Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2015

Na základě usnesení vlády č. 45 ze dne 19. ledna 2015 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro rok 2015 realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, zdravotnictví a obrany program MEDEVAC v celém průběhu roku 2015.

V roce 2015 byl program MEDEVAC představen ve své nové rámcové podobě, která jasně vymezovala oblasti zájmu a působení zdravotně humanitárních misí na celý rok. To umožňovalo lépe plánovat a komplexněji působit zejména v oblastech stižených válečnými konflikty a/nebo humanitární katastrofou, jako je region Blízkého východu či Ukrajina.

V roce 2015 se program MEDEVAC realizoval prostřednictvím těchto aktivit:

 1. vysílání českých lékařských týmů do zahraničí
 2. zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR
 3. odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví
 4. financování složité akutní kardiochirurgické operace v Jordánsku na žádost Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR)

Realizace programu MEDEVAC v roce 2015

 • vyslání 12 lékařských týmů do zahraničí,
 • 244 odborných operačních výkonů v zahraničí,
 • více jak 500 odborných vyšetření s diagnostikou,
 • provedení 33 neinvazivních zákroků v zahraničí,
 • zorganizování a zabezpečení provedení 1 složité kardiochirurgické operace v zahraničí na urgentní žádost UNHCR,
 • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi,
 • uskutečnily se 2 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR (10 pacientů a pacientek + 3 osoby jako zákonný doprovod),
 • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (9 osob).

V roce 2015 se uskutečnilo v rámci programu MEDEVAC celkem 20 projektů v celkové hodnotě 31 863 943,35 Kč.

Program se v roce 2015 aktivizoval v 5 zemích, konkrétně v Jordánsku, Kambodži, Keni, Irácké republice - Regionu iráckého Kurdistánu a v Ukrajině.

Výroční zpráva 2015 (pdf, 2,47 MB)

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (9. 2. - 19. 2. 2015)

V rámci programu MEDEVAC vycestoval na svou v pořadí již třetí misi (první mise 2013, druhá mise 2014) čtyřčlenný tým lékařů z Dětského kardiocentra FN Motol. Lékařský tým se v Jordánsku zaměřuje na operace syrských dětských uprchlíků s vrozenou srdeční vadou. V jordánské nemocnici Al Khalidi Medical Center tým operoval celkem 10 syrských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 3 měsíců do 6 let. Všechny děti přežily a nevyskytly se žádné závažné komplikace. V úterý, dne 10. 2., navštívil nemocnici Al Khalidi Medical Center český prezident Miloš Zeman v rámci své pracovní cesty do Jordánska. Čeští lékaři a program MEDEVAC byl vysoce oceněn panem prezidentem.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - rekognoskační cesta (19. 4. - 24. 4. 2015)

Lékař z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze realizoval rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy vyslání traumatologického týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Z celkem 75 vyšetřených pacientů bylo vybráno 15 pacientů pro traumatologický tým z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 25 pacientů pro ortopedický tým z Nemocnice na Bulovce.
 

Jordánsko / Nemocnice na Bulovce - ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie (6. 5. - 15. 5. 2015)

Pětičlenný lékařský tým Nemocnice na Bulovce, ve specializaci dětská ortopedie a rekonstrukční chirurgie, se zaměřil na operace syrských dětských a dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Ortopedický tým ambulantně vyšetřil 35 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. K operacím bylo vybráno celkově 15 pacientů, z toho skutečně operováno 13. Tým plastické chirurgie ambulantně konzultoval 38 pacientů, přičemž k operacím bylo vybráno 13 pacientů. Samotná plastická operace byla provedena u 12 pacientů (komplexní defekty, jizevnaté kontraktury atd.). Jedna operace byla provedena ve spolupráci s ortopedickým týmem. Po operacích proběhla u všech pacientů kontrola následné péče lékařským týmem z nemocnice na Bulovce. V době odjezdu byli všichni operovaní pacienti bez zjevných komplikací.
 

