Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2022

Realizace programu MEDEVAC v roce 2022

  • 14 lékařských misí do zahraničí (Ghana, Jordánsko, Keňa, Libanon, Senegal);
  • 851 uskutečněných operačních výkonů v zahraničí na 833 pacientech (gynekologie, oftalmologie, ORL, plastická chirurgie, traumatologie);
  • 7 rekognoskačních misí do zahraničí za účelem rozšíření programu MEDEVAC jak ve stávajících zemích, tak ve zcela nových (Ghana, Libanon, Rwanda, Senegal, Zambie);
  • 5 odborných stáží zdravotníků v České republice, 1 školení v zahraničí (Ghana, Senegal, Ukrajina) – celkem 19 vyškolených osob + 20 osob vyškolených v rámci zahraničních misí;
  • 1 zdravotnický projekt na budování zdravotnické infrastruktury v Libanonu ve výši 5 mil. Kč;
  • 2 zahraniční přijetí z Ghany a Senegalu v rámci Zdravotnického fóra Česká republika – Afrika 2022;
  • 8 zapojených českých nemocnic (FN Brno, FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Motol, FN Olomouc, IKEM, ÚVN, VFN);
  • mimořádná humanitární pomoc Ukrajině ve formě materiální pomoci, zdravotních evakuací, stáže a podpory projektů mezinárodních organizací;
  • výstava fotografií programů MEDEVAC a Pomoc na místě v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

  

M I S E

Libanon / FN Brno, FN Bulovka – rekognoskace traumatologie, plastická chirurgie (23. – 25. 2. 2022)

MUDr. Milan Krtička, Ph.D., z FN Brno a doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., z FN Bulovka se na konci února účastnili rekognoskační cesty do Libanonu. Jejím cílem byla návštěva partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Bejrútu, Rafik Hariri University Hospital, kde lékaři zjišťovali konkrétní možnosti budoucí pomoci a spolupráce. Kromě již etablovaných oftalmologických misí se tak v druhé polovině roku rozšíří aktivity programu MEDEVAC v Libanonu o obory traumatologie a plastická a rekonstrukční chirurgie.
 

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (17. – 30. 3. 2022)

Během devíti operačních dnů gynekologický tým pod vedením MUDr. Petra Hubky, Ph.D. odoperoval v nemocnici Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene ve městě Thiès celkem 75 pacientek s komplikovanými diagnózami a pocházejících z těch nejchudších vrstev senegalské společnosti.
 

Senegal / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady (21. 3. – 1. 4. 2022) + rekognoskace AČR (21. – 24. 3. 2022)

Smíšený tým FN Olomouc, FN Brno a FN Královské Vinohrady během osmi operačních dnů provedl celkem 25 zákroků u 22 pacientů, kteří by si jinak operaci nemohli dovolit. Během lékařských misí, ve dnech 21. 3. – 24. 3. 2022, zde dále probíhala i rekognoskační traumatologická mise AČR (FN Hradec Králové) – pro AČR se jednalo o historicky první misi MEDEVAC. Všichni členové lékařského týmu se kromě samotných operací po dobu svých misí věnovali i edukaci místního zdravotnického personálu, a to nejen v oblasti určování diagnóz, ale i úkonů na operačním sále a sterilizace operačních nástrojů.
 

Libanon / VFN – oftalmologie (15. – 20. 5. 2022)

Dvoučlenný oftalmologický tým z VFN už počtvrté operoval v bejrútské Rafik Hariri University Hospital. Přestože realizace mise byla do poslední chvíle nejistá kvůli probíhající stávce zaměstnanců nemocnice, nakonec se našemu týmu podařilo během pěti pracovních dnů odoperovat celkem 65 pacientů. Kvůli přetrvávající finanční krizi a rostoucí inflaci si stále více lidí nemůže dovolit úhradu lékařské péče, po oftalmologických misích programu MEDEVAC je tak obrovská poptávka. Další mise je plánována na druhou polovinu roku.
 

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (22. 5. – 3. 6. 2022)

Tříčlenný tým Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. během šesti operačních dnů provedl celkem 44 operačních výkonů na 28 pacientech. Lékaři operovali v partnerské univerzitní nemocnici Cape Coast Teaching Hospital. V rámci předvýběru bylo vyšetřeno celkem 50 pacientů, převážně ženy a děti s vrozenou vadou končetin nebo po závažném popáleninovém úrazu. Jednalo se o první ghanskou misi plastické rekonstrukční chirurgie, která navazovala na rekognoskaci z roku 2019.
 

