Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2017

Program MEDEVAC se v roce 2017 realizuje na základě usnesení vlády České republiky č. 956 ze dne 20. listopadu 2015, kterým byl zřízen Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC. Na meziresortní úrovni je program koordinován Pracovní skupinou pro účely provádění programu MEDEVAC.

V roce 2017 se Pracovní skupina sešla dvakrát, tj. obdobně jako v roce 2016. V pořadí třetí zasedání Pracovní skupiny proběhlo v únoru na Ministerstvu vnitra. Byly schváleny teritoriální priority programu MEDEVAC a formy jeho realizace v roce 2017. Čtvrté zasedání Pracovní skupiny proběhlo v září 2017 na Ministerstvu vnitra. Na tomto zasedání byly představeny výsledky programu MEDEVAC za 1. pol. 2017, průběžná finanční zpráva a byly upraveny jednotlivé projekty v návaznosti na současnou situaci.

V roce 2017 se program soustředil zejména na vysílání českých lékařských týmů do zahraničí, tréninku a školení zahraničního zdravotnického personálu, posilování kapacit ve zdravotnickém sektoru zahraničních partnerů programu MEDEVAC a peněžním darům do zahraničí na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury.

Program MEDEVAC se v roce 2017 realizuje v deseti zemích, které odrážejí teritoriální priority programu MEDEVAC. Na Blízkém východě program působí v Jordánsku, Iráku, Iráku – Regionu iráckého Kurdistánu a nově proběhla plánovací mise do Libanonu. V Africe program působí v Maroku a Senegalu. V roce 2017 proběhla také plánovací mise do Etiopie. Program MEDEVAC systémově a dlouhodobě působí v Ukrajině. Menší projekt byl realizován v Nepálu. Dětské kardiocentrum FN Motol v rámci programu MEDEVAC působilo v Kambodži.

Reálnou implementaci programu MEDEVAC pak zajišťují české nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany, a to konkrétně: Fakultní nemocnice v Motole, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, nově Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mimo pražské nemocnice pak zastupují Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Finanční prostředky, se kterými mohl program MEDEVAC realizovat své aktivity v roce 2017, byly v celkové výši přesahující 69 mil. Kč.
 

Realizace programu MEDEVAC v roce 2017

 • vyslání 19 lékařských týmů do zahraničí za účasti 6 českých nemocnic (FN Motol, VFN, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, ÚVN)
 • 957 odborných operačních výkonů v zahraničí (oftalmologie, traumatologie, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie, dětská kardiochirurgie, gynekologie, ORL)
 • 935 odoperovaných pacientů (Jordánsko, Irák - region Iráckého Kurdistánu, Senegal, Maroko, Kambodža)
 • více jak 1500 odborných vyšetření s diagnostikou
 • provedení 210 neinvazivních zákroků
 • 6 rekognoskačních cest do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák - Region iráckého Kurdistánu, Libnonu, Ukrajina, Maroko, Senegal, Etiopie)
 • 1 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny
 • 1 návštěva zahraničních lékařů v ČR v rámci příprav budoucích misí
 • 3 odborné stáže zahraničních lékařů, lékařek a zdravotnického personálu v českých nemocnicích pro celkem 11 osob
 • 1 školení zaměřené na rehabilitaci na Ukrajině (15 účastníků)
 • partnerství programu MEDEVAC pro konferenci Pražské chirurgické dny 2017
 • účast programu MEDEVAC na Pražské muzejní noci 2017
 • 2 peněžní dary v celkové výši 9 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů v Iráku - Mosulu (Caritas, CARE)

  

Nepál / VFN - školení (10. 1. - 23. 1. 2017)

Na počátku roku 2017 odcestoval tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do budhistického kláštera Dhagpo Sheydrub Ling v Nepálu. Školení pod vedením zkušených odborníků se zúčastnilo 8 mnichů a 4 řádové sestry, které by v budoucnu měli zajišťovat základní zdravotní ošetření v oblastech, kde není dostupná primární zdravotní péče. Hlavním cílem kurzu bylo osvojení základních typů ošetření u nejběžnějších typů úrazů.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (17. 1. - 29. 1. 2017)