Jordánsko / FN Olomouc - rekognoskační cesta (16. 5. - 19. 5. 2015)

Dvoučlenný lékařský tým FN Olomouc absolvoval ve dnech 16.5. - 19.5. 2015 rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy lékařské mise FN Olomouc, která se uskuteční v září 2015. Během pobytu tým navštívil dvě jordánské nemocnice, Al Khalidi Medical Center a charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, kde se setkal s vedením obou nemocnic, prohlédl si operační sály a diskutoval o možnostech operačních výkonů. Setkal se také se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Rekognoskaci po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který lékařům pomáhal orientovat se v jordánské zdravotnické infrastruktuře a vést jednání s jordánskými nemocnicemi. Bylo dohodnuto, že lékaři z FN Olomouc se při své zářijové cestě zaměří na traumatologická zranění.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - rekognoskační cesta (16. 5. - 20. 5. 2015)

Ve dnech 16.5. - 20.5. 2015 absolvovali členové lékařského týmu FN Hradec Králové rekognoskační cestu do jordánského Ammánu za účelem přípravy lékařské mise FN Hradec Králové, která se uskuteční v říjnu 2015. Cílem cesty bylo nalézt vhodné formy spolupráce pro poskytnutí humanitární péče v jordánských nemocnicích. V rámci své mise tým navštívil dvě jordánské nemocnice, Al Khalidi Medical Center a charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, a oční operační centrum, kde jednal s vedením těchto zdravotnických zařízení. Jordánská strana uvítala zejména nabídku operací katarakt. Lékařský tým FN Hradec Králové se také setkal se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Rekognoskaci po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC. Výsledně byla dohodnuta spolupráce v oblasti operací katarakt včetně výběru pacientů, harmonogramu operací, pooperační péče a řešení situací při případných komplikacích.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - traumatologie (27. 5. - 6. 6. 2015)

Traumatologický tým Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze provedl za dobu svého působení v jordánské charitativní nemocnici Al Maqased Hospital ve dne 27.5 – 6.6. celkem 12 naplánovaných a 2 akutní operace. Tým VFN se zaměřil zejména na chirurgické rekonstrukční případy. Lékaři z VFN se také setkali se zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku. Celou dobu s týmem lékařů FVN spolupracoval jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který usnadňoval komunikaci s místními pacienty a personálem nemocnice.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. 6. - 9. 6. 2015)

V rámci programu MEDEVAC vycestoval ve dne 1.6. – 9.6.2015 na svou v pořadí již čtvrtou misi dvoučlenný tým lékařů z Dětského kardiocentra FN Motol. V nemocnici Al Khalidi Medical Center tým odoperoval 9 syrských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 3 měsíců do 9 let. Při výběru pacientů, předoperační i pooperační péči lékařský tým využil výborné spolupráce s místním dětským kardiologem. Všechny operované děti přežily a měly nekomplikovaný pooperační průběh. Operace i pooperační průběh byly u všech pacientů klidné.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (14. 6. - 20. 6. 2015)

Dvoučlenný lékařský tým z FN Motol, ve složení kardiolog a kardiochirurg, absolvoval ve dnech 14.6. až 20.6. rekognoskační cestu do kambodžské nemocnice Calmette v Phnom Penhu za účelem přípravy lékařské mise FN Motol, která se uskuteční v září 2015. Tato mise by se měla zaměřit na chirurgickou léčbu dětských vrozených srdečních vad. Lekaři nemocnice Calmette mají velký zájem na spolupráci v oblasti péče o děti s vrozenou srdeční vadou. Vedení nemocnice má zájem o působení českých lékařských týmů, o stáže v českých nemocnicích a o posílení kapacitních možností nemocnice formou darování v ČR vyřazených přístrojů a nástrojů.
 

Ukrajina / zdravotně humanitární transport do ČR (14. 7. 2015)

Zdravotně humanitární transport státních příslušníků Ukrajiny v rámci programu MEDEVAC na léčení do ČR se uskutečnil dne 14. 7. 2015. Realizace transportu byla koordinována Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, obrany a Zastupitelským úřadem ČR v Kyjevě. Do ČR bylo evakuaováno celkem 9 pacientů a 2 osoby jako doprovod nezletilých. Spektrum poranění bylo od ortopedických, přes kardiochirurgická, po válečná zranění. Velmi těžká zranění byla popáleninová, která vyžadovala intenzivní péči. Jedná se převážně o vnitřně vysídlené občany Ukrajiny z východních oblastí postižených ozbrojenými střety, kteří se v době transportu dlouhodobě nacházeli v oblasti Charkova.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie (1. 9. - 17. 9. 2015)

