Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2018

Program MEDEVAC se v roce 2018 realizoval na základě usnesení vlády České republiky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely provádění programu MEDEVAC. V roce 2018 se Pracovní skupina sešla dvakrát. Na v pořadí pátém zasedání, které se uskutečnilo 21. února 2018, byly schváleny teritoriální priority a formy realizace programu v roce 2018. 6. září 2018 se pak konalo šesté zasedání, kde Pracovní skupina reflektovala dosavadní plnění finančního plánu a činnost programu MEDEVAC za první pololetí roku 2018 a s ohledem na současnou situaci byly upraveny a konkretizovány projekty na druhé pololetí.

V roce 2018 zůstalo prioritou programu vysílání českých lékařských týmů do zahraničí. Další aktivity programu se zaměřily na školení zahraničního zdravotnického personálu (v zemích původu i v ČR), posilování zdravotnické infrastruktury zahraničních partnerů zapojených do programu MEDEVAC a poskytování peněžních darů na podporu rozvoje zdravotnictví.

V roce 2018 se aktivity programu zaměřovaly na 8 zemí, které odrážely jeho teritoriální priority. Na Blízkém východě program působil primárně v Jordánsku, které i v roce 2018 zůstalo prioritní zemí, kam jsou vysílány lékařské týmy. Pomoc byla poskytnuta i dalším zemím regionu, např. formou peněžního daru, který byl zaslán do Iráku, nebo formou zdravotní evakuace, kdy za účelem operace srdce bylo do ČR z Afghánistánu evakuováno čtyřměsíční dítě. Za účelem realizace budoucích misí proběhla také rekognoskační mise do Libanonu. V Africe lékařské týmy pomáhaly zejména v Senegalu, kam se uskutečnila 3 vyslání.  Pomoc byla zacílena i na Libyi a Niger, a to prostřednictvím peněžního daru. Program MEDEVAC i v roce 2018 zůstal přítomen ve východní Evropě a navázal tak na svá předchozí úspěšná školení zdravotnického personálu v oblasti fyzioterapie na Ukrajině.

Reálnou implementaci programu MEDEVAC zajišťují české nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany, a to konkrétně: Fakultní nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2018

  • vyslání 14 lékařských týmů do zahraničí
  • 896 odborných operačních výkonů v zahraničí (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie a traumatologie)
  • více jak 1200 odborných vyšetření s diagnostikou
  • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Libanon, Senegal)
  • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Afghánistánu
  • 2 odborné stáže v oblasti rehabilitace zdravotnického personálu v českých nemocnicích v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví pro celkem 11 ukrajinských odborníků
  • 2 školení zahraničního personálu v oblasti ergoterapie a fyzioterapie na Ukrajině pro více jak 100 osob
  • 4 peněžní dary v celkové výši 20 mil. Kč na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Iráku, Libyi, Nigeru a na Ukrajině. (ADRA, CARE, Caritas, ICRC)
  • účast programu MEDEVAC na Dnech Evropy 2018
  • Zorganizování první výstavy programu s názvem "Létající lékaři" v Národní technické knihovně v Praze v termínu 5. 2. - 16. 3. 2018, její zapůjčení do zahraničí (Ammán, Brusel, Ženeva) a do partnerských nemocnic (FN Olomouc, VFN)

  

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (22. 1. - 16. 2. 2018)

Počátkem roku se do ČR přijel školit zdravotnický personál z Kyjevské oblastní nemocnice. Intenzivní školení sedmi osob (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, lékaři, sestry) navazovalo na čtyřdenní školení proběhlé v září 2017 na Ukrajině. Opět jej vedli odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce a bylo rozdělené do dvou částí, první týden byl zaměřen na teoretickou přípravu, další dva týdny se pak věnovali samostatné praxi.
 