Celkově již třetí mise programu MEDEVAC do Kambodži proběhla v nemocnici Calmette Hospital ve městě Phnom Penh. Tým FN Motol pod vedením prof. MUDr. Tomáše Tláskala, CSc. odoperoval celkem 13 kambodžských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 5 měsíců do 6 let. Českému týmu po celou dobu asistoval místní zdravotnický personál, který byl v průběhu mise také intenzivně školen.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (24. 2. - 5. 3. 2017)

Tým FN Motol svou misi v Ammánu začal s diagnostikováním a předvýběrem dětských pacientů na operace vrozených srdečních vad. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno 20 dětí, z nichž operaci v následujících dnech podstoupilo 12 z nich. Operované děti trpěly síňovými a komorovými defekty, v některých případech i Fallotovou tetralogií, které se díky zkušenému týmu podařilo odoperovat.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (20. 3. - 28. 3. 2017)

Koncem března byl do nemocnice Al Khalidi v jordánském Ammánu vyslán tým lékařů z Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK Hradec Králové. V průběhu mise proběhlo 197 chirurgických zákroků, převážně šedého zákalu, u syrských uprchlíků, kterým asistovalo místní oftalmologické oddělení. Návštěva českých lékařů vzbudila pozornost místních médií, kdy přímo na sále natáčela reportáž jordánská televize. Zároveň o projektu vyšel článek v The Jordanian Times.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie pohybového aparátu (22. 3. - 31. 3. 2017)

Do jordánského Ammánu byl programem MEDEVAC koncem března vyslán multidisciplinární tým z Fakultní nemocnice Olomouc. Tým se skládal z odborníků v oblasti fyzioterapie, traumatologie a pooperační rehabilitace. Předvýběrem prošlo 57 pacientů, z nichž 19 bylo vybráno k operačnímu zákroku. Odoperováno ale nakonec bylo jen 17 z nich, jelikož jeden pacient onemocněl a druhý do nemocnice nenastoupil. Všichni operování následně podstoupili rehabilitaci, která tentokrát byla určena i pro pacienty z dříve proběhlých misí a ambulantní případy.
 

Senegal / FN Motol, VFN, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (27. 3. - 31. 3. 2017)

Rekognoskační mise tří lékařských týmů, které byly vybrány na základě doporučení ZÚ Dakar, proběhla v regionální nemocnici ve městě Thies, kam směřuje také pomoc české ambasády v rámci lokálních projektů. Po jednání s vedením nemocnice a prohlídce jednotlivých pracovišť bylo dohodnuto, že do budoucna budou vysílány týmy specializované na oblast ORL a gynekologie.
 

Maroko / Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (28. 3. - 30. 3. 2017)

Účelem rekognoskační mise v Maroku bylo zjistit podmínky pro přípravu pilotní operační mise dětské ortopedie, která se měla uskutečnit na podzim roku 2017. Návštěva proběhla v marocké univerzitní nemocnici Centre Hospitalier Universitaire Hassan II. Po seznámení s jednotlivými případy na ortopedickém pracovišti nemocnice se lékaři dohodli na operacích neuroortopedického rázu, tzv. koňské nohy, poporodní obrny pažní pleteně a artrogrypózy. Do užšího výběru se dostalo 15 marockých dětí, které byly zvažovány k podstoupení samotného operačního zákroku.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / ÚVN, VFN - rekognoskační mise (30. 3. - 2. 4. 2017)

