2020
A
Name cert11313.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 9196 14d6 52a2 fa5f a792 6239 8515 2089
SHA-1 b059 7720 2209 5d46 7390 4f97 e0e4 1e8d 490b bcdb
SHA-256 9506 457d b73b c144 342c 0ca0 4881 ec89 17b0 bd5f 7a8d dfab 8bfe d9dd 9a2b fe33
-
B
Name cert11313.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 bdba 6414 2f33 314b ac41 0c53 6fd6 62bd
SHA-1 d975 9c16 9ad3 15fe 930c 13b7 f4dc 2ab9 3241 af21
SHA-256 08bf f617 0bdf f35e 24dc 5085 81c7 2bea 09dc 640d e92a 826a 6e9c 7fd3 08a4 9672
-
C
Name cert11313.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 1842 f40c 451b 1446 205d 4400 b067 6425
SHA-1 3496 01a0 a7f0 e95c 57c5 609e b623 e4fa 01ae d3c3
SHA-256 ff16 4e86 81cb 9f62 1c1e c390 cb2b 673c 49c2 7bc6 305e 8d6e 4a86 b4bc 0911 e827

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11314   (0x2c32 hexadecimaly)
from 20.11.2020 13:40:01 to 19.11.2026 13:40:01 GMT
Entity Address
191. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 22nd, 2020
A
Name cert11314.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 0874 fac3 3103 8f10 825d b05c 8e6f d235
SHA-1 f401 b026 0d4d 099d 60ba c092 de35 1e98 9a04 9500
SHA-256 4c28 9bdc 5a59 25bc ea77 aa56 7523 dea6 a504 b9f1 e494 e196 4dd9 6f5d f3c9 d604
-
B
Name cert11314.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 4aa0 3d69 6997 0aa8 e91d 03a8 9a98 38fa
SHA-1 c8ca d054 6211 931a 664c 9e03 b75a 1fd1 fc1b 93da
SHA-256 5604 8aef 93f6 4302 5329 1c30 8b4f 7d75 b29e 8295 5e8a 4c84 35d3 fed7 3df1 8645
-
C
Name cert11314.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 035c 4746 12f6 32fb 9939 e8f6 6a4c 475f
SHA-1 e19c 56f2 b774 a392 4b63 3a1d bd89 299b d5da 5e3c
SHA-256 7d0d b467 faf4 4590 23be dbc5 a271 e2ea 4ad7 a495 e8a5 dad5 1a27 a5ea b167 acb7

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11315   (0x2c33 hexadecimaly)
from 24.11.2020 08:49:01 to 23.11.2026 08:49:01 GMT
Entity Address
192. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 29th, 2020
A
Name cert11315.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 d33c dda1 3c96 e4a5 70f0 295d eb22 db04
SHA-1 498e f988 b784 4e3d b746 d68f 4137 a8f3 c418 5af4
SHA-256 cc21 b3a3 998f 4746 0de5 e48b 5824 eed2 68b5 1e2f 6b56 b4d7 9dff 69f6 22a3 0dbe
-
B
Name cert11315.pem Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 2ff6 8b1a 7b73 196a 9423 f20b 4aa0 a1bb
SHA-1 0772 6559 3cdf d3d4 a8b5 6065 655e a84d abd8 b156
SHA-256 040d a462 5167 c8b3 3357 ea8e 9526 8331 1b09 7706 ef40 92a8 38b5 62b6 cda8 efd2
-
C
Name cert11315.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f165 77d5 2df2 faea 4b4b 5068 baac 952b
SHA-1 7638 b739 8882 5007 a46a 19c7 31be 8b3d 9584 81b7
SHA-256 dcde da0d 5923 ad1c 0d98 27bc 9241 65d4 6bef 7929 aaef d4af 79c1 b06e 31c5 38d3

