Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2020

Realizace programu MEDEVAC v roce 2020

  • vyslání 3 lékařských týmů do Jordánska a Senegalu (FN Hradec Králové, FN Olomouc, Nemocnice Na Bulovce)
  • 265 uskutečněných operačních výkonů v zahraničí (oftalmologie, ortopedie a traumatologie), navíc 10 pacientů ošetřeno neinvazivní metodou jako náhrada operace kolenního kloubu
  • více jak 300 odborných vyšetření s diagnostikou
  • evakuace 60 pacientů a jejich rodinných příslušníků z Běloruska na léčení do ČR
  • 5 online školení zaměřených na nemocniční epidemiologii v souvislosti s covid-19 pro zdravotníky z Ghany, Iráku, Maroka, Mauritánie a Ukrajiny (74 účastníků)
  • podpořeny 3 zdravotnické projekty na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Libanonu, v Mali a na Ukrajině v celkové výši 15 mil. Kč (ADRA Int., International Committee of the Red Cross)
  • poskytnuty 2 materiální dary v celkové výši cca 6,5 mil. Kč Libanonu a Řecku (ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Hasičským záchranným sborem ČR a Ministerstvem Obrany

  

M I S E

Jordánsko / FN Hradec Králové - Oftalmologie (10. 2. - 19. 2. 2020)

První mise roku 2020 patřila stálici programu, tříčlennému týmu oftalmologů z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tým pod vedením prof. Jiráskové odoperoval v průběhu sedmi operačních dnů v hlavním jordánském městě Ammánu 218 pacientů s pokročilým onemocněním šedého zákalu. Operace již tradičně proběhly bez větších komplikací a pacienti se tak v ten samý den mohli vrátit domů.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (12. 2. - 21. 2. 2020)

Druhým týmem, kterému se ještě před rozšířením onemocnění covid-19 povedlo vypravit v rámci programu MEDEVAC na misi, byl ortopedický tým pod vedením prof. Chomiaka z Nemocnice Na Bulovce. Jeho výběrem prošlo celkem 48 pacientů s poúrazovými, vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. K operaci bylo vybráno 21 z nich, kteří během následujících dnů podstoupili celkem 24 operačních zákroků.
 

Senegal / VFN - traumatologie (26. 10. - 6. 11. 2020)

Ve druhé polovině roku se díky přetrvávajícím restrikcím podařilo realizovat pouze jednu misi a to traumatologického týmu z Fakultní nemocnice Olomouc, která byla původně naplánována na jaro roku 2020. Pětičlenným tým tak mohl odcestovat do regionálního města Thiés, kde na něj již od března čekal zdravotnický materiál. Výběrem prošlo 38 pacientů nejčastěji s poúrazovými vadami a zraněními pohybového aparátu. I přes menší komplikace, kdy například vypověděl službu jediný sterilizátor v nemocnici, zvládl tým odoperovat 18 pacientů s celkem 23 zákroky. V průběhu mise také proběhla rekognoskace nové nemocnice ve městě Mbour, která se ukázala jako nevyhovující pro potřeby programu.

  

E V A K U A C E

Bělorusko / evakuace (září - prosinec 2020)

Na základě usnesení vlády č. 878 ze dne 24. srpna 2020 byla poskytnuta pomoc osobám, které byly vystaveny nepřiměřenému násilí při účasti na protivládních protestech v zemi, a které v této souvislosti potřebovaly akutní zdravotní, rehabilitační či psychologickou péči. Do ČR bylo přijato celkem 60 pacientů a jejich rodinných příslušníků ve věku 14 - 55 let, kterým zde byla poskytnuta odpovídající péče.

  

O N L I N E   Š K O L E N Í

Ukrajina (4. 6. 2020)

Z důvodu zhoršující se situace byla naším partnerským organizacím nabídnuta možnost online školení  pod vedením MUDr. Petra Smejkala z Institutu klinické a experimentální medicíny, které se zaměřilo na nemocniční epidemiologii v souvislosti se šířením onemocnění covid-19. Dvouhodinové přednášky a následné diskuze se zúčastnili zdravotníci z Kyjevské oblastní nemocnice a Klinické nemocnice pohotovostní péče ve Lvově.
 

Maroko (25. 6. 2020)

Školení na nemocniční epidemiologii v souvislosti se šířením onemocnění covid-19 zaznamenalo zájem i od dalších zemí. Druhé školení pod vedením MUDr. Petra Smejkala se proto konalo ještě v červnu a zúčastnili se ho jednak zdravotníci z partnerské nemocnice CHU Mohammed VI v Marrákeši, ale i zástupci místního Ministerstva zdravotnictví.
 