Rekognoskační cesta lékařů ÚVN a VFN Praha do Regionu iráckého Kurdistánu, konkrétně do jeho hlavního města Erbilu, se zaměřila především na zjištění potřeb v oblasti infektologie a traumatologie v dané lokalitě. Během této mise proběhly prohlídky místních nemocnic a schůzky s jejich vedením, ale také schůzky s vedením místního Ministerstva zdravotnictví, pracovníky konzulátu ČR, pracovníky WHO i jiných nevládních organizací. Vzhledem k probíhajícím vojenských operací na osvobození Mosulu, který se nachází v blízkosti města, byli poranění pacienti převáženi po stabilizaci do zdejších nemocnic. Lékaři zjistili, že je do budoucna potřeba se zaměřit především na školení místního personálu v prevenci a léčbě infekčních komplikací u válečných poranění, léčbu infekci kostí a kloubů, ale také nasazení správné antibiotické profylaxe.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (3. 4. - 11. 4. 2017)

Ústřední vojenská nemocnice vyslala do Jordánska na svou první oftalmologickou misi v rámci programu MEDEVAC tým dvou očních chirurgů a jedné sálové sestry. Tým se po čas mise zaměřil na operace šedého zákalu u syrských uprchlíků a nemajetných Jordánců. V průběhu 6 operačních dní bylo i přes určitě komplikace zdárně odoperováno celkem 116 případů katarakty.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (9. 4. - 11. 4. 2017)

V rámci ukrajinské rekognoskační cesty navštívil český tým složený ze specialistů v oblasti fyzioterapie Kyjevskou oblastní nemocnici. Zde si prohlédl nově vybudované rehabilitační centrum, ambulantní rehabilitaci, jednotku intenzivní péče a oddělení ortopedie. V rámci návštěvy proběhly také schůzky s vedením a se zaměstnanci nemocnice, ale i zástupci Ukrajinského ministerstva zdravotnictví na téma vzdělávání ukrajinských fyzioterapeutů, ergoterapeutů a rehabilitačních lékařů v ČR. Z ukrajinské strany byla zřejmá velká motivace pro vybudování funkčního systému fyzioterapie.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie a oftalmologie (19. 4. - 28. 4. 2017)

Nemocnice Na Bulovce poskytla programu MEDEVAC na misi v jordánském Ammánu své dva týmy se specializací na ortopedii a oftalmologii. V rámci ortopedické části bylo ambulantně vyšetřeno 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými degenerativními vadami pohybového aparátu. K operacím bylo vybráno 21 pacientů, avšak 2 z nich díky nevyhovujícímu zdravotnímu stavu operováni být nemohli. Ortopedický tým v průběhu mise provedl 23 operací u 19 pacientů (17 Syřanů žijících v uprchlických táborech, 2 Jordánci z chudých oblastí bez zdravotního pojištění).

Oftalmologická část lékařů k operačním zákrokům předvybrala celkem 65 pacientů, na nichž bylo provedeno 67 operací šedého zákalu a 1 reoperace. Přestože se jednalo se o pokročilé a komplikované případy kataraktů, lékařský tým Nemocnice Na Bulovce zvládl veškeré zákroky bez komplikací.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / VFN - traumatologie pohybového aparátu (20. 4. - 27. 4. 2017)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze vyslala na misi v rámci programu MEDEVAC do kurdského Erbilu tým složený ze čtyř specialistů v oblasti traumatologie. V pěti operačních dnech bylo uskutečněno celkem 10 operací osteosyntézy na 7 pacientech. V následujících dnech lékaři prováděli kontroly a převazy operovaných pacientů a nastavovali další terapii po jejich propuštění. Celou misi také doprovázely četné konzultace s místními doktory o budoucím postupu a léčení.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / ÚVN - infektologie (16. 5. - 22. 5. 2017)

V návaznosti na rekognoskační cestu z přelomu března a dubna 2017 se primář Kliniky infekčních nemocí ÚVN vrátil do Erbilu, kde pokračoval ve školení místního zdravotnického personálu na téma správného podávání antibiotik a nasazení antibiotické profylaxe. Jelikož boje v Mosulu ustávaly, zaměřil se nově i na civilní pacienty operované ve třech nemocnicích, se kterými se spolupracuje. Zúčastnil se pravidelných vizit, radil s podáváním antibiotik a také v jednotlivých nemocnicích vedl na toto téma odborné přednášky.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie, školení v ČR (22. 4. - 6. 5. 2017)