Jordánsko / VFN – traumatologie (26. 5. – 3. 6. 2022)

Čtyřčlenný tým z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) vyrazil na přelomu května a června opět do Jordánska na traumatologickou misi. Po výběru pacientů, kterých dorazilo na výběrové vyšetření přes 60, započaly operace samotné. Během 5 operačních dní bylo provedeno celkem 25 operací a bylo aplikováno 28 nitrokloubních injekcí. V rámci mise byla také pacientům poskytnuta fyzioterapie, která je pro hojení velice důležitá.
 

Jordánsko / ÚVN – oftalmologie (12. – 21. 6. 2022)

Mise oftalmologie, která proběhla na konci června v jordánském Ammánu, byla zaměřena na ošetření pacientů s šedým zákalem, který mnohým z nich způsobil úplnou slepotu. Tým Ústřední vojenské nemocnice pracoval na 2 sálech a v průběhu týdenní mise pomohl celkem 203 pacientům, kteří byli vybráni z řad místní chudé populace a bez pomoci poskytované programem MEDEVAC by si tolik potřebnou operaci dovolit nemohli.
 

Ghana / FN Bulovka – gynekologie (13. – 23. 6. 2022)

Během pěti operačních dnů se sedmičlenný gynekologický tým z Fakultní nemocnice Bulovka zúčastnil mise v Tamale Teaching Hospital. Pro některé členy týmu to byla již třetí mise v tomto místě. Během pěti operačních dnů se podařilo odoperovat celkem 83 pacientek, jednalo se o případy s komplikovanými gynekologickými diagnózami. U většiny pacientek bylo nepochybné, že by bez zásahů českých lékařů a možnosti podstoupit bezplatnou operaci déle nepřežily.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (7. – 16. 9. 2022)

V rámci mise plastické rekonstrukční chirurgie v jordánském Ammánu bylo tříčlenným týmem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. odoperováno celkem 20 pacientů, a to převážně děti s vrozenou vadou končetin nebo po závažném popáleninovém úrazu. Operována byla ale také vrozená vada ucha, se kterou si poradila paní MUDr. Schwarzmannová, která patří mezi přední operatéry ušních plastik v ČR.
 

Zambie / FN Motol, FN Olomouc – rekognoskace dětské kardiochirurgie, ORL a traumatologie (9. – 15. 10. 2022)

V návaznosti na konferenci Health Forum Czech Republic – Africa, která se konala letos v květnu, byly prioritní země programu MEDEVAC rozšířeny o Zambii. Zambie je dlouhodobě prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce a Česká republika zde působí mimo jiné právě v oblasti zdravotnictví. V říjnu se ve spolupráci s FN Motol a FN Olomouc uskutečnila rekognoskační mise programu MEDEVAC ve specializacích dětské kardiochirurgie, ORL a traumatologie. Cílem této mise bylo zhodnotit podmínky přímo v místě a definovat konkrétní možnosti spolupráce v potenciálních partnerských nemocnicích.
 

Libanon / VFN – oftalmologie (16. – 21. 10. 2022)

Sehraný tým z VFN – MUDr. Petr Sklenka a Renata Altmannová – absolvoval svou pátou operační misi v libanonské Rafik Hariri University Hospital. Během pěti dnů tady odoperoval šedý zákal 66 pacientům, kteří pocházejí z nejzranitelnějších částí libanonské populace.
 

Ghana / FN Brno – gynekologie (10. – 21. 10. 2022)

Lékařský tým z FN Brno se zúčastnil další úspěšné mise v Ghaně, která v říjnu proběhla v Tamale Teaching Hospital. Po příjezdu do místní nemocnice na lékaře čekalo 105 pacientek, které bylo třeba vyšetřit. Během šesti operačních dnů se šestičlennému gynekologickému týmu podařilo odoperovat celkem 85 pacientek s komplikovanými gynekologickými diagnózami, např. s pokročilým gynekologickým nádorem nebo rakovinou. U většiny pacientek bylo nepochybné, že by bez zásahů českých lékařů a možnosti podstoupit bezplatnou operaci déle nepřežily. Díky dobré spolupráci s místní nemocnicí plánujeme rozšíření specializací a při této příležitosti tak proběhla také rekognoskační mise traumatologie za účasti doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dále také proběhla rekognoskace zaměřená na infektologii za účasti MUDr. Petra Smejkala z IKEM.
 