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11316   (0x2c34 hexadecimaly)
from 24.11.2020 08:58:02 to 23.11.2026 08:58:02 GMT
Entity Address
193. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 29th, 2020
A
Name cert11316.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 455c 5855 e0fc edfd 4a43 1f23 c68c 20d6
SHA-1 1c9d 6599 9cf7 e306 2d08 5fc0 44e2 7810 81df 0136
SHA-256 d138 9ddf 6a71 9ab0 cab2 64ba fd39 9318 4c5a 1bb7 e358 4f96 c976 1b85 b18c e6c7
-
B
Name cert11316.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 6d56 7035 292b e93e cb37 460f c957 59ae
SHA-1 dd5b 5ae4 0854 e0f2 2cfb 8ae9 d212 ac2d 85a8 8f5f
SHA-256 5ddf 8647 f668 d061 7c17 3dc5 06a7 1752 1b82 225b d33e b9fb 572f d8f3 edf4 6e05
-
C
Name cert11316.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 9686 b8c5 7833 9db7 a0e3 3036 4d6a ea0a
SHA-1 7da8 26fe 3bcb 8458 3e73 b3b1 5aeb 7c2d 62f3 9699
SHA-256 dba3 66e4 0abd 40fb 8a4f c477 2d14 1e8f 5ecf 894e adb9 3829 b997 cff8 bcda a573

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11317   (0x2c35 hexadecimaly)
from 24.11.2020 09:04:01 to 23.11.2026 09:04:01 GMT
Entity Address
194. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results November 29th, 2020
A
Name cert11317.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 3b0b 4173 d888 cc12 a105 ddfa 263d 48ab
SHA-1 eea6 760d 5923 fa59 433a 4668 348d 0ce8 8fba cf34
SHA-256 0b68 bdc4 45a7 5064 e1dc d2a7 0ef3 7c46 f995 3786 0678 3400 4005 7c15 dbc3 39e2
-
B
Name cert11317.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 71ff d00e e8ac 388f 078b 9719 abbf a5a3
SHA-1 0a6e 4b38 b9bb d726 3796 ebaa c337 ef30 fa2c c9b8
SHA-256 549f 5138 6989 20cb fc64 fb47 8102 1436 7e77 44dc f58c eaa4 9ca6 daf1 aa82 40b0
-
C
Name cert11317.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f159 fed8 bd56 e6bd 6fde 2c12 2626 1341
SHA-1 1218 e6d1 a077 dde6 24df 5079 a505 c6ff d5fa bff4
SHA-256 4ce4 58d2 4ee1 0c63 1514 541e 0a6e 689e d3e8 4f15 0f78 5c1e 6585 ea17 9ec4 5813

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 100001004   (0x5f5e4ec hexadecimaly)
from 08.07.2015 14:37:26 to 05.07.2025 12:37:26 GMT
Entity Address
195. První certifikační
autorita, a. s.

identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results May 11th, 2021
A
Name qca15_rsa.pem Lenght: 2707 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 6758 d060 dbf4 6ef6 46fb f522 3e8e bd8f
SHA-1 d889 6036 7782 ce87 15ac c8f7 1752 b4ba 0a09 5258
SHA-256 81be eaf2 79df 5c9d d10f e415 b3f9 186c 785b 0037 6abc 2177 866e e667 ebab 9b85
-
B
Name qca15_rsa.cer Lenght: 1959 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 d28f c388 ebbb 0734 99c4 b2e7 db25 8329
SHA-1 b27b c037 e4b4 9bba 7ad2 b7a5 41aa 22f0 e09b 8ed1
SHA-256 de2e a058 39b8 2dca 5283 a604 c7d8 dff9 47f5 4695 bbb4 dafb 9648 40b1 e611 da7e
-
C
Name qca15_rsa.txt Lenght: 6053 byte   (ANSI Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 3864 4e27 a940 cc0a f929 e9bc 699c 7b5f
SHA-1 bd37 b971 3130 0546 e7f9 afc6 d308 3042 6ca8 39f1
SHA-256 52ca 25da dace ec9d 5e25 fcbe e314 69ff c10c 6c6b 4056 d4e0 d8cd dc1b e375 a216

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11481   (0x2cd9 hexadecimaly)
from 03.05.2021 07:28:01 to 02.05.2027 07:28:01 GMT
Entity Address
196. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results May 11th, 2021
A
Name cert11481.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 25b9 59c9 f279 dfb9 4082 64f9 3d0a 920a
SHA-1 0fb5 1bde 43a6 014e a827 100c 73d2 b8e8 fe17 617a
SHA-256 3cd3 d16d a29e db5a 3381 2c4c 9fec 195a 82df bef1 cef1 98b1 c6fe 0918 513c 270c
-
B
Name cert11481.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 538b bf87 48a3 2f9c a4c0 425f fba1 ef80
SHA-1 6861 3002 ba10 5903 ef69 2cf1 22a0 57fe 0c17 d00f
SHA-256 26c6 7ab6 6227 812f 2cc7 43aa 7a23 2aa7 6099 c038 62c7 80ac fdda bb4d 888f b52e
-
C
Name cert11481.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 41e9 7c47 ec7d 2dbc 714c 4b6a e19b 05bd
SHA-1 4da2 11aa 9b87 3e9f e018 f9b5 099c b678 66b4 73d1
SHA-256 02b4 e295 750c 40de 418f cfbf 5c90 8693 5832 6960 b27c bea3 625b 0cb5 d08c 443e

