Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K prokazování totožnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Totožnost (a státní občanství České republiky) voliče se ve volbách prokazuje platným občanským průkazem, nebo platným cestovním dokladem (typicky cestovním pasem). Neprokázání těchto skutečností uvedenými doklady má za následek nemožnost hlasování.

V dostatečném předstihu před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (konají se 8. a 9. října 2021) si překontrolujte platnost občanského průkazu nebo cestovního pasu, abyste měli dostatek času zažádat o nový doklad v případě, že platnost vašeho stávajícího dokladu již vypršela.

Pozor: S účinností nového zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.) byla zrušena možnost vydání časově omezeného občanského průkazu bez biometrických údajů k výkonu volebního práva.

Podle nových právních předpisů v oblasti občanských průkazů se pak dále při změně údajů uváděných v občanském průkazu nevydáváPotvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu.

  • Při změně adresy trvalého pobytu je správním orgánem oddělena část A občanského průkazu (viz náhled) a vydává se Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

  • V případě změny jiných skutečností v občanském průkazu dojde ze strany správního úřadu jen k oddělení části B (změny jiných údajů) občanského průkazu (viz náhled).

01-obcansky_prukaz-rohy_A_a_B_-_20210910.jpg

Platnost takovéhoto občanského průkazu je pak 45 dní ode dne rozhodné skutečnosti (např. ode dne ohlášení změny trvalého pobytu).

Může se tedy stát, že v době hlasování budete disponovat občanským průkazem s odděleným rohem (změna proběhla v krátké době před volbami a nový občanský průkaz Vám ještě nebyl vydán).

Pro urychlení procesu ověření totožnosti a státního občanství a platnosti občanského průkazu s oddělenou částí v takovýchto situacích doporučujeme voliči následující:

a) v případě změny adresy trvalého pobytu

  • mít u sebe k dispozici i Potvrzení o změně místa trvalého pobytu

02-Potvrzeni_o_zmene_mista_trvaleho_pobytu_-_20210910.jpg

b) v případě změny jména (z důvodu uzavření manželství, registrovaného partnerství nebo na základě úředního rozhodnutí), stavu (pokud byl uveden na občanském průkazu) nebo rodného čísla

  • mít u sebe listinu prokazující uvedenou skutečnost (pokud Vám již byla vydána) - tedy oddací list, doklad o registrovaném partnerství, pravomocné rozhodnutí o změně jména, rodný list atd.

  

vytisknout  e-mailem