Ghana / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady – traumatologie (22. 10. – 4. 11. 2022)

Druhá traumatologická mise programu MEDEVAC proběhla v ghanské v Cape Coast Teaching Hospital. Šestičlenný tým z FN Olomouc, FN Brno a FN Královské Vinohrady provedl během osmi operačních dnů neskutečných 49 operačních výkonů na 42 pacientech. Pacienti s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy, kteří pocházejí z řad chudých obyvatel Ghany, kteří by ke specializované péči bez naší pomoci neměli přístup. Mnoho pacientů, kteří operaci podstoupili, by tak do konce svého života muselo být upoutáno na lůžko, nebo doufat, že se jim zlomenina zahojí tak, aby poraněnou končetinu mohli opět používat. Operace a kvalitní lékařské ošetření jim vrátí mobilitu a umožní návrat do běžného života.
 

Rwanda / FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, VFN – rekognoskace gynekologie, plastické chirurgie a traumatologie (31. 10. – 5. 11. 2022)

Jednou ze zemí, kam jsme se letos vypravili poprvé, je Rwanda – země v srdci Afriky. Na začátku listopadu zde proběhla rekognoskace tří lékařů ze tří nemocnic (FN Bulovka, FN Královské Vinohrady a VFN) ve třech specializacích (gynekologie, plastická chirurgie a traumatologie). Během naší krátké cesty jsme navštívili celkem pět nemocnic, a to jak v hlavním městě Kigali, tak v regionech. Zároveň proběhla jednání s místním ministerstvem zdravotnictví a ZÚ Nairobi s cílem nastavit formu budoucí spolupráce tak, aby naše působení ve Rwandě bylo co nejefektivnější.
 

Senegal / VFN – traumatologie (7. – 19. 11. 2022)

Další traumatologická lékařská mise našeho programu probíhala ve dnech 7. – 19. 11. 2022 ve městě Thiès v Senegalu v naší partnerské nemocnici Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene. Podzimní mise ve specializaci traumatologie se účastnil tým VFN pod vedením doc. MUDr. Filip Burgeta, Ph.D. I když byl průběh mise nepříznivě ovlivněn stávkou sálového personálu, podařilo se lékařům během mise úspěšně provést 25 operací u 23 pacientů.
 

Senegal / FN Motol – ORL (23. 11. – 4. 12. 2022)

Poslední letošní misí v Senegalu byla mise ORL, které se účastnil tým zdravotníků FN Motol pod vedením prof. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D. Během mise se zdravotnickému týmu opět podařilo odoperovat více pacientů než v předchozím roce – nyní jejich počet dosáhl 70. Pacienti opět pocházeli ze znevýhodněného prostředí a na svou operaci mnohdy čekali celý rok. Díky senegalské lékařce Dr. Aminatě Mbaye a jejím výborným organizačním schopnostem lékařská mise získala i zahraniční rozměr – na naše operující lékaře se přijížděli dívat vedoucí lékaři oddělení ORL nejen z dalších senegalských nemocnic, ale byli pozváni i ORL specialisté ze zahraničí (Guinea, Komorské ostrovy, Mauritánie), což velmi zvýšilo edukační potenciál této mise.
 

Keňa / FN Motol – dětská kardiochirurgie (20. – 29. 11. 2022)

Během listopadu proběhla v Nairobi mise dětské kardiochirurgie týmu Fakultní nemocnice v Motole, v rámci které bylo odoperováno celkem 9 dětí s vrozenými srdečními vadami. Operace probíhaly v nemocnici Mater Misericordiae Hospital, kde program MEDEVAC působil již před lety. Během mise proběhla také schůzka s keňským ministerstvem zdravotnictví, kde byla otevřena otázka další spolupráce mezi programem MEDEVAC a Keňou.

 

ŠKOLENÍ

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (21. – 27. 2. 2022)

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) jsme uvítali lékařku z oboru plastická a rekonstrukční chirurgie, která přicestovala z naší partnerské nemocnice Cape Coast Teaching Hospital v Ghaně. Během svého pobytu měla paní doktorka možnost vidět mnoho operací prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., a jeho týmu. Na tuto stáž v květnu letošního roku navázala i první mise plastických chirurgů z FN Královské Vinohrady v Cape Coast a působení programu MEDEVAC v Ghaně se tak rozšířilo již na tři lékařské specializace.
 