Lékařský tým FN Olomouc, složený ze dvou odborníků na úrazovou chirurgii končetin, jednoho anesteziologa, jedné anestezioložky a fyzioterapeutky se specializací na rehabilitaci traumat ruky a pohybového aparátu, působil od 1. do 17. září v jordánské charitativní nemocnici Al Maqased Hospital, kde operoval a rehabilitoval zranitelné skupiny obyvatelstva, tj. jak syrské uprchlíky v Jordánsku, tak sociálně slabé jordánské občany, pro které je nutná lékařská péče většinou nedostupná. Pro operace bylo týmem vybráno celkem 35 pacientů, z toho se podařilo operovat 28 pacientů. Operovaná traumata byly převážně zlomeniny končetin, následky výbuchu či střelných poranění. Jako první tým v rámci realizace programu MEDEVAC pozval do Jordánska také zkušenou fyzioterapeutku, která se zaměřila na rehabilitaci operovaných pacientů, stejně jako pacientů právě hospitalizovaných v nemocnici. Celý tým byl přijat zástupci českého velvyslanectví v Jordánsku a jako vždy nechyběl ani jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC.

Fotogalerie: Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie Fotogalerie
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (12. 9. - 27. 9. 2015)

Lékařský tým z Dětského kardiocentra FN Motol, složený ze dvou kardiochirurgů, dvou kardiologů a dvou zdravotních sester, působil ve dnech 12.-27. 9. 2015 v kambodžské nemocnici Calmette Hospital v Phnom Penu. Tým odoperoval 13 kambodžských dětí s vrozenou srdeční vadou ve věku od 1 roku do 16 let. Při výběru pacientů, při samotné operaci a v rámci pooperační péče lékařský tým spolupracoval s kambodžskými specialisty z Calmette Hospital a z charitativní organizace Chain of Hope. Všechny děti byly úspěšně operovány a v průběhu mise byly odpojeny od dýchacích přístrojů. Kambodža není zemí postiženou válečným konfliktem, ani žádnou rozsáhlou přírodní katastrofou, nicméně stále patří mezi nejméně rozvinuté země s vysokou potřebou asistence ze strany zahraničních dárců. Zdravotnictví se pak řadí mezi priority kambodžské vlády.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (12. 10. - 18. 10. 2015)

Tříčlenný lékařský tým z FN Hradec Králové se zaměřil v rámci mise programu MEDEVAC / Jordánsko na operace katarakty. Tým provedl za své působení v Jordánsku celkem 100 chirurgických zákroků (pokročilé, maturní a velmi komplikované případy katarakty). V průběhu mise byl tým přijat pracovníky českého velvyslanectví v Ammánu a jeho podporu tvořil jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC a český styčný důstojník Ministerstva vnitra pro migraci, který je dočasně přidělen na český zastupitelský úřad v Ammánu.
 

Ukrajina / zdravotně humanitární transport do ČR (1. 10. 2015)

Zdravotně humanitární transport státní příslušnice Ukrajiny, vnitřně vysídlené dívky a zákonného doprovodu, se uskutečnil dne 1. 10. 2015 v úzké spolupráci se Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě. Pacientka byla zraněna při výbuchu v Uhlohorsku, kdy její dům byl zasažen vojenskou technikou. ZÚ Kyjev ve spolupráci s kyjevskou nemocnicí pacientce zajistil vyšetření a vypracování aktuální lékařské zprávy. Ta byla poskytnuta FN Hradec Králové, která byla vyhodnocena jako nejlepší varianta stran péče o pacientku. Nemocnice po odborné konzultaci tamních lékařů s příjmem a léčbou pacientky souhlasila.
 

Jordánsko / proplacení operace v Ammánu (říjen 2015)

Na žádost Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky program MEDEVAC proplatil výkon složité akutní kardiochirurgické operace dvouměsíčnímu novorozenci, syrskému uprchlíkovi. Miminko trpělo těžkou kardiologickou vadou, s prognózou života cca 1 měsíc. Ve vzájemné spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ZÚ Ammán, jordánskou nemocnicí Al Khalidi Hospital a Ministerstvem vnitra se podařilo zajistit zkušeného jordánského operatéra, který po konzultaci s FN Motol úspěšně provedl indikovanou operaci. Operace proběhla úspěšně a nenastaly žádné komplikované pooperační stavy.
 