Jordánsko / VFN - traumatologie (7. 3. - 17. 3. 2018)

První mise do Jordánska v roce 2018 se uskutečnila v březnu, kdy do ammánské nemocnice Al Khalidi byl vyslán tým ortopedů a traumatologů z Všeobecné fakultní nemocnice. Při předvýběru bylo vyšetřeno 56 pacientů, 22 z nich bylo vybráno k operaci. Díky nemoci jednoho z nich bylo nakonec operováno 21 pacientů v pěti operačních dnech. Tým se zaměřil na akutní zranění, ale i na starší a špatně zahojené operace. Všechny proběhlé zákroky byly doprovázeny následnou rehabilitací.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, oftalmologie (14. 3. - 23. 3. 2018)

Koncem března byl do Jordánska vyslán tým specialistů z Nemocnice na Bulovce. Během 7 operačních dnů bylo oftalmologem, který absolvoval svou třetí misi, provedeno 62 operací šedého zákalu. Ortopedický tým v nemocnic Al Khalidi operoval již posedmé. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 123 pacientů, odoperováno bylo 20 z nich, u kterých proběhlo celkem 27 operací. Dalším 15 pacientům bylo aplikováno celkem 75 injekcí, které zajistily pohyblivost kolenních kloubů.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (19. 3. - 13. 4. 2018)

Jarní školení personálu Kyjevské oblastní nemocnice bylo určeno pro čtyři ukrajinské fyzioterapeuty a ergoterapeuty.  Probíhalo ve stejném duchu jako lednové školení. Na stáž bude na podzim navazovat supervizní cesta českých odborníků, která má ověřit praktické využívání získaných vědomostí stážisty při jejich každodenní práci na Ukrajině.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (9. 4. - 18. 4. 2018)

Na svou šestou misi v rámci programu MEDEVAC byl v dubnu 2018 vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Během sedmi operačních dnů oftalmologický tým pod vedením prof. Nadi Jiráskové odoperoval rekordních 211 pacientů. Veškeré operace očních katarakt proběhly úspěšně a pomohly pacientům zpět na pracovní trh.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (11. 4. - 20. 4. 2018)

Lékařský tým Nemocnice Na Bulovce se v průběhu své mise zaměřil na korekci jizev po úrazech a operace vývojových vad končetin. K předvýběru dorazilo 51 syrských uprchlíků převážně z táborů Zaatarí a Azraq, ze kterých bylo vybráno 21 jedinců, kteří v následujících dnech podstoupili operační zákrok. Další 4 pacienti byli ošetřeni neinvazivní metodou.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (22. 4. - 1. 5. 2018)

Ústřední vojenská nemocnice již potřetí vyslala do Jordánska svůj tým specialistů v oblasti oftalmologie. Přestože se objevily i velmi složité případy, doc. Pašta se svým týmem dokázal provést veškeré zákroky bez komplikací. V průběhu 7 operačních dní tak bylo úspěšně provedeno 126 operací šedého zákalu.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie/ortopedie (24. 4. - 4. 5. 2018)

Na přelomu dubna a května byl vyslán z FN Olomouc tým odborníků na úrazovou chirurgii. Tým se zaměřil nejen na akutní úrazy, ale i na starší operovaná zranění nebo i odstranění kovů z těla. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 51 pacientů, pro operaci bylo vybráno 17 z nich bez ohledu na jejich věk. V průběhu mise byla dalším 3 vybraným jedincům aplikována do kloubu injekce, která sloužila jako alternativa k jeho výměně. Celkem se jednalo o 15 zákroků.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (1. 5. - 11. 5. 2018)

Tým ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice ve složení dvou chirurgů, anesteziologa a zdravotního bratra se po čas své mise zaměřil na operaci náhrad kolenních a kyčelních kloubů. V předvýběru bylo specialisty vyšetřeno 53 pacientů, odoperováno v následujících dnech bylo 22 z nich. Žádné větší komplikace v průběhu operací nenastaly. Vybraným pacientům byly navíc aplikovány injekce jako alternativa k operaci kloubu, jednalo se o celkem 9 neinvazivních zákroků.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (8. 5. - 17. 5. 2017)

Početný tým z FN Motol svou květnovou misi v Ammánu začal diagnostikováním a předvýběrem dětských pacientů na operace vrozených srdečních vad, především defektu septa komor. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 20 dětí, komplikovanou operaci v následujících dnech podstoupilo 14 z nich. Operovány byly primárně děti syrských uprchlíků žijící v uprchlickém táboře, případně Jordánci z chudších vrstev obyvatelstva.
 