Ghana / FN Brno – gynekologie (24. 4. – 7. 5. 2022)

Na přelomu dubna a května se v brněnské fakultní nemocnici uskutečnila stáž pěti zdravotníků z  ghanské Tamale Teaching Hospital – dvou lékařek, dvou anesteziologů a jedné instrumentářky specializace gynekologie. Stáž navazovala na první misi Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno v  Ghaně, která se uskutečnila v říjnu 2021. Jejím cílem bylo nejen předat ghanským zdravotníkům nové znalosti a zkušenosti a seznámit je s chodem největší gynekologické kliniky v  České republice, ale i prohloubit vzájemný vztah mezi českým a ghanským týmem zdravotníků. Tato zahraniční zkušenost pomůže tamalskému týmu mj. i provádět změny v  chodu vlastního oddělení a v dlouhodobém horizontu lépe pečovat o své pacientky.
 

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (29. 5. – 10. 6. 2022)

Na konci května k nám zavítala skupina čtyř senegalských zdravotníků specializace gynekologie z naší partnerské nemocnice Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene z města Thiès na odbornou dvoutýdenní stáž. Třem lékařům a jednomu členu technického personálu operačních sálů byly v naší zemi mimo jiné předávány i poznatky související se zákroky z oblasti laparoskopické chirurgie.
 

Senegal / FN Motol – ORL (12. 9. – 28. 10. 2022)

Dne 12. září 2022 na svou 6týdenní stáž v České republice přiletěla Dr. Aminata Mbaye ze Senegalu. Její specializací je ORL a své znalosti rozvíjela ve Fakultní nemocnici v Motole, na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF a FN Motol a na Klinice ušní, nosní a krční 2. LF a FN Motol. Její stáž byla pro nás unikátní jak svojí délkou (Dr. Mbaye u nás zůstala až do 28. 10.), tak i typem stáže – díky povolení k výkonu odborné praxe lékaře na území České republiky, které se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR podařilo zajistit, mohla Dr. Mbaye například i asistovat během operací.
 

Senegal / AČR – anesteziologie (7. – 11. 11. 2022)

V listopadu se poprvé konala i školící mise v oboru anesteziologie, kterou vedli MUDr. Jan Štětina z FN Hradec Králové a MUDr. Jan Páleník z Ústřední vojenské nemocnice, a která probíhala souběžně s misí traumatologie VFN. Během této školící mise, která byla senegalskými zdravotníky velmi pozitivně přijata, bylo proškoleno 7 zdravotníků – 3 lékaři a 4 členové technického personálu. Vzhledem k významu anestezie pro všechny operační specializace plánujeme v této oblasti v Senegalu působit i nadále.
 

Ukrajina / FN Královské Vinohrady – popáleniny (3. – 14. 10. 2022)

V říjnu také probíhala dvoutýdenní stáž ukrajinské lékařky Dr. Natalie Tuziuk ze lvovské nemocnice, a to na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Navazovala na realizované dodávky spotřebního materiálu, které jsme ve spolupráci s FNKV a Českým červeným křížem lvovské nemocnici posílali, a na jarní evakuaci popálené holčičky, kterou iniciovala právě lvovská nemocnice.

 

ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY

Libanon – přístup k primární zdravotní péči

Program MEDEVAC podpořil částkou 5 mil. Kč projekt organizace Amel Association International cílený na posílení infrastruktury pro poskytování primární zdravotní péče. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení pro oftalmologii, laboratoř, ultrazvuk, chladničky na vakcíny a solární systémy pro 10 zdravotních center napříč Libanonem; součástí projektu bude i zaškolení zdravotnického personálu v používání vybavení, ve standardech WHO a prevenci covid-19.

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ – MATERIÁLNÍ A PENĚŽNÍ POMOC

Dne 25. 2. 2022 vláda České republiky schválila usnesení č. 131 o poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině. Na Ukrajinu bylo vypraveno celkem 7 dodávek zdravotnického materiálu a proběhly dvě zdravotně humanitární evakuace do ČR. Doprava materiální pomoci byla zajištěna ve spolupráci s Českým a Ukrajinským červeným křížem a s Hasičským záchranným sborem. V rámci realizace tohoto usnesení byla prostřednictvím zahraničních programů Ministerstva vnitra zajištěna následující pomoc:

První zásilka spotřebního materiálu v hodnotě 1,6 mil. Kč byla poskytnuta ve spolupráci s FN Královské Vinohrady. Dodávka určená pro popáleninové centrum ve Lvově obsahovala spotřební materiál, jehož soupis byl připraven ve spolupráci s lékaři z Ukrajiny.