Na dvoutýdenní školení do Dětského kardiocentra FN Motol byl pozván zdravotnický personál z oddělení JIP z partnerské nemocnice v marockém Fezu. Během kurzu se účastníci seznámili s chodem tohoto v ČR ojedinělého zařízení zaměřeného na vrozené srdeční vady u dětí. Byl jim také představen systémem dětské kardiologické péče v České republice, díky které jsou děti s vrozenými srdečními vadami monitorovány již v prenatálním období, a je jim včas poskytnuta odborná lékařská péče.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (3. 5. - 12. 5. 2017)

Na ortopedickou a oftalmologickou misi Nemocnice Na Bulovce proběhlou v dubnu, navazovala další mise nemocnice, tentokrát se specialisty v oblasti plastické chirurgie. Tým lékařů v průběhu 9 dnů vyšetřil 31 pacientů a z nich vybral 20 na operaci, které probíhaly v následujících dnech. Veškeré operace proběhly bez komplikací.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - gynekologie (30. 5. - 9. 6. 2017)

Na základě zjištění z rekognoskační mise proběhlé v březnu 2017 byla realizována pilotní mise gynekologického týmu. V rámci ní byly zprovozněny dva nefunkční přístroje (kolposkopy), které se v nemocnici dlouhou dobu nepoužívaly. Díky nim mohl český tým začít vyšetřovat pacientky a následně u nich provést operační zákrok (elektrokonizace děložního čípku), který se v nemocnici doposud neprováděl. Celkem bylo vyšetřeno 23 pacientek a operaci podstoupilo 13 z nich.
 

Irák / VFN – školení - traumatologie (3. 9. - 29. 9. 2017)

Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 1. chirurgickou klinikou hrudní, břišní a úrazové chirurgie a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy proběhlo další školení kurdských lékařů v oboru traumatologie. Školení se účastnili 3 chirurgové, kteří v ČR již absolvovali základní kurz v roce 2016. Program školení zahrnoval přednášky a praktické ukázky během operací, simulace na modelech ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK i praktický workshop ve školícím centru firmy MEDIN v Novém Městě na Moravě.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (4. 9 - 8. 9. 2017)

V rámci rozvojové pomoci na Ukrajině se program MEDEVAC zaměřuje na pomoc pacientům po operacích pohybového aparátu. Rehabilitace na Ukrajině doposud fungovala především v soukromém sektoru a tak byla značně nedostupná pro zranitelnější část obyvatelstva, což se nově etablované rehabilitační oddělení Kyjevské oblastní nemocnice snaží změnit. V záři bylo v této nemocnici realizováno intenzivní čtyřdenní školení fyzioterapeutů za vedení specialistek z Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Školení bylo rozděleno do tří hlavních bloků (ergoterapie, fyzioterapie pro neurologické pacienty a fyzioterapie pro traumatologické pacienty) a probíhalo jak skrze praktická cvičení, tak skrze teoretické prezentace.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie, školení v ČR (4. 9. - 16. 9. 2017)

Díky spolupráci s Dětským kardiocentrem FN Motol proběhlo v září již druhé školení zdravotníků z nemocnice v marockém městě Fes, tentokrát se zaměřením na pooperační péči na JIP u kardiochirurgických operací malých dětí s vrozenou srdeční vadou. Školení se zúčastnily 3 zdravotní sestry a jeden zdravotní bratr.  Program MEDEVAC působí v Maroku již druhým rokem a jeho cílem je snaha zlepšovat zejména pooperační péči u dětí po kardiochirurgickém zákroku, která je pro úspěšné vyléčení dítěte zásadní.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - oftalmologie (11. 9. - 19. 9. 2017)

V pořadí již druhá oftalmologická mise Ústřední vojenské nemocnice v Praze v jordánském Ammánu se opět zaměřovala na operace šedého zákalu u syrských uprchlíků a sociálně slabých jordánských občanů. Celkem bylo operováno 114 katarakt.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická chirurgie (20. 9. - 29. 09. 2017)