Libanon - oftalmologie (7. 5. - 14. 5. 2018)

V květnu byl do Libanonu vyslán český humanitární expert, který navštívil místní oftalmologická centra a setkal se s mezinárodními nevládními organizacemi (UNHCR, AMEL) ohledně navázání spolupráce a zajištění realizace budoucích oftalmologických misí v Libanonu. Cílem návštěvy bylo jednak zajistit mechanismy pro funkční mobilizaci pacientů, domluvit způsob předvýběru pacientů a vytvořit zázemí pro efektivní realizaci lékařských misí v roce 2019.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (27. 5. - 30. 5. 2018)

Na konci května proběhla v Kyjevské oblastní nemocnici supervizní návštěva českých lékařských týmů z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Jejím účelem bylo ověřit znalosti získané ukrajinskými stážisty v průběhu jejich stáže v České republice prostřednictvím testu a praktických cvičení se stážisty. Součástí supervizní návštěvy byly i přednášky zaměřené na rehabilitaci při každodenní praxi sester.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - plastická chirurgie (19. 9. - 29. 9. 2018)

Po úspěšné rekognoskační cestě na podzim roku 2017 se na svou první misi vydal lékařský tým z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením doc. Sukopa. V rámci předvýběru vyšetřil tým celkem 48 pacientů, z nichž 21 bylo vybráno na operaci, kterou podstoupili v následujících dnech. Jednalo se především o operace vývojových vad končetin a korekci jizev po úrazech. U jednoho pacienta byl v rámci mise proveden neinvazivní zákrok, který sloužil jako alternativa k operaci.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - fyzioterapie (1. 10. - 5. 10. 2018)

V říjnu proběhlo další školení v Kyjevské oblastní nemocnici, které bylo tentokrát zaměřené na komplikovanější případy a skládalo se z přednášek a práce s místními fyzioterapeuty. Přednášek se účastnili i zástupci univerzit, kde se již fyzioterapie začíná vyučovat. Součástí školení bylo i setkání se zástupci kyjevské oblastní nemocnice a ukrajinských univerzit za účelem domluvy další spolupráce v rámci programu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (19. 11. - 29. 11. 2018)

Do Jordánska byl již po sedmé vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice Hradec Králové, který během deseti operačních dní provedl rekordních 258 operací šedého zákalu. Všechny operace katarakt proběhly bez větších komplikací a umožnily syrským uprchlíkům a sociálně slabším Jordáncům návrat do aktivního života.
 

Jordánsko / ÚVN - ortopedie (21. 11. - 30. 11. 2018)

Ke konci listopadu navštívil Jordánsko již podruhé v tomto roce tým ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ten během svého působení vyšetřil celkem 60 osob, z nichž 18 podstoupilo operaci (např. výměna kolenních a kyčelních kloubů, osteotomie, kyčelní dysplazie …). Dalším 19 pacientům byly aplikovány injekce jako alternativa k operačnímu zákroku, jednalo se celkem o 81 neinvazivních zákroků.
 

Senegal / FN Motol - ORL (21. 11. - 2. 12. 2018)

Lékaři z Fakultní nemocnice Motol se zúčastnili své již druhé mise v Senegalu. Během svého působení provedli operaci celkem u 55 dospělých i dětských pacientů a všechny zákroky proběhly bez vážnějších komplikací. V průběhu mise byly využívány tři sály – jeden sál pro pacienty s ušními problémy, jeden pro pacienty s krčními problémy a jeden pro pacienty s nosními problémy. Čeští lékaři v průběhu ošetřování zároveň i školili zdravotnický personál nejen ze Senegalu, ale i z Konga, Guiney a Rovníkové Guiney.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - gynekologie (28. 11. - 9. 12. 2018)

Na přelomu listopadu a prosince byl do Senegalu podruhé vyslán lékařský tým z pražské Nemocnice Na Bulovce. Lékaři během svého působení provedli gynekologické vyšetření u celkem 73 pacientek, v následujících dnech 13 z nich podstoupilo operaci. Bylo provedeno 12 konizací děložního čípku, 2 kiretáže a 8 hysteroskopií. Všechny zákroky proběhly bez komplikací.
 

Afghánistán / zdravotně humanitární transport (14. 12. 2018 - 10. 1. 2019)

V prosinci byl do Dětského kardiocentra FN Motol transportován čtyřměsíční afghánský pacient trpící komorovým defektem. Pacient byl pro účast v programu MEDEVAC vybrán zastupitelským úřadem ČR v Kábulu ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví. Akce proběhla za pomoci Armády ČR, která zajistila transport, a Arcidiecézní charity Praha, která poskytovala sociální asistenci a tlumočení. Pacient byl úspěšně odoperován a v lednu 2019 byl transportován zpět do Afghánistánu.

  

vytisknout  e-mailem