Druhá zásilka byla sestavena na základě seznamu, který ČR obdržela od velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Opět se jednalo o spotřební materiál, zejména o jehly, kanyly, termodeky či nouzové balíčky pro šití ran v celkové hodnotě 300 tis. Kč. Spotřební materiál byl zajištěn ve spolupráci s FN Motol.

Třetí zásilka směřovala do Kyjevské oblastní nemocnice, která je dlouholetou partnerskou nemocnicí programu MEDEVAC. Spotřební materiál v hodnotě 1,6 mil. Kč byl pořízen ve spolupráci s FN Motol. Obsahem zásilky byly zejména obvazy, gáza či chirurgické šicí materiály.

Čtvrtá zásilka obsahovala celkem 6 000 krevních vaků v celkové hodnotě cca 1,3 mil. Kč. Tato dodávka reagovala na podnět Ministerstva zdravotnictví; ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem byl materiál nakoupen a dopraven do humanitárního skladu v Polsku.

Pátá zásilka v hodnotě cca 3 mil. Kč obsahovala dodávku zdravotnického materiálu pro dětskou ortopedickou kliniku v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. Zásilka byla složena ze spotřebního materiálu a externích fixátorů. Součásti dodávky byl také další zdravotnický materiál v hodnotě cca 500 tis. Kč pro popáleninové centrum ve Lvově.

Šestá zásilka materiální pomoci byla připravena pro Zakarpatskou oblastní kardiologickou ambulanci na žádost Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Kardiologické vybavení v hodnotě 4,68 mil. Kč připravila FN Motol, zásilku si převzalo a na místo dopravilo ukrajinské velvyslanectví.

Ve spolupráci s Ukrajinským červeným křížem byla v červnu na Ukrajinu dodána sedmá dodávka materiální pomoci v hodnotě 520 tis. Kč, která zahrnovala hrudní odsávačky s příslušenstvím. Tuto zásilku připravila FN Bulovka a do nemocnice Feofanya v Kyjevě ji přepravil Český červený kříž.

Devátá zásilka spotřebního lékařského materiálu, která obsahovala zejména vybavení první pomoci, byla na Ukrajinu odeslána ve spolupráci s naší partnerskou nemocnicí FN Královské Vinohrady. Hodnota zásilky dosáhla 3 mil. Kč a její transport na Ukrajinu zajistilo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

V dubnu 2022 byl Ukrajinskému červenému kříži v Zakarpatské oblasti poskytnut peněžní dar ve výši 5 mil. Kč, jenž byl určen na podporu logistiky a nákup základních potřeb pro malé děti.

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ – EVAKUACE

Kromě materiální pomoci byly v rámci mimořádné pomoci Ukrajině uskutečněny dvě zdravotně humanitární evakuace do České republiky. Dne 25. 3. 2022 byla ve spolupráci MV ČR, AČR, FN Královské Vinohrady, Všeobecné fakultní nemocnice a zastupitelského úřadu ČR ve Varšavě realizována evakuace osmnáctiměsíčního ukrajinského děvčátka. Holčička, která utrpěla termická poranění na 60 % těla, se do péče českých lékařů a za doprovodu maminky dostala v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Sociální asistenci poskytla Arcidiecézní charita Praha.

Dne 6. 4. 2022 byla realizována druhá evakuace. Do České republiky se podařilo dopravit 28letého hasiče z Kyjeva, který po výbuchu miny přišel o nohu. Spolupráce probíhala za koordinace ministerstva vnitra, Českého a Ukrajinského červeného kříže a ukrajinské Státní služby pro mimořádné události. Pacient byl po příletu do Brna přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc, kde proběhla léčba ran a otevřené zlomeniny druhé končetiny.

V červenci byl z oblasti Doněcku do ČR evakuován nezletilý chlapec s vážnou poruchou zraku. V ČR byl chlapec svěřen do péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ubytování a sociální asistence byla poskytnuta prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha.

  

vytisknout  e-mailem