Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2021

Realizace programu MEDEVAC v roce 2021

  • na zahraničních lékařských misích bylo odoperováno 487 pacientů v 6 odborných specializacích (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, plastická chirurgie, traumatologie);
  • proběhly 2 rekognoskační cesty za účelem rozšíření působení programu MEDEVAC (Ghana, Gruzie);
  • do České republiky byli evakuováni persekvovaní zdravotníci z Běloruska a jejich rodinní příslušníci, celkem 29 osob;
  • bylo podpořeno 8 zdravotnických projektů na budování zdravotnické infrastruktury v Afghánistánu, Burkině Faso, Gruzii, Iráku, Keni, Mali, Mauritánii a Nigérii za celkem 40 mil. Kč;
  • 4 odborné stáže v České republice z Ghany, Senegalu a Ukrajiny (fyzioterapie, gynekologie);
  • 2 školení zdravotnického personálu v zahraničí v oblasti gynekologie a infektologie (Gruzie, Irák) a 1 online školení infektologie (Peru);
  • celkem bylo proškoleno 376 osob ve 3 odborných specializacích (fyzioterapie, gynekologie, infektologie) z Ghany, Gruzie, Iráku, Peru, Senegalu a Ukrajiny.

  

M I S E

Senegal / FN Brno, FN Olomouc - traumatologie (22. 3. - 2. 4. 2021)

Pětičlenný tým zdravotníků z FN Brno a FN Olomouc pod vedením MUDr. Petra Špirocha, Ph.D., odoperoval v senegalském Thiès celkem 25 pacientů, nejčastěji oběti dopravních nehod se zraněními dolních končetin, která jsou často způsobena absencí dopravní infrastruktury. Zdravotnický tým také místním dětem předal plyšové hračky, vybrané ve sbírce zaštítěné Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze.
 

Gruzie / FN Bulovka, VFN - rekognoskační mise gynekologie (16. - 20. 5. 2021)

V termínu od 16. do 20. května se uskutečnila rekognoskační mise do Gruzie. Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se během tří dnů setkali se zástupci gruzínských institucí a lékařskými protějšky v Tbilisi, Zugdidi a Batumi.
 

Ghana / FN Bulovka - gynekologie + rekognoskační mise FN Brno (14. - 24. 6. 2021)

Lékařský tým z FN Bulovka pod vedením prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., navázal na první misi v prosinci 2019 a opět navštívil Tamale Teaching Hospital, která je spádovou nemocnicí pro celý region severní Ghany. Během pěti dní bylo odoperováno 50 pacientek, z nichž většina měla nádorová onemocnění v pokročilém stádiu. Mise měla navíc významný edukační prvek, a to nejen pro samotné lékaře, ale i pro anesteziologické asistenty a instrumentáře, kteří se na náročných případech měli možnost mnohému naučit. Na krátkou rekognoskační návštěvu přicestoval také doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (30. 5. - 12. 6. 2021)

Během 10 operačních dnů dvoučlenný tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod vedením MUDr. Petra Sklenky provedl celkem 97 operací šedého zákalu. Oproti první misi na jaře 2019, kdy drtivou většinu pacientů představovali syrští uprchlíci, v letošním roce většinu našich pacientů tvořili samotní Libanonci, kteří si kvůli špatné ekonomické situaci zdravotní péči už nemohou dovolit.
 

Jordánsko / VFN - traumatologie (8. - 17. 9. 2021)

Traumatologický tým Všeobecné fakultní nemocnice pod vedením doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D., odoperoval celkem 28 pacientů převážně z řad syrských uprchlíků, Mezi operacemi byly například špatně srostlé zlomeniny, které způsobovaly pacientům bolest a zároveň je limitovaly v pohybu, a bránily jim tak ve výkonu běžných denních činností. Díky zákrokům traumatologického týmu se tak většina pacientů mohla vrátit do každodenního života a někteří z těch, kdo do nemocnice přijeli na vozíku, již odcházeli domů sami.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady - plastická chirurgie (29. 9. - 8. 10. 2021)

Tým plastické chirurgie z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D. v Shmaisani Hospital operoval celkem 16 dětí a 3 dospělé pacienty. Zdravotnický tým se zaměřil na operace dětí s vrozenými vadami končetin a na zákroky u pacientů se špatně zhojenými jizvami, které těmto pacientům bránily v pohybu.
 