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11482   (0x2cda hexadecimaly)
from 03.05.2021 07:34:01 to 02.05.2027 07:34:01 GMT
Entity Address
197. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results May 11th, 2021
A
Name cert11482.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 5828 5125 8c0f 392d 2522 a818 ba84 4f7b
SHA-1 8d79 39aa 9de3 7885 88b3 8a46 1f44 f417 c23d b7b0
SHA-256 bf28 d9db 076d a490 ff37 4ae2 279e 5a15 e16d c342 7d51 4eac 688c f59d f21f 6a61
-
B
Name cert11482.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 35da 486f 98f8 829f 1e10 108a 23d3 d30a
SHA-1 caab ff47 cf05 23cf 1403 a5a9 9627 1c84 0b74 2e73
SHA-256 0c55 5396 3e60 a88c 273a 8918 b362 be95 0754 a71b 7f1b 0b28 b006 e0a5 8719 e3a7
-
C
Name cert11482.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0b66 25d8 3985 11b6 0305 5882 8379 2399
SHA-1 b6ca 244c 4a02 9ce3 7c96 cfb2 b68f 06d0 e461 5e59
SHA-256 7fdc 209b 86ad 5780 d4ab d3bc c289 181a 5529 a0e5 56b6 0ef8 ed21 809e 6a3d 6e8b

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11483   (0x2cdb hexadecimaly)
from 03.05.2021 07:40:01 to 02.05.2027 07:40:01 GMT
Entity Address
198. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results May 11th, 2021
A
Name cert11483.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 ad78 16ef 46a6 e1bb be7f 7699 45c0 8e99
SHA-1 087e e665 fe2d 4111 47fd 34e7 bccd 15fb c554 4eab
SHA-256 acb6 a5a5 2f08 b300 14a3 1715 0fcb 99cc 146b f188 7468 e898 c0d6 15af f67b 3abd
-
B
Name cert11483.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 280f 6096 6bbd c3a2 ffd4 603f d536 6467
SHA-1 d496 fbba 6389 2ef6 5c25 310b d93a b5d8 133c ddcb
SHA-256 8a03 4504 ef48 4ecf 4884 1838 8949 f35f acbb 8539 cd9e 8f0d 679d a393 d7c4 1c84
-
C
Name cert11483.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 330c f4b2 e95e 4d92 d8d1 1ceb 1f59 5f83
SHA-1 aa07 f304 3950 89b8 7a71 5a45 bf66 6f95 cff3 3c5a
SHA-256 1e4c c9e1 0e90 e3f3 f783 04fa ac32 ef08 7534 fe6e 7487 d8c2 fb04 757f cd32 857c

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11485   (0x2cdd hexadecimaly)
from 03.05.2021 07:46:01 to 02.05.2027 07:46:01 GMT
Entity Address
199. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results May 11th, 2021
A
Name cert11485.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 ab01 b608 f101 6eb8 b6e7 cbdd 079f e053
SHA-1 f6b4 f71d 7143 61ce ccee 70df 1895 1ffe 3716 f170
SHA-256 4055 0e5b adb2 b51c 3edc 12b4 584e 483d 6aed 48a5 eb14 dad2 76d2 8ccb 6575 19b3
-
B
Name cert11485.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 62f2 a86c e0ef fd73 2504 0dc2 9ee3 9653
SHA-1 5c1c d0dc 1db9 4d5d 0555 2008 29a3 11de 82d1 8cd6
SHA-256 4e61 b1c8 2795 528d 1ad9 6500 ea92 c8db 26e1 ba54 20dd 87a5 416f 4a9f d4b0 0e6c
-
C
Name cert11485.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 649e 0a1f 9714 a188 e943 b5dd 2587 e3e5
SHA-1 ec9b 8382 33b8 2bf3 6794 308c 17cb 5ae2 0abb 2f4c
SHA-256 d56f 89dc 4272 11d6 30be d416 9a47 fcad dc38 4f3c 454b c492 4c99 6a3c 946f 4c6c