Ukrajina / FN Ostrava - školení ukrajinského lékaře ve FN Ostrava (29. 9. - 15. 10. 2015)

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a pod hlavičkou programu MEDEVAC, ve vzájemné spolupráci se ZÚ Kyjev, školení ukrajinského chirurga, specialisty na popáleniny. Školení zahrnovalo edukační přednášky, ranní vizity na JIP, velké vizity na JIP, dále např. kontroly vývoje jizvení a léčba jizev, stáž na Trauma centru, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a konečně, stáž na Centru plastické chirurgie a chirurgie ruky.
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie (19. 10. - 31. 10. 2015)

Mezinárodní lékařský tým, vedený lékaři FN Motol, působil od 19. 10. 2015 do 31. 10. 2015 v nemocnici The Mater Hospital v hlavním městě Keni, Nairobi. Tato nemocnice se snaží dlouhodobě zprostředkovávat operace srdce nejzranitelnějším dětem, čemuž se program MEDEVAC snaží svou podporou napomoci. V rámci programu MEDEVAC bylo v letošním roce operováno celkem 15 dětí, ve věku 1 roku až 10 let s vrozenou srdeční vadou, převážně pacienti s Fallotovou tetralogií. Dlouhodobým záměrem je také zvyšovat úroveň místního zdravotnického personálu, a proto se otevírá možnost studijních pobytů vybraných lékařů a lékařek nebo zdravotních sester ve FN Motol v Praze.
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - školení kurdského zdravotnického personálu (2. 11. - 29. 11. 2015)

V rámci školení přicestovali do České republiky čtyři chirurgové různých operačních oborů, jeden anesteziolog, dva zdravotní bratří a jedna zdravotní sestra. Program připravili lékaři a lékařky z I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kurz byl řízen prvním náměstkem pro vědu, výzkum a vzdělávání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví a zahraničních věcí poskytovalo náležitou institucionální podporu.

V prvním týdnu se všichni účastníci a účastnice seznámili s problematikou výkonů u těžkých pacientů na digitálních modelech v simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF UK a v dalších týdnech byla podle odbornosti zajištěna stáž a semináře na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK, II. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí na Královských Vinohradech stážoval popáleninový chirurg na Popáleninovém centr FNKV a ortopéd navštěvoval vybrané operace na Ortopedické klinice FNKV a 3. LF UK.  Dále byla zajištěna stáž v Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Kurs byl zakončen předáním certifikátů na I. chirurgické klinice VFN a 1 LF UK.

Kurz v rámci realizace programu MEDEVAC byl kladně hodnocen jak účastníky, tak i zúčastněnými ministerstvy. Na základě zkušeností z tohoto pilotního kurzu budou připravovány další podobné aktivity v roce 2016.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, plastická a rekonstrukční chirurgie (25. 11. - 4. 12. 2015)

Na přelomu listopadu a prosince proběhla další lékařská mise šestičlenného lékařského týmu Nemocnice Na Bulovce, zaměřená na operace syrských dětských a dospělých pacientů se získanými či vrozenými vadami pohybového aparátu. Tým plastické chirurgie vyšetřil celkem 29 pacientů, operováno jich bylo 17. Spektrum výkonů se pohybovalo od komplexních defektů, vrozených vad končetin, rekonstrukce úchopové funkce či nervů ruky. Ortopedický tým ambulantně vyšetřil 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu a provedl 11 operací.  Sedmi pacientům trpícím osteoartritidou kolenního kloubu bylo aplikováno celkem 33 injekcí „Intragel injection“ přímo do kolenního kloubu. Tato aplikace injekcí byla zvolena jako alternativa totální výměny kolenního kloubu u pacientů, pro které není z hlediska věku či zdravotního stavu vhodný operativní zákrok. Po operacích následovaly kontroly a převazy všech pacientů. V době odjezdu byli všichni operovaní pacienti bez zjevných komplikací a většina z nich byla propuštěna do domácího ošetřování.

  

vytisknout  e-mailem