Ghana / FN Brno - gynekologie (12. - 23. 10. 2021)

Gynekologický tým z Fakultní nemocnice Brno pod vedením doc. MUDr. Víta Weinbergera, Ph.D., uskutečnil v rámci programu MEDEVAC svou úplně první misi a svého úkolu se zhostil skvěle. V nemocnici v Tamale bylo během mise odoperováno celkem 42 pacientek s komplikovanými diagnózami a po celou dobu mise se navíc celý tým intenzivně věnoval i edukaci místního zdravotnického personálu, a to jak v oblasti určování diagnóz, tak i přímo při práci na operačním sále.
 

Ghana / FN Olomouc, FN Brno, FN Královské Vinohrady - traumatologie (1. - 12. 11. 2021)

První traumatologická mise a zároveň první mise v nemocnici v Cape Coast byla zrealizována týmem složeným ze zdravotníků z FN Brno, FN Královské Vinohrady a FN Olomouc pod vedením MUDr. Petra Špirocha, Ph.D. Během mise bylo provedeno 35 operací na 30 pacientech s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy, kteří pocházeli z řad chudých obyvatel Ghany. Operace a kvalitní lékařské ošetření poskytnuté v rámci programu MEDEVAC jim vrátí mobilitu a umožní návrat do běžného života.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. - 12. 11. 2021)

Tým dětských kardiochirurgů z Fakultní nemocnice Motol vedený MUDr. Petrem Bukovským odoperoval celkem 14 pacientů, mezi kterými byli převážně novorozenci či děti s vrozenými srdečními vadami. Pro operace týmu dětské kardiochirurgie byli vybráni nejchudší obyvatelé Jordánska z převážně syrské či irácké uprchlické komunity, popřípadě chudí občané Jordánska.
 

Senegal / FN Bulovka, FN Motol, VFN - gynekologie, ORL, traumatologie (8. - 27. 11. 2021)

V listopadu proběhly v Senegalu hned 3 mise - naše partnerská nemocnice v Thiès uvítala nejprve traumatology z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tým gynekologů z Fakultní nemocnice Bulovka (vedoucími lékaři misí byli doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D., za VFN a MUDr. Petr Hubka, Ph.D., za FN Bulovka), které následně vystřídali specialisté ORL z Fakultní nemocnice Motol (tým vedený prof. MUDr. Janem Plzákem, Ph.D.).

Lékařům se podařilo odoperovat 19 traumatologických pacientů, 35 gynekologických pacientek a  67 pacientů s problémy nosu/krku/uší (což je nový rekord ORL v Thiès), a to vše za (opět) ne zcela standardních podmínek. Ani tito pacienti by si jinak nemohli svou operaci dovolit a někteří na tuto možnost čekali i rok.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (14. - 20. 11. 2021)

Oftalmologický tým z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod vedením MUDr. Petra Sklenky v Bejrútu odoperoval šedý zákal celkem 60 pacientům. Oproti první misi, která byla zaměřena hlavně na syrské uprchlíky, tentokrát většinu pacientů tvořili samotní Libanonci, kteří si kvůli hluboké ekonomické a finanční krizi už lékařskou péči nemohou dovolit.

  

Š K O L E N Í

Peru / FN Bulovka, IKEM - infektologie (9. 2. 2021)

Během tříhodinové videokonference za účasti MUDr. Milana Trojánka a MUDr. Viacheslava Grebenyuka z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Bulovka a MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEM, se přes 90 účastníků z Peru dozvědělo, jak v České republice fungují covidové jednotky, jaká je doporučená léčba o pacienty s covid-19 či o vakcinaci a testování v českých nemocnicích.
 

Ghana / FN Brno, FN Bulovka - gynekologie (20. 4. - 8. 5. 2021)

Na přelomu dubna a května navštívila Českou republiku primářka gynekologicko-porodnického oddělení partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Ghaně, Tamale Teaching Hospital. Během dvoutýdenní stáže navštívila Fakultní nemocnici Bulovka a Fakultní nemocnici Brno, kde měla možnost seznámit se s celým chodem a organizací českých nemocnic a gynekologicko-porodnické kliniky, vidět různorodé operace přímo na sále i ambulanci a diagnostiku pacientek.
 