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11554   (0x2d22 hexadecimaly)
from 02.06.2021 08:01:02 to 01.06.2027 08:01:02 GMT
Entity Address
200. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11554.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 610a a4f9 fd36 0002 b077 653f 54ed 333c
SHA-1 7d8d 350b 23e8 6c6a 2c0a 2424 4749 3679 5dc4 2296
SHA-256 46b1 f6cc 8b5f 5823 ce05 9c05 64ed 57fd ea89 0613 4abe b065 7b41 4c9d d29f 97c1
-
B
Name cert11554.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 2e41 01cb 50c8 3d68 da04 1122 d067 9fe7
SHA-1 75fc 5ac3 78e0 823c e163 db10 cbe9 d77e 0712 41e4
SHA-256 3d30 3f09 fe64 4cf5 6f94 66af 460a 6de1 2458 9e5a f00d a449 6c74 6cbb 756c 302c
-
C
Name cert11554.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 3e87 9d81 0fc3 e422 dd35 4679 3a97 ce44
SHA-1 4c2b 63c6 5788 0506 2203 cbe5 24dc d47a fafd 4286
SHA-256 0b3b 514a d651 2fd0 18c8 68ca a052 d3f0 8096 a4cb 3d8e b4be 00c0 e548 aca9 1968

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11555   (0x2d23 hexadecimaly)
from 02.06.2021 08:07:02 to 01.06.2027 08:07:02 GMT
Entity Address
201. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11555.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 5a11 0d54 b5c1 b689 5540 7ddf fa4c ed47
SHA-1 c916 ee97 da52 86f9 69aa 0565 d4ff ecbe 4c3a 7cab
SHA-256 0b2a db74 a690 ce81 5719 6317 fabe 7a13 1bb1 379c 3189 5eac ffe3 bd67 489a 0e70
-
B
Name cert11555.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 34c3 0004 520a d6b4 7340 729c 08cc f0bf
SHA-1 6ce0 a545 b06e 9cba 9ca5 dfe0 1c32 1b03 0824 c76b
SHA-256 4245 287e 1f87 bc65 d7c9 51a1 b6ad d423 eee9 0c25 4271 d7a4 c658 df17 5d96 0788
-
C
Name cert11555.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 891b e44d dfdc f4c3 8348 f950 d850 6e4e
SHA-1 d472 bfe0 3ad0 7b7f fd93 921b 0c8f 2017 fb85 ede3
SHA-256 5dd8 0fb2 1a1d a4b3 9d6e f6b4 9e09 d24a 50c0 afef 8a4c cefa 1f94 d27d 8793 3b75

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11566   (0x2d2e hexadecimaly)
from 15.06.2021 13:22:01 to 14.06.2027 13:22:01 GMT
Entity Address
202. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11566.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 fd48 dc8b fcaa d2e2 2580 8c2f 6040 498c
SHA-1 4a4d 5abe 056c fc0d 71be 0b98 f877 0152 47bd e7de
SHA-256 e5cd 4d30 cdf5 9c81 7148 4dcc 1768 c1c9 2368 b257 d67e 3452 322c fb7c 458f 3931
-
B
Name cert11566.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 365f 68de c5c4 80bd 57c0 7384 618c d587
SHA-1 2533 ae4b d785 ea65 aac6 8f0e c8ff 381c 263b 977c
SHA-256 1495 5426 6d58 bfab b4ac 2fce 88d2 d8de 87ed c79a fe2c 7de9 5a9f 2206 aa31 396e
-
C
Name cert11566.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 f170 ff49 2569 7f8d b01c 877a 1ae1 5c5f
SHA-1 2cb7 af24 c16f 4aea 4724 ce0f 0355 f82e 7e1c f2d9
SHA-256 f9c2 4ad9 a578 b9f5 8eca fb67 4629 8bb3 497c d49a 9a56 1385 6382 c1be 05bb 9f12