Lékařský tým Nemocnice Na Bulovce ve složení chirurga MUDr. Molitora a zdravotní sestry se zaměřil na korekce jizev po úrazech a operace vrozených vývojových vad končetin. Dne 21. září 2017 dorazilo do Palestine hospital 67 syrských pacientů převážně z uprchlického tábora Zaatarí a menší počet Jordánců ze severu země. Předvýběrem prošlo 23 z nich, kteří byli operování v následujících dnech.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - rekognoskace plastické chirurgie (25. 9. - 28. 9. 2017)

Plastická chirurgie programu MEDEVAC je v současnosti v Jordánsku realizována prostřednictvím Nemocnice Na Bulovce. Za účelem rozšíření českých misí plastické chirurgie o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady byl vyslán do hlavního města Ammánu na rekognoskační misi docent Andrej Sukop. Ten v průběhu svého pobytu navštívil tři nemocnice. Na závěr rekognoskační mise bylo rozhodnuto zařadit oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k pestré škále aktivit programu MEDEVAC v Jordánsku a to skrze synchronizaci návštěv týmu Nemocnice Na Bulovce a týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatolgie (26. 9. - 7. 10. 2017)

Již celkem počtvrté přicestovali do Jordánska traumatologové z FN Olomouc a odborníci na úrazovou chirurgii. Tým se zaměřil nejen na akutní úrazy, ale i na starší špatně operovaná nebo již zahojená zranění. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 65 pacientů, pro operaci bylo vybráno 17 z nich. Běhen sedmi operačních dnů bylo nakonec operováno 14 pacientů, dva pacienti nedorazili a jedna pacientka onemocněla. Dalším šesti pacientům pak byl injekční formou aplikován do kloubů speciální lék jako alternativa výměny kloubu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (16. 10. - 25. 10. 2017)

Na svou pátou operační misi byl ve stejném složení do Jordánska vyslán tým oftalmologů z FN Hradec Králové. Lékaři se opět zaměřili na operace očních katarakt, které jsou velice efektivní a účinnou pomocí bez dlouhodobé následné péče. Jíž potřetí za sebou operovali v Al Khalidi Hospital, kde bylo pro tyto účely vytvořeno zcela nové moderní oční centrum, která poskytuje výborné podmínky pro tento typ operací. Během sedmi operačních dnů lékaři provedli zákrok u rekordních 208 pacientů.
 

Senegal / FN Motol - ORL (18. 10. - 29. 10. 2017)

V návaznosti na březnovou rekognoskaci proběhla v říjnu první cesta lékařského týmu Fakultní nemocnice Motol do Senegalu. Mise byla zaměřena na pomoc ORL pacientům (jak dětského tak dospělého věku). První den bylo shlédnuto 15 pacientů s rinologickým onemocněním a 12 pacientů, u kterých byly plánovány operace uší. Výběr pacientů s krčním onemocněním probíhal v průběhu mise. Operováno bylo celkem 35 pacientů na třech různých sálech.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (22. 10. - 1. 11. 2017)

Pod vedením profesora Tláskala přicestoval do Maroka tým FN Motol specializovaný na operace dětí s vrozenou srdeční vadou. V univerzitním nemocničním centru Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fesu bylo v průběhu mise operováno celkem 10 marockých dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 5 měsíců do 9 let pocházejících ze sociálně slabých rodin.
 

Libanon / VFN, FN Královské Vinohrady - rekognoskace (23. 10. - 26. 10. 2017)

Týmy dvou velkých pražských nemocnic vyslali své lékařské specialisty v oboru oftalmologie (VFN) a plastické a rekonstrukční chirurgie (FNKV) na rekognoskační misi do libanonského Bejrútu, která měla zjistit potřeby v oblasti a navázat budoucí spolupráci s místními nemocnicemi. Navštíveny byly 3 nemocnice: státní Rafik Hariri University Hospital, soukromá Hayek Clinic Hospital a soukromá nemocnice American University of Beirut Medical Center. V rámci návštěv proběhlo několik schůzek s vedením nemocnice a místním zdravotnickým personálem. Po důkladném zvážení se týmy v rámci programu MEDEVAC rozhodli navázat spolupráci se státní nemocnicí Rafik Hariri, která se sice už nyní zaměřuje na chudší část obyvatelstva, ale kde by přítomnost českých lékařů značně zvýšila standart i kvalitu prováděných operací.
 