Irák / IKEM - infektologie (22. - 27. 5. 2021)

Na konci května se MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), zúčastnil v rámci programu MEDEVAC školící mise v regionu Iráckého Kurdistánu. Ve městech Erbíl a Sulejmánie přednesl 3 semináře na téma pandemie způsobené onemocněním covid-19 a jeden seminář věnovaný tématu infekce v nemocnicích, které byly určené jednak pro lékařské odborníky a akademiky, jednak i pro místní úředníky aktivní v mezioborové koordinaci epidemických opatření. Během tří dnů se série seminářů zúčastnilo celkem 239 osob.
 

Ukrajina / VFN - online školení fyzioterapie (26. 5. 2021)

Ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice 1. LF UK se v Praze uskutečnilo online školení zaměřené na fyzioterapii u pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19, rehabilitaci pacientů s post-akutním onemocněním covid-19 a ošetření měkkých tkání u pacientů s prodělaným onemocněním covid-19. Semináře se zúčastnili zástupci z partnerské Kyjevské oblastní nemocnice a univerzit v Kyjevě, Lutsku, Lvově a Ternopilu.
 

Senegal / FN Brno, FN Bulovka - gynekologie (4. - 18. 9. 2021)

Primářka gynekologicko-porodnického oddělení partnerské nemocnice v Thiès měla během dvoutýdenní návštěvy České republiky možnost poznat chod dvou gynekologicko-porodnických klinik, vidět mnoho zajímavých operací a odnést si cenné zkušenosti. Stáž doplňuje aktivity českých lékařů v Senegalu, kam MEDEVAC vysílá gynekologické týmy už od roku 2017, a přispěje k dlouhodobému zvýšení kvality péče o pacientky v Thiès.
 

Ukrajina / VFN - fyzioterapie (2. - 9. 10. 2021)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v říjnu hostila stáž 5 univerzitních lektorek z Kyjeva, Lutsku, Lvova a Ternopilu. Stáž navazovala na již proběhlé intenzivní třítýdenní školení na jaře 2019 a online školení na jaře letošního roku a měla za cíl dál prohloubit jejich vědomosti v oblasti neurologické fyzioterapie a ergoterapie, a to jak v praxi, tak ve výuce studentů.
 

Ukrajina - FN Bulovka - fyzioterapie (3. - 16. 10. 2021)

Fakultní nemocnici Bulovka navštívili 4 zdravotníci z Kyjevské oblastní nemocnice, která je dlouhodobým partnerem programu MEDEVAC. Lékař (dětský ortoped), zdravotní sestra a dvě fyzioterapeutky se školili v oblasti rehabilitace v ortopedii; důraz byl kladen i na význam spolupráce lékaře, zdravotní sestry a fyzioterapeuta v procesu péče o pacienta.
 

Gruzie / FN Bulovka, VFN - gynekologie (6. - 11. 12. 2021)

V návaznosti na jarní rekognoskační misi bylo v závěru roku uskutečněno úplně první školení v Gruzii. Přednášky onkogynekologie si pro naše gruzínské partnery v Zugdidi, Rukhi a Batumi připravili dva přední specialisté v oboru, prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Školení se zúčastnilo celkem 17 lékařů ze zdravotnických zařízení v západní Gruzii. Cílem těchto školení je podpora regionálních zdravotnických center a rozvoj zdravotnického sektoru mimo hlavní město, které je pro obyvatele západní Gruzie geograficky velmi vzdálené.

  

E V A K U A C E

Bělorusko (únor - duben 2022)

Kvůli přetrvávající persekuci běloruských občanů režimem Alexandra Lukašenka schválila vláda 1. února usnesením č. 95 pomoc pro běloruské zdravotníky, kteří kvůli účasti na demonstracích, případně poskytnutí pomoci jiným zraněným demonstrantům přišli o zaměstnání. V průběhu února až dubna 2022 přicestovalo do České republiky celkem 29 osob - běloruských zdravotníků a jejich rodinných příslušníků -, které dostaly možnost získat zde zaměstnání a pomoc s integrací v zemi.

  

Z D R A V O T N I C K É   P R O J E K T Y

V roce 2021 program MEDEVAC podpořil celkem 8 projektů na budování zdravotnické infrastruktury celkovou částkou 40 mil. Kč.
 

Irák - zajištění přístupu k reprodukční, porodní a novorozenecké péči

Projekt organizace CARE International je zaměřen na zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči v poválečném západním Mosulu. V rámci projektu, jehož cílem je podpořit dvě nemocnice v Mosulu, které byly téměř kompletně zničeny v průběhu bojů s IS, bude zakoupeno vybavení pro porodní sály a novorozenecké oddělení a zdravotnický personál bude vyškolen v oblasti před i poporodní péče a plánování rodičovství.
 