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11566   (0x2d32 hexadecimaly)
from 21.06.2021 08:34:01 to 20.06.2027 08:34:01 GMT
Entity Address
203. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11570.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 2907 1490 5307 6011 d457 4312 89a1 43ce
SHA-1 5da0 79ca a257 03e1 287e a89a 07b8 14ec b19f 26ba
SHA-256 7e7e 3c46 f146 9a08 4b0b d428 0147 5800 9844 e041 5260 5d4b 45ba 055a 0db6 2d50
-
B
Name cert11570.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 fa63 5e90 c150 ede1 3159 4ea8 2b54 73f8
SHA-1 876e 5b52 f273 3bb6 0ad9 e98a 1e41 3f4e 1407 e65b
SHA-256 4566 3914 0259 315c c031 3d4c 613b 2e53 8d3f aabf 1114 09f3 3454 61fe 2327 c71f
-
C
Name cert11570.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 d749 d903 a458 008e 40a4 5d22 d329 916b
SHA-1 81ad c384 c854 6a44 410b b78f 1230 73fc ae20 5d71
SHA-256 7233 9d04 ff39 9d0e 36c2 7ae0 2984 0503 2a9a e7a1 3e7a 446b afca 78d3 4d82 7487

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11580   (0x2d3c hexadecimaly)
from 28.06.2021 09:04:02 to 27.06.2027 09:04:02 GMT
Entity Address
204. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11580.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 5aa0 99cd 0ff0 d4c6 e6ca 92da d23c abd5
SHA-1 ae3e ae87 c360 9207 c8ca ee1e bc94 2667 c184 e444
SHA-256 1cde 763b 7af8 894b c95d c409 a0a1 52f5 b839 632f eab3 ba14 f3f3 7d68 f7dc cda9
-
B
Name cert11580.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 1d22 b41d 3420 d649 17c7 a8ad 8311 a7e8
SHA-1 5f05 1cc8 e24b 7b26 872e dc6c faa4 13c1 c2fa 396a
SHA-256 48ad 99c3 f1b6 0105 54c4 798f cb05 635f adf0 681a b5e7 4085 64d5 5d73 3f96 030b
-
C
Name cert11580.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 ed1f 6907 582a 06c8 7511 a597 7a5e b74c
SHA-1 0736 67d6 cdfa 1a01 df03 007f a013 eca0 8a4d a17e
SHA-256 331a 102b 1b29 e711 e73d 019d aad6 105f 12df 49ea bc2d de50 6ded 9f3b 938c 6ea7

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11581   (0x2d3d hexadecimaly)
from 28.06.2021 09:13:01 to 27.06.2027 09:13:01 GMT
Entity Address
205. Správa základních registrů
identifikační číslo
72 05 45 06
Na vápence 915/14,
PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov
Verification results July 8th, 2021
A
Name cert11581.pem Lenght: 2596 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 880b 5306 d053 cd0f 63d0 bae3 4eb7 0df3
SHA-1 1cd8 d8ef 1e81 716a 9e08 7f20 6d75 b29d 1a8d 3b20
SHA-256 b5f2 aa8a 6f29 174a 0daf a7f5 bc1f e77c 9f3f 092b 7807 e9e2 29e1 0ddb d258 b2f8
-
B
Name cert11581.cer Lenght: 1848 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 b8af fade 46ee 9b13 0257 28fb b007 4f05
SHA-1 79a1 daa2 1879 021c 59c5 372b 104e efe7 0e4e 7432
SHA-256 7e86 ea68 cf77 64f0 9ea0 269b 2eb0 0856 4433 bfbe 3278 5a75 88a3 a3e7 3db9 6915
-
C
Name cert11581.txt Lenght: 5065 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 0c89 8477 85b1 c31f 4cde 2e86 e17d 797d
SHA-1 9089 d9f4 bcf0 1fdb fae0 9599 ba17 d1eb 257f 0e7a
SHA-256 8432 10e4 7e00 bea1 48b3 d7e8 5469 5398 e5ed 0134 9eea fda4 3024 899a 7566 4d18

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11840834   (0xb4ad42 hexadecimaly)
from 22.06.2021 10:43:22 to 29.04.2027 10:43:22 GMT
Entity Address
206. První certifikační
autorita, a. s.

identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 7th, 2021
A
Name TSA2-TSU1_062021.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 dffd e205 28f3 4f89 51e5 b3f8 1401 509c
SHA-1 5817 3676 3102 b7e7 44b0 f52d 17bc a038 df81 bf39
SHA-256 eb2b bedd 5ffe 1173 90e7 52aa 1e1a b707 df3e d8bf b40b 7f85 3e91 9891 fcc3 5bc0
-
B
Name TSA2-TSU1_062021.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 b0c8 d87e 1811 2ab4 374a c49d 527a 8f09
SHA-1 9006 7fda 9be7 ba42 f576 92e3 3240 2a91 9060 61d2
SHA-256 f539 bf08 0a8b a8e4 6ccd 9ca9 7159 2fc1 e591 5300 dd89 8e92 6def 158b 0fef d780
-
C
Name TSA2-TSU1_062021.txt Lenght: 5496 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 62d3 ecba 9685 42be 11fc 81ee 39eb 8ca5
SHA-1 6a71 c8ba e9d6 8841 0c27 7ef7 4164 6b16 4b3a 680e
SHA-256 4982 29e4 37f8 a6be 39a3 c5cc 9f78 a55c 5605 e336 4dad 64ac 374e c35f 3e99 0679