Nepál / VFN Praha - školení (3. 11. - 20. 11. 2017)

Druhé školení v Nepálu v roce 2017 navázalo na úspěšnou misi proběhlou začátkem roku. Program se opět zaměřil na poskytnutí základního ošetření po vážných úrazech a při přírodních katastrofách. Jednak probíhalo navazující školení zdravotnického personálu v klášteře Dhagpo Sheydrub Ling Monastery, nově se také školilo v ženském klášteře Hasanta, kterého se zúčastnilo 15 mnišek.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (7. 11. - 16. 11. 2017)

V listopadu přicestoval do ammánské nemocnici Al-Khalidi dětský kardiochirurgický tým FN Motol. Ten se první dny zabýval výběrem pacientů vhodných pro operaci, následně vybrané jedince operoval. Jednalo se primárně o zákroky korekce Fallotovy tetralogie a uzávěry defektu septa komor. Bylo vyšetřeno celkem 20 dětí, zákrok podstoupilo 13 z nich.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení - fyzioterapie, ergoterapie (12. 11. - 15. 11. 2017)

V listopadu byli do ČR pozváni hlavní sestra a ekonomický náměstek Kyjevské oblastní nemocnice. Během stáže poznávali systém práce v Nemocnici Na Bulovce s cílem etablovat na Ukrajině administrativní zajištění fyzioterapie na úrovni spolupráce mezi lékaři, fyzioterapeuty a sestrami.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (15. 11. - 25. 11. 2017)

V druhé polovině měsíce do Jordánska zavítal i ortopedický tým ÚVN, který nyní operoval převážně léze menisků a předního zkříženého vazu, ale také artrózy kyčelního kloubu. Předvýběrem prošlo 60 pacientů, z nichž k operaci bylo vybráno 26 jedinců. K samotnému zákroku se díky nevyhovujícímu zdravotnímu stavu dostavilo jen 19 z nich, u kterých bylo provedeno celkem 21 operací. Nejnáročnějším výkonem byla dysplazie kyčelního kloubu u mladé ženy, která i přes složitost operace proběhla bez komplikací
 

Etiopie / FN Hradec Králové - oftalmologie (21. 11. - 25. 11. 2017)

21.11. byl vyslán speciální tým ve složení oftalmoložky prof. Jiráskové z FNHK, zástupců MVČR a české odbornice na Etiopii do hlavního města Addis Abeby. Cílem této rekognoskační mise bylo zjistit, v jaké podobě je možné program MEDEVAC  v etiopských podmínkách realizovat. V rámci návštěvy bylo navštíveno několik státních nemocnic i jedna soukromá klinika. Zároveň došlo k setkání se zástupci mezinárodních organizací WHO a Light for the World. Budoucí realizace programu v Etiopii budou zahájeny po podepsání memoranda s etiopskou vládou.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (29. 11. - 8. 12. 2017)

Jíž po šesté byl do Jordánska vyslán tým ortopedů z Nemocnice na Bulovce pod vedením MUDr. Michala Buriana. Ortopedický tým se opět zaměřil na operace náhrad kloubů, především kolena a kyčle. První dny probíhal předvýběr pacientů, kdy bylo vyšetřeno celkem 45 pacientů a pro následnou operaci vybráno 20 z nich. Samotný zákrok podstoupilo 14 jedinců, na nichž bylo provedeno celkem 30 operačních zákroků. Dalším 30 pacientům a pacientkám trpících osteoartritidou bylo aplikováno dohromady 74 injekcí do kolenního kloubu. Všechny zákroky proběhly bez komplikací a tým tak úspěšně zakončil poslední misi v rámci programu MEDEVAC v roce 2017.

  

vytisknout  e-mailem