Mauritánie - vybavení zdravotnických center v Mbouru

Program MEDEVAC opět podpořil projekt Lutheran World Federation (LWF), který byl podpořen už v roce 2019. Cílem navazujícího projektu je vybavit dvě zdravotní centra pro chirurgickou a porodní péči, nákup vybavení laboratoře, školení zdravotnického personálu a osvětová kampaň pro místní obyvatele o důležitosti prevence a včasné zdravotní péče.
 

Nigérie - poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb

Projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) podpoří Národní ortopedickou nemocnici ve městě Kano, která je jediným zdravotnickým zařízením v severovýchodní Nigérii poskytujícím ortopedické a rehabilitační služby, a nově otevřenou Univerzitu Fakultní nemocnice v Maiduguri (Maiduguri Teaching Hospital - UMTH). Jeho součástí bude dodávka zdravotnického materiálu, zajištění dopravy a zdravotní péče pro pacienty ze vzdálených rurálních oblastí, ale i školení zdravotnického personálu. Současně bude podpořen vznik pracovních příležitostí a sportovních aktivit pro zdravotně postižené obyvatele Nigérie.
 

Burkina Faso - oftalmologická péče v regionu Hauts-Bassins

Program MEDEVAC podpořil navazující projekt organizace Světlo pro svět zaměřený na poskytování oftalmologické péče v regionu Hauts-Bassins v Burkině Faso. Kromě samotné zdravotní péče budou z projektu zajištěny i zdravotní přístroje, materiální vybavení a školení pro zdravotníky z nemocnice Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou se spádovou oblastí téměř 6 milionů osob, a to i z okolních států.
 

Mali - podpora mateřské péče

Cílem podpořeného projektu CARE International v Mali je zlepšení urgentní mateřské a novorozenecké péče a osvěta místní komunity v oblasti ženské obřízky a prevence covid-19 v regionu Ségou. V rámci projektu budou zdravotnická zařízení vybavena materiálem a vybavením pro porodní a novorozeneckou zdravotní péči. Projekt zahrnuje též školení zdravotnického personálu a osvětu mladých lidí ohledně rizik spojených s ženskou obřízkou a v oblasti hygieny a prevence covid-19. Osvěta bude probíhat ve školách, ale též při příležitosti fotbalových zápasů.
 

Keňa - rehabilitace pro uprchlíky a obyvatele severní Keni

Projekt Lutheran World Federation (LWF) cílí na zlepšení poskytování kvalitní péče a rehabilitace pro uprchlíky a obyvatele okresu Dadaab v severní Keni, a snaží se tak snížit vysoké náklady na převoz pacientů mimo oblast. Zdravotní centrum Dadaab slouží místní komunitě a uprchlíkům z uprchlického tábora v Dadaab, kteří pocházejí zejména ze Somálska. Aktivity projektu zahrnují pořízení vybavení pro základní chirurgické zákroky, pro komplexní porodní péči, laboratoř a ortopedickou a rehabilitační péči. Součástí projektu je též vyškolení personálu centra, jak používat vybavení, laboratoř, v oblasti sterilizace, nakládání s odpady, finančního managementu a administrativy
 

Afghánistán - podpora primární zdravotní péče pro Afghánce a vnitřně vysídlené osoby

Peněžní dar udělený Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC) podpoří program primární zdravotní péče v Afghánistánu. Příjemci budou obyvatelé Afghánistánu, včetně osob vnitřně vysídlených. V rámci projektu zajistí ICRC přístup dětí a dospělých k primární zdravotní péči, která by jinak byla na mnoha místech Afghánistánu nedostupná.
 

Gruzie - podpora screeningu onkogynekologických onemocnění a gynekologické péče

Projekt Caritas Int. podpoří zlepšení kvality onkogynekologické péče v západní Gruzii. Vyškoleno bude minimálně 10 lékařů a 15 zdravotních sester z nemocnice v Rukhi, Batumi, screeningového centra Zugdidi a  nemocnice v Gali. Dále bude zakoupeno a dodáno specializované onkogynekologické vybavení do nemocnic v Rukhi a Batumi a do nemocnice v Gali v Abcházii. V rámci projektu bude též vyškoleno minimálně 200 lékařů z venkovských zdravotnických center v onkogynekologické péči a diagnóze na ambulantní úrovni a proběhne osvětová kampaň v komunitách.

  

vytisknout  e-mailem