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11840905   (0xb4ad89 hexadecimaly)
from 22.06.2021 11:54:32 to 29.04.2027 11:54:32 GMT
Entity Address
207. První certifikační
autorita, a. s.

identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 7th, 2021
A
Name TSA2-TSU2_062021.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 f1df 3bed 874f c707 c071 08e4 fe64 4662
SHA-1 2953 97b8 43b1 30fe f580 842c 77f7 72eb e963 a69a
SHA-256 3c01 49d6 53ea 974a 8491 f8da e702 47df 54ad 4017 4876 ea38 f9df 46aa 6f4b c24f
-
B
Name TSA2-TSU2_062021.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 73b8 6aed 9896 1249 4e7c c1a4 93ad f4cd
SHA-1 ef3a 04bf fc93 9b2d 56d5 0264 2896 fb5a da9f 7efa
SHA-256 4e57 afd2 0fc6 fcbd 2845 93bb 7076 0d5a 1293 f3a5 531b c889 eafa 7927 6f45 f0b1
-
C
Name TSA2-TSU2_062021.txt Lenght: 5496 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 4b6f 5c71 bbae 7232 7fae e143 14ad b5fd
SHA-1 2245 174c 6bc5 cf97 12fe 205a 5025 5ebb 2bbd 7132
SHA-256 4b29 ace1 8e18 e6f0 9b47 ae46 fcb4 7e8b 7929 0a99 3ce3 559e ea06 e672 3db1 f22e

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11840903   (0xb4ad87 hexadecimaly)
from 22.06.2021 11:54:19 to 29.04.2027 11:54:19 GMT
Entity Address
208. První certifikační
autorita, a. s.

identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 7th, 2021
A
Name TSA2-TSU3_062021.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 741b 8f5f fe81 d357 f828 4abb 8733 6f1d
SHA-1 ecad 0123 0f9c 5922 0f56 c473 b30e 0fae 5ca5 f1eb
SHA-256 4043 eb38 28e2 6e1d 70d7 ff56 a666 de0b 07e3 e68a 4fa9 934b 2ec0 f713 5feb a2c9
-
B
Name TSA2-TSU3_062021.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fingerprint


DER
MD5 9033 65a1 11bb e106 771c 3c72 390e e011
SHA-1 a5e3 3f3b a3f9 7622 235d 2c99 903a b55a e35e 50cc
SHA-256 2380 eb7f cade 7e06 f6fa 53d8 e489 e197 0206 7966 e9f1 f634 309c 2a1e 9d22 8e0c
-
C
Name TSA2-TSU3_062021.txt Lenght: 5496 byte   (UTF-8 Encoding)
Format of Certificate Fingerprint


TXT
MD5 49c4 55be 7338 d26e e88f 9f75 730d 3fcd
SHA-1 b811 a7d1 7511 d887 2925 1319 8cd5 337a 2e02 db24
SHA-256 cced 068d 7098 cf85 0ce4 e03c 1d88 c3de ff9e 383a b2eb f12c 8e0f adee 8ff6 de63

  


Ser.
no
Verification of the provider´s qualified certificate
ser. no.: 11840904   (0xb4ad88 hexadecimaly)
from 22.06.2021 11:54:21 to 29.04.2027 11:54:21 GMT
Entity Address
209. První certifikační
autorita, a. s.

identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Verification results July 7th, 2021
A
Name TSA2-TSU4_062021.pem Lenght: 2719 byte
Format of Certificate Fingerprint


PEM
MD5 d541 3d8b 0bc6 6d05 acd3 8bb9 72b9 6f6e
SHA-1 db0b bd03 7ba3 67f4 5e7f ad4b 4019 fbf5 3844 f707
SHA-256 f859 fa03 2acf 75ad ab31 1570 f980 c10e ec11 71b8 9073 03b5 1164 144c 759b a8c1
-
B
Name TSA2-TSU4_062021.der Lenght: 1968 byte
Format of Certificate Fing