Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

Správní řízení o udělení mezinárodní ochrany

Správní řízení o udělení mezinárodní ochrany provádí Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo"). Zahájení řízení je vázáno na podání žádosti o mezinárodní ochranu cizincem, což je projev vůle cizince, z něhož je zřejmě, že hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou. Cizinec má povinnost dostavit se do 24 hodin od podání žádosti (kromě výjimečných případů) do přijímacího střediska, kde poskytne ministerstvu podrobnější údaje k podané žádosti a kde cizinecká policie provede identifikační úkony. Cizinec má povinnost v přijímacím středisku odevzdat svůj cestovní doklad, strpět sejmutí otisků prstů a pořízení obrazového záznamu. V přijímacím středisku proběhne též zdravotní prohlídka cizince.

V řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou zjišťovány důvody, které cizince vedly k odchodu ze země, a zda cizinec splňuje podmínky pro získání azylu nebo doplňkové ochrany. Po provedení všech nezbytných úkonů je žadatel o mezinárodní ochranu obvykle přemístěn do pobytového střediska, kde vyčkává na rozhodnutí v prvním stupni. Ministerstvo vydá nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti rozhodnutí ve věci. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministerstvo z důvodů, které zákon předvídá, prodloužit. Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany nabývá právní moci dnem doručení žadateli. V případě negativního rozhodnutí ministerstva  je cizinec povinen z území České republiky vycestovat, nepodá-li proti negativnímu rozhodnutí žalobu, a to i případně s návrhem na přiznání odkladného účinku.

Podrobnější informace o průběhu správního řízení o udělení mezinárodní ochrany

  

vytisknout  e-mailem