Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

17. kolo soutěže Svět očima dětí (2020)

Pravidla soutěže

Zpracování zadaných témat

Úkolem dětí je vytvořit soutěžní dílo ve zvolené soutěžní kategorii.
 

Maximální počet dětí pracujících na díle

 • tři děti v audiovizuální kategorii,
 • dvě děti ve výtvarné a literární kategorii.
   

Maximální rozměry

Výtvarná dvojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 1 x 1 m, trojrozměrná díla maximální rozměr 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Literární díla mohou mít rozsah maximálně dvě strany. Audiovizuální díla mohou trvat maximálně 10 minut a zasílána mohou být na CD-R nebo DVD-R.

Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy a e-mail na kontaktní osobu (škola, učitelka). Pokud nebudou díla uvedené náležitosti obsahovat, nebudou do soutěže zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra (viz dále). Každý výše zmíněný subjekt, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy...), může zaslat v každé věkové kategorii ke každému soutěžnímu tématu maximálně tři díla.
Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici na internetových stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.

Prosíme o dodržování počtu dětí, velikosti, rozsahu a označení děl, jinak nebude dílo do soutěže zařazeno!!
 

Podmínky soutěže

Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže a souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.

Účastník souhlasí s tím, že se zaslané dílo může využívat v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, že bude pro tyto účely rozmnožováno a sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě, a dále že se budou rozmnoženiny díla rozšiřovat, půjčovat či vystavovat. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu dvou let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 

Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn

Hodnoticí komise, tvořená pracovníky odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, vybere vítězná díla. Do konce května budou všichni výherci osloveni e-mailem s veškerými potřebnými informacemi a budou pozváni do Prahy na slavnostní předání cen.
 

Termíny (prosíme o jejich dodržení):

Soutěžní díla k jednotlivým tématům je nutné zasílat nejpozději do 30. dubna 2020, rozhodující je razítko pošty. Slavnostní vyhlášení vítězných děl a předání odměn se uskuteční 18. června 2020 v Praze v Muzeu Policie ČR.
 

Komunikační adresa pro průběžné zasílání děl

 • Ministerstvo vnitra
  odbor tisku a public relations
  Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
  170 34 Praha 7 – Letná
  Do rohu obálky napsat heslo: Svět očima dětí
   

Další informace k projektu

  

vytisknout  e-mailem