Ghana (9. 9. 2020)

Třetího školení v souvislosti se šířením viru covid-19 a nemocniční epidemiologií pod vedením MUDr. Petra Smejkala se zúčastnili zdravotníci z nemocnice ve městě Cape Coast, kde se konala rekognoskační mise v roce 2019. Opět se ve dvouhodinové přednášce a následující debatě diskutovali možnosti prevence a porovnávaly přístupy v obou zemích.
 

Mauritánie (10. 12. 2020)

Školení v této problematice jsme nabídli i do zemí, kde jsme v minulosti skrze projekty vybavovali zdravotnická zařízení. Jedním z nich byla centra Bassikounou a Néma v Mauritánii, které jsme podpořili v roce 2019 materiálem v rámci projektu organizace Lutheran World Federation. Školení se za českou stranu zúčastnil kromě MUDr. Smejkala i MUDr. Milan Trojánek z Nemocnice Na Bulovce.
 

Region iráckého Kurdistánu (15. 12. 2020)

Poslední online školení zaměřené na onemocnění covid-19 v roce 2020 bylo nabídnuto lékařům a zdravotníkům z Regionu iráckého Kurdistánu, kde MUDr. Smejkal pravidelně v rámci programu MEDEVAC pořádá přednášky na nemocniční epidemiologii a infektologii. Videokonference se tak zúčastnili jednak zdravotníci z nemocnic v Erbilu a v Dohuku, ale i zástupci regionálního Ministerstva zdravotnictví.

  

M A T E R I Á L N Í   D A R Y

Řecko (duben 2020)

Pomoc byla zaměřena na poskytnutí základních hygienických potřeb a dalšího nezbytného vybavení (nafukovací matrace, spací pytle, pokrývky, ručníky) pro uprchlíky jako prevence  šíření covid-19. Dar byl plně financován programem MEDEVAC a udělen v reakci na výzvu Řecké republiky s pomocí prevence šíření koronaviru v uprchlických táborech. Pořízení vybavení a jeho doprava do Řecka byla zajištěna ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.
 

Libanon (srpen 2020)

V návaznosti na výbuch v bejrútském přístavu, ke kterému došlo dne 4. srpna 2020, byla ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze připravena zásilka zdravotnického materiálu, která obsahovala ochranné overaly (1.000ks), respirátory (5.000ks), ústenky (50.000ks), rukavice (9.000ks), obinadla a komprese (3.000ks) a jehly (900ks). Tato zásilka pak byla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a Ministerstvem obrany přepravena 12. 8. 2020 do Bejrútu.

  

Z D R A V O T N I C K É   P R O J E K T Y

Libanon - poskytování rekonstrukční chirurgie pro uprchlíky a další zranitelné osoby

Projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) je zaměřen na podporu zdravotnických zařízení, která zdarma nabízí poskytování lékařské péče nejzranitelnějším obyvatelům Libanonu. Jedním z nich je i Traumatologické tréninkové centrum (WTTC) v Tripoli, které poskytuje komplexní bezplatnou chirurgickou a rehabilitační péči osobám zraněným při konfliktech na Blízkém východě (Irák, Sýrie, Jemen a Libanon). Kromě toho poskytuje ICRC v tomto centru specializovaná školení pro lékaře z celého Libanonu.
 

Mali - podpora systému poskytování ortopedických a rehabilitačních služeb

Financováním projektu Mezinárodního výboru Červeného kříže (dále ICRC) podpořeno pět center fyzické rehabilitace v Mali - dvě v Bamaku, a další 3 ve městech Gao, Mopti a Timbuktu. Tato zdravotnická zařízení poskytují ortopedické a rehabilitační služby cca 12 200 zdravotně postiženým osobám. Finance slouží na pořízení zdravotních pomůcek, hrazení léčby a asistence nejvíce zranitelným pacientům a v neposlední řadě poskytování expertní asistence a školení místnímu zdravotnickému i administrativnímu personálu. Podpora projektu měla také pomoci při rozšíření aktivit programu v zemi, kde do budoucna plánují mise právě v oblasti ortopedie.
 

Ukrajina - zlepšení zdravotní péče a prevence šíření covid-19 ve zdravotnických zařízeních

Projekt mezinárodní neziskové organizace ADRA Int. se zaměřil na poskytnutí vybavení a ochranných pomůcek pro zlepšení zdravotní péče a prevence šíření covid-19 ve zdravotnických zařízeních na centrální a západní Ukrajině. Do 30 zdravotnických zařízení byly distribuovány kyslíkové masky, pulsoximetry, elektrokardiografy, dávkovače na antiseptické přípravky, respirátory, roušky, ochranné štíty, rukavice, pláště a pokrývky bot apod.

  

vytisknout